[Unicode]  Unihan Database Home | Site Map | Search
 

Unihan Search Results

There were 2639 matches, looking for "hi" in kJapaneseKun

Unicode Value

U+4E00
HITOTSU HITOTABI HAJIME

U+4E01
HINOTO ATARU YOBORO

U+4E05
SHIMO

U+4E0B
SHITA SHIMO MOTO

U+4E11
USHI

U+4E12
USHI

U+4E19
HINOE

U+4E28
SUSUMU SHIRIZOKU

U+4E2A
KO HI

U+4E2D
NAKA UCHI ATARU

U+4E30
MIMEYOI SHIGERU

U+4E32
KUSHI TSURANUKU

U+4E33
KUSHI

U+4E36
TEN CHOBO SHIRUSHI

U+4E3B
NUSHI OMO ARUJI

U+4E3D
URUWASHI

U+4E43
SUNAWACHI NO

U+4E44
SHIME SHITE

U+4E45
HISASHII

U+4E46
HISASHII

U+4E4D
TACHIMACHI NAGARA

U+4E4F
TOBOSHII

U+4E73
CHICHI CHI

U+4E74
HINERU

U+4E97
TOSHI YOWAI

U+4E9D
SOROU HITOSHII HITOSHIKU

U+4EB9
TSUTOMERU UTSUKUSHII

U+4EBA
HITO

U+4EC1
HITO ITSUKUSHIMU

U+4ECD
YORU SHIKIRINI NAO

U+4ECE
SHITAGAU YORI

U+4EDF
KASHIRA

U+4EE1
ISAMASHII

U+4EE2
MARUKIBASHI

U+4EE3
KAWARU YO SHIRO

U+4EF1
HOKORU TSUTSUSHIMU

U+4EFD
AKIRAKA URUWASHII

U+4EFE
HIKUMERU HIKUMARU

U+4F03
UTSUKUSHII

U+4F0B
KIBISHII

U+4F0C
KURUSHIMU

U+4F0F
FUSERU SHITAGAU

U+4F19
HI HO

U+4F2F
OSA HATAGASHIRA

U+4F35
SABISHII

U+4F40
HIRU

U+4F46
TADASHI TADA

U+4F48
AMANESHI

U+4F4C
CHIISAI

U+4F4E
HIKUI

U+4F52
AOGU AOMUKE TANOSHIMU

U+4F54
MIRU UKAGAU SHIMERU

U+4F56
TADASHII NARABU

U+4F5D
SEMUSHI

U+4F5E
OMONERU YOKOSHIMA

U+4F74
TASUKE SOHI NARABU ORU TSUGU

U+4F75
AWASERU NARABU SHIKASHI

U+4F76
TADASHII

U+4F7C
UTSUKUSHII

U+4F7D
SUBOSHIKOI NARABU TASUKERU OYOBI KAHARUGAHARU

U+4F81
YUKUSAMA TSUKAHI

U+4F87
HITOSHII TSURANERU UTSURU

U+4F8B
TATOERU TAGUI TAMESHI

U+4F8E
ITSUKUSHIMU

U+4F90
SHIZUKA SABISHII

U+4F94
HITOSHII SOROU SHITAGAU TSUTOMERU TORU HAKARU

U+4F97
OROKA ITAMU KATACHI NAHOI MAKOTO TSUTSUSHIMU

U+4F98
HOKORU WABIRU WABISHII

U+4F9A
SUMIYAKA SHIMESU TONAERU HUKAI TSUKAHU

U+4F9E
HITOSHII SHITAGAHENARASU

U+4FAB
OMONERU YOKOSHIMA

U+4FB2
WARABE YOIWARABE UMAKAI HASHITAME

U+4FB3
HAZUKASHIMERU YASURAKA

U+4FB7
TAKEGAHIKUI SEMARU

U+4FB9
OTOKOGI NAOI TSUTSUSHIMU
便
U+4FBF
TAYORI SUNAWACHI

U+4FC7
AWATADASHIISAMA

U+4FD0
KASHIKOI

U+4FD2
MATSUTASHI KEGASU

U+4FD7
NARAWASHI

U+4FDA
IYASHII

U+4FDE
SHIKARI

U+4FF8
FUCHI

U+4FFC
KAYU HISAGU

U+4FFE
SHIMU

U+5002
AWASERU NARABU SHIKASHI

U+5003
SOSHIRU

U+5007
TANOSHIMU YOROKOBU SUSUMERU

U+500A
KURUSHIMU

U+500F
TACHIMACHI

U+5013
YASUI SHIZUKA

U+5018
MOSHI TACHIMOTOHORU

U+5022
SATOI SUKOYAKA HAYAI TSUGUSOSHIRU

U+5029
UTSUKUSHII TSURATSURA

U+502B
TAGUI TSUIDE MICHI

U+502D
SHITAGAU YAMATO

U+502F
OKOTARU NONOSHIRU

U+5033
SASU SASHIKOMU

U+504A
KUGUMARUSAMA TSUTSUSHIMUSAMA

U+504E
HONOKA NAJIMU SHITASHIMU CHIKAYORU

U+504F
KATAYORU HITOENI

U+505B
WARUGASHIKOI

U+505E
KARUI MIMEYOISAMA IYASHII OSU OSAHETSUKERU UTSUKUSHII

U+505F
TATAZUMU SAMAYOHU TACHIMOTOHORU ITOMA

U+5060
SHINAYAKA TAOYAKA

U+5062
ITSUKUSHIMANAI UREHERUSAMA

U+5065
SUKOYAKA TAKESHI SHITATAKA

U+506C
KURUSHIMU SEWASHII AWATADASHII

U+5072
SHINOBU SHINOBI

U+5073
CHIHISAI SUKOSHI

U+5082
KATATAGAHI HITOSHIKUNAI

U+5085
MORI TSUKU KASHIZUKU

U+5086
KOZAKASHII

U+508C
NONOSHIRU

U+5094
SHITAGAU HABERU TSUKAERU

U+5096
IYASHII IYASHIIMONO RUNAKAMONO

U+509C
HUZOROI EDACHI TSUKAI

U+50AC
MOYOOSU UNAGASU MOYOOSHI

U+50AD
YATOU ATAI HITOSHII

U+50AF
KURUSHIMU

U+50B4
KAGAMU SEMUSHI

U+50B6
CHIKAI

U+50C0
KURUSHIMU

U+50C6
HUTAGO OYOBU OHITSUKU

U+50C7
HAJI HAZUKASHIMERU

U+50CF
KATACHI KATADORU

U+50D3
NARAU MIYABIYAKA SHITAGAHU

U+50D4
ATSUMARU OOI UYAUYASHII

U+50D5
SHIMOBE YATSUGARE

U+50D8
HIROI

U+50D9
TAKEDAKESHIISAMA

U+50DD
SONAERU NONOSHIRU ARAWASU

U+50DF
YOKUTSUTSUSHIMU CHIKAI

U+50E8
TAORERU OCHIRU YABURU

U+50E9
TAKEDAKESHIISAMA

U+50EC
HASHIRU

U+50EE
WARABE SHIMOBE

U+50FB
HIGAMU

U+50FD
NONOSHIRU

U+50FE
HONOKA KAKURERU MUSEBU KANASHIMU

U+5102
WASHI

U+5103
TATAZUMU YAUSU HOSHIIMAMA

U+5104
OSHIHAKARU

U+5106
IMASHIMERU

U+5107
KASHIKOI AGIMUKU TOI MATOHU

U+510A
SHIBURU

U+5112
YAWARAKA URUOSU SHITAGAU

U+5119
HIRAKU

U+5128
TADASHII

U+512A
YASASHII SUGURERU WAZAOGI

U+512D
ITARU CHIKAI OSORERU URA SHIKU

U+5130
OCHITSUKANU

U+513B
SUGURERU MOSHI ARUIWA

U+513C
OGOSOKA IKAMESHII

U+513F
HITO NINNYOU

U+5140
TAKAI HAGERU ASHIKIRU

U+5142
KANZASHI

U+5145
ATERU MICHIRU MITASU

U+5146
KIZASU URANAI KIZASHI

U+5149
HIKARU HIKARI

U+5157
KUKURU TADASHII MAKOTO

U+5162
OSORERU TSUTSUSHIMU

U+5167
UCHI IRU IRERU

U+516A
SHIKARI

U+5179
SHIGERU MASU MUSHIRO

U+5185
UCHI IRU IRERU

U+5199
UTSUSU UTSUSHI

U+519D
YOROSHII

U+51A2
TSUKA OKA YASHIRO

U+51B0
KOORI HI

U+51B1
KOORU HIERU SAERU

U+51B4
KOORU HIERU SAERU

U+51B7
HIERU TSUMETAI SAMERU

U+51C8
HIYAYAKANASAMA

U+51C9
SUZUSHII

U+51CA
SAMUI SUZUSHII

U+51CB
SHIBOMU OCHIBURERU

U+51CC
SHINOGU

U+51D4
SAMUI HIYAYAKANASAMA

U+51D6
HITOSHII MIZUMORI NORI

U+51E9
KOGARASHI

U+51F1
KACHIDOKI YAWARAGU

U+51F3
HIZAKAKENOTAGUI

U+51F7
TSUCHIKURE

U+5205
KEZUSHIKERU

U+5211
NORI SHIOKI

U+5239
HATABASHIRA TERA KUNI

U+523A
SASU SOSHIRU TOGE

U+5247
NORI NOTTORU SUNAWACHI

U+524E
HATABASHIRA TERA KUNI

U+5255
ASHIKIRU

U+525A
SASU SASHIKOMU OKU

U+5278
KIRU SAKU TATSU HOSHIIMAMA

U+5287
HAGESHII

U+5295
WARIFU SHICHI

U+529B
CHIKARA TSUTOMERU RIKIMU

U+52A4
CHIKARI

U+52AE
MIDARA TAWAMURERU TANOSHIMU

U+52BC
TSUTSUSHIMU KATAI TSUTOMERU

U+52BE
SABAKU SHIRABEGA TSUTOMERU

U+52C5
IMASHIMERU MIKOTONORI

U+52C7
ISAMASHII ISAMU

U+52F7
HASHIRU

U+52FB
SUKUNAI HITOSHII

U+52FF
NASHI NAKARE

U+5300
SUKUNAI HITOSHII

U+5306
ISOGASHII

U+530F
HISAGO

U+531B
HITSUGI

U+531C
HISAGE HANZOU

U+5330
ZUSHI HAKO

U+5331
HITSU

U+5333
KUSHIGE

U+5335
HITSU HAKO

U+533B
IYASU KUSUSHI

U+533E
USUI HIRATAI GAKU

U+5340
WAKERU SHIKIRU

U+5343
CHI

U+5351
HIKUI IYASHII IYASHIMERU

U+5355
HITOE

U+5358
HITOE

U+535A
HIROI HIROMERU

U+535B
HIKIIRU

U+5360
SHIMERU URANAU URANAI

U+5370
SHIRUSHI

U+5373
TSUKU SUNAWACHI MOSHI

U+5374
SHIRIZOKU SHIRIZOKERU KAETTE

U+5378
OROSU OROSHI

U+537B
SHIRIZOKU SHIRIZOKERU KAETTE

U+537D
TSUKU SUNAWACHI MOSHI

U+5384
KURUSHIMU WAZAWAI

U+5387
HIRAKU

U+538A
KUICHIGAU

U+538F
KUICHIGAU SEMAI

U+5393
GAKE KISHI KATAHE HATE

U+53B3
KIBISHII OGOSOKA ITSUKUSHI

U+53C0
TSUTSUSHIMU KAKERU

U+53D2
SHITAGAU

U+53E3
KUCHI

U+53E4
FURUI INISHIE

U+53EF
YOI BESHI BAKARI

U+53F1
SHIKARU

U+540B
INCHI

U+541D
OSHIMU

U+5421
SOSHIRU

U+5427
OOKUCHINOSAMA

U+542F
HIRAKU

U+543B
KUCHISAKI

U+5448
SHIMESU

U+5461
KUCHIBATA

U+5467
SHIKARU

U+5468
MAWARI AMANESHI MEGURU

U+5469
TASHINAMU KONOMU

U+546D
SHABERU TANOSHIMU

U+546E
KOSHIKAKERU

U+5470
SEMERU SOSHIRU KIZU

U+5475
SHIKARU WARAU

U+5476
KAMABISUSHI

U+547D
INOCHI OOSE MIKOTO

U+547E
SHIKARIAU YOBIAU

U+547F
HIRAKU AKUBISURU

U+5484
SHIKARU HANASHI

U+549C
SHIKARU

U+54A0
SASAYAKU SOSHIRU

U+54A1
KUCHIMOTO KUCHI

U+54A4
SHIKARU

U+54AE
KUCHIBASHI

U+54BC
YOKOSHIMA

U+54C0
AWARE AWAREMU KANASHII

U+54C1
SHINA

U+54C6
OOKII OOKUCHI

U+54C7
YOKOSHIMA HAKU MUSEBU

U+54CD
HIBIIKU

U+54EC
SHIKARU SEMERU

U+54F0
HIKU HIPPARU

U+5507
KUCHIBIRU

U+5515
SAWAGASHII

U+5516
OSHI

U+5545
YAKAMASHII TSUIBAMU

U+5549
KAMABISUSHII MUSABORU

U+554B
KAMABISUSHII OOKII

U+554C
SHIKARU

U+5550
ODOROKU YOBU SAKEBU SHIKARU

U+5553
HIRAKU MOUSU

U+555A
OSHIMU

U+555D
SHITAGAU

U+555E
OSHI

U+555F
HIRAKU MOUSU

U+5591
OSHI SAKEBU ATSURUSAMA

U+5599
KUCHIBASHI

U+559D
SHIKARU

U+55A2
OSHIYABERI

U+55A3
IRO ARAWASHISHIMESU

U+55A5
SHIKARU

U+55A7
KAMABISUSHI

U+55AA
MO USHINAU HOROBIRU

U+55AE
HITOE

U+55BF
SAWAGU KASHIMASHII SUKI

U+55C2
YOROKOBU TANOSHIMU

U+55C3
KIBISHIISAMA KOE SEMERUSAMA

U+55C7
OSHIMU YABUSAKA

U+55D1
OSHIYABERI AHU NOMU KATARU

U+55DC
TASHINAMU TASHINAMI

U+55F7
KAMABISUSHI

U+55FC
SHIZUKA SADAMARU YASURAKA

U+55FD
SUU KUCHISUSUGU

U+5608
KAMABISUSHII

U+5615
TANOSHIMU

U+5629
KAMABISUSHI YAKAMASHII

U+562E
KAMABISUSHII SAKEBU KOE

U+5633
AWAREMU SOSHIRU TAMEIKISURU

U+5634
KUCHIBASHI

U+563B
IMASHIME YAHARAGU AA WARAHU

U+563C
YASHINAU

U+563F
SHIZUKA DAMARU AGIMUKU

U+5645
MINIKUI SOSHIRU

U+564C
KAMABISUSHI

U+5655
MINIKUI SOSHIRU

U+565E
AGITOU HAGESHII

U+5663
KUSABASHI TSUIBAMU

U+5675
MICHI

U+567A
HANASHI

U+5682
MUSABORU TASHINAMU SHIKARU KOE

U+5685
YAKAMASHII

U+56AC
HISOMERU

U+56B4
KIBISHII OGOSOKA

U+56B5
SUSURU KUCHI KUCHIBASHI

U+56BB
KAMABISUSHI YAKAMASHII

U+56BE
YOBU WAMEKU KAMABISUSHII

U+56C2
KAMABISUSHI

U+56C3
HAYASHI HAYASU

U+56CF
KATASHI NAYAMI

U+56DC
KASHIKOI

U+56DF
HIYOMEKI

U+56E0
YORU CHINAMU YOTTE

U+56E6
HUCHI

U+56EA
TENMADO MADO KEMUDASHI

U+56EB
MATSUTASHI HATSUKIRISHINAI

U+56F0
KOMARU KURUSHIMU

U+56F1
TENMADO MADO KEMUDASHI

U+56F2
KAKOMU KAKOI KAKOU MUCHI

U+5704
HITOYA

U+5709
HITOYA UMAKAI

U+571F
TSUCHI

U+5724
TSUCHIKURE

U+5729
TSUTSUMI KISHI KUBOMU

U+5730
TSUCHI

U+573F
AKA CHIRI

U+5747
TOTONOERU HITOSHII

U+574A
MACHI HEYA TERA

U+574B
CHIRI HURIKAKERU KAKIMAZERUTSUTSUMI

U+574C
CHIRI NARABU ATSUMARU WAKUSAMA

U+5752
KIJIHASHI

U+5762
TAHIRAKA CHIRI

U+5764
TSUCHI HITSUJISARU

U+5768
KEWASHII

U+5771
CHIRI

U+577A
CHIRINOSAMA

U+577B
NAKISA KIZAHASHI SAKA NIHA TOMARU

U+577C
SAKERU WAKARERU HIRAKU SAKEME

U+5799
CHIMATA

U+57A0
SAKAI KISHI

U+57A9
HIJIRI

U+57C1
TSUCHI

U+57C3
CHIRI HOKORI

U+57C7
OKITSUCHI

U+57CE
SHIRO KIZUKU

U+57CF
HAKAMICHI NOBORU YAHARAGERUKONERU

U+57DD
SHITA MASU OCHI

U+57E3
KARETSUCHI

U+57E4
MASU ATAHERU TASUKERU HIKUIHIMEGAKI

U+57F2
CHIRI

U+57F6
UERU WAZA IKIHOHI

U+57F8
SAKAHI AZE

U+57F9
TSUCHIKAU

U+57FB
MATO NORI AZUCHI

U+5801
OKA CHIRI AJIKA

U+5803
CHI HITSUJISARU

U+5804
HIMEGAKI

U+5807
NURU NEBATSUCHI WAZUKA

U+580A
SHIROTSUCHI IROTSUCHI

U+5815
KUZUSU KUZURERU OCHIRU

U+581B
TSUCHIKURE

U+581E
HIMEGAKI

U+5827
SUNATSUCHI

U+5829
MICHI

U+582E
KISHI

U+5831
SHIRASERU MUKUIRU

U+5832
YAKITSUCHI MOESASHI NIKUMU ASAGU

U+583B
URUHOHI URUHOU

U+5849
YASETSUCHI

U+584A
KATAMARI TSUCHIKURE

U+5855
CHIRI

U+585E
FUSAGU MICHIRU TORIDE

U+5864
TSUCHIBUE

U+5867
KEWASHII

U+5869
SHIO

U+5875
CHIRI

U+587A
CHIRI

U+587B
CHIRI

U+587F
TSUCHI TSUKA

U+5880
KIZAHASHI SU

U+5885
SHIMOYASHIKI

U+5888
SAKAHI

U+588A
OCHIIRU OBORERU NAYAMU

U+588B
TSUCHI SUNAJI NIGORU

U+5890
NURU NEBATSUCHI

U+5891
KIZAHASHI MATO

U+589C
OCHIRU

U+58A1
SHIROTSUCHI

U+58AE
KUZURE KUZUSU OCHIRU

U+58BA
KISHI

U+58BE
HIRAKU

U+58BF
MICHI

U+58C2
KASU ORI TONO TACHI YAKATA

U+58CC
TSUCHI

U+58CE
HACHI WAN

U+58D2
TSUCHIKEMURI

U+58D6
AKICHI

U+58DB
CHIMATA NEDAI KOSHIKAKE

U+58DD
DAN RACHI

U+58E4
TSUCHI

U+58F1
HITOTSU

U+58F9
HITOTSU

U+58FD
KOTOBUKI HISASHII KOTOOGU

U+5903
MOUKERU URU SHIBARAKU

U+5906
SAKARAU HIKU AU ATSUI

U+590C
SHINOGU SUTARERU

U+591B
OUSHI MASARU MASANI

U+5924
TSUTSUSHIMIOSORERU OOKII NOBIRU

U+5931
USHINAU

U+5944
OOU TACHIMACHI

U+5945
MUNASHII MUGEISHI

U+5947
KUSHI MEZURASHII AYASHII

U+5948
KARANASHI

U+594C
BOCHI CHOBO TEN

U+5951
CHIGIRU KIZAMU WARIFU

U+5954
HASHIRU

U+5955
OOKII UTSUKUSHII NARERU

U+5969
KUSHIGE

U+596F
OOKII HIROBIROTO

U+5976
CHICHI HAGUKUMU

U+5982
GOTOKU SHIKU YUKU

U+598C
SHIZUKA ISAGIYOI

U+598D
UTSUKUSHII

U+598E
NETAMU WAZURAWASHII OOU KIRU

U+5997
UTSUKUSHII YOROKOBUSAMA

U+59AE
HASHITAME YAHARAKAKUMATSUHARU

U+59B0
SHIZUKA

U+59C1
HAHA TANOSHIMU TSUMA UTSUKUSHII

U+59C6
KASHIZUKI UBA

U+59C7
YOROKOBU UTSUKUSHII

U+59CD
MIMEYOI SOSHIRU MINIKUI

U+59CE
WATAKUSHI

U+59D1
SHUUTOME OBA SHIBARAKU

U+59D4
YUDANERU SUE KUWASHII

U+59D7
MIMEYOI SOSHIRU MINIKUI

U+59DA
UTSUKUSHII

U+59DD
UTSUKUSHII

U+59DE
TSUTSUSHIMU

U+59E1
ATSUKAMASHII WARUGASHIKOI

U+59E2
ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU UTSUKUSHII

U+59E3
MIMEYOI UTSUKUSHII ISAGIYOI

U+59E6
MIDARA KASHIMASHII

U+59E7
KASHIMASHII

U+59EB
HIME

U+59EC
HIME

U+59F1
OGORUSAMA MIMEYOI UTSUKUSHII

U+59F4
UTSUKUSHII

U+59F6
SHIZUKA AI

U+59F8
UTSUKUSHII

U+59FC
TAOYAME KAROGAROSHII MIMETOI

U+59FD
SHITOYAKANISUSUMUSAMA

U+5A01
ODOSU TAKESHI

U+5A03
UTSUKUSHII

U+5A04
TSUNAGU HIKU

U+5A0D
SURARITOSHITEMIMEYOI

U+5A0E
KOKOCHIYOI YOROKOBU

U+5A13
SUNAO SHITAGAU UTSUKUSHII

U+5A15
TSUTSUSHIMU YOI TOTONOERU

U+5A17
SURARITOSHITEMIMEYOI

U+5A19
SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME

U+5A1B
TANOSHIMU

U+5A1C
SHINAYAKA OMOMURO

U+5A1F
ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU

U+5A2D
TAHOMURERU HASHITAME

U+5A2F
TANOSHIMU
娿
U+5A3F
SADAMARANAI SHINAYAKANASAMA

U+5A41
MUNASHII ARAI OSAMERU

U+5A49
UTSUKUSHII

U+5A5C
UTSUKUSHII

U+5A5F
KOISHITAU OSHIMU YOI

U+5A60
SHINAYOI MIMEYOISAMA

U+5A62
HASHITAME

U+5A67
ATEYAKANASAMA SHINAYAKA

U+5A6D
AIMUKO KOSHIMOTO

U+5A73
SHITOYAKA MIMEYOI

U+5A77
UTSUKUSHII

U+5A7B
UTSUKUSHII

U+5A7E
WARUGASHIKOI NUSUMU GOMAKASU

U+5A8B
UTSUKUSHII

U+5A90
TSUMA TANOSHIMU

U+5A99
UTSUKUSHII

U+5A9B
HIME

U+5A9E
TSUMABIRAKA WARUGASHIKOI HAHA

U+5AAE
WARUGASHIKOI NUSUMU GOMAKASU

U+5AB2
TSUREAHI

U+5AB5
OKURU TSUKISOHI OKURIME OKURIBITO

U+5ABA
YOI UTSUKUSHII

U+5ABE
YOSHIMI
媿
U+5ABF
HAJIRU HAZUKASHIMERU TOGAMERU

U+5ACB
TAOYAKA SHINAYAKA

U+5AD5
SHITOYAKA SUNAHO

U+5ADC
SHIUTO SHIUTOME

U+5AE2
AKIRAKA SHINAYAKA TAOYAKA

U+5AE8
IKARU TSUTSUSHIMU

U+5AEA
KOHISHITAHU NAYAMU

U+5AEB
SHIKOME

U+5AF4
MAKASERU SHIBARAKU HAKARU SUUBERU

U+5AF7
MIMEYOI UTSUKUSHII

U+5AF8
HAZUKASHIMERU KATAKUNA
嫿
U+5AFF
SHITOYAKA MIMEYOI

U+5B00
WARUGASHIKOI

U+5B01
UTSUKUSHII

U+5B08
WAZURUWASHII NAYAMU

U+5B09
TANOSHIMU URESHII

U+5B0B
HIKITSUNAGA MIUCHI

U+5B0C
NAMAMEKASHII

U+5B10
SUBAYAI TSUTSUSHIMUSAMA

U+5B23
KARADANOSAMA SHIZUKA

U+5B2A
HIME

U+5B3C
YAMOME NAMAMEKASHII

U+5B48
OROKADESHINAOTSUKURU

U+5B4C
SHITAU SUNAO MIMEYOI

U+5B4E
TSUTSUSHIMU

U+5B51
HITORI

U+5B52
HIDARINOUDEGANAI MIJIKAI

U+5B5F
KASHIRA HAJIME

U+5B64
MINASHIGO HITORI

U+5B68
TSUTSUSHIMU YOWAI MINASHIGO

U+5B69
CHINOMIGO

U+5B73
UMU SHIGERU

U+5B76
UMU SHIGERU

U+5B7A
CHINOMIGO OSANAI

U+5B7C
WAKIBARA HIKOBAE WAZAHAHI

U+5B84
MIDARE MIKOSHIMA

U+5B8D
SHISHI

U+5B8F
HIROI

U+5B90
MIROSHII MUBE

U+5B91
UCHIIDO

U+5B9C
YOROSHII MUBE

U+5B9F
MI MINORU MICHIRU

U+5BA8
HOSHIIMAMA

U+5BB1
HIROI

U+5BB2
SHIMAIKOMU

U+5BB4
UTAGE TANOSHIMU

U+5BB6
IE YA UCHI

U+5BB9
IRERU YURUSU KATACHI

U+5BBA
HIROI

U+5BBB
SHIGESHI HISOKA HISOKANI

U+5BC0
CHIGYOUSHO TSUKASA

U+5BC2
SABISHII SABI

U+5BC6
SHIGESHI HISOKA HISOKANI

U+5BCD
MUSHIRO

U+5BCF
GURURITOMEGURASHITAKAKI

U+5BD1
HUSU NERU OKUZASHIKI

U+5BD5
YASUI MUSHIRO NANZO

U+5BD6
HITASU SOSOGU TSUMU TSUMORU

U+5BDB
HIROI YURUYAKA KUTSUROGU

U+5BDC
YASUI MUSHIRO NANZO

U+5BDE
SABISHII

U+5BDF
SHIRU MIRU AKIRAKA

U+5BE0
MAZUSHII YATSURERU CHIHISAI

U+5BE5
SABISHII

U+5BE7
YASUI MUSHIRO NANZO

U+5BEC
HIROI YURUYAKA KUTSUROGU

U+5BF4
SHITASHII SHITASHIKU
寿
U+5BFF
KOTOBUKI HISASHII KOTOHOGU

U+5C03
SHIKU AMANESHI MOTO HARAU

U+5C06
HIKIIRU MOTTE MASANI

U+5C07
HIKIIRU MOTTE HATA

U+5C0B
TAZUNERU HIRO TSUNE

U+5C0C
TATERU TATSU WARAHA SHIMOBE

U+5C0E
MICHIBIKU MICHIBIKI

U+5C0F
CHIISAI KO O

U+5C10
SUKUNAI CHIHISAI

U+5C11
SUKUNAI SUKOSHI SHIBARAKU

U+5C12
SHIKARI WAKERU NANJI CHIKAI

U+5C13
NANJI SONO SHIKARI

U+5C14
NANJI SONO SHIKARI

U+5C22
ASHINAE SEMUSHI

U+5C23
MAGEASHI

U+5C29
ASHINAE SUNENOMAGATSUTAHITO

U+5C2C
ASHINAE

U+5C2E
ASHINAE SEMUSHI

U+5C2F
UMU CHINBA ASHINAE

U+5C38
SHIKABANE KATASHIRO

U+5C3A
MONOSASHI

U+5C3B
SHIRI

U+5C40
TSUBONE SHIKIRU

U+5C4D
SHIKABANE

U+5C4F
SHIRIZOKU OOU

U+5C5B
SHIRIZOKU OOU

U+5C5C
KUTSUSHIKI SHIKIWARA

U+5C61
SHIBASHIBA

U+5C62
SHIBASHIBA

U+5C67
SHIKIWARA KUTSUSHIKI

U+5C69
ITOGUTSU KUTSUSHIKI SHIKIWARA

U+5C6D
SAKAN KIBISHII

U+5C6E
HIDARI HIDARITE

U+5C75
KISHIGATAKA AOGO

U+5C8F
KEHASHII TAKAI

U+5C90
EDAMICHI

U+5C94
MACHIGAU KUICHIGAU

U+5CAA
YAMAMICHI

U+5CB4
KEWASHII

U+5CB6
SHIGERU

U+5CB8
KISHI

U+5CDB
SAKAMICHI

U+5CE3
KEWASHII

U+5CE8
TAKANE IKAMESHII

U+5CE9
KEWASHII

U+5CED
KEWASHII KIBISHII

U+5CF4
KEWASHII

U+5CF6
SHIMA

U+5CFB
TAKAI KEWASHII

U+5D04
KEWASHII

U+5D0E
SAKI KEWASHII

U+5D12
KEWASHII
崿
U+5D3F
GAKE KISHI

U+5D42
KEWASHII

U+5D43
KEHASHII KEHASHIISAMA

U+5D50
ARASHI

U+5D51
SOBIERU ISHIBUMI

U+5D59
YAMASHINA

U+5D5C
KEWASHII SAKI

U+5D6A
KATAI YASETEKATAITSUCHI

U+5D6F
KEWASHII TAKAI

U+5D73
KEWASHII TAKAI

U+5D83
KEWASHII

U+5D84
KEWASHII

U+5D87
KEWASHII

U+5D8B
SHIMA

U+5D8C
SHIMA

U+5D94
KEWASHIISAMA

U+5D9D
SAKAMICHI

U+5DA2
KEWASHII

U+5DAC
KEWASHII

U+5DAE
KEWASHII

U+5DB8
KEWASHII

U+5DB9
SHIMA

U+5DBC
SHIMA

U+5DC3
KEWASHII

U+5DC7
KEWASHII

U+5DCC
KEWASHII IWAO

U+5DD6
KEWASHII IWAO IWA

U+5DDE
SU SHIMA

U+5DE6
HIDARI MOTORU TASUKERU

U+5DF1
ONORE TSUCHINOTO

U+5DF7
CHIMATA

U+5DF8
HIROIAGO OOKII

U+5DF9
SHITAGAU NOBIRU SAKAZURU
巿
U+5DFF
HIZAKAKE

U+5E02
ICHI

U+5E03
NUNO SHIKU

U+5E0D
HIRE

U+5E1F
HIRATOBARI

U+5E25
HIKIIRU SOTSU

U+5E29
HACHIMAKI ZUKIN

U+5E2D
MUSHIRO SEKI

U+5E35
TACHIAMARINOKIRE

U+5E3D
BOUSHI

U+5E3E
HATA HATAJIRUSHI WATAIRE

U+5E51
MEJIRUSHINONUNO HATA

U+5E56
SHIRUSHI HATA NOORI

U+5E60
OHOHI OHOHU

U+5E66
URUSHINURINONUNO

U+5E67
ZUKIN HACHIMAKI

U+5E68
TOBARI HORO TACHIKIRERU

U+5E6D
OHOHI

U+5E72
HOSU HIRU OKASU

U+5E73
TAIRA HIRA HIRATAI

U+5E74
TOSHI MINORU YOWAI

U+5E78
SAIWAI SHIAWASE SACHI

U+5E7A
CHIISAI

U+5E7B
MABOROSHI

U+5E7E
IKU KIZASHI CHIKAI

U+5E83
HIROI HIROMERU HIROGERU

U+5E87
OOU KABAU HISASHI

U+5E8A
YUKA TOKO YUKASHII

U+5E8C
HISASHI

U+5E8E
TANA NAGASHI

U+5EAC
HAKKIRISHINAI

U+5EB3
HIKUI

U+5EB6
MOROMORO KOINEGAU CHIKAI

U+5EB8
MOCHIIRU TSUNE ANI

U+5EBB
MOROMORO KOINEGAU CHIKAI

U+5EC2
HISASHI

U+5EC8
IE HISASHI

U+5ED6
MUNASHII

U+5ED9
TENMAKU TSUTSUSHIMU HISASHI

U+5EDB
YASHIKI MISE

U+5EDE
TSURANERU OKOSU KEHASHIISAMA

U+5EDF
TAMAYA MITAMAYA YASHIRO

U+5EE1
HISASHI

U+5EE2
SUTARERU FUSU OCHIRU

U+5EE3
HIROI HIROBA HIROMERU

U+5EEB
MUNASHII UTSURO

U+5EEE
OCHITSUKU

U+5EF8
MICHI

U+5EFC
SUNAWACHI NO

U+5F06
OSAMERU SHIMAIKOMU

U+5F0A
TSUKARERU KURUSHIMU YABURERU

U+5F0C
HITOTSU

U+5F11
SHIISURU KOROSU

U+5F12
SHIISURU KOROSU

U+5F15
HIKU

U+5F18
HIROI HIROMERU

U+5F21
TSUYOKUISAMASHII

U+5F25
HISASHII TOOI YA

U+5F2E
ISHIYUMI MAGARU MAKI

U+5F2F
HIKU

U+5F37
TSUYOI SHIIRU TSUYOMARU

U+5F38
MICHIRU

U+5F39
TAMA HAZUMU HIKU

U+5F3A
TSUYOI SHIIRU TSUYOMARU

U+5F3E
TAMA HAZUMU HIKU

U+5F48
TAMA HAZUMU HIKU

U+5F4A
TSUYOI SHIIRU

U+5F4B
TOBARINOHIRUGAHERUKOE

U+5F4C
HISASHII WATARU AMANESHI

U+5F4D
HARU HASHIRU

U+5F4E
HIKU

U+5F50
KEIGASHIRA

U+5F62
KATACHI KATA ARAWARERU

U+5F65
HIKO

U+5F66
HIKO

U+5F6D
YUKU MICHI SAKAN

U+5F72
MIZUCHI

U+5F74
MARUKIBASHI

U+5F75
SHIZUKANIYUKU

U+5F79
TSUTOME EDACHI

U+5F7D
TACHIMOTOHORU

U+5F80
YUKU IKU INISHIE

U+5F84
KOMICHI MICHI SASHIWATASHI

U+5F87
TONAERU AMANESHI SHITAGAU

U+5F8C
OKURERU NOCHI ATO

U+5F91
KOMICHI CHIKAMICHI MICHI

U+5F92
KACHI TOMOGARA ITAZURANI

U+5F93
SHITAGAU SHITAGAERU YORI

U+5F9E
SHITAGAU SHITAGATTE OU

U+5FA4
TAKESHI KEN

U+5FA7
AMANESHI AMANEKU

U+5FAA
SHITAGAU

U+5FAD
EDACHI

U+5FB3
OSHIE

U+5FB4
SHIRUSHI MESU

U+5FB5
SHIRUSHI MESU

U+5FB7
OSHIE

U+5FBD
YOI SHIRUSHI

U+5FC4
RITSUSHINBEN

U+5FC8
SHITASHIMU

U+5FCD
SHINOBU SHINOBI

U+5FD0
MUNASHII

U+5FD1
MUNASHII

U+5FD7
KOKOROZASU KOKOROZASHI SHIRUSU

U+5FD9
ISOGASHII

U+5FED
TANOSHIMU

U+5FEF
TSUTSUSHIMU

U+5FFD
YURUGASENI TACHIMACHI

U+600A
KANASHIMU

U+6017
ODAYAKA SHITAGAU

U+6027
SAGA TACHI

U+602A
AYASHII AYASHIMU

U+603A
KORAERU SHINOBU TAERU

U+6048
MUSABORIOSHIMU

U+604B
KOI KOISHII KOU

U+6050
OSORERU OSOROSHII OSORE

U+6051
KAWARU AYASHIMU

U+6060
AYASHII

U+6061
OSHIMU YABUSAKA

U+6062
HIROI

U+6063
HOSHIIMAMA

U+6065
HAJIRU HAJI HAZUKASHII

U+6068
URAMU URAMESHII URAMI

U+606A
TSUTSUSHIMU

U+606D
UYAUYASHII

U+6082
AYAMARU TSUTSUSHIMU

U+608C
SUNAO YASURAKA HIRAKU

U+608D
TAKESHI

U+6098
TSUMABIRAKA UYAUYASHII

U+60A2
KANASHIMU

U+60A5
MICHIRU

U+60B0
TANOSHIMU

U+60B2
KANASHII KANASHIMU KANASHIMI

U+60B3
TOKU OSHIE

U+60B7
KANASHIMU

U+60C2
UREEKURUSHIMU

U+60C4
HIMOJII

U+60C8
ISAMASHII

U+60CA
KANASHIMU

U+60D3
TSUTSUSHIMU HAGESHII

U+60D5
TSUTSUSHIMU

U+60D6
TSUTSUSHIMU

U+60DC
OSHII OSHIMU

U+60E3
ISOGASHII SOUJITE

U+60EA
TOKU OSHIE

U+60F9
HIKU

U+6100
UREERU SABISHII

U+6109
TANOSHIMU TANOSHII

U+6113
HOSHIIMAMA

U+6116
MAKOTO TANOSHIMU

U+6119
TSUTSUSHIMU

U+611B
MEDERU OSHIMU ITOSHII

U+6128
TSUTSUSHIMU

U+6131
KURUSHIMU

U+6137
TANOSHIMU

U+6139
IKARU YOROKOBU MICHIRU

U+613C
TSUTSUSHIMU

U+613D
HIROI HIROMERU

U+613F
TSUTSUSHIMU

U+6142
SHIIRU SUSUMERU

U+6148
ITSUKUSHIMU ITSUKUSHIMI

U+614C
AWATERU AWATADASHI KURAI

U+614E
TSUTSUSHIMU TSUTSUSHIMI

U+6155
SHITAU

U+6163
NARERU NARAWASHI NARASU

U+6165
TASHIKA

U+616C
KANASHIMU

U+6173
OSHIMU

U+618B
SETSUKACHI

U+618D
HOSHIIMAMA

U+618E
NIKUMU NIKUSHIMI NIKUI

U+6193
ITSUKUSHIMU

U+61A5
KURUSHIMU

U+61AA
TANOSHIMU

U+61AE
ITSUKUSHIMU

U+61BA
YASURAKA SADAMARU SHIZUKA

U+61BC
TSUTSUSHIMU

U+61C1
HAGESHII

U+61CE
URAMU KANASHIMU

U+61EC
HIROI OOKII MUNASHI TSUYOI

U+61F2
KORASU KORIRU KORASHIMERU

U+6200
KOI KOISHII

U+6201
TSUTSUSHIMU

U+620A
TSUCHINOE

U+6212
IMASHIMERU IMASHIME

U+621A
MIUCHI ITAMU UREERU

U+6241
HIRATAI

U+6248
SHITAGAU

U+6251
KARUKUUTSU MUCHIUTSU

U+6253
UTSU DAUSU UCHI

U+6256
HAMERU SHIBORU

U+625C
SASHIMANEKU

U+6263
TATAKU HIKAERU UTSU

U+626F
HIKU

U+6273
HIKU SAKU HIKITOMERU

U+627D
HIKU

U+6282
KURUU KICHIGAI

U+628E
USHINAU OCHIRU

U+62AB
HIRAKU

U+62B6
MUCHIUTSU

U+62B7
HIRAKU

U+62BC
OSU OSAERU OSHI

U+62BD
NUKU HIKU

U+62C6
HIRAKU SAKU

U+62CF
HIKU

U+62D3
HIRAKU HIROU

U+62D5
HIKU

U+62D6
HIKU

U+62E1
HIROGARU HIROGERU HIROMERU

U+62F3
KOBUSHI

U+62F5
KOSHIRAERU

U+62FC
SHITAGAU

U+62FD
HIKU

U+62FE
HIROU TOO

U+62FF
HIKU

U+6301
MOTSU MOCHI

U+6304
HIROGERU

U+6308
HITSUSAGERU

U+6309
OSAERU SHIRABERU

U+6310
HIKU

U+6313
HIRAKU

U+6318
MUSHIRU MUSHIRITORU

U+6328
HIRAKU

U+633D
HIKU

U+633F
SASU SASHIHASAMU

U+6343
HIROU

U+6352
TSUTSUSHIMU AGERU

U+636B
NADERU TORU HINERU

U+6376
MUCHIUTSU UTSU TSUKU

U+637B
HINERU

U+6387
HIROU

U+638E
HIKU

U+6392
OSHIHIRAKU TSURANERU

U+63A3
HIKU

U+63A7
HIKAERU HIKAE

U+63A8
OSU OSHITE

U+63BE
JOU TASUKERU SHITAYAKU

U+63C1
HIKU

U+63C4
HIKU UGOKASU NABURU

U+63D4
SUBE MINA HIKIIRU SUSUMERU

U+63F3
TADASHIKUNAI

U+63F4
TASUKERU HIKU TASUKE

U+6406
HIKU KAMAERU

U+6419
SASAERU OSAERU HINERU

U+6435
SHIZUMU OSAERU

U+643E
SHIBORU

U+6458
TSUMU HIROU ABAKU

U+645B
SHIKU NOBERU

U+645F
HIKU

U+6467
KUDAKU OSU HIKU

U+646D
HIROU

U+6473
HIROU

U+647A
HIDA SURU SURI

U+649A
HINERU YORU YORI

U+64A4
SUTERU HIRAKU

U+64BB
MUCHIUTSU HAYAI

U+64C5
HOSHIIMAMA

U+64CC
MOCHIZAO

U+64DA
YORU AKASHI HIKU

U+64E9
HITASU

U+64EF
SHIRIZOKERU

U+64F4
HIROGARU HIROGERU HARU

U+64FA
HIRAKU

U+64FE
MIDARERU WAZURAWASHI

U+6501
HIRAKIUGOKASU

U+6508
HIROU TORU

U+651F
HIROU TORU

U+6523
HIKU

U+6524
HIRAKU YURUYAKA

U+6531
NOSERU KOSHIKAKE MAKURA

U+6547
MUCHIUTSU

U+654E
OSHIERU OSHIE

U+654F
TOSHI SATOI

U+6554
SASHITOMERU

U+6555
IMASHIMERU MIKOTONORI

U+6559
OSHIERU OSHIE

U+6563
CHIRU CHIRASU CHIRAKASU

U+6569
OSHIERU

U+6577
SHIKU SHIKI

U+6585
OSHIERU

U+6586
OSHIERU

U+6589
SOROU HITOSHII HITOSHIKU

U+658A
HITOSHII ATARU HAYAI

U+658C
URUWASHII

U+658E
MONOIMI TSUTSUSHIMU TOKI

U+6597
TOMASU MASU HISHAKU

U+65A5
SHIRIZOKERU

U+65B0
ATARASHII ARATA NII

U+65BD
HODOKOSU SHIKU

U+65BF
HATAASHI

U+65C8
HATAASHI

U+65D2
HATAASHI

U+65E5
HI KA HIBI

U+65E6
ASHITA

U+65ED
ASAHI

U+65F1
HIDERI

U+65F2
HIKAGE OOKII

U+6613
YASASHII KAERU OSAMERU

U+6614
MUKASHI

U+661C
AGARU HIKARI

U+661F
HOSHI

U+6629
KUMORU HOSHI

U+662A
TANOSHIMUSAMA AKIRAKA

U+6635
CHIKAZUKU

U+663C
HIRU

U+663F
AKIRAKA MUNASHII

U+6649
SUSUMU OSAERU TSUTSUSHIMU

U+664C
MAHIRU

U+6652
SARASU SARASHI

U+6658
HINODERUSAMA

U+665B
HIGAARAWARERU HIZA

U+665D
HIRU

U+665F
AKIRAKA SAKAN MESHIBITSU

U+6667
HIKARU AKIRAKA

U+6668
ASHITA TOKI

U+666C
HITOMAWARI

U+666E
AMANESHI

U+666F
KESHIKI KAGE

U+667A
CHIE

U+6680
KAGAYAKIUTSUKUSHII

U+6687
HIMA ITOMA

U+6688
KASA BOKASHI MEMAI

U+6690
HIZASHI

U+6698
HINODE AKIRAKA HARERU

U+669A
HINOHIKARI AKIRAKA

U+669C
AMANESHI

U+66AB
SHIBARAKU

U+66B1
CHIKAZUKU CHIKAZUKI

U+66BE
ASAHI

U+66CE
HIKARU

U+66DC
HIKARI KAGAYAKU

U+66DF
ASHITA ASA

U+66E0
AKIRAKA MUNASHII

U+66E6
HI HIKARI

U+66EC
SARASU SARASHI

U+66F3
HIKU

U+66F5
HIKU

U+66FC
HIKU NAGAI HIROI

U+66FD
KATTE SUNAWACHI

U+66FE
KATTE SUNAWACHI

U+670D
KIRU KIMONO SHITAGAU

U+670E
TSUKINOUSHIINIKARI

U+6714
TSUITACHI

U+6715
WARE KIZASHI

U+6718
CHIJIMARU CHIJIMU HERU

U+671B
NOZOMU NOZOMI MOCHI

U+671C
TSUKINOHIKARI

U+671D
ASA ASHITA ATSUMARU

U+671F
CHIGIRU

U+6722
MOCHIZUKI

U+6729
HITOSHII NADO RA

U+672A
IMADA HITSUJI

U+672E
MOCHIAWA

U+672F
MOCHIAWA

U+673D
KUCHIRU

U+6753
HISHAKU

U+6754
UTSUGI SAKEKOSHI

U+675C
YAMANASHI FUSAGU MORI

U+6764
TOCHI

U+6771
HIGASHI AZUMA

U+677C
HI DONGURI

U+6785
TOGATA HIJIKI

U+6787
SAJI KUSHI NARABERU

U+678B
MAYUMI FUSHIZUKE IKADA

U+678E
SHIGERU

U+6793
HISHIYAKU

U+6797
HAYASHI

U+6799
HUSHI

U+679A
HIRA

U+67B2
KARAMUSHI

U+67B3
KARATACHI

U+67B8
HIIRAGI KARATACHI MAGARU

U+67B9
BACHI OKERA NARA

U+67C8
HACHI

U+67CA
HIIRAGI

U+67CF
KASHIWA

U+67D0
SOREGASHI

U+67D2
URUSHI

U+67D3
SOMERU SHIMIRU SOMARU

U+67DD
HYOUSHIGI SAKU HIRAKU

U+67E5
SHIRABERU

U+67E9
HITSUGI

U+67EE
KIRIHASHI

U+67F0
KARANASHI

U+67F1
HASHIRA KOTOJI SASAERU

U+67F4
SHIBA

U+67F5
YARAI SHIGARAMI

U+67FB
SHIRABERU

U+6803
TOCHI

U+6805
YARAI SHIGARAMI

U+6808
KAKEHASHI TANA

U+681E
SHIORI

U+6822
KASHIWA KAYA

U+682B
FUSHIZUKE KAKOMI MAGAKI

U+682C
CHISANAKUI

U+6845
KUCHINASHI

U+6846
KAMACHI

U+684D
MUNASHII

U+684E
ASHIKASE

U+6853
TAKESHII MEGURU UREERU

U+6858
SHII

U+685F
KAKEHASHI TANA

U+6863
KOSHIKAKE FUCHI

U+6867
HINOKI

U+6874
BACHI IKADA

U+687C
URUSHI

U+6881
HASHI HARI YANA

U+688D
SAIKACHI

U+6894
KUCHINASHI

U+68A0
HISASHI

U+68A8
NASHI

U+68AD
HI

U+68AF
HASHIGO

U+68B1
SHIKIMI KORI

U+68B3
KUSHIKEZURU SUKU

U+68B9
BINROUSHI

U+68BB
SHIKIMI

U+68CA
GO GOISHI KOMA

U+68D6
HASHIRA

U+68DD
NEZUMIOTOSHI

U+68E0
YAMANASHI

U+68E7
KAKEHASHI TANA

U+68F0
SHIE

U+68FA
HITSUGI

U+6900
HACHI

U+6901
HITSUGI UWAHITSUGI

U+6908
HINOKI

U+690C
MUNASHII

U+690E
TSUCHI UTSU SHII

U+691C
SHIRABERU

U+6923
SHIDE

U+6930
YASHI

U+6931
INOASHI

U+6959
UTSUKUSHII TSUTOMERU KAERU

U+695A
IBARA SHIMOTO SUWAE

U+695D
OUCHI

U+6963
HISASHI

U+6968
NEZUMIMOCHI

U+6970
NEZUMIMOCHI

U+6974
KANZASHI NE

U+6977
KATA NOTTORU TADASHII

U+6978
HISAGI

U+6979
HASHIRA

U+697D
TANOSHII TANOSHIMU KONOMU

U+699B
HASHIBAMI HARI

U+69A8
SHIBORIKI

U+69B7
MARUKIBASHI

U+69BA
HATANOKEISHIWOMOTSUGU

U+69BB
KOSHIKAKE SHIJI

U+69CC
TSUCHI

U+69D7
HASHI

U+69DD
KASHI

U+69E5
HITSUGI

U+69E8
SOTOHITSUGI

U+69F2
KASHIWA

U+6A02
TANOSHII

U+6A0B
HI

U+6A0F
HACHI

U+6A11
HASHI HARI YANA

U+6A12
JINKOU SHIKIMI

U+6A15
SHIBA

U+6A17
OUCHI

U+6A19
KOZUE SUE SHIRUSHI

U+6A2B
KASHI

U+6A36
FUSHI

U+6A46
SHIGERU

U+6A49
SHIKIMI

U+6A4B
HASHI

U+6A55
HASHIRA

U+6A58
TACHIBANA

U+6A61
TOCHI KUNUGI
橿
U+6A7F
E KASHI

U+6A8D
MOCHI

U+6A90
HISASHI

U+6A9C
HINOKI

U+6A9F
HISAGI

U+6AA0
YUDAME TOMOSHIBI TAKATSUKI

U+6AA2
SHIRABERU

U+6AA3
HOBASHIRA

U+6AAB
SHINBASHIRA

U+6AB0
TOCHIYUU

U+6AB1
GO GOISHI

U+6AB3
BINROUSHI

U+6ABB
ORI TESURI OBASHIMA

U+6ABE
ICHIBI

U+6AC1
JINKOU SHIKIMI

U+6AC3
HITSU

U+6AC8
KOSHIKAKE

U+6AC9
HITSU

U+6ADB
KUSHI KUSHIKEZURU

U+6ADD
HAKO HITSUGI

U+6AE5
HITSU

U+6AE7
KASHI

U+6AEC
HITSUGI

U+6AF1
HIKOBAE

U+6B02
HASHIRA

U+6B09
SHIGERU

U+6B0F
YAMANASHI

U+6B12
OUCHI HIJIKI MADOKA

U+6B1D
SHIGERU

U+6B32
HOSSURU HOSHII

U+6B3D
TSUTSUSHIMU

U+6B3E
MAKOTO SHIRUSU

U+6B40
MAKOTO SHIRUSU

U+6B62
TOMARU ASHI TOMERU

U+6B63
TADASHII MASA TADASU

U+6B66
TAKESHI

U+6B6A
YUGAMU HIZUMI

U+6B6E
SHIBU SHIBUUI SHIBUURU

U+6B70
SHIBURU SHIBUI

U+6B72
TOSHI YOWAI

U+6B73
TOSHI YOWAI

U+6B75
TOTONOU MII TADASHII

U+6B7B
SHINU

U+6B7E
SHINU
歿
U+6B7F
SHINU

U+6B81
SHINU

U+6B82
SHINU

U+6B89
SHITAGAU

U+6B91
SHINIKAKARU

U+6B9E
SHINU OCHIRU

U+6BB5
KITAERU WAKACHI

U+6BB9
UCHIATARUKOE MINIKUISUGATA
殿
U+6BBF
TONO DONO SHINGARI

U+6BC0
KOBOTSU SOSHIRU YASERU

U+6BC1
KOBOTSU SOSHIRU YASERU

U+6BC5
TSUYOI TAKESHI

U+6BC9
ISHIYA

U+6BD6
TSUTSUSHIMU

U+6BDF
MUSHIRU

U+6BEB
SUKOSHI

U+6BEE
MUSHIRU

U+6BEF
KEMUSHIRO

U+6BF9
KEMUSHIRO

U+6C37
KOORI HI

U+6C38
NAGAI TOKOSHIENI

U+6C3A
SHITAMIZU

U+6C3E
HIROGARU

U+6C41
SHIRU

U+6C4E
TADAYOU HIROI

U+6C50
SHIO USHIO

U+6C52
AWATADASHII

U+6C59
KEGAASU KEGAARERU TOGOOSU KEGAARERUKEGAARUWASHII

U+6C62
TSUCHI

U+6C68
SHIZUMU

U+6C6A
HIROI OOI IKE

U+6C81
SHIMIRU

U+6C82
HOTORI FUCHI

U+6C86
HIROI

U+6C88
SHIZUMU SHIZUMERU

U+6C89
SHIZUUMU SHIZUUMERU

U+6C92
SHIZUMU OWARU SHINU

U+6CA1
SHIZUMU OBORERU SHINU

U+6CEC
HOTOBASHIRU

U+6D07
SHIZUMU

U+6D13
SOBOURU HITASU

U+6D32
SHIMA

U+6D33
HITARIURUO

U+6D3D
URUOSU AMANESHI

U+6D69
HIROI OOKII

U+6D78
HITASU HITARU YAYA

U+6D79
AMANESHI TOORU URUOU

U+6D82
MICHI

U+6D93
SHIZUKU WAZUKA ANA

U+6D94
HITASU

U+6D95
NAMIDA NAKU HANASHIRU

U+6DAF
KISHI HATE

U+6DB2
SHIRU

U+6DB5
HITASU

U+6DB9
NIGORU HITASU

U+6DBC
SUZUSHII USUI MAKOTONI

U+6DCB
SABISHII

U+6DCC
SHITATARU

U+6DEA
SHIZUMU

U+6DEB
HITASU HOSHIIMAMA MIDARA

U+6DEE
HITOSHIKUSURU KAKOMU

U+6DF5
FUCHI

U+6DF9
HITASU HISASHII TODOMARU

U+6DFC
HIROI

U+6E0A
FUCHI BUCHI

U+6E0B
SHIBUI SHIBU

U+6E15
FUCHI

U+6E17
SHIMIRU

U+6E21
WATARU WATASU WATASHI

U+6E2B
SARAU CHIRU YAMERU

U+6E2D
IKU SHIKU

U+6E3A
HIROI HARUKA

U+6E43
SHIMIWATARU

U+6E4E
OBORERU SHIZUMU

U+6E5B
TATAERU SHIZUMU

U+6E5F
HORI KUBOCHI

U+6E6E
SHIZUMU FUSAGU
湿
U+6E7F
SHIMERU SHIMESU URUOU

U+6E80
MICHIRU MITASU

U+6E8C
MORU TOBICHIRU SOSOGU

U+6E96
HITOSHII MIZUMORI NORI

U+6E98
TACHIMACHI NIWAKA

U+6E9C
SHITATARU TAMERU TAMARU

U+6EA2
AFURERU MICHIRU

U+6EA5
AMANESHI

U+6EB2
HITASU IBARI

U+6EBD
MUSHIATSUI

U+6EC2
HIROI

U+6EC9
HIROI

U+6ECB
SHIGERU MASU MASUMASU

U+6ECE
CHIYOROCHIYORO

U+6EE1
MICHIRU MITASU

U+6EEB
TOGISHIRU

U+6EF2
SHIMIRU

U+6EF4
SHITATARU SHIZUKU SHITATARI

U+6EF7
SHIOCHI SHIOTSUKI
滿
U+6EFF
MICHIRU MITASU

U+6F06
URUSHI

U+6F09
KOSU SUKU KOSHI

U+6F0C
KIYOI HITASU

U+6F1A
HITASU

U+6F20
SUNAHARA HIROI

U+6F2C
HITASU TSUKERU TSUKE

U+6F2D
HIROI

U+6F36
HATSUKIRISHINAI

U+6F51
MORU TOBICHIRU SOSOGU

U+6F58
SHIROMIZU UZUMAKI AFURERU

U+6F5B
HISOMU MOGURU

U+6F5C
HISOMU MOGURU

U+6F68
ATSUMARU MIZUAI KISHI

U+6F6D
FUCHI FUKAI

U+6F6E
SHIO USHIO

U+6F6F
FUCHI

U+6F80
SHIBUI SHIBU

U+6F81
SHIBUI SHIBU

U+6F91
SHITATARU TAMERU TAMARI

U+6F94
HIROI

U+6FC0
HAGESHII HAGESHIKU HAGEMASU

U+6FC5
URUOU HITASU

U+6FD5
SHIMERU

U+6FF3
HISOMU MOGURU

U+6FF6
HIROI

U+700B
SHIRU

U+7012
SHIBURU

U+701A
HIROI

U+701D
SHITATARU

U+701F
KIYOSHI

U+7039
HITASU

U+7055
SHIMIKOMU

U+705E
HATAGASHIRA

U+706B
HI YAKU

U+706E
HIKAARU HIKARI

U+706F
HI

U+708A
TAKU KASHIGU

U+7097
HIKAARU HIKARI

U+70AB
HIKARU

U+70AC
TAIMATSU TOMOSHIBI YAKU

U+70B7
TOUSHIN

U+70B9
BOCHI

U+70C8
HAGESHII

U+70D1
HIKARU

U+70FA
HI

U+70FD
NOROSHI

U+7109
IZUKUNSO SUNAWACHI KORE

U+712D
HITORIMONO

U+7136
MOERU SHIKAREDOMO SHIKASHITE

U+7147
HIKARI

U+7155
HIKARI HIKARU

U+715A
HI

U+7169
WAZURAU WAZURAWASU WAZURAWASHI

U+7179
NOROSHI

U+7188
HIKARU HIROI YOROKOBU

U+7192
HIKARI

U+7199
HIKARI HIKARU

U+71A0
HIGARI

U+71A2
NOROSHI TOBUHI

U+71A8
OSAERU NOSU HINOSHI

U+71B2
HIGARI

U+71C8
TOMOSHIBI HI

U+71E7
HIUCHI NOROSHI

U+71ED
TOMOSHIBI

U+7213
HIKARI

U+7228
KASHIGU KAMADO

U+722B
TSUMEKANMURI TSUMEGASHIRA

U+7236
CHICHI

U+723A
CHICHI JIJI OYAJI

U+723E
NANJI SONO SHIKARI

U+7242
MEHITSUJI

U+725A
HASHIRA

U+725B
USHI

U+725C
USHIHEN

U+7262
HITOYA KATAI

U+7267
MAKI KAU YASHINAU

U+7268
OUSHI

U+726F
OUSHI

U+7279
OUSHI HITORI KOTONI

U+727D
HIKU

U+7287
HASHIRU HISHIMEKU

U+7296
MADARAUSHI

U+729B
KARAUSHI YAKU

U+72A2
KOUSHI

U+72B6
KATACHI

U+72C2
KURUU KICHIGAI

U+72C6
CHIN

U+72CC
SHIYOUJIYOU

U+72D2
HIHI

U+72E1
ZURUI WARUGASHIKO

U+72E5
TONAERU SHITAGAU

U+72EC
HITORI

U+7302
TAKASHI ARASHI

U+7317
AU URUWASHII NAGAI

U+731B
TAKESHI

U+7324
TAKESHII ISAMASHII

U+7327
CHIN

U+732A
INOSHISHI I

U+732F
INOSHISHI

U+733E
WARUGASHIKO

U+7344
HITOYA

U+7345
SHISHI

U+7368
HITORI

U+736A
WARUGASHIKO

U+7386
SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI

U+7387
HIKIIRU OOMUNE WARIAI

U+7393
HIKARU

U+73B9
ISHI

U+73CB
ISHI

U+73CD
MEZURASHII

U+73CE
MEZURASHII

U+73E2
UTSUKUSHII

U+73E5
MIMIDAMA MIMIKAZARI HIGASA

U+73FF
HITOSHII

U+7411
CHIISAI KUSARI

U+745E
SHIRUSHI MIZU

U+7463
CHIISAI

U+7469
AKIRAKA MIGAKU SHIBOMU

U+746E
UTSUKUSHII

U+7470
OOKII SUGURERU UTSUKUSHII

U+748B
HISHAKU TAMA ARAWASU

U+7491
ISHI

U+7492
ISHI

U+7499
SHIROGANE

U+74BD
SHIRUSHI

U+74CC
TAMA MEZURASHII

U+74E0
HISAGO

U+74E2
FUKUBE HISAGO

U+74F0
DESHIGURAMU

U+7503
SHIKIGAWARA

U+7505
SENCHIGURA

U+7511
KOSHIKI

U+7517
KOSHIKI

U+7528
MOCHIIRU HATARAKI MOTTE

U+7531
YOSHI YORU YORI

U+7539
SEWASHII

U+753A
MACHI

U+753C
MACHI

U+754F
OSORERU KASHIKOSHI KASHIKOMARU

U+7557
MICHIRU

U+755C
TAKUWAERU YASHINAU KAU

U+7570
KOTO KOTONARU AYASHII

U+7578
HASHITA MEZURASHII KATAWA

U+758B
ASHI HIKI

U+7591
UTAGAU UTAGAI UTAGAWASHI

U+759A
YAMU YAMASHII

U+759C
HARAKUDASHI

U+75A5
HIZEN YOGOSU OKORI

U+75B9
HASHIKA

U+75C0
SEMUSHI

U+75C7
SHIRUSHI

U+75CF
UCHIKIZU

U+75D4
SHIMOGASA

U+75D9
HIKITSURU

U+75F2
SHIBIRERU

U+75F9
SHIBIRERU

U+75FA
SHIBIRERU

U+7602
OSHI

U+7603
SHIMOYAKE

U+760B
KICHIGAI

U+7616
OSHI

U+761B
HIKITSUKE

U+7632
HIKITSUKE

U+763A
KASA SEMUSHI DEKIMONO

U+763B
SEMUSHI

U+7647
HIKITSUKE KAN

U+7665
SHIKORI

U+766A
SHAKU SASHIKOMI

U+766C
TAMUSHI

U+7671
SHIBIRERU

U+767D
SHIRO SHIROI MOUSU

U+7680
KANBASHII TSUBU

U+7681
SHIMOBE

U+7683
KATACHI

U+768D
TSUKU SUNAWACHI

U+768E
SHIROI KYOI

U+7693
HIKARU SHIROI

U+7699
SHIROI

U+769A
SHIROI

U+76A0
SHIROI

U+76A2
SHIROI AKIRAKA

U+76A6
SHIROI

U+76A8
HOSHI

U+76AA
SHIROI

U+76AD
SHIROI

U+76B4
HIBI SHIWA

U+76B8
HIBI AKAGIRE

U+76B9
HIBI AKAGIRE

U+76BA
SHIWA

U+76C1
MICHIRU

U+76C2
HACHI

U+76C5
MUNASHII

U+76C6
HACHI

U+76C8
MICHIRU

U+76CE
HACHI

U+76D4
HACHI

U+76DF
CHIKAU CHIKAI

U+76E0
HISAJI WARIJI

U+76E7
MESHIBITSU SUBITSU KUROI

U+76EC
ARASHIO

U+76F0
SHIROME

U+76F4
NAOSU TADACHINI NAOI

U+7704
NAGASHIME MIRU KAERIMIRU

U+7724
NAGASHIME MITSUMERU

U+772E
MABUCHI MIMAWASU

U+7738
HITOMI

U+7739
HITOMI

U+775B
HITOMI

U+7763
MIRU UNAGASU HIKIIRU

U+7765
NAGASHIME

U+7772
MIRU HITOMIGAKAGAYAKU

U+77AF
UWAMEZUKAI NAGASHIME

U+77B3
HITOMI

U+77B5
HITOMI

U+77BD
MESHII

U+77C7
MESHII KURAI

U+77DC
AWAREMU TSUTSUSHIMU HOKORU

U+77E2
YA CHIKAU TSURANERU

U+77E5
SHIRU SHIRASERU

U+77E9
SASHIGANE KANEZASHI NORI

U+77EE
HIKUI

U+77F1
MONOSASHI

U+77F3
ISHI

U+77FB
ISHI

U+77FC
TOBIISHI ISHIBASHI TASHIKA

U+7806
ISHI

U+7822
ISHIZUMI

U+7823
ISHI

U+7825
TO TOISHI

U+782D
ISHIBARI

U+783A
TOISHI ARATO MIGAKU

U+784E
TOISHI

U+788F
TSUTSUSHIMU

U+7891
TATEISHI ISHIBUMI

U+7895
ISHIBASHI SAKI

U+7897
KOBACHI WAN

U+789A
TSUCHIKAU

U+789E
IWA KEWASHII

U+78A3
ISHIBUMI

U+78A4
ISHI

U+78AC
TOISHI

U+78AD
ISHI

U+78BA
TASHIKA KATAI TASHIKAMERU

U+78BB
TASHIIKA TASHIIKAMERU

U+78BE
USU HIKU

U+78C8
KEWASHII

U+78C9
ISHIZUE

U+78D2
OCHIRU

U+78DB
KEWASHII

U+78EA
KEWASHII

U+78EC
UCHIISHI MUNASHII TSUKIRU

U+78F3
ISHI

U+78F4
ISHIZAKA ISHIBASHI MASU

U+78F6
ISHIZUE

U+78FB
ISHI

U+7906
KEWAASHII

U+790E
ISHIZUE

U+791E
ISHI

U+791F
ISHIHAJIKI

U+7925
MUTSUKASHII

U+7929
ISHIZUE

U+792B
KOISHI

U+792D
MUCHI

U+7935
HISO

U+793A
SHIMESU SHIMESHI

U+793B
SHIMESUHEN

U+793E
YASHIRO KUMIAI KOSO

U+7940
MATSURU MATSURI TOSHI

U+7955
HIMERU

U+7957
TSUTSUSHIMU MASANI

U+795E
KAMI KOU TAMASHII

U+7962
KATASHIRO

U+797E
ITSUKUSHIMI
祿
U+797F
SAIWAI FUCHI

U+7984
FUCHI SAIWAI

U+7985
YUZURU SHIZUKA

U+798E
SAIWAI TADASHII

U+798F
SAIWAI HIMOROGI

U+79A8
KIZASHI

U+79AA
YUZURU SHIZUKA

U+79B0
KATASHIRO

U+79B8
ASHIATO

U+79B9
MUSHI TASUKERU NOBIRU

U+79C0
HIIDERU

U+79C1
WATASHI WATAKUSHI HISOKA

U+79C4
TSUCHIKAU

U+79C8
URUCHI

U+79CA
TOSHI

U+79D1
SHINA TOGA

U+79D4
URUCHI

U+79D5
SHIINA

U+79D8
HIMERU KAKUSU

U+79DE
SHIGERU

U+79E9
TSUIDE FUCHI

U+79EB
MOCHIAWA

U+7A09
URUCHI

U+7A14
MINORU TOSHI MINORI

U+7A17
HIE

U+7A18
HITOTOSE WARA MAMEGARA

U+7A20
SHIGERU OOI

U+7A2B
SHIGERU

U+7A34
URUCHI

U+7A39
SHIGERU

U+7A45
NUKA MUNASHII

U+7A47
HIE

U+7A59
SHIGERU

U+7A60
SHIGERU

U+7A7D
OTOSHIANA

U+7A82
MICHIRU ORI

U+7A83
NUSUMU HISOKANI

U+7A95
UTSUKUSHII

U+7A97
MADO KEMUDASHI

U+7A98
KURUSHIMU TASHINAMERU

U+7ACA
NUSUMU HISOKANI

U+7ACB
TATSU TATERU TACHIDOKORO

U+7ACC
TADASHII

U+7AD1
HIROI

U+7AD2
KUSHI MEZURASHII AYASHII

U+7AD5
DESHIRITTO

U+7AE0
AYA SHIRUSHI AKIRAKA

U+7AE6
TSUTSUSHIMU OSORERU SUKUMU

U+7AE8
TAKAKUKEWASHII

U+7AE9
YOSHIMI

U+7AEF
HASHI HA HATA

U+7AF0
SENCHIRITTO

U+7AF1
HITOSHII HITOSHIKUSURU

U+7B18
MUCHI

U+7B1E
MUCHI

U+7B27
SHIGARAMU

U+7B2C
TSUIDE YASHIKI TADA

U+7B2D
CHIRIYOKE

U+7B33
ASHIBUE

U+7B41
KAHIKONOSU

U+7B49
HITOSHII NADO RA

U+7B51
HIROU

U+7B55
TAKEMUSHIRO

U+7B56
MUCHI TSUE KAZUTORI

U+7B6F
HASHI

U+7B71
SHINO

U+7B75
MUSHIRO

U+7B77
HASHI
筿
U+7B7F
SHINO

U+7B98
SHINODAKE YA TAKENOKO

U+7B9F
SHINODAKE YA TAKENOKO

U+7BAF
TAKEGOSHI

U+7BB4
HARI IMASHIMERU

U+7BB8
HASHI

U+7BBC
SHIGERU

U+7BC0
FUSHI MISAO NOTTO

U+7BC6
KOSHIKISHIBA

U+7BE0
SHINO

U+7BE8
TAKEMUSHIRO

U+7C1F
TAKAMUSHIRO

U+7C27
SHITA

U+7C2A
KANZASHI

U+7C33
SHINO

U+7C37
HISASHI

U+7C38
HIRU

U+7C5D
KAGO HASHIZUTSU

U+7C61
SHINSHI

U+7C7C
URUCHI

U+7C83
SHIINA

U+7C89
KONA KO DESHIMEETORU

U+7C9B
TSUTSUSHIMU

U+7CA1
CHIMAKI

U+7CA5
KAYU HISAGU

U+7CB0
OKOSHI KAYU MOMIGARA KASU

U+7CB3
URUCHI NUKA

U+7CBA
SHIRAGEYONE

U+7CBD
CHIMAKI

U+7CBE
SHIRAGEYONE KUWASHII KOKORO
粿
U+7CBF
SHIRAGEYONE

U+7CC7
HOSHIII

U+7CC9
CHIMAKI

U+7CCE
SENCHIMEETO

U+7CD2
HOSHIII

U+7CD4
SHIRU

U+7CD5
KONAMOCHI

U+7CE4
OKOSHI

U+7CEB
MOCHI OKOSHI

U+7CEF
MOCHIGOME

U+7D00
OSAMERU NORI SHIRUSU

U+7D02
SHIRIGAI

U+7D03
HIMO

U+7D08
SHIROGINU MUSUBU KASANARU

U+7D10
HIMO

U+7D15
FUCHIKAZARI OSAMERU NUU

U+7D18
OOZUNA HIMO

U+7D1A
SHINA

U+7D1E
HIMO

U+7D20
SHIROGINU KIJI MOTO

U+7D2F
SHIBARU KASANERU WAZURAWASE

U+7D30
HOSOI KOMAKAI KUWASHII

U+7D31
HIMO

U+7D35
ICHIBI

U+7D44
KUMU KUMIHIMO KUMI

U+7D45
HIKISHIMERU KIBISHII HITOEMONO

U+7D4F
KIZUNA SHIBARU SODE

U+7D51
SHIYU

U+7D59
KUMIHIMO

U+7D5E
SHIMERU SHIBORU
絿
U+7D7F
KIBISHII

U+7D81
SHIBARU

U+7D8D
HITSUGINAWA

U+7D97
HIKU

U+7DAC
HIMO

U+7DAE
HATAJIRUSHI MUSUBIME

U+7DBD
YURUYAKA SHINAYAKA

U+7DCA
CHIJIMU KIBISHII

U+7DCC
KANMURINOHIMO

U+7DCD
TSURIITO ZENISASHI

U+7DD2
O ITOGUCHI

U+7DD6
O ITOGUCHI

U+7DE0
SHIMARU MUSUBU SHIMERU

U+7DE3
FUCHI HERI YORU

U+7DED
KINU UCHIHIMO HIMO

U+7E01
FUCHI HERI YORU

U+7E05
ODOSHI ODOSU

U+7E09
SASHIHASAMU

U+7E10
CHIJIMI

U+7E1B
SHIBARU

U+7E1C
HOSOHIMO

U+7E1E
SHIROGINU SHIMA

U+7E1F
SHIGESHI

U+7E20
MOJIRI CHIRINUN

U+7E2C
CHIJIMU CHIJIMIAYA KINUNOAYA

U+7E2E
CHIJIMU CHIJIMARU NAOI

U+7E32
SHIBARU KASANERU SHIKIRINI

U+7E33
SHIROGINU
縿
U+7E3F
HATAASHI

U+7E41
SHIGESHI SHIGERU

U+7E47
SHITAGAU

U+7E48
ZENISASHI MUTSUKI

U+7E4A
HOSOI CHIISAI SHINAYAKA

U+7E59
HIMOTOKU

U+7E5D
AYA NISHIKIMOYOU

U+7E65
WARAFU TANOSHIMU

U+7E66
ZENISASHI MUTSUKI

U+7E6A
SHISHUUMOYO EGAKU

U+7E78
HIMO

U+7E87
HUSHIITO

U+7E88
SHIBORI

U+7E8E
HOSOI CHIISAI SHINAYAKA

U+7E93
KAZARIHIMO MUNAGAI MATOU

U+7E96
HOSOI CHIISAI SHINAYAKA

U+7EAE
OOZUNA HIMO

U+7EBB
ICHIBI

U+7F37
OROSU OROSHI

U+7F44
MUNASHII

U+7F45
HIBI SUKI

U+7F52
YONKASHIRA YOKOME

U+7F53
YONKASHIRA YOKOME

U+7F54
AMI SHIIRU NAI

U+7F67
FUSHIZUKE

U+7F70
TSUMI TOGAME SHIOKI

U+7F72
YAKUWARI SHIRUSU

U+7F75
NONOSHIRU

U+7F86
HIGUMA

U+7F8A
HITSUJI

U+7F8E
UTSUKUSHII YOI HOMERU

U+7F8F
YOI URUWASHII

U+7F90
MICHIBIKU IZANAU SUSUMERU

U+7F91
MICHIBIKU

U+7F94
KOHITSUJI

U+7F96
HITSUJI

U+7F98
OHITSUJI

U+7F9A
KAMOSHIKA

U+7F9C
KOHITSUJI

U+7F9D
OHITSUJI

U+7FA9
YOI YOSHITOSURU YOKU

U+7FAA
YASHINAU

U+7FCC
TOBU AKURUHI

U+7FE3
HITSUGIKAZARI

U+7FE9
HIRUGAERU

U+7FFB
HIRUGAERU TORU HIRUGAESU

U+800C
SHIKOUSHITE SHIKASHITE SHIKAREDOMO

U+800F
HOOHIGE

U+8011
HASHI

U+8014
TSUCHIKAU

U+803F
HIKARI

U+8052
KAMABISUSHI

U+8056
HIJIRI

U+8062
SHIKATO

U+8079
MIMIAKA KAMABISUSHI

U+8085
TSUTSUSHIMU

U+8086
TSURANERU MISE HOSHIIMAMA

U+8089
SHISHI

U+8098
HIJI

U+80A2
TEASHI

U+80B1
HIJI

U+80B8
HIROGARU

U+80C4
YOTSUGI CHISUJI

U+80D7
KUCHINOHIBI

U+80D9
HIMOROGI

U+80E0
WAKINOSHITA

U+811A
ASHI

U+8120
HISHIHO SHIOZUKE

U+8123
KUCHIBIRU

U+8124
HIMOROGI KUCHIBIRU

U+812F
HOJISHI

U+813C
HOJISHI

U+813E
HIZOU TOMARU MOMO

U+814A
HOJISHI

U+814C
SHIOZUKE

U+8152
HOJISHI

U+8158
HIKAGAMI

U+8170
KOSHI

U+8182
SEBONE CHIKARA NINAU

U+8188
MUNENOUCHI TSURIGI

U+818A
HOJISHI ABAKU SAKAI

U+818E
HOJISHI NIKU SAKANA HADAHE

U+8190
SEBONE CHIKARU

U+8195
HIKAGAMI

U+819D
HIZA

U+81B0
HIMOROGI

U+81B4
HOJISHI

U+81C0
SHIRI

U+81C2
HIJI

U+81CB
SHIRI

U+81E1
HISHIO

U+81EB
TSUTSUSHIMU

U+81FD
OTOSHIANA

U+820A
HISASHII HISASHIKU FURUI

U+820C
SHITA

U+8217
SHIKU MISE

U+821C
HIRUGAO MUKUGE SATOI

U+8240
HASHIKE

U+826E
USHITORA

U+8276
NAMAMEKASHII TSUYA

U+8277
NAMAMEKASHII TSUYA

U+828A
SHIGERU

U+8291
CHISA

U+829D
SHIBA

U+82A0
YUKINOSHITA

U+82A5
KARASHI AKUTA

U+82A6
ASHI

U+82A9
JISHIBARI

U+82AC
KOUBASHII KAORI

U+82AF
HOSOI TOUSHINGU

U+82B0
HISHI

U+82B3
KANBASHII KAORI

U+82DF
IYASHIKUMO

U+82E3
TAIMATSU CHISA CHISHA

U+82E5
MOSHIKUHA WAKAI SHITAGAU

U+82E6
NIGAI KURUSHII KURUSHIMU

U+82E7
KARAMUSHI O

U+82F1
HANABUSA HANA HIIDERU

U+82F9
UKIKUSA YOMOGI ASHI

U+82FA
ICHIGO

U+8302
SHIGERU

U+8303
HACHI IGATA NORI

U+8305
KAYA CHI

U+8322
ASHINOHO

U+832C
SHIGERU

U+8332
SHIGERU MASU MUSHIRO

U+8335
SHITONE

U+8337
SHIGERU

U+8338
SHIGERU TAKE KINOKO

U+833C
SHIYUNGIKU

U+8343
KARASHIAE

U+8346
IBARA MUCHI

U+834A
IBARA MUCHI

U+8350
SHIKIRINI

U+8375
SHINOBU

U+8382
TANEOMAKU UTSUSHIUERU

U+8393
ICHIGO

U+839A
MUSHIRO

U+839E
I MUSHIRO WARAU

U+839F
TSUBOMI HANASHIBE

U+83A7
HIYU

U+83AD
FUSHI

U+83B1
AKAZA AWACHI KOUGAI

U+83D0
WAZURAHASHII

U+83D1
ARECHI

U+83D3
KUDAMONO KASHI

U+83EA
ONIHIRUGUSA

U+83F1
HISHI

U+840A
AKAZA AWACHI KOUGAI

U+8422
YAJI YACHI

U+843D
OCHIRU OTOSU SATO

U+8446
MOTO HIKOBAE HANEKAZARI

U+8448
KARAMUSHI

U+844D
HIRUGAO

U+844F
SHIGERU

U+8457
ARAWASU ICHIJIRUSHI TSUKU

U+8458
ARECHI

U+8465
KIICHIGU

U+8466
ASHI

U+8467
SHIROYOMOGI

U+846D
ASHI

U+8470
SHIYUUGA

U+849C
HIRU NOBIRU

U+84A6
HAKARU MONOSASHI NORI

U+84BA
HAMABISHI

U+84BB
MUSHIRO KOMAKAI

U+84C1
KUSAMURA SHIGEMI OOI

U+84C6
MUSHIRO

U+84D0
SHITONE

U+84DA
SHIBUKUSA YOROKOBU

U+84E7
SHINO

U+8500
SHITOMI

U+8506
HISHI

U+850E
KANBASHII

U+8511
SAGESUMU NAIGASHIRO NAI

U+851F
MABUSHI

U+852B
SHIBOMU

U+8543
SHIGERU

U+8546
IMASHIMERU

U+854A
SHIBE

U+854B
SHIBE

U+8552
NOKESHI

U+855C
ITAMU KANASHIMU

U+8561
SHIGERU

U+857B
SHIGERU

U+8588
SHIGERU KUSAMURA OOU

U+858B
SHIGERU

U+859F
YABUKARASHI

U+85AD
HIE

U+85BF
SHIGIRU

U+85C7
UTSUKUSHII

U+85C9
SHIKU KARI FUMU

U+85F3
WARA SHITAGAKI

U+85F9
OOI MAMEMAMESHII

U+8600
OCHIBA

U+8602
SHIBE

U+8606
ASHI

U+8611
HIRATAKE

U+8616
HIKOBAE

U+8619
SHIGERU

U+861B
SHIGERU

U+861E
YABUKARASHI

U+8629
SHIROYOMOGI

U+8636
HIKOBAE

U+8638
HITASU

U+8650
SHIITAGERU SOKONAU

U+8653
USOBUKU IKARU SHISHI TATAKU

U+8654
TSUTSUSHIMU

U+8657
MUNASHII UTSURO

U+8658
TAKEDAKESHII

U+865A
MUNASHII

U+865B
MUNASHII

U+8661
HASHIRU

U+8663
SHIITAGIRU

U+866B
MUSHI

U+866C
MIZUCHI

U+866F
MIZUCHI

U+8671
SHIRAMI

U+867A
MAMUSHI

U+8698
KAICHIYUU HARANOMUSHI

U+869A
KOKUZOUMUSHI

U+869C
ABURAMUSHI

U+86A1
MOGURAMOCHI

U+86A6
NISHIKIHEBI

U+86C0
KIKUIMUSHI

U+86D2
SUKUMOMUSHI

U+86D4
HARANOMUSHI

U+86D5
KAICHIYUU

U+86DF
MIZUCHI

U+86ED
HIRU

U+86FC
ASHIMATSUI KOOROGI

U+8700
IMOMUSHI

U+8702
HACHI

U+8706
SHIJIMI

U+8716
HARANOMUSHI

U+871A
ABURAMUSHI TOBU

U+871C
MITSU HACHIMITSU

U+871E
HIRU

U+8721
UJIMUSHI

U+8729
SEMI HIGURASHI

U+872E
ISAGOMUSHI

U+873A
TSUKUTSUKUBOUSHI

U+873E
JIGABACHI

U+874E
SUKUMOMUSHI SASORI

U+8753
DENDENMUSHI KATATSUMURI

U+8755
MUSHIBAMU

U+8760
MAMUSHI

U+8764
KIKUIMUSHI

U+8768
SHIRAMI

U+876E
MAMUSHI

U+879F
ZUIMUSHI

U+87A0
YUMUSHI

U+87AD
MIZUCHI

U+87B1
SHIROARI

U+87C7
BUTO HIKI

U+87C8
ISAGOMUSHI

U+87CA
NEKIRIMUSHI

U+87D2
UWABAMI OROCHI

U+87D6
KEMUSHI

U+87E0
WARAJIMUSHI TSUMORU ATSUMARU

U+87E3
SHIRAMI

U+87EA
TSUKUTSUKUBOUSHI

U+87EB
SHIMI

U+87F2
MUSHI

U+87F8
HISAGO NINA

U+87FE
HIKIGAERU

U+8801
NISHIDOCHI

U+880B
KEMUSHI

U+880E
UWABAMI OROCHI

U+8813
KATSUOMUSHI

U+8816
KAKURERU SHIRIZOKU

U+881A
SASU ITAMU SASUMUSHI

U+881B
KATSUOMUSHI

U+8821
HISAGO NINA

U+8827
KIKUIMUSHI SHIMI

U+8828
ASHITAKAGUMO

U+882D
HACHI

U+8830
KAMIKIRIMUSHI

U+8839
KIKUIMUSHI SHIMI

U+8840
CHI

U+8841
CHI

U+8845
CHINURU HIMA SUKI

U+884D
HABIKORU SHIKU AMARI

U+8851
MICHI

U+8853
MICHI SUBE WAZA

U+8856
CHIMATA

U+8857
MACHI

U+8858
KUTSUSHIYU

U+885C
MICHI

U+885F
MICHI

U+8860
MAKOTO TADASHII MOPPARA

U+8862
MICHI

U+8877
UCHI MAGOKORO

U+887B
FUCHIDORU MAEDARE

U+8897
HITOE HERI SOROU

U+88B3
KIMONOHIROGARU

U+88BF
UCHIKAKE UCHIGI

U+88C3
KAMISHIMO

U+88C8
FUNDOSHI

U+88CA
SHINAYAKA

U+88CB
SHITAGI

U+88D3
SUSO ISHIDATAMI

U+88E1
URA UCHI

U+88F1
HIRE

U+88F2
UCHIKAKE

U+88F4
TACHIMOTOORU

U+88F5
TACHIMOTOORU

U+8902
UCHIKAKE UWAGI

U+890C
FUNDOSHI

U+8910
NUNOKO KACHI

U+8913
OSHIME OMUTSU

U+8918
HIZAKAKE

U+891D
HITOE

U+8920
HITOE HITOHENOTSUTSUSODEUDENUKI AHASE

U+8925
SHITONE

U+8926
HIGASA

U+8927
HITOE

U+8935
OBI KINCHIYAKU

U+893E
SODEKUCHI

U+8940
HIDA

U+8942
HITOE

U+8945
CHIHAYA

U+8949
SUSONOHIDA

U+894C
HITOE

U+8955
HITOE

U+8957
SHITABAKAMA

U+895E
HIDA SHIWA

U+8960
MACHI

U+8963
HUNDOSHI

U+896A
TABI KUTSUSHITA

U+8970
OCHIRU YABURERU

U+8973
SHITAGI

U+8974
HITOE

U+8975
HIDA TATAMU NUU NUIME MAKU

U+897B
TSUKEHIMO
西
U+897F
NISHI

U+8987
HATAGASHIRA

U+8988
SHIRABERU KIBISHII SANE

U+898F
BUNMAWASHI NORI TADASU

U+89AA
SHITASHII OYA MIZUKARA

U+89B3
MIRU SHIMESU

U+89DC
KUCHIBASHI

U+89F1
HICHIRIKI

U+8A03
SHIRASE

U+8A13
OSHIERU OSHIE YOMU

U+8A15
SOSHIRU

U+8A18
SHIRUSU SHIRUSHI

U+8A1E
WAZAWAI AYASHIIKOTOBA

U+8A2D
MOUKERU SHITSURAERU MOSHI

U+8A35
HISOKANIUKAGAISHIRU HISOKANISHIRU

U+8A36
SHIKARU

U+8A3B
TOKU TOKIAKASHI SHIRUSU

U+8A3C
AKASHI

U+8A3D
NONOSHIRU HAJI

U+8A3E
TSUTOMENAI SOSHIRU

U+8A46
SOSHIRU

U+8A48
NONOSHIRU

U+8A49
KAMABISUSHII WARUKUIFU

U+8A4D
SHIYABIRU

U+8A6C
HAZUKASHIME HAJI

U+8A71
HANASU HANASHI

U+8A73
KUWASHII TSUMABIRAKA

U+8A7E
UTSUTAERU IITATERU MICHIRU ODOSU

U+8A84
SHINOBIGO

U+8A8B
IMASHIMERU

U+8A8C
SHIRUSU

U+8A8D
MITOMERU SHITATAMERU MITOME

U+8A90
YOIKOTOBA KUCHIZUSAMU

U+8A93
CHIKAU CHIKAI

U+8A97
KOTOBAGAURUWASHII

U+8AA1
IMASHIMERU

U+8AA3
SHIIRU

U+8AA5
TSUGERU OSHIERU IMASHIME

U+8AA8
OSHIERU

U+8AAE
YASASHI

U+8AB6
SEMERU NONOSHIRU

U+8AB7
SHIHIRU

U+8AB9
SOSHIRU SOSHIRI

U+8ABB
SOSHIRU

U+8ABC
YOI YOSHIMI
調
U+8ABF
TOTONOU SHIRABERU YAWARAGU

U+8ACA
SHIRABIRU

U+8ADC
UKAGAU SHIMESU

U+8AE0
KAMABISUSHI WASURERU

U+8B10
SHIZUKA

U+8B17
SOSHIRU

U+8B1B
KOU HAKARU HANASHIAU

U+8B26
SEKIBARAI SHIWABUKI

U+8B30
OSHIYABIRI

U+8B37
YAKAMASHII

U+8B39
TSUTSUSHIMU

U+8B41
KAMABISUSHI KAWARU

U+8B44
SHIIRU

U+8B49
AKASHI

U+8B4F
SOSHIRU

U+8B52
SHIKU

U+8B53
KASHIKOI

U+8B54
OSHIERU

U+8B56
SOSHIRU

U+8B58
SHIRU SHIRUSHI SHIRUSU

U+8B59
SHIKARU

U+8B5A
HANASHI

U+8B5B
SOSHIRU

U+8B5C
SHIRUSU

U+8B5E
SAKASHII CHIE OHOKUMONOIFU

U+8B66
IMASHIMERU IMASHIME

U+8B76
HAYAKUCHI

U+8B92
SOSHIRU ITSUWARU YOKOSHIMA

U+8B95
SOSHIRU

U+8B96
SHIRUSHI OMIKUJI

U+8B99
KAMABISUSHI

U+8B9C
TADASHIIKOTOBA

U+8C41
HIRAKERU HIROI

U+8C53
NAMAMEKASHII TSUYA

U+8C54
NAMAMEKASHII TSUYA

U+8C62
YASHINAU

U+8C6A
YAMAARASHI

U+8C6C
INOSHISHI I

U+8C82
TEN ITACHI

U+8C8C
KATACHI KATADORU

U+8C9E
TADASHII

U+8CA7
MAZUSHII

U+8CAB
TSURANUKU HIKU

U+8CAD
MOTO MOCHIMAE SUNAO

U+8CB6
OTOSU OTOSHIMERU

U+8CCE
IYASHI

U+8CD3
MAROUDO SHITAGAU

U+8CD4
MAROUDO SHITAGAU

U+8CE2
KASHIKOI MASARU

U+8CE4
IYASHII SHIZU

U+8D12
KASHIKOI

U+8D17
TADASHIKUNAI NISE NISEMONO

U+8D6D
AKATSUCHI AKA

U+8D70
HASHIRU

U+8D71
HASHIRU

U+8D8D
HISASHII

U+8D99
OYOBU KOERU SUBASHIKOI

U+8DA8
HASHIRU OMOMUKU

U+8DB2
CHIRU

U+8DB3
ASHI TARIRU TASU

U+8DB9
HASHIRU

U+8DBA
ASHI

U+8DBE
ASHI MOTO ATO

U+8DC0
ASHIKIKU YUGAMU IBITSU

U+8DD6
ASHINOURA

U+8DD7
ASHINOKOU

U+8DDB
CHINBA

U+8DE3
HADASHI

U+8DEA
HIZAMAZU

U+8DEB
ASHIOTO

U+8DEC
HITOASHI

U+8DEF
JI MICHI

U+8DF0
SHITAGAU

U+8DFC
HIZAMAZU

U+8DFD
HIZAMAZUKU

U+8E06
SHIRIZOKU

U+8E08
TOORU UTOSHI ARASHI

U+8E0B
ASHI

U+8E11
ASHIATO

U+8E1D
KURUBUSHI

U+8E26
KATAASHI

U+8E31
HADASHI

U+8E44
HIZUME

U+8E47
ASHINAE NAYAMU

U+8E4A
KOMICHI WATARU

U+8E4F
HIZUME

U+8E50
NUKIASHI SASHIASHI

U+8E54
TOTSUSHINSURU

U+8E5E
HITOASHI

U+8E60
ASHINOURA

U+8E6F
ASHINOURA

U+8E89
HASHIKE

U+8E91
TACHIMOTOORU

U+8EB5
NERAU SHINOBU

U+8EBE
SHITSUKE SHITSUKERU

U+8EC1
SEMUSHI

U+8ECB
KISHIRU

U+8ECC
WADACHI MICHI

U+8EF8
SHINGI MAKIMONO

U+8EF9
ANA JIKUGASHIRA

U+8EFE
SHIKIMI

U+8F00
HITSUGIGURUMA JISHIYA

U+8F09
NOSERU SHIRUSU NORU

U+8F0A
HIKUI OMOI

U+8F12
WAKIGI SUNAWACHI

U+8F13
HIKU

U+8F18
HIKITSUBUSU

U+8F19
WAKIGI SUNAWACHI

U+8F26
TEGURUMA TAGOSHI

U+8F39
TOKOSHIBARI

U+8F3E
MEGURU KISHIRU
輿
U+8F3F
KOSHI

U+8F42
KOSHIKI

U+8F46
NAGAESHIHA

U+8F4D
WADACHI

U+8F54
HIBIKI

U+8F55
KASHIMASHII

U+8F5C
HITSUGIGU

U+8F5D
KOSHI

U+8F5E
HIBIKI

U+8F62
KISHIRU

U+8F63
KISHIRU

U+8F9F
KIMI MESU HIRAKU

U+8FA0
TSUMI SOCHIRU

U+8FA3
KARAI KIBISHII MUGOI

U+8FB1
HAZUKASHIME KATAJIKENA

U+8FB5
SHINNYOU

U+8FB6
SHINNYOU

U+8FC2
SAKERU TOOI TOOMICHI

U+8FD0
HASHIRU

U+8FD1
CHIKAI

U+8FD2
ASHIATO

U+8FE9
CHIKAI

U+8FEA
MICHI

U+8FEC
YUKU IKU INISHIE

U+8FF8
HASHIRU HOTOBASHIRU

U+8FFA
SUNAWACHI NO
退
U+9000
SHIRIZOKU SHIRIZOKERU

U+900D
SAMAYOU TACHIMOTOORU

U+9014
MICHI

U+9015
KOMICHI CHIKAI SUGU

U+901B
HASHIRU

U+901E
TAKUMASHII TOORU HAYAI

U+9021
SHIRIZOKU

U+9023
TSURANARU TSURERU SHIKIRINI

U+9029
HASHIRU

U+902C
HASHIRU HOTOBASHIRU SHIRIZOKERU TSUKAFU

U+9038
HASHIRU USHINAU SORERU

U+903A
TOOI TOOZAKARU OCHI

U+9044
SHIBASHIBA

U+904D
AMANESHI

U+9051
ITOMA HIMA

U+9053
MICHI IU MICHIBIKU

U+9055
CHIGAU TAGAU YOKOSHIMA

U+905C
YUZURU HERIKUDARU SHITAGAU

U+9060
TOOI TOOZAKARU OCHI

U+906C
SUMIYAKA KAWARU CHIJIMU KOMAKAI TSUTSUSHIMU

U+9075
SHITAGAU

U+907D
NIWAKA SUMIYAKA AWATADASHI

U+9087
CHIKAI CHIKASHI CHIKA

U+90AA
YA KA YOKOSHIMA

U+90B8
YASHIKI

U+90C1
AKIRAKA KAGUWASHII SAKAN

U+90E4
AOGU HIMA

U+9119
HINA IYASHII

U+9164
HITOYOZAKE

U+9165
CHICHIZAKE

U+916A
CHICHIZAKE

U+916B
SHIHOZUKE

U+9171
HISHIO

U+9177
KIBISHII HANAHADASHI MUGOI

U+917B
TOISHIRERU

U+918E
SEISHIYU

U+9193
HISHIO

U+9195
KOI ATSUSHI

U+91A2
SHIOKARA

U+91A4
HISHIO

U+91AB
IYASU KUSUSHI

U+91AC
HISHIO

U+91B6
SU SUI SHIHOKARAI

U+91C1
CHINURU HIMA SUKI

U+91C6
WAKATSU WAKARERU HIZUME

U+91D3
ISHIYUMI

U+91DA
ISHIYUMI

U+91E7
UDEWA KUSHIRO

U+91F1
ASHIKASE

U+91F5
KANZASHI

U+91FB
ISHIYUMI

U+921E
HITOSHII

U+9223
KARUSHIUMU

U+9226
CHITANYUUMU

U+922E
ITOMAKINOASHI

U+923C
KAMA SEIROU KOSHIKI

U+923F
KANZASHI

U+9251
BURACHINA

U+9262
HACHI

U+9268
ITOMAONOASHI

U+9269
TADASHII KOBAKO

U+9279
KOSHIKI

U+927F
OCHIKOMUOTO

U+9280
SHIROGANE

U+9298
SHIRUSU

U+92C8
SHIROGANE METSUKI

U+92D7
KOBACHI

U+92D9
KUICHIGAU

U+92DC
ASHIKASE KANAHODASHI

U+92EA
SHIKU MISE

U+92EC
HIMO

U+9304
SHIRUSU

U+9306
KUWASHII SABI

U+930F
SHIKORO

U+931C
KANGISHI

U+9323
SHIKORO

U+9326
NISHIKI

U+9332
SHIRUSU

U+9382
MAGUNESHIUMU

U+938F
UTSUKUSHIIGANE

U+939A
TSUCHI

U+939E
KANZASHI

U+93A6
KOSHIKI

U+93AC
NABE SHINOGI

U+93AD
SHIZUMERU

U+93AE
SHIZUMERU OSAE SHIZUMARU

U+93D6
MINAGOROSHI

U+93E4
CHIRIBAMERU

U+9402
KOSHIKI KAMA KOROSU

U+9407
CHOUNA TSUCHI

U+9408
TAKAASHINONABE

U+940F
ISHIZUKI

U+9410
SHIROGANE ASHIKASE

U+9413
ISHIZUKI TSUCHI

U+9417
HOKO MUCHI

U+9419
TAKATSUKI HITOMOSHI ABUMI

U+941A
SHIKORO BITA

U+941F
CHITANYUUMU

U+943F
ICHIRUBYUUMU

U+94D4
SHIKORO

U+9583
HIRAMEKU

U+9589
TOJIRU SHIMERU TOZASU

U+958B
HIRAKU AKU

U+9591
SHIKIRI SHIZUKA NARAU

U+9593
AIDA MA SHIZUKA

U+9598
HINOKUCHI

U+9599
SAWAGASHII

U+959E
HASHIRANOMASUGATA

U+95A1
SHIMERU

U+95AB
SHIKIMI

U+95AD
MURA MACHI

U+95B4
SHIZUKA HISSORI

U+95B9
SHIMOBE MESHITSUKAI KOBIHETSURA

U+95BB
CHIMATA HIRAKU SUSUMERU

U+95BE
SHIKII

U+95C3
SHIZUKA

U+95CA
HIROI

U+95D1
SHIKIMI

U+95D3
HIRAKU

U+95D9
HIRAKU

U+95DF
OCHITSUKU TOJIRU

U+95E1
HIRAKU

U+95E2
HIRAKU

U+9621
AZE MICHI HAKAMICHI

U+9626
HI

U+9633
HI

U+9638
FUSAGARU KAGIRU SAMATOGERU SEMARU AYAFUI KURUSHIMI NAYAMI KEHASHII HEDATEFUSAGU SEEMAI

U+963B
HABAMU KEWASHII HEDATERU

U+963C
KIZAHASHI

U+9640
KEWASHII

U+964B
SEMAI IYASHII

U+964C
MICHI MACHI

U+964F
OCHIRU NAMAKERU

U+9652
YABURETAKAKI YABURERU KEHASHII

U+9656
KIZAHASHI

U+9657
KEHASHIKUTAKAI MATSUSUGUDETAKAI KEHASHII TAKAI KIBISHII SEEMARU KAKURERU SETSUKACHI KEHASHIISAKA

U+965B
KIZAHASHI

U+9665
OCHIIRU OTOSHIIRERU

U+966A
SHITAGAU

U+9674
HIMEGAKI

U+9675
MISASAGI SHINOGU OKA

U+9677
OCHIIRU OTOSHIIRERU

U+967A
KEWASHII

U+967C
SHIMA

U+967D
HI ITSUWARU

U+968B
OCHIRU NAMAKERU

U+968E
KIZAHASHI HASHIGO SHINA

U+968F
SHITAGAU

U+9695
OCHIRU

U+9697
KEWASHII TAKAI

U+9699
SUKI HIMA

U+969A
ISHIZUE

U+969D
SHIMA

U+969F
SUKI HIMA

U+96A4
OCHIRU

U+96A5
KIDA KIZAHASHI

U+96A6
HIMEGAKI

U+96A7
MICHI MEGURU NOROSHIDAI

U+96A8
SHITAGAU

U+96AA
KEWASHII

U+96AF
SHIMA

U+96B7
SHIMOBE SHITAGAU

U+96B8
SHIMOBE SHITAGAU

U+96BB
HITOTSU

U+96D5
WASHI KIZAMU

U+96D8
SHINSHIYA

U+96DB
HINA

U+96E3
KATAI MUZUKASHII

U+96EB
SHIZUKU

U+96F6
OCHIRU FURU KOBORERU

U+96F7
KAMINARI IKAZUCHI

U+9705
YAKAMASHII

U+9706
IKAZUCHI

U+9709
TSUYU SHIMERI SHIMI

U+971C
SHIMO

U+9738
HATAGASHIRA KASHIRA

U+973E
TSUCHIFURU TSUCHIGUMORI

U+9755
TADASHII

U+9759
SHIZUKA SHIZUMERU SHIZUMARU

U+975C
SHIZUKA

U+976D
SHINAYAKA UTSUBO YUGI

U+9771
SHINAYAKA

U+9777
HIKIZUNA

U+977C
NAMESHIGAWA

U+977F
KAWAGUSHI

U+9781
HIKIZUNA TAZUNA HARAOBI

U+97A3
NAMESHIGAWA

U+97A6
SHIRIGAI

U+97AD
MUCHI MUCHIUTSU

U+97AE
KAWAGUSHI

U+97B8
HIZAKAKE

U+97BC
TAZUNA TSUYOI KUJIKU KUJIKERU NUHITORIOSHITANAMESHIGAHA

U+97C3
MUCHIUTSU

U+97C8
TABI KUTSUSHITA

U+97C9
SHITAGURA

U+97CB
NAMESHIGAWA SOMUKU

U+97CC
SHINAYAKA

U+97CD
HIZAKAKE

U+97D1
HIKARI

U+97D9
TADASHII

U+97E0
HIZAKAKE

U+97E4
TABI KUTSUSHITA

U+97F5
HIBIKI

U+97F7
KAMABISUSHII

U+97FB
HIBIKI

U+97FF
HIBIKU HIBIKI

U+9801
KASHIRA PEEJI

U+9803
KORO SHIBARAKU

U+9806
SUNAO SHITAGAU

U+9808
HIGE MOTOMERU MOCHIIRU

U+980A
TADASHII

U+980C
HOMERU TATAERU KATACHI

U+980E
KATACHIGAYOI

U+9812
WAKERU SHIKU

U+9814
UTSUKUSHII YOI

U+9819
TADASHII

U+9820
SHITOYAKA

U+982D
ATAMA KASHIRA KOUBE

U+983B
SHIKIRINI

U+983E
HIGE KUCHIHIGE

U+984C
HITAI

U+984D
HITAI TAKA

U+9853
UYAUYASHII

U+9856
HIYOMEKI

U+9857
UYAUYASHII

U+9859
HITAI

U+9863
MAYUWOHISOMERU

U+9865
SHIROI

U+9870
SHIKAMERU HISOMERU

U+9871
KASHIRA

U+9874
SHIROI

U+98AA
OROSHI

U+98AF
HISHIGU HAYATE MIDARERU

U+98B8
SUZUSHIIKAZE

U+98BF
HASHIRU

U+98DC
HIRUGAERU

U+98E5
MOCHI

U+98E6
KAYU HOSHIII

U+98E7
BANMESHI

U+98E9
MUSHIMOCHI

U+98ED
KATAMERU TSUTSUSHIMU TADASHII

U+98EF
MESHI

U+98F0
KURAU MESHI

U+98F3
KONAMOCHI

U+98FC
KAU YASHINAU

U+9905
MOCHI

U+9908
MOCHI

U+990A
YASHINAU YASHINAI

U+990C
MOCHI E ESA

U+9914
YUUMESHI KUU

U+9915
TABENOKOSHI

U+991C
MOCHI

U+9920
MOCHI KURAU

U+9926
AME MOCHI

U+9931
HOSHIII

U+9934
MUSU MUSHIMESHI

U+993B
KONAMOCHI

U+9940
KONAMOCHI

U+9946
MOCHI

U+994A
OKOSHI

U+9960
MOCHI

U+9993
OKOSHI

U+9996
KUBI KOUBE SHIRUSHI

U+9997
HOOBONE MICHI KAKURERU

U+999B
NIOI KOUBASHII

U+999F
KOUBASHII

U+99B4
NARERU NARASU SHITAGAU

U+99D3
SHIRAKAGE

U+99D5
NORU SHINOGU

U+99D9
SOEUMA CHIKAI

U+99DD
SEMUSHI

U+99DE
SEMUSHI

U+99E7
HASHIRU

U+99EB
TAKUMASHII

U+99F0
DOROASHIGE

U+99FE
HASHIRU

U+9A05
ASHIGE

U+9A10
SHIRUSHI

U+9A12
SAWAGU SAWAGASHII UREI

U+9A13
SHIRUSHI AKASHI TAMESU

U+9A33
HASHIRU

U+9A40
NORU TACHIMACHI MASSHIGURA

U+9A43
SHIRAKAGE TSUYOI ISAMU

U+9A44
ASHIGE

U+9A4B
HASHIRU

U+9A4D
TAKESHI

U+9A57
AKASHI TAMESU SHIRUSHI

U+9AB6
SHIRI

U+9ACE
KOSHIBONE

U+9AD6
KOSHIBONE

U+9AE4
URUSHI

U+9AE5
OOHIGE

U+9AED
HIGE

U+9AEF
HIGE

U+9AF5
AGOHIGE

U+9AF9
URUSHI

U+9B08
URUWASHII

U+9B0C
OCHIRU

U+9B1A
HIGE

U+9B27
SAWAGASHII

U+9B30
SHIGERU MURAGARI

U+9B31
SHIGERU

U+9B33
KOSHIKI

U+9B3B
KAYU HISAGU

U+9B41
KASHIRA SAKIGAKE

U+9B42
TAMASHII

U+9B43
HIDERI

U+9B44
TAMASHII

U+9B5B
TACHIUO

U+9B65
KOGAME KOCHI HIMONO

U+9B66
SAME CHICHIBU

U+9B74
OSHIKIUO KAGAMIDA

U+9B83
HIRAME

U+9B8A
MIGOI SHIROUO GANKI KASUBE

U+9B93
SUSHI

U+9B97
KONOSHIRO

U+9BA8
SUSHI

U+9BAA
MAGURO SHIBI

U+9BAB
SAME MIZUCHI

U+9BB2
MATE KOCHI

U+9BB8
NIBE ISHIMOCHI

U+9BBB
SAME CHICHIBU
鮿
U+9BBF
HOSHIUO

U+9BD0
SUBASHIRI

U+9BD2
KOCHI

U+9BE1
NISHIN

U+9BEF
KONOSHIRO

U+9BF1
SHACHI
鯿
U+9BFF
OSHIKIUO

U+9C09
HIGAI

U+9C0A
NISHIN

U+9C1B
IWASHI

U+9C1C
NISHIN

U+9C22
UMIEBI TSUKURA SUBASHIRI

U+9C23
KONOSHIRO HASU

U+9C2D
HIRE

U+9C2E
IWASHI

U+9C2F
IWASHI

U+9C35
ISHIMOCHI

U+9C36
KONOSHIRO

U+9C3D
KONOSHIRO

U+9C45
KONOSHIRO

U+9C50
HOSHIUO

U+9C6A
SHIIRA

U+9C70
SHIIRA

U+9C76
HIMONO FUKA

U+9C7B
ATARASHII SUKUNAI

U+9C8A
SUSHI

U+9C8C
MIGOI SHIRAUO GANKI KASUBE

U+9CAC
KOCHI

U+9CC1
IWASHI

U+9D08
KARI AHIRU

U+9D26
OSHIDORI

U+9D2B
SHIGI

U+9D32
SHIME

U+9D34
SUZUME CHIDORI

U+9D3B
OOTORI HISHIKUI

U+9D46
CHIDORI

U+9D50
FUNASHIUZU

U+9D70
WASHI KIZAMU HORU

U+9D92
OSHIDORI

U+9D95
FUNASHIUZURA

U+9DA9
AHIRU

U+9DB2
HITAKI

U+9DB5
HINA HIYOKO

U+9DB8
HIWA

U+9DC2
HASHITAKA IROKIJI

U+9DC7
HINA

U+9DDA
HIBARI

U+9DE5
SHIRASAGI

U+9DF2
WASHI

U+9DF3
TOBI SHIRAKIJI

U+9DF8
SHIGI

U+9E02
OSHIDORI

U+9E19
HIBARI

U+9E40
FUNASHIUZU

U+9E5F
HITAKI

U+9E75
SHIO SHIOCHI TATE

U+9E79
SHIOKARAI SHIOKE

U+9E7A
SHIO

U+9E7B
SHIOKE

U+9E7D
SHIO
鹿
U+9E7F
SHIKA KA

U+9E83
OOSHIKA

U+9E85
OOSHIKA

U+9E8B
NARESHIKA

U+9E96
OOSHIKA

U+9E97
URUWASHII TSURANARU NARABU

U+9EA8
MUGIKOGASHI

U+9EAD
KONAMOCHI

U+9EBE
SASHIZUBA SASHIMANEKU

U+9EC6
TAKESHI

U+9ED0
MOCHI

U+9EDC
SHIRIZOKERU

U+9EDE
BOCHI

U+9EE0
SATOI WARUGASHIKO

U+9F22
MOGURAMOCHI

U+9F2A
ITACHI

U+9F2C
ITACHI

U+9F4A
SOROU HITOSHII HITOSHIKU

U+9F4B
MONOIMI TSUTSUSHIMU

U+9F6C
KUICHIGAU KUICHIGAI

U+9F72
MUSHIBA

U+9F8F
TSUTSUSHIMU NOBORU TOMOSHIBIOHOHI

U+9F95
ZUSHI

U+9F97
KAMI YOSHI

U+FA0C
TAKAI HAGERU ASHIKIRU

U+FA16
INOSHISHI I

U+FA19
KAMI KOU TAMASHII

U+FA1B
SAIWAI HIMOROGI

U+FA1D
SHIRAGEYONE KUWASHII KOKORO

U+FA25
HASHIRU USHINAU SORERU

U+FA2A
MESHI

U+FA2B
KAU YASHINAU
𠯮
U+20BEE
SHINA
𢈘
U+22218
SHIKA KA
𧗷
U+275F7
MICHI SUBE WAZA
𨻶
U+28EF6
SUKASU HIMA
𪉩
U+2A269
SHIO