[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Kazakh Delta

CLDR Version 29 Index

Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.

SectionPageHeaderCodeLocaleOldNewLevel
Locale Display NamesLanguages (A-D)CCongo Swahili ► swckkконго суахили тілі▷removed◁comprehensive
Languages (O-S)SSwahili ► sw_CDsw_CDконго суахили тіліmodern
Territories (Asia)Eastern AsiaKPОңтүстік КореяСолтүстік Корея
KRСолтүстік КореяОңтүстік Кореяmoderate
UnitsOther Unitskaratlong-displayNameкарат▷removed◁modern
long-one{0} карат
long-other
short-displayNameкарат
short-one{0} КТ
short-other
long-displayName▷missing◁карат
long-one{0} карат
long-other
short-displayNameкарат
short-one{0} КТ
short-other
MiscellaneousLinguistic ElementsQuotation Marksembedded-End"basic
embedded-Start
Annotation[〰]▷missing◁сызықша; пунктуация; ирекcomprehensive
[〰]_ttsирек сызықша
[‼]бангбанг; леп белгісі; белгі; пунктуация
[‼]_ttsқос леп белгісі
[⁉]леп белгісі; лигатура; белгі; пунктуация; сұрақ
[⁉]_ttsлеп және сұрақ белгісі
[{*⃣}]жұлдызша; нөмір пернесі; жұлдыз
[{*⃣}]_ttsжұлдызша пернесі
[{#⃣}]тор; фунт
[{#⃣}]_ttsнөмір пернесі
[{0⃣}]0; нөмір пернесі; нөл
[{0⃣}]_ttsнөл пернесі
[{1⃣}]1; нөмір пернесі; бір
[{1⃣}]_ttsбір пернесі
[{2⃣}]2; нөмір пернесі; екі
[{2⃣}]_ttsекі пернесі
[{3⃣}]3; нөмір пернесі; үш
[{3⃣}]_ttsүш пернесі
[{4⃣}]4; нөмір пернесі; төрт
[{4⃣}]_ttsтөрт пернесі
[{5⃣}]5; нөмір пернесі; бес
[{5⃣}]_ttsбес пернесі
[{6⃣}]6; нөмір пернесі; алты
[{6⃣}]_ttsалты пернесі
[{7⃣}]7; нөмір пернесі; жеті
[{7⃣}]_ttsжеті пернесі
[{8⃣}]8; нөмір пернесі; сегіз
[{8⃣}]_ttsсегіз пернесі
[{9⃣}]9; нөмір пернесі; тоғыз
[{9⃣}]_ttsтоғыз пернесі
[〽]белгі; бөлік
[〽]_ttsбөліктің өзгеру белгісі
[↔]көрсеткі
[↔]_ttsсол-оң көрсеткісі
[↕]көрсеткі
[↕]_ttsжоғары-төмен көрсеткісі
[↖]көрсеткі; бағыт; румба аралық; солтүстік-батыс
[↖]_ttsжоғарғы сол жақ көрсеткісі
[↗]көрсеткі; бағыт; румба аралық; солтүстік-шығыс
[↗]_ttsжоғарғы оң жақ көрсеткісі
[↘]көрсеткі; бағыт; румба аралық; оңтүстік-шығыс
[↘]_ttsтөменгі оң жақ көрсеткісі
[↙]көрсеткі; бағыт; румба аралық; оңтүстік-батыс
[↙]_ttsтөменгі сол жақ көрсеткісі
[↩]көрсеткі
[↩]_ttsоң жақтан шығып; сол жаққа бұрылатын көрсеткі
[↪]көрсеткі
[↪]_ttsсол жақтан шығып; оң жаққа бұрылатын көрсеткі
[⌚]сағат
[⌚]_ttsқол сағат
[⌛]құм; таймер
[⌛]_ttsқұм сағат
[⌨]компьютер
[⌨]_ttsпернетақта
[⏏]шығарып алу
[⏏]_ttsшығарып алу түймесі
[⏩]көрсеткі; қос; жылдам; алға
[⏩]_ttsалға жылдам өткізу түймесі
[⏪]көрсеткі; қос; артқы қайтару
[⏪]_ttsартқа жылдам қайтару түймесі
[⏫]көрсеткі; қос
[⏫]_ttsжоғарыға жылдам өткізу түймесі
[⏬]көрсеткі; қос; төмен
[⏬]_ttsтөменге жылдам өткізу түймесі
[⏭]көрсеткі; келесі көрініс; келесі трек; үшбұрыш
[⏭]_ttsкелесі трек түймесі
[⏮]көрсеткі; алдыңғы көрініс; алдыңғы трек; үшбұрыш
[⏮]_ttsсоңғы трек түймесі
[⏯]көрсеткі; кідірту; ойнату; оң; үшбұрыш
[⏯]_ttsойнату не кідірту түймесі
[⏰]сағат
[⏰]_ttsоятқыш
[⏱]сағат
[⏱]_ttsсекунд өлшеуіш
[⏲]сағат
[⏲]_ttsтаймер
[⏳]құмсағат; құм; таймер
[⏳]_ttsқұмсағаттан құм ағуда
[⏸]жолақ; қос; кідірту; тік
[⏸]_ttsкідірту түймесі
[⏹]шаршы; тоқтату
[⏹]_ttsтоқтату түймесі
[⏺]шеңбер: жазып алу
[⏺]_ttsжазып алу түймесу
[▪]геометриялық; шаршы
[▪]_ttsкіші қара шаршы
[▫]геометриялық; шаршы
[▫]_ttsкіші ақ шаршы
[▶]көрсеткі; ойнату; оң; үшбұрыш
[▶]_ttsойнату түймесі
[◀]көрсеткі; сол; кері; үшбұрыш
[◀]_ttsкері қайтару түймесі
[◻]геометриялық; шаршы
[◻]_ttsорташа ақ шаршы
[◼]геометриялық; шаршы
[◼]_ttsорташа қара шаршы
[◽]геометриялық; шаршы
[◽]_ttsорташа-кіші ақ шаршы
[◾]геометриялық; шаршы
[◾]_ttsорташа-кіші қара шаршы
[☀]ашық; сәулелер; ғарыш; күн шығып тұр; ауа райы
[☀]_ttsкүн
[☁]ауа райы
[☁]_ttsбұлт
[☂]кию; жаңбыр; ауа райы
[☂]_ttsқолшатыр
[☃]суық; қар; ауа райы
[☃]_ttsаққала
[☄]ғарыш
[☄]_ttsкомета
[☑]дауыс беру; орын; құсбелгі
[☑]_ttsҚұсбелгісі бар дауыс беру шаршысы
[☔]кию; тамшы; жаңбыр; қолшатыр; ауа райы
[☔]_ttsжаңбыр тамшылары бар қолшатыр
[☕]сусын; кофе; ішімдік; ыстық; бу шығып тұр; шәй
[☕]_ttsыстық сусын
[☘]өсімдік
[☘]_ttsқоян саумалдық
[☝]дене; саусақ; қол; индекс; көрсету; жоғары
[☝]_ttsжоғарыға саусақпен көрсету
[☠]дене; айқас сүйектер; өлім; бет; құбыжық; қаңқа
[☠]_ttsқаңқа мен сүйек
[☢]радиоактивті
[☢]_ttsрадиоактивті аймақ
[☦]христиан; крест; дін
[☦]_ttsортодоксалдық крест
[☪]ислам; мұсылман; дін
[☪]_ttsжұлдыз бен жарым ай
[☮]тыныштық
[☮]_ttsтыныштық белгісі
[☯]дін; тао; таоист; ян; инь
[☯]_ttsинь-ян белгісі
[☸]буддист; дхарма; дін; доңғалақ
[☸]_ttsдхарма доңғалағы
[☹]бет
[☹]_ttsбұртию
[☺]бет; сызулы; еркін; жымию
[☺]_ttsкүлу
[♈]тоқты; зодиак
[♈]_ttsтоқты белгісі
[♉]бұқа; өгіз; зодиак
[♉]_ttsторпақ белгісі
[♊]егіздер; зодиак
[♊]_ttsегіздер белгісі
[♋]шаян; зодиак
[♋]_ttsшаян белгісі
[♌]арыстан; зодиак
[♌]_ttsарыстан белгісі
[♍]бикеш; қыз; зодиак
[♍]_ttsбикеш белгісі
[♎]тепетеңдік; сот; таразы; зодиак
[♎]_ttsтаразы белгісі
[♏]сарышаян; зодиак
[♏]_ttsсарышаян белгісі
[♐]садақшы; зодиак
[♐]_ttsмерген белгісі
[♑]ешкі; зодиак
[♑]_ttsтауешкі белгісі
[♒]құюшы; су; зодиак
[♒]_ttsсуқұйғыш белгісі
[♓]балық; зодиак
[♓]_ttsбалықтар белгісі
[♠]карта; ойын
[♠]_ttsқарға
[♣]карта; шыбындар; ойын
[♣]_ttsшыбын
[♥]карта; ойын; түйе; жүректер
[♥]_ttsжүрек
[♦]карта; алмаз; алмаздар; ойын
[♦]_ttsқиық
[♨]ыстық; көздер; бу шығару
[♨]_ttsгейзер
[♻]қайта өңдеу
[♻]_ttsқайта өңдеу белгісі
[♿]кіру
[♿]_ttsмүгедектер арбашасы
[⚒]балға; қайла; құрал
[⚒]_ttsбалға мен қайла
[⚓]кеме; құрал
[⚓]_ttsзәкір
[⚔]айқасқан; қылыштар; қару
[⚔]_ttsайқас қылыштар
[⚖]тепетеңдік; сот; таразы; құрал; ауырлық; зодиак
[⚖]_ttsиінтіректі таразы
[⚗]химия; құрал
[⚗]_ttsдистиллятор
[⚙]құрал
[⚙]_ttsтегершік
[⚛]атеист; атом
[⚛]_ttsатом белгісі
[⚡]қауіпті; электр; электр желісі; найзағай; кернеу; тарс
[⚡]_ttsжоғары кернеу
[⚪]шеңбер; геометриялық
[⚪]_ttsақ дөңгелек
[⚫]шеңбер; геометриялық
[⚫]_ttsқара дөңгелек
[⚰]өлім
[⚰]_ttsтабыт
[⚱]өлім; жаназа; сауыт
[⚱]_ttsөліктің күлін салатын сауыт
[⚽]доп; футбол
[⚽]_ttsфутбол добы
[⚾]доп
[⚾]_ttsбейсбол
[⛄]суық; қар; аққала; ауа райы
[⛄]_ttsқарсыз аққала
[⛅]бұлт; күн; ауа райы
[⛅]_ttsбұлттың артындағы күн
[⛈]бұлт; жаңбыр; күн күркіреуі; ауа райы
[⛈]_ttsнайзағай мен жаңбыр
[⛎]құюшы; жылан; зодиак
[⛎]_ttsжылан көтеруші белгісі
[⛏]өндіру; құрал
[⛏]_ttsқайла
[⛑]жәрдем; крест; бет; қалпақ; дулыға
[⛑]_ttsақ крест бейнеленген дулыға
[⛓]бізбек
[⛓]_ttsтізбек
[⛔]кіріс; тыйым салынған; жоқ; емес; рұқсат етілмеген; жол қозғалысы
[⛔]_ttsжол жоқ
[⛩]дін; синтоистік; храм
[⛩]_ttsсинтоистік храм
[⛪]құру; христиан; крест; дін
[⛪]_ttsшіркеу
[⛱]жаңбыр; күн; қолшатыр; ауа райы
[⛱]_ttsқолшатыр жерде тұр
[⛳]гольф; саңылау
[⛳]_ttsсаңылаудағы жалауша
[⛴]қайық
[⛴]_ttsпаром
[⛵]қайық; резорт; теңіз; көлік; яхта
[⛵]_ttsжелкенді қайық
[⛷]шаңғыда ұшу; қар
[⛷]_ttsшаңғышы
[⛸]мұз
[⛸]_ttsконьки
[⛹]доп
[⛹]_ttsдоп ойнаған адам
[⛺]кемпинг
[⛺]_ttsшатыр
[⛽]жанармай; газ; сорғы; станция
[⛽]_ttsжанармай сорғысы
[✂]құрал
[✂]_ttsқайшы
[✅]құсбелгі; белгі
[✅]_ttsАқ; қалың құсбелгі
[✈]көлік
[✈]_ttsұшақ
[✉]электрондық пошта; эл.пошта
[✉]_ttsконверт
[✊]дене; жұмылған; жұдырық; соққы
[✊]_ttsжұдырық көтеру
[✋]дене; қол
[✋]_ttsқол көтеру
[✌]дене; қол; V; жеңіс
[✌]_ttsсаусақтармен «V» тәрізді көрсету
[✍]дене; қол; жазу
[✍]_ttsқолмен жазу
[✒]қауырсын; қалам
[✒]_ttsқара қауырсын
[✔]құсбелгі; белгі
[✔]_ttsқалың құсбелгі
[✖]бас тарту; көбейту; x
[✖]_ttsҚалың көбейту x
[✝]христиан; крест; дін
[✝]_ttsлатынша крест
[✡]давид; иврит; ивриттік; дін; жұлдыз
[✡]_ttsДавид жұлдызы
[✨]жылтырау; жұлдыз
[✨]_ttsұшқындар
[✳]жұлдызша
[✳]_ttsсегіз бұрышты жұлдыз
[✴]жұлдыз
[✴]_ttsсегіз қырлы жұлдыз
[❄]суық; қар; ауа райы
[❄]_ttsқар бүршігі
[❌]бас тарту; белгі; көбейту; x
[❌]_ttsқиылысқан сызықтар белгісі
[❎]белгі; шаршы
[❎]_ttsқиылысқан сызықтар түймесі
[❓]белгі; пунктуация; сұрақ
[❓]_ttsсұрақ белгісі
[❔]белгі; сызулы; пунктуация; сұрақ
[❔]_ttsақ сұрақ белгісі
[❕]леп белгісі; белгі; сызулы; пунктуация
[❕]_ttsақ леп белгісі
[❗]белгі; пунктуация
[❗]_ttsлеп белгісі
[❣]леп белгісі; жүрек; белгі; пунктуация
[❣]_ttsлеп белгісі тәрізді жүрек
[❤]жүрек
[❤]_ttsқызыл жүрек
[➕]математика; қосу
[➕]_ttsқалың қосу белгісі
[➖]математика; алу
[➖]_ttsқалың алу белгісі
[➗]бөлу; математика
[➗]_ttsқалың бөлу белгісі
[➡]көрсеткі; негізгі; бағыт; шығыс
[➡]_ttsоң жақ көрсеткісі
[➰]цикл
[➰]_ttsілмек
[➿]ілмек; қос; цикл
[➿]_ttsқос ілмек
[⤴]көрсеткі
[⤴]_ttsоң жақтан шығып; жоғарыға бұрылатын көрсеткі
[⤵]көрсеткі; төмен
[⤵]_ttsоң жақтан шығып; төменге бұрылатын көрсеткі
[⬅]көрсеткі; негізгі; бағыт; батыс
[⬅]_ttsсол жақ көрсеткісі
[⬆]көрсеткі; негізгі; бағыт; солтүстік
[⬆]_ttsжоғары көрсеткісі
[⬇]көрсеткі; негізгі; бағыт; төмен; оңтүстік
[⬇]_ttsтөмен көрсеткісі
[⬛]геометриялық; шаршы
[⬛]_ttsүлкен қара шаршы
[⬜]геометриялық; шаршы
[⬜]_ttsүлкен ақ шаршы
[⭐]жұлдыз
[⭐]_ttsақ орташа жұлдыз
[⭕]шеңбер; o
[⭕]_ttsҚалың; үлкен шеңбер
[🀄]ойын; маджонг; қызыл
[🀄]_ttsмаджонг қызыл айдаһар
[🃏]карта; ойын; ойнау
[🃏]_ttsджокер
[🌀]айналу; боран; тайфун; ауа райы
[🌀]_ttsциклон
[🌁]тұман; ауа райы
[🌁]_ttsтұманды
[🌂]кию; жаңбыр; қолшатыр; ауа райы
[🌂]_ttsжабылған қолшатыр
[🌃]түн; жұлдыз; ауа райы
[🌃]_ttsжұлдызды түн
[🌄]таң ертең; тау; күн; күн шығысы; ауа райы
[🌄]_ttsтаулардың артынан шыққан күн
[🌅]таң ертең; күн; ауа райы
[🌅]_ttsтаң атуы
[🌆]ғимарат; қала; ымырт; кеш; ландшафт; күн; күн батысы; ауа райы
[🌆]_ttsымырттағы қала көрінісі
[🌇]ғимарат; ымырт; күн; ауа райы
[🌇]_ttsкүннің батуы
[🌈]жаңбыр; ауа райы
[🌈]_ttsкемпірқосақ
[🌉]көпір; түн; ауа райы
[🌉]_ttsкөпірдің түнгі көрінісі
[🌊]мұхит; су; ауа райы
[🌊]_ttsтолқын
[🌋]атылу; тау; ауа райы
[🌋]_ttsвулкан
[🌌]ғарыш; ауа райы
[🌌]_ttsҚұс жолы
[🌍]африка; жер; еуропа; глобус; әлем
[🌍]_ttsЕуропа мен Африка көрсетілген глобус
[🌎]америка құрлықтары; жер; глобус; әлем
[🌎]_ttsЕкі Америка құрлығы көрсетілген глобус
[🌏]азия; австралия; жер; глобус; әлем
[🌏]_ttsАзия мен Австралия көрсетілген глобус
[🌐]жер; глобус; меридиан сызықтары; әлем
[🌐]_ttsМеридиандары көрсетілген глобус
[🌑]қараңғы; ай; ғарыш; ауа райы
[🌑]_ttsжаңа ай
[🌒]жарты ай; ай; ғарыш; толысып жатқан; ауа райы
[🌒]_ttsтолып жатқан жарты ай
[🌓]ай; ширек; ғарыш; ауа райы
[🌓]_ttsайдың бірінші ширегі
[🌔]дөңес; ай; ғарыш; толысып жатқан; ауа райы
[🌔]_ttsтолып жатқан дөңес ай
[🌕]толы; ай; ғарыш; ауа райы
[🌕]_ttsтолық ай
[🌖]дөңес; ай; ғарыш; кішірейіп жатқан; ауа райы
[🌖]_ttsкішірейіп жатқан дөңес ай
[🌗]ай; ширек; ғарыш; ауа райы
[🌗]_ttsайдың соңғы ширегі
[🌘]жарты ай; ай; ғарыш; кішірейіп жатқан; ауа райы
[🌘]_ttsкішірейіп жатқан жарты ай
[🌙]ай; ғарыш; ауа райы
[🌙]_ttsжарты ай
[🌚]бет; ай; ғарыш; ауа райы
[🌚]_ttsжаңа ай беті
[🌛]бет; ай; ширек; ғарыш; ауа райы
[🌛]_ttsбеті бар бірінші ширек айы
[🌜]бет; ай; ширек; ғарыш; ауа райы
[🌜]_ttsбеті бар соңғы ширек айы
[🌝]ашық; бет; толы; ай; ғарыш; ауа райы
[🌝]_ttsбеті бейнеленген толық ай
[🌞]ашық; бет; ғарыш; күн; ауа райы
[🌞]_ttsбеті бейнеленген күн
[🌟]жылтылдау; жарқырау; сәуле шашу; жылтырау; жұлдыз
[🌟]_ttsжарқырап тұрған жұлдыз
[🌠]құлау; ұшу; ғарыш; жұлдыз
[🌠]_ttsұшқан жұлдыз
[🌡]ауа райы
[🌡]_ttsтермометр
[🌤]бұлт; күн; ауа райы
[🌤]_ttsкіші бұлттың артындағы күн
[🌥]бұлт; күн; ауа райы
[🌥]_ttsүлкен бұлттың артындағы күн
[🌦]бұлт; жаңбыр; күн; ауа райы
[🌦]_ttsжаңбыр жауып тұрған бұлттың артындағы күн
[🌧]бұлт; күн; ауа райы
[🌧]_ttsжаңбыр жауып тұрған бұлт
[🌨]бұлт; суық; қар; ауа райы
[🌨]_ttsқар жауып тұрған бұлт
[🌩]бұлт; найзағай; ауа райы
[🌩]_ttsнайзағай соғып тұрған бұлт
[🌪]бұлт; ауа райы; құйын
[🌪]_ttsторнадо
[🌫]бұлт; ауа райы
[🌫]_ttsтұман
[🌬]жел соғу; бұлт; бет; ауа райы; жел
[🌬]_ttsбет көрінісіндегі жел
[🌭]франкфуртер; сосиска
[🌭]_ttsхот-дог
[🌮]мексикалық
[🌮]_ttsтако
[🌯]мексикалық
[🌯]_ttsбурито
[🌰]өсімдік
[🌰]_ttsкаштан
[🌱]өсімдік; жаңа
[🌱]_ttsкөшет
[🌲]өсімдік; ағаш
[🌲]_ttsшырша
[🌳]дәмді; өсімдік; түсу; ағаш
[🌳]_ttsжапырақты ағаш
[🌴]өсімдік; ағаш
[🌴]_ttsпальма
[🌵]өсімдік
[🌵]_ttsкактус
[🌶]ащы; бұрыш; өсімдік
[🌶]_ttsащы бұрыш
[🌷]гүл; өсімдік
[🌷]_ttsқызғалдақ
[🌸]гүл; шие; өсімдік
[🌸]_ttsшие гүлі
[🌹]гүл; өсімдік
[🌹]_ttsәтіргүл
[🌺]гүл; өсімдік
[🌺]_ttsбөрітарақ
[🌻]гүл; өсімдік; күн
[🌻]_ttsкүнбағыс
[🌼]гүл; өсімдік
[🌼]_ttsашылған гүл
[🌽]жүгері; сабағы; лабиринт; өсімдік
[🌽]_ttsжүгері собығы
[🌾]құлақ; өсімдік; күріш
[🌾]_ttsкүріш бұтақтары
[🌿]жапырақ; өсімдік
[🌿]_ttsшөп
[🍀]4; жоңышқа; төрт; жапырақ; өсімдік
[🍀]_ttsтөрт жапырақты жоңышқа
[🍁]жерге түсу; жапырақ; үйеңкі; өсімдік
[🍁]_ttsүйеңкі жапырағы
[🍂]жерге түсу; жапырақ; өсімдік
[🍂]_ttsсарғайып түскен жапырақтар
[🍃]жел соғу; желге ұшу; өсімдік; жел
[🍃]_ttsжелге ұшқан жапырақтар
[🍄]өсімдік
[🍄]_ttsсаңырауқұлақ
[🍅]өсімдік; көкөніс
[🍅]_ttsқызанақ
[🍆]өсімдік; көкөніс
[🍆]_ttsбаялды
[🍇]жеміс; өсімдік
[🍇]_ttsжүзім
[🍈]жеміс; өсімдік
[🍈]_ttsқауын
[🍉]жеміс; өсімдік
[🍉]_ttsқарбыз
[🍊]жеміс; апельсин; өсімдік
[🍊]_ttsмандарин
[🍋]цитрус; жеміс; өсімдік
[🍋]_ttsлимон
[🍌]жеміс; өсімдік
[🍌]_ttsбанан
[🍍]жеміс; өсімдік
[🍍]_ttsананас
[🍎]алма; жеміс; өсімдік; қызыл
[🍎]_ttsқызыл алма
[🍏]алма; жеміс; жасыл; өсімдік
[🍏]_ttsкөк алма
[🍐]жеміс; өсімдік
[🍐]_ttsалмұрт
[🍑]жеміс; өсімдік
[🍑]_ttsшабдалы
[🍒]жеміс; өсімдік
[🍒]_ttsшие
[🍓]жеміс; өсімдік
[🍓]_ttsқұлпынай
[🍔]бургер
[🍔]_ttsгамбургер
[🍕]ірімшік; бөлік
[🍕]_ttsпицца
[🍖]сүйек; ет
[🍖]_ttsсүйегі бар ет
[🍗]сүйек; тауық; аяқ; тауықтың саны
[🍗]_ttsтауықтың аяғы
[🍘]крекер; күріш
[🍘]_ttsкүріштен жасалған крекер
[🍙]доп; жапон; күріш
[🍙]_ttsкүріш шаригі
[🍚]пісірілген; күріш
[🍚]_ttsпісірілген күріш
[🍛]карри; күріш
[🍛]_ttsкарри қосылған күріш
[🍜]ыдыс; таяқша; рамен; бу шығып тұрған
[🍜]_ttsбуы шығып тұрған ыдыс
[🍝]паста
[🍝]_ttsспагетти
[🍞]бөлке
[🍞]_ttsнан
[🍟]француз
[🍟]_ttsфри
[🍠]картофель; қуырылған; тәтті
[🍠]_ttsқуырылған картофель
[🍡]десерт; жапон; іспара; таяқша; тәтті
[🍡]_ttsданго
[🍢]кебаб; теңіз тағамы; іспара; таяқша
[🍢]_ttsоден
[🍤]қуырылған; су шаяны; темпура
[🍤]_ttsасшаян
[🍥]төрт; балық; кондитер өнімдері; иірім
[🍥]_ttsиірім тәрізді балықтан жасалған котлет
[🍦]крем; десерт; мұз; балмұздақ; жұмсақ; тәтті
[🍦]_ttsжұмсақ балмұздақ
[🍧]десерт; мұз; музды; тәтті
[🍧]_ttsмұзды балмұздақ
[🍨]крем; десерт; мұз; тәтті
[🍨]_ttsбалмұздақ
[🍩]десерт; бәліш; тәтті
[🍩]_ttsбүйрекше бәліш
[🍪]десерт; тәтті
[🍪]_ttsпеченье
[🍫]тақта; шоколад; десерт; тәтті
[🍫]_ttsтақта шоколад
[🍬]десерт; тәтті
[🍬]_ttsмұз кәмпит
[🍭]десерт; тәтті
[🍭]_ttsтаяқшалы мұз кәмпит
[🍮]десерт; пудинг; тәтті
[🍮]_ttsкастард
[🍯]бал; құты; тәтті
[🍯]_ttsбал құтысы
[🍰]торт; десерт; кондитер өнімдері; бөлік; тәтті
[🍰]_ttsқатпарлы торт
[🍱]жәшік
[🍱]_ttsобенто
[🍲]бақыраш; бұқтырылған ет
[🍲]_ttsтамақ толы бақыраш
[🍳]жұмыртқа; қуыру; таба
[🍳]_ttsпісіру
[🍴]пісіру; шанышқы; пышақ
[🍴]_ttsшанышқы мен пышақ
[🍵]сусын; шынаяқ; ішімдік; шәй; айшанақ
[🍵]_ttsтұтқасы жоқ шынаяқ
[🍶]бар; сусын; бөтелке; шынаяқ; ішімдік
[🍶]_ttsсакэ
[🍷]бар; сусын; ішімдік; шыны; шарап
[🍷]_ttsшарап бокалы
[🍸]бар; коктейль; ішімдік; шыны
[🍸]_ttsкоктейль бокалы
[🍹]бар; ішімдік; тропикалық
[🍹]_ttsтропикалық сусын
[🍺]бар; сыра; ішімдік; саптыаяқ
[🍺]_ttsсыра саптыаяғы
[🍻]бар; сыра; қағыстыру; ішімдік; саптыаяқ
[🍻]_ttsқағыстырылған сыра саптыаяқтары
[🍼]сәби; бөтелке; сусын; сүт
[🍼]_ttsсәби бөтелкесі
[🍽]пісіру; шанышқы; пышақ; тәрелке
[🍽]_ttsтәрелке; шанышқы және пышақ
[🍾]бар; бөтелке; тығын; ішімдік; атылған
[🍾]_ttsтығыны атылған бөтелке
[🎀]тойлау
[🎀]_ttsтаспа
[🎁]жәшік; тойлау; сыйлық; оралған
[🎁]_ttsоралған сыйлық
[🎂]туған күн; торт; тойлау; десерт; кондитер өнімдері; тәтті
[🎂]_ttsтуған күнге арналған торт
[🎃]тойлау; хэллоуин; саңылау; асқабақ
[🎃]_ttsасқабақтан жасалған шам
[🎄]тойлау; рождество; шырша
[🎄]_ttsРождество шыршасы
[🎅]тойлау; кристмас; ертегі; қиял; әке; санта
[🎅]_ttsсанта клаус
[🎆]толау
[🎆]_ttsфейерверк
[🎇]тойлау; фейерверк; жылтырау
[🎇]_ttsбенгал оты
[🎈]тойлау
[🎈]_ttsшар
[🎉]тойлау; сауық кеші; дайын
[🎉]_ttsшартылдақ
[🎊]шар; тойлау; кәмпит
[🎊]_ttsкәмпиттерге толы шар
[🎋]баннер; тойлау; жапон; ағаш
[🎋]_ttsТанабата ағашы
[🎌]тойлау; айқас; айқастырылған; жапон
[🎌]_ttsайқастырылған жалаушалар
[🎍]бамбук; тойлау; жапон; қарағай; өсімдік
[🎍]_ttsқарағай декорациясы
[🎎]тойлау; қуыршақ; фестиваль; жапон
[🎎]_ttsжапон қуыршақтары
[🎏]тұқы; тойлау; таспа
[🎏]_ttsтұқы таспа
[🎐]қоңырау; тойлау; жел
[🎐]_ttsқытай қоңырау
[🎑]тойлау; салтанат; ай
[🎑]_ttsай рәсімі
[🎒]сөмке; арқаға асатын сөмке; мектеп
[🎒]_ttsпапка
[🎓]кепка; тойлай; киім; бітіру; қалпақ
[🎓]_ttsбітіру қалпағы
[🎖]тойлау; медаль; әскери
[🎖]_ttsәскери медаль
[🎗]тойлау; еске салғыш; таспа
[🎗]_ttsеске салғыш таспасы
[🎙]мик; микрофон; музыка; студио
[🎙]_ttsстудио микрофоны
[🎚]деңгей; музыка; сырғытпа
[🎚]_ttsдеңгей сырғытпасы
[🎛]басқару; түймелер; музыка
[🎛]_ttsбасқару түймелері
[🎞]кино; фильм; кадр; бейне
[🎞]_ttsфильм кадрлары
[🎟]қабылдау; билет
[🎟]_ttsқабылдау билеттері
[🎠]әткеншек; жылқы
[🎠]_ttsәткеншектегі ат
[🎡]ойын-сауық паркі; феррис; доңғалақ
[🎡]_ttsсайтан доңғалағы
[🎢]ойын-сауық паркі; доңғалақ
[🎢]_ttsаттракцион
[🎣]балық
[🎣]_ttsқармақ
[🎤]караоке; мик
[🎤]_ttsмикрофон
[🎥]камера; кино; фильм
[🎥]_ttsбейнефильм түсіретін камера
[🎦]камера; фильм; бейне
[🎦]_ttsкино
[🎧]түйме тәрізді құлақаспап
[🎧]_ttsқұлақаспап
[🎨]өнер; мұражай; сурет салу
[🎨]_ttsпалитра
[🎩]киім; қалпақ; жоғары
[🎩]_ttsқоқырайма
[🎪]цирк; шатыр
[🎪]_ttsцирк шатыры
[🎫]қабылдау
[🎫]_ttsбилет
[🎬]шартылдақ; фильм
[🎬]_ttsшартылдақ нөмірлеуіш
[🎭]өнер; маска; орындау; театр
[🎭]_ttsтеатр өнері
[🎮]басқару құралы; ойын
[🎮]_ttsбейне ойын
[🎯]бұқа; дәл нысан; дарт; көз; ойын; тию; нысан
[🎯]_ttsдәл тию
[🎰]ойын; автомат
[🎰]_ttsойын автоматы
[🎱]8; 8 шар; шар; биллиарһд; сегіз; ойын
[🎱]_ttsбиллиярд
[🎲]кубик; ойын
[🎲]_ttsойын кубигі
[🎳]шар; ойын
[🎳]_ttsбоулинг
[🎴]карта; гүл; ойын; жапон; ойнау
[🎴]_ttsгүлді ойын карталары
[🎵]музыка
[🎵]_ttsнота
[🎶]музыка; нота
[🎶]_ttsноталар
[🎷]құрал; музыка; сакс
[🎷]_ttsсаксофон
[🎸]құрал; музыка
[🎸]_ttsгитара
[🎹]құрал; пернетақта; музыка; пианина
[🎹]_ttsмузыкалық пернетақта
[🎺]құрал; музыка
[🎺]_ttsтруба
[🎻]құрал; музыка
[🎻]_ttsскрипка
[🎼]музыка
[🎼]_ttsпартитура
[🎽]жүгіру; таспа; футболка
[🎽]_ttsжүгіруге арналған футболка
[🎾]доп; ракетка
[🎾]_ttsтеннис
[🎿]шаңғыда ұшу; қар
[🎿]_ttsшаңғы
[🏀]доп; сақина
[🏀]_ttsбаскетбол
[🏁]торлы; жарыс
[🏁]_ttsторлы жалауша
[🏂]шаңғыда ұшу; қар; сноуборд
[🏂]_ttsсноубордшы
[🏃]марафон; жүгіру
[🏃]_ttsжелаяқ
[🏄]серфинг
[🏄]_ttsсерфер
[🏅]медаль
[🏅]_ttsспорттық медаль
[🏆]жүлде
[🏆]_ttsолжа
[🏇]жылқы; шабандоз; жарыс
[🏇]_ttsатшабар
[🏈]американдық; доп; футбол
[🏈]_ttsамерикандық футбол
[🏉]доп; футбол
[🏉]_ttsрегби
[🏊]жүзу
[🏊]_ttsжүзуші
[🏋]ауырлық
[🏋]_ttsзілтемірші
[🏌]доп; гольф
[🏌]_ttsгольф ойыншысы
[🏍]жарысу
[🏍]_ttsмотоцикл
[🏎]автокөлік; жарысу
[🏎]_ttsжарыс автомобилі
[🏏]доп; бэтсмен; ойын
[🏏]_ttsкрикет
[🏐]доп; ойын
[🏐]_ttsволейбол
[🏑]доп; шөп; ойын; хоккей; таяқ
[🏑]_ttsшөп үстіндегі хоккей
[🏒]ойын; хоккей; мұз; шайба; таяқ
[🏒]_ttsмұздағы хоккейдің сырғытпа таяғы мен шайба
[🏓]доп; бэтсмен; ойын; ракетка; үстел; теннис
[🏓]_ttsпинг-понг
[🏔]суызқ; тау; қар
[🏔]_ttsтөбесін қар басқан тау
[🏖]жағажай; қол шатыр
[🏖]_ttsжағажайда шатырмен
[🏗]ғимарат; құрылыс
[🏗]_ttsғимарат салу
[🏘]құру; үй
[🏘]_ttsүйлер салу
[🏙]құру; қала
[🏙]_ttsқала көрінісі
[🏚]құру; қараусыз; үй
[🏚]_ttsқараусыз қалған үй
[🏛]ғимарат; классикалық
[🏛]_ttsклассикалық ғимарат
[🏝]шөл; арал
[🏝]_ttsшөлді арал
[🏞]парк
[🏞]_ttsұлттық парк
[🏠]құру; үй; жай
[🏠]_ttsүй салу
[🏡]құру; бақша; үй; жай
[🏡]_ttsбақшасы бар үй
[🏢]ғимарат
[🏢]_ttsкеңселік ғимарат
[🏣]ғимарат; жапон; пошта
[🏣]_ttsжапондық пошта
[🏤]ғимарат; еуропалық
[🏤]_ttsпошта
[🏥]ғимарат; дәрігер; медицина
[🏥]_ttsаурухана
[🏦]ғимарат
[🏦]_ttsбанк
[🏧]банкомат; автоматты; банк; есепші
[🏧]_ttsбанкомат белгісі
[🏨]ғимарат
[🏨]_ttsқонақ үй
[🏩]ғимарат; қонақ үй; махаббат
[🏩]_ttsмахаббат үйі
[🏪]ғимарат; түнгі; дүкен
[🏪]_ttsтүнгі дүкен
[🏫]ғимарат
[🏫]_ttsмектеп
[🏬]ғимарат; әмбебап; дүкен
[🏬]_ttsәмбебап дүкен
[🏭]ғимарат
[🏭]_ttsзауыт
[🏮]тақта; жапон; қағаз шам; шам; қызыл
[🏮]_ttsқағаздан жасалған қызыл шам
[🏯]ғимарат; сарай; жапон
[🏯]_ttsжапондық сарай
[🏰]ғимарат; еуропалық
[🏰]_ttsсарай
[🏳]желбіреу
[🏳]_ttsақ жалау
[🏴]желбіреу
[🏴]_ttsқара жалау
[🏵]өсімдік
[🏵]_ttsрозетка
[🏸]беди; ойын; ракетка; желбіршек
[🏸]_ttsбадминтон
[🏹]садақшы; көрсеткі; жебе; мерген; құрал; қару; зодиак
[🏹]_ttsжебе мен садақ
[🏺]су құюшы; пісіру; ішімдік; құмыра; құрал; қару; зодиак
[🏺]_ttsамфора
[🏻]эмодзи өзгертуші; Фицпатрик; тері; түсі
[🏻]_tts1-2 тері түсі
[🏼]эмодзи өзгертуші; Фицпатрик; тері; түсі
[🏼]_tts3-тері түрі
[🏽]эмодзи өзгертуші; Фицпатрик; тері; түсі
[🏽]_tts4-тері түсі
[🏾]эмодзи өзгертуші; Фицпатрик; тері; түсі
[🏾]_tts5-тері түсі
[🏿]эмодзи өзгертуші; Фицпатрик; тері; түсі
[🏿]_tts6-тері түсі
[🐂]өгіз; зодиак
[🐂]_ttsбұқа
[🐃]енеке; су
[🐃]_ttsсу енекесі
[🐇]үй жануары
[🐇]_ttsқоян
[🐈]үй жануары
[🐈]_ttsмысық
[🐉]ертегі
[🐉]_ttsайдаһар
[🐍]көтеруші; жылан көтеруші; зодиак
[🐍]_ttsжылан
[🐎]атшабар; жарыс
[🐎]_ttsжылқы
[🐏]қой; тоқты; зодиак
[🐏]_ttsқошқар
[🐐]отыншы; зодиак
[🐐]_ttsешкі
[🐕]үй жануары
[🐕]_ttsит
[🐖]шошқа
[🐖]_ttsшошка
[🐗]шошқа
[🐗]_ttsқабан
[🐚]бақалшық; шиыршықты
[🐚]_ttsшиыршықты бақалшық
[🐛]шыбын-шіркей
[🐛]_ttsқұрт
[🐜]шыбын-шіркей
[🐜]_ttsқұмырсқа
[🐝]ара; шыбын-шіркей
[🐝]_ttsбал ара
[🐞]шыбын-шіркей; қызыл қоңыз
[🐞]_ttsханқызы
[🐟]балықтар; зодиак
[🐟]_ttsбалық
[🐠]балық; тропикалық
[🐠]_ttsтропикалық балық
[🐡]балық
[🐡]_ttsкірпібалық
[🐣]балапан; шөже; жарып шығу
[🐣]_ttsжұмыртқаны жарып шыққан балапан
[🐤]шөже
[🐤]_ttsбалапан
[🐥]балапан; шөже
[🐥]_ttsалға қарап тұрған балапан
[🐨]аю
[🐨]_ttsкоала
[🐩]ит
[🐩]_ttsпудель
[🐪]бір өркешті; өркеш
[🐪]_ttsтүйе
[🐫]бактриялық; түйе; өркеш
[🐫]_ttsқос өркешті түйе
[🐬]жүзбеқанат
[🐬]_ttsдельфин
[🐭]бет; тышқан
[🐭]_ttsтышқанның беті
[🐮]сиыр; бет
[🐮]_ttsсиырдың беті
[🐯]бет; жолбарыс
[🐯]_ttsжолбарыстың беті
[🐰]қоян; бет; үй жануары
[🐰]_ttsқоянның беті
[🐱]мысық; бет; үй жануары
[🐱]_ttsмысықтың беті
[🐲]айдаһар; бет; ертегі
[🐲]_ttsайдаһардың беті
[🐳]бет; су бүрку; кит
[🐳]_ttsсу бүркіп тұрған кит
[🐴]бет; жылқы
[🐴]_ttsжылқының беті
[🐵]бет; маймыл
[🐵]_ttsмаймылдың беті
[🐶]ит; бет; үй жануары
[🐶]_ttsиттің беті
[🐷]бет; шошқа
[🐷]_ttsшошканың беті
[🐸]бет; бақа
[🐸]_ttsбақаның беті
[🐹]бет: алақоржын; үй жануары
[🐹]_ttsалақоржынның беті
[🐺]бет
[🐺]_ttsқасқыр
[🐻]аю; бет
[🐻]_ttsаюдың беті
[🐼]бет; панда
[🐼]_ttsпанданың беті
[🐽]бет; мұрын; шошқа
[🐽]_ttsшошқаның мұрны
[🐾]аяқтар; табан; ізі
[🐾]_ttsтабан іздері
[👀]дене; көз; бет
[👀]_ttsкөздер
[👁]дене
[👁]_ttsкөз
[👂]дене
[👂]_ttsқұлақ
[👃]дене
[👃]_ttsмұрын
[👄]дене; ерін
[👄]_ttsауыз
[👅]дене
[👅]_ttsтіл
[👆]артқа; дене; саусақ; қол; индекс; көрсету; жоғары
[👆]_ttsжоғарыға саусақпен қолды сыртқа қаратып көрсету
[👇]артқа; дене; төмен; саусақ; қол; индекс; көрсету
[👇]_ttsтөменге саусақпен қолды сыртқа қаратып көрсету
[👈]артқа; дене; саусақ; қол; индекс; көрсету
[👈]_ttsсол жаққа саусақпен қолды сыртқа қаратып көрсету
[👉]артқа; дене; саусақ; қол; индекс; көрсету
[👉]_ttsоң жаққа саусақпен қолды сыртқа қаратып көрсету
[👊]дене; жұмылған; соққы
[👊]_ttsжұдырық
[👋]дене; қол; бұлғау; бұлғап тұр
[👋]_ttsқол бұлғау
[👌]дене; қол; жарайды
[👌]_ttsОК
[👍]қосымша 1 ұпай; дене; қол; бас бармақ; жоғарыға
[👍]_ttsтамаша
[👎]1 ұпай алынады; дене; төменге; қол; бас бармақ
[👎]_ttsнашар
[👏]дене; шапалақ; қол
[👏]_ttsшапалақтау
[👐]дене; қол; ашық
[👐]_ttsалақанды көрсету
[👑]кию; король; ханшайым
[👑]_ttsтәж
[👒]кию; қалпақ; әйел
[👒]_ttsәйелдер қалпағы
[👓]кию; көз; көзге тағу
[👓]_ttsкөзілдірік
[👔]киім
[👔]_ttsгалстук
[👕]киім; жейде
[👕]_ttsфутболка
[👖]киім; сым; шалбар
[👖]_ttsджинс
[👗]киім
[👗]_ttsкөйлек
[👘]киім
[👘]_ttsкимоно
[👙]киім; жүзу
[👙]_ttsбикини
[👚]киім; әйел
[👚]_ttsәйелдер киімі
[👛]киім; тиын
[👛]_ttsәйелдер әмияны
[👜]сөмке; киім
[👜]_ttsқолдорба
[👝]киім
[👝]_ttsсөмке
[👞]киім; ер
[👞]_ttsтуфли
[👟]атлетикалық; киім; туфли
[👟]_ttsкроссовка
[👠]киім; өкше; туфли; әйел
[👠]_ttsбиік өкшелі туфли
[👡]киім; сандал; аяқ киім; әйел
[👡]_ttsәйелдер сандалы
[👢]етік; киім; аяқ киім; әйел
[👢]_ttsәйелдер етігі
[👣]дене; киім; ізі
[👣]_ttsаяқ іздері
[👤]мүсін; сұлба
[👤]_ttsадам сұлбасы
[👥]мүсін; сұлба
[👥]_ttsадамдар сұлбасы
[👧]бикеш; зодиак
[👧]_ttsқыз
[👪]бала; әке; ана
[👪]_ttsотбасы
[👫]жұбайлар; қол; ұстау; ер; әйел
[👫]_ttsқол ұстасып тұрған еркек пен әйел
[👬]жұбайлар; егіздер; қол; ұстау; ер; егізектер; зодиак
[👬]_ttsқол ұстасып тұрған екі еркек
[👭]жұбайлар; қол; ұстау; әйел
[👭]_ttsқол ұстасып тұрған екі әйел
[👮]коп; офицер; полиция
[👮]_ttsполиция қызметкері
[👯]қоян; биші; құлақ; қыз; әйел
[👯]_ttsбилеп жатқан әйелдер
[👰]келіншек; жаулық; той
[👰]_ttsжаулықты келіншек
[👲]тақия; қалпақ; адам
[👲]_ttsқытайша қалпақты адам
[👳]адам; сәлде
[👳]_ttsсәлделі адам
[👴]ер; кәрі
[👴]_ttsқарт
[👵]кәрі; әйел
[👵]_ttsқарт әйел
[👷]құрылыс; қалпақ; жұмысшы
[👷]_ttsқұрылысшы
[👸]ертегі; қиял;
[👸]_ttsханшайым
[👹]мақлұқ; бет; ертегі; қиял; жапон; құбыжық
[👹]_ttsжалмауыз
[👺]мақлұқ; бет; ертегі; қиял; жапон; құбыжық
[👺]_ttsгоблин
[👻]мақлұқ; бет; ертегі; қиял; құбыжық
[👻]_ttsаруақ
[👼]періште; сәби; бет; ертегі; қиял
[👼]_ttsкішкентай періште
[👽]мақлұқ; өзге әлемдік; бет; ертегі; қиял; құбыжық; ғарыш; белгісіз ұшатын нысан
[👽]_ttsбасқа планеталық
[👾]басқа планеталық; мақлұқ; өзге әлемдік; бет; ертегі; қиял; құбыжық; ғарыш; белгісіз ұшатын нысан
[👾]_ttsбасқа планеталық құбыжық
[👿]жын; ібіліс; бет; ертегі; қиял
[👿]_ttsтентек
[💀]дене; өлім; бет; ертегі; құбыжық
[💀]_ttsқаңқа
[💁]қол; жәрдем; ақпарат; дөрекі
[💁]_ttsақпарат орталығы
[💄]косметика; макияж
[💄]_ttsдалап
[💅]дене; күтім; косметика; тырнақ; бояу
[💅]_ttsманикюр
[💆]массаж; салон
[💆]_ttsбетке массаж жасау
[💇]шаштараз; сұлулық; салон
[💇]_ttsшаш қидыру
[💈]шаштараз; шаш қидыру; баған
[💈]_ttsшаштараз бағаны
[💉]дәрігер; медицина; ине; салу; ауру; құрал
[💉]_ttsшприц
[💊]дәрігер; медицина; ауру
[💊]_ttsтаблетка
[💋]жүрек; өбіс; белгі; романтика
[💋]_ttsерін
[💌]жүрек; хат; махаббат; пошта; романтика
[💌]_ttsсүйіспеншілік хаты
[💍]алмаз; романтика
[💍]_ttsжүзік
[💎]алмаз; асыл; бағалы тас; романтика
[💎]_ttsасыл тас
[💏]жұбайлар; романтика
[💏]_ttsөбіс
[💐]гүл; өсімдік; романтика
[💐]_ttsгул шоғы
[💑]жұбайлар; жүрек; романтика
[💑]_ttsмахаббат
[💒]шіркеу; романтика
[💒]_ttsтой
[💓]соғу; жүрек; жүрек соғысы; соғып тұрған
[💓]_ttsсоғып тұрған жүрек
[💔]сыну; сынған; жүрек
[💔]_ttsсынған жүрек
[💕]жүрек; махаббат
[💕]_ttsқос жүрек
[💖]көңіл-күйі көтеріңкі; жүрек; жылтырау
[💖]_ttsжылтыраған жүрек
[💗]көңіл-күйі көтеріңкі; өсу; жүрек; жүрек соғысы; күйінгіш
[💗]_ttsүлкейетін жүрек
[💘]көрсеткі; купидон
[💘]_ttsромантика
[💙]көк; жүрек
[💙]_ttsкөк жүрек
[💚]жасыл; жүрек
[💚]_ttsжасыл жүрек
[💛]жүрек; сары
[💛]_ttsсары жүрек
[💜]жүрек; күлгін
[💜]_ttsкүлгін жүрек
[💝]жүрек; таспа; валентин
[💝]_ttsтаспалы жүрек
[💞]жүрек; айналу
[💞]_ttsайналып тұрған жүректер
[💟]жүрек
[💟]_ttsдекоративтік жүрек
[💠]комик; ромб; геометриялық; ішкі
[💠]_ttsнүктелі ромб
[💡]комик; электрлік; пікір; шам
[💡]_ttsлампа
[💢]ашулы; комик
[💢]_ttsқұтырған
[💣]комик; ұйқы
[💣]_ttsбомба
[💤]комик
[💤]_ttsұйқы
[💥]бум; комик
[💥]_ttsқақтығыс
[💦]комик; бүрку; тер
[💦]_ttsтер тамшылары
[💧]суық; комик; тер; ауа райы
[💧]_ttsтамшы
[💨]комик; серпіліс; жүгіру
[💨]_ttsшапшаң
[💩]комик; тыңайту; бет; құбыжық; тезек
[💩]_ttsтезек үйіндісі
[💪]дене; комик; иілу; бұлшық ет
[💪]_ttsбицепс
[💫]комик; жұлдыз
[💫]_ttsбасы айналған
[💬]қалқыма терезе; көпіршік; комик; диалог; сұхбат
[💬]_ttsсұхбаттасу көпіршігі
[💭]қалқыма терезе; көпіршік; ой
[💭]_ttsой көпіршігі
[💮]гүл
[💮]_ttsақ гүл
[💯]100; толық; жүз; ұпай
[💯]_ttsжүз балл
[💰]сөмке; доллар; ақша; әмиян
[💰]_ttsақша салынған қалта
[💱]банк; валюта; айырбастау; ақша
[💱]_ttsвалюта айырбастау
[💲]валюта; доллар; ақша
[💲]_ttsқалың доллар белгісі
[💳]банк; карта; несие; ақша
[💳]_ttsнесие картасы
[💴]банк; банкнота; қағаз ақша; валюта; ақша; йена
[💴]_ttsйена банкнотасы
[💵]банк; банкнота; қағаз ақша; валюта; доллар; ақша
[💵]_ttsдоллар банкнотасы
[💶]банк; банкнота; қағаз ақша; валюта; еуро; ақша
[💶]_ttsеуро банкнотасы
[💷]банк; банкнота; қағаз ақша; валюта; ақша; фунт
[💷]_ttsфунт банкнотасы
[💸]банк; банкнота; қағаз ақша; доллар; ұшу; ақша; қанаттар
[💸]_ttsқанаты бар ақша
[💹]банк; диаграмма; валюта; график; өсім; нарық; ақша; көтерілу; тренд; жоғарыға; йена
[💹]_ttsйена бағамы көтерілгенін көрсететін диаграмма
[💻]компьютер; дк; жеке
[💻]_ttsноутбук
[💽]компьютер; диск; оптикалық
[💽]_ttsшағын диск
[💾]компьютер; диск
[💾]_ttsалмалы диск
[💿]DVD; blu-ray; шағын диск; компьютер; диск; оптикалық
[💿]_ttsоптикалық диск
[📀]blu-ray; шағын диск; компьютер; диск; оптикалық
[📀]_ttsDVD диск
[📁]файл; қалта
[📁]_ttsфайл қалтасы
[📂]файл; қалта; ашық
[📂]_ttsфайл қалтасын ашу
[📃]орау; құжат; бет
[📃]_ttsбір шеті оралған бет
[📄]құжат; бет
[📄]_ttsжоғары қарап тұрған бет
[📅]мерзім
[📅]_ttsкүнтізбе
[📆]
[📆]_ttsжыртпалы күнтізбе
[📇]карта; индекс; картотека
[📇]_ttsкарта индексі
[📈]диаграмма; график; өсім; тренд; жоғарыға
[📈]_ttsөсім туралы диаграмма
[📉]диаграмма; төмен; график; тренд
[📉]_ttsкему туралы диаграмма
[📊]диаграмма; график
[📊]_ttsгистограмма
[📌]істік
[📌]_ttsкеңселік батырма
[📍]істік; батырма
[📍]_ttsбасы доңғалақ батырма
[📏]сызғыш; түзу
[📏]_ttsтүзу сызғыш
[📐]сызғыш; жинақ; үшбұрыш
[📐]_ttsүшбұрышты сызғыш
[📑]бетбелгі; белгі; белгілегіш; қойынды
[📑]_ttsбетбелгілер қойындысы
[📒]дәптер
[📒]_ttsбасты кітап
[📔]кітап; мұқаба; безелген; дәптер
[📔]_ttsдекоративтік мұқабасы бар дәптер
[📕]кітап; жабық
[📕]_ttsжабық кітап
[📖]кітап; ашық
[📖]_ttsашық кітап
[📗]кітап; жасыл
[📗]_ttsжасыл кітап
[📘]көк; кітап
[📘]_ttsкөк кітап
[📙]кітап; сарғыш
[📙]_ttsсарғыш кітап
[📚]кітап
[📚]_ttsкітаптар
[📛]бейджик; аты
[📛]_ttsат бейджигі
[📜]қағаз;
[📜]_ttsбұрама қағаз
[📝]қарындаш
[📝]_ttsжаднама
[📞]телефон; ресивер
[📞]_ttsтелефон ресивері
[📠]факс
[📠]_ttsфакс машина
[📡]антенна; тәрелке; серіктік
[📡]_ttsсеріктік антенна
[📢]жоғары дыбыс; ортақ мекенжай
[📢]_ttsдауыс зорайтқыш
[📣]шапалақтау
[📣]_ttsмегафон
[📤]жәшік; хат; пошта; жіберілген хаттар қалтасы; жіберілді
[📤]_ttsшығыс жәшігі
[📥]қалта; келген хаттар қалтасы; хат; пошта; қабылдау; жәшік
[📥]_ttsкіріс жәшігі
[📦]қалта; жіберу
[📦]_ttsқорап
[📧]хат; пошта
[📧]_ttsэлектрондық пошта
[📨]электрондық пошта; эл.пошта; конверт; кіріс; хат; пошта; қабылдау
[📨]_ttsкелген конверт
[📩]көрсеткі; төмен; электрондық пошта; эл.пошта; конверт; хат; пошта; шығыс; жіберілді
[📩]_ttsкөрсеткісі бар конверт
[📪]жабық; төмендетілген; пошта; пошта жәшігі
[📪]_ttsжалаушасы түсірілген жабық пошта жәшігі
[📫]жабық; пошта; пошта жәшігі
[📫]_ttsжалаушасы көтерілген жабық пошта жәшігі
[📬]пошта; пошта жәшігі; ашық
[📬]_ttsжалаушасы көтерілген ашық пошта жәшігі
[📭]төмендетілген; пошта; пошта жәшігі; ашық
[📭]_ttsжалаушасы түсірілген ашық пошта жәшігі
[📮]пошта
[📮]_ttsпошта жәшігі
[📯]мүйіз; пошта; пошталық
[📯]_ttsкерней
[📰]жаңалықтар; қағаз
[📰]_ttsгазет
[📱]ұялы; мобильді; телефон
[📱]_ttsұялы телефон
[📲]көрсеткі; қоңырау; ұялы; мобильді; телефон; қабылдау
[📲]_ttsұялы телефонға қабылдау
[📳]ұялы; мобильді; режим; телефон; дірілдеу
[📳]_ttsдірілдеу режимі
[📴]ұялы; мобильді; өшіру; телефон
[📴]_ttsұялы телефонды өшіру
[📵]ұялы; тыйым салынған; мобильді; жоқ; емес; телефон; рұқсат етілмеген
[📵]_ttsұялы телефондарды пайдалануға болмайды
[📶]антенна; жолақ; ұялы; мобильді; телефон; сигнал
[📶]_ttsантенна таяқшалары
[📷]бейне
[📷]_ttsкамера
[📸]камера; жарқыл; бейне
[📸]_ttsжарқылы бар камера
[📹]камера; бейне
[📹]_ttsбейнекамера
[📺]бейне
[📺]_ttsтеледидар
[📻]бейне
[📻]_ttsрадио
[📼]кассета; vhs; бейне
[📼]_ttsбейне кассета
[📽]кино; фильм; бейнефильм; проектор; бейне
[📽]_ttsкинопроектор
[📿]түйіршіктер; кию; тағатын бұйым; сенуші; дін
[📿]_ttsтаспиқ
[🔀]көрсеткі; айқасқан
[🔀]_ttsкездейсоқ тректер түймесі
[🔁]көрсеткі; сағат тілі бойынша; қайталау
[🔁]_ttsқайталау түймесі
[🔂]көрсеткі; сағат тілі бойынша; бір рет
[🔂]_ttsбір тректі қайталау түймесі
[🔃]көрсеткі; сағат тілі бойынша; қайта жүктеу
[🔃]_ttsсағат тілі бойынша тік көрсеткілер
[🔄]сағат тіліне қарама-қарсы; көрсеткі; күннің бағытына қарама-қарсы
[🔄]_ttsсағат тіліне қарама-қарсы көрсеткілер түймесі
[🔅]ашықтық; күңгірт; төмен
[🔅]_ttsкүңгірттеу түймесі
[🔆]ашық; ашықтық
[🔆]_ttsжарықтандыру түймесі
[🔇]үнсіз; тыныш; дыбысыз; динамик; дыбыс деңгейі
[🔇]_ttsдинамикті өшіру
[🔈]дыбыс деңгейі
[🔈]_ttsдинамик
[🔉]төмен; динамик; дыбыс деңгейі; толқын
[🔉]_ttsдинамикті қосу
[🔊]3; жоғары; жоғары дыбыс; динамик; үш; дыбыс деңгейі
[🔊]_ttsдинамиктің дыбысын шығару
[🔌]электрлік; электр желісі
[🔌]_ttsтығын
[🔍]шыны; үлкейту; іздеу; құрал
[🔍]_ttsсол жақты көрсететін үлкейткіш әйнек
[🔎]шыны; үлкейту; іздеу; құрал
[🔎]_ttsоң жақты көрсететін үлкейткіш әйнек
[🔏]сия; құлыптау; қауырсын; қалам; құпиялылық
[🔏]_ttsқалам мен құлып
[🔐]жабық; кілт; құлып; қауіпсіз
[🔐]_ttsкілті бар жабық құлып
[🔑]құлып; құпия сөз
[🔑]_ttsкілт
[🔒]жабық
[🔒]_ttsқұлып
[🔓]құлыптау; ашық; құлпын ашу
[🔓]_ttsашық құлып
[🔕]қоңырау; тыйым салынған; дыбысын өшіру; жоқ; емес; рұқсат етілмеген; тыныш; үнсіз
[🔕]_ttsқоңырау дыбысы өшірілген
[🔖]белгі
[🔖]_ttsбетбелгі
[🔘]түйме; геометриялық; радио
[🔘]_ttsрадио түймесі
[🔙]көрсеткі; артқа
[🔙]_tts«артқа» көрсеткісі
[🔚]көрсеткі; соңына
[🔚]_tts«соңы» көрсеткісі
[🔛]көрсеткі; белгі; қосулы
[🔛]_tts«қосулы» көрсеткісі
[🔜]көрсеткі; жақында
[🔜]_tts«жақында» көрсеткісі
[🔝]көрсеткі; үстіне; жоғары
[🔝]_tts«жоғары» көрсеткісі
[🔞]18; жас шектеуі; он сегіз; тыйым салынған; жоқ; емес; рұқсат етілмеген; жасы жетпейді
[🔞]_tts18 жастан кішілерге тыйым салынған
[🔟]10; нөмір пернесі; он
[🔟]_ttsон пернесі
[🔠]енгізу; латын; әріптер; бас әріп
[🔠]_ttsүлкен латын әріптерін енгізу
[🔡]abcd; енгізу; латын; әріптер; кіші әріптер
[🔡]_ttsкіші латын әріптерін енгізу
[🔢]1234; енгізу; сандар
[🔢]_ttsсандарды енгізу
[🔣]енгізу
[🔣]_ttsбелгілерді енгізу
[🔤]abc; әліппе; енгізу; латын; әріптер
[🔤]_ttsлатын әріптерін енгізу
[🔥]жалын; құрал
[🔥]_ttsөрт
[🔦]электрлік; шам; құрал; алау
[🔦]_ttsжарқыл жарығы
[🔧]құрал
[🔧]_ttsсомын кілт
[🔨]құрал
[🔨]_ttsбалға
[🔩]бұранда; сомын; құрал
[🔩]_ttsсомын мен бұранда
[🔪]пісіру; хочо; пышақ; құрал; қару
[🔪]_ttsасхана пышағы
[🔫]револьвер; құрал; қару
[🔫]_ttsтапанша
[🔬]құрал
[🔬]_ttsмикроскоп
[🔭]құрал
[🔭]_ttsтелескоп
[🔮]шар; кристал; ертегі; қиял; сәттілік; құрал
[🔮]_ttsсыйқырлы шар
[🔯]сәттілік; жұлдыз
[🔯]_ttsнүктелі алты бұрышты жұлдыз
[🔰]бастауыш; шеврон; жасыл; жапон; жапырақ; құрал; сары
[🔰]_ttsбастаушыларға арналған жапон белгісі
[🔱]зәкір; нышан; кеме; құрал; үш ашалы
[🔱]_ttsүш ашалы айыр белгісі
[🔲]түйме; геометриялық; шаршы
[🔲]_ttsқара шаршы түймесі
[🔳]түйме; геометриялық; сызулы; шаршы
[🔳]_ttsақ шаршы түймесі
[🔴]шеңбер; геометриялық; қызыл
[🔴]_ttsқызыл дөңгелек
[🔵]көк; шеңбер; геометриялық
[🔵]_ttsкөк дөңгелек
[🔶]ромб; геометриялық; сарғыш
[🔶]_ttsүлкен сарғыш ромб
[🔷]көк; ромб; геометриялық
[🔷]_ttsүлкен көк ромб
[🔸]ромб; геометриялық; сарғыш
[🔸]_ttsкіші сарғыш ромб
[🔹]көк; ромб; геометриялық
[🔹]_ttsкіші көк ромб
[🔺]геометриялық; қызыл
[🔺]_ttsжоғары қаратылған кіші үшбұрыш
[🔻]төмен; геометриялық; қызыл
[🔻]_ttsтөмен қаратылған кіші үшбұрыш
[🔼]көрсеткі; түйме; қызыл
[🔼]_ttsжоғары түймесі
[🔽]көрсеткі; түйме; төмен; қызыл
[🔽]_ttsтөмен түймесі
[🕉]хинду; дін
[🕉]_ttsом белгісі
[🕊]құс; ұшу; тыныштық
[🕊]_ttsкөгершін
[🕋]ислам; мұсылман; дін
[🕋]_ttsҚағба
[🕌]ислам; мұсылман; дін
[🕌]_ttsмешіт
[🕍]иврит; дін; храм
[🕍]_ttsсинагога
[🕎]канделябр; шамдал; дін
[🕎]_ttsменора
[🕐]00; 1; 1:00; сағат; бір
[🕐]_ttsсағат бір
[🕑]00; 2; 2:00; сағат; екі
[🕑]_ttsсағат екі
[🕒]00; 3; 3:00; сағат; үш
[🕒]_ttsсағат үш
[🕓]00; 4; 4:00; сағат; төрт
[🕓]_ttsсағат төрт
[🕔]00; 5; 5:00; сағат; бес
[🕔]_ttsсағат бес
[🕕]00; 6; 6:00; сағат; алты
[🕕]_ttsсағат алты
[🕖]00; 7; 7:00; сағат; жеті
[🕖]_ttsсағат жеті
[🕗]00; 8; 8:00; сағат; сегіз
[🕗]_ttsсағат сегіз
[🕘]00; 9; 9:00; сағат; тоғыз
[🕘]_ttsсағат тоғыз
[🕙]00; 10; 10:00; сағат; он
[🕙]_ttsсағат он
[🕚]00; 11; 11:00; сағат; он бір
[🕚]_ttsсағат он бір
[🕛]00; 12; 12:00; сағат; он екі
[🕛]_ttsсағат он екі
[🕜]1; 1:30; 30; сағат; бір; отыз
[🕜]_ttsбір жарым
[🕝]2; 2:30; 30; сағат; отыз; екі
[🕝]_ttsекі жарым
[🕞]3; 3:30; 30; сағат; отыз; үш
[🕞]_ttsүш жарым
[🕟]30; 4; 4:30; сағат; төрт; отыз
[🕟]_ttsтөрт жарым
[🕠]30; 5; 5:30; сағат; бес; отыз
[🕠]_ttsбес жарым
[🕡]30; 6; 6:30; сағат; алты; отыз
[🕡]_ttsалты жарым
[🕢]30; 7; 7:30; сағат; жеті; отыз
[🕢]_ttsжеті жарым
[🕣]30; 8; 8:30; сағат; сегіз; отыз
[🕣]_ttsсегіз жарым
[🕤]30; 9; 9:30; сағат; тоғыз; отыз
[🕤]_ttsтоғыз жарым
[🕥]10; 10:30; 30; сағат; он; отыз
[🕥]_ttsон жарым
[🕦]11; 11:30; 30; сағат; он бір; отыз
[🕦]_ttsон бір жарым
[🕧]12; 12:30; 30; сағат; отыз; он екі
[🕧]_ttsон екі жарым
[🕯]шам
[🕯]_ttsмайшам
[🕰]сағат
[🕰]_ttsсөреге қойылатын сағат
[🕴]бизнес; адам; қалқу
[🕴]_ttsауада қалқып тұрған іскер
[🕵]жансыз; тыңшы
[🕵]_ttsдетектив
[🕶]күңгірт; көз; көзге тағу; көзілдірік
[🕶]_ttsкүннен қорғайтын көзілдірік
[🕷]шыбын-шіркей
[🕷]_ttsөрмекші
[🕸]өрмекші; тор
[🕸]_ttsөрмекші торы
[🕹]ойын; бейне ойын
[🕹]_ttsджойстик
[🖇]байланысу; қағаз қыстырғыш
[🖇]_ttsбайланысқан қағаз қысқыштары
[🖊]шарлы қалам
[🖊]_ttsқалам
[🖋]авто; қалам
[🖋]_ttsавтоқалам
[🖌]сурет салу
[🖌]_ttsбояу щеткасы
[🖐]дене; саусақ; қол; жайылған
[🖐]_ttsсаусақтарының арасын ашып; қолды көтеру
[🖕]дене; саусақ; қол
[🖕]_ttsортаңғы саусақ
[🖖]дене; саусақ; қол; спок; вулкан
[🖖]_ttsвулканша сәлемдесу
[🖥]компьютер; жұмыс үстелі
[🖥]_ttsдербес компьютер
[🖨]компьютер
[🖨]_ttsпринтер
[🖱]3; түйме; компьютер; үш
[🖱]_ttsтінтуір
[🖲]компьютер
[🖲]_ttsтрекбол
[🖼]өнер; кадр; мұражай; сурет салу; сурет
[🖼]_ttsжақтаулы сурет
[🗂]карта; бөлгіштер; индекс
[🗂]_ttsкарта индексін бөлгіштер
[🗃]жәшік; карта; файл
[🗃]_ttsкарталық файлдарға арналған жәшік
[🗄]кабинет; файл
[🗄]_ttsкартотекалық сөре
[🗒]ескертпе; тақта; спирал
[🗒]_ttsспиралды дәптер
[🗓]күнтізбе; тақта; спирал
[🗓]_ttsспиралды күнтізбе
[🗜]құрал
[🗜]_ttsқысу
[🗝]негізгі кілт; кілт; құлып; ескі
[🗝]_ttsескі кілт
[🗞]жаңалықтар; газет; оралған
[🗞]_ttsбүктелген газет
[🗡]пышақ; құрал
[🗡]_ttsқанжар
[🗣]бет; бас; сұлба; сөйлеп жатыр
[🗣]_ttsсөйлеу
[🗨]диалог; сұхбат
[🗨]_ttsсол жақ сұхбаттасу көпіршігі
[🗯]ашулы; қалқыма терезе; көпіршік; жынданған
[🗯]_ttsок жақ ашулы сұхбаттасу көпіршігі
[🗳]бюллетень; жәшік
[🗳]_ttsсайлау бюллетенін тастайтын жәшік
[🗺]әлем
[🗺]_ttsкарта
[🗻]фудзияма; тау
[🗻]_ttsФудзияма
[🗼]токио; мұнара
[🗼]_ttsТокио мұнарасы
[🗽]азаттық; мүсін
[🗽]_ttsАзаттық мүсіні
[🗾]жапон; карта
[🗾]_ttsЖапония картасы
[🗿]бет; мүсін
[🗿]_ttsмоай
[🤐]бет; ауыз; сыдырма ілгек
[🤐]_ttsсөйлемеу
[🤑]бет; ақша; ауыз
[🤑]_ttsтабысты
[🤒]бет; ауру; науқас; термометр
[🤒]_ttsдене қызуы артқан
[🤓]бет; есі дұрыс емес; ботан
[🤓]_ttsботаник
[🤔]бет
[🤔]_ttsойлану
[🤕]бандаж; бет; соғу
[🤕]_ttsжарақат алу
[🤖]бет; құбыжық
[🤖]_ttsробот
[🤗]бет; құшақтау
[🤗]_ttsқуану
[🤘]дене; саусақ; қол; мүйіз; тамаша
[🤘]_ttsмүйіз белгісі
[🦀]шаян; зодиак
[🦀]_ttsтеңіз шаяны
[🦁]бет; арыстан; зодиак
[🦁]_ttsарыстанның беті
[🦂]сарышаян; зодиак
[🦂]_ttsшаян
[🦄]бет; жалғыз мүйіз
[🦄]_ttsжалғыз мүйіздің беті
[🧀]ірімшік
[🧀]_ttsірімшік бөлігі
[😀]бет
[😀]_ttsмырсылдап күлу
[😁]көз; бет; мырсылдап күлу; жымию
[😁]_ttsыржиып тұрып; мырсылдап күлу
[😂]бет; қуаныш; күлкі; көз жасы
[😂]_ttsқатып күлу
[😃]бет; ауыз; ашық; жымию
[😃]_ttsаузын ашып күлу
[😄]көз; бет; ауыз; ашық; жымию
[😄]_ttsаузын ашып; ыржиып тұрып күлу
[😅]суық; бет; ашық; жымию; тер
[😅]_ttsаузын ашып; суық термен күлу
[😆]бет; күлкі; ауыз; ашық; қанағаттану; жымию
[😆]_ttsаузын ашып; көзін жұмып күлу
[😇]періште; бет; ертегі; қиял; хало; күнәсіз; жымию
[😇]_ttsбейуаз күлкі
[😈]бет; ертегі; қиял; мүйіздер; жымию
[😈]_ttsмүйіздері бар күлімсіреген бет
[😉]бет
[😉]_ttsкөз қысу
[😊]ұлу; көз; бет; жымию
[😊]_ttsыржиып күлу
[😋]дәмді; бет; ерекше дәм; жымию; мм; пах-пах
[😋]_ttsтілін салақтату
[😌]бет; тынышталу
[😌]_ttsтыныштану
[😍]көз; бет; жүрек; махаббат; жымию
[😍]_ttsсүйсініп күлу
[😎]ашық; тамаша; көз; көзге тағу; бет; көзілдірік; жымию; күн; күннен қорғайтын көзілдірік; ауа райы
[😎]_ttsкөзілдірік киіп алып күлу
[😏]бет
[😏]_ttsөздігінен мәз болу
[😐]байсалды; бет
[😐]_ttsбейтарап
[😑]айқын емес; бет
[😑]_ttsсезімсіз
[😒]бет; қуанышты емес
[😒]_ttsқызық емес
[😓]суық; бет; тер
[😓]_ttsсуық тер
[😔]бет; ойлы
[😔]_ttsмұңды
[😕]бет
[😕]_ttsабдырау
[😖]именген; бет
[😖]_ttsимену
[😗]бет; өбіс
[😗]_ttsөбу
[😘]бет; жүрек; өбіс
[😘]_ttsөбіс жіберу
[😙]көз; бет; өбіс; жымию
[😙]_ttsыржиып тұрып; өбу
[😚]жабық; көз; бет; өбіс
[😚]_ttsкөзін жұмып; өбу
[😛]бет; тіл
[😛]_ttsтілін шығару
[😜]көз; бет; қалжың; тіл; көз қысу
[😜]_ttsтілін шығарып; көзін қысу
[😝]көз; бет; жеркенішті; дәмі; тіл
[😝]_ttsтілін шығарып; көзін жұму
[😞]түңілген; бет
[😞]_ttsтүңілу
[😟]бет; толғанған
[😟]_ttsтолғану
[😠]бет; жынданған
[😠]_ttsашулы
[😡]ашулы; бет; жынданған; ернін бұртиту; ашу; қызыл
[😡]_ttsернін бұлтитқан бет
[😢]бет; ренжіген; көз жасы
[😢]_ttsжылау
[😣]бет
[😣]_ttsқажырлық таныту
[😤]бет; жеңген
[😤]_ttsжеңіс
[😥]түңілген; бет; тыныштанған; ух
[😥]_ttsтүңілген; бірақ тыныштанған
[😦]бет; бұртию; ауыз; ашық
[😦]_ttsаузын ашып; бұртию
[😧]аянышты; бет
[😧]_ttsқайғы-қасірет
[😨]бет; шошу; қорқынышты; қорыққан
[😨]_ttsшошып кету
[😩]беті; шаршаған; қалжыраған
[😩]_ttsқалжырау
[😪]бет; ұйқы
[😪]_ttsұйқы басу
[😫]бет
[😫]_ttsшаршау
[😬]бет
[😬]_ttsбет-аузын қисайту
[😭]жылау; бет; рендіген; боздау; көз жасы
[😭]_ttsайқайлап жылау
[😮]бет; ауыз; ашық; ұнату
[😮]_ttsаяушылық білдіру
[😯]бет; тынышталу; таңдану
[😯]_ttsтаңғалу
[😰]көк; суық; бет; ауыз; ашық; мұңды; тер
[😰]_ttsаузын ашып; суық терін шығару
[😱]бет; қорқыныш; қорқынышты; сылпылдату; қорыққан; айқайлау
[😱]_ttsүріккен
[😲]аң-таң; бет; таң қалу; жалпы
[😲]_ttsаң-таң болу
[😳]аң-таң; бет
[😳]_ttsтаңырқаған
[😴]бет; ұйлы; хр-р-р
[😴]_ttsұйықтау
[😵]бет
[😵]_ttsбасы айналу
[😶]бет; ауыз; тыныш
[😶]_ttsүнсіз
[😷]суық; дәрігер; бет; маска; дәрі; ауру
[😷]_ttsауырып қалу
[😸]мысық; көз; бет; ыржию; жымию
[😸]_ttsкөздері күліп; ыржиып тұрған мысық
[😹]мысық; бет; қуаныш; көз жасы
[😹]_ttsқатып күліп жатқан мысық
[😺]мысық; бет; ауыз; ашық; жымию
[😺]_ttsаузын ашқан мысық
[😻]мысық; көз; бет; жүрек; махаббат; жымию
[😻]_ttsжүрек тәрізді көздері бар күліп тұрған мысық
[😼]мысық; бет; мысқыл; жымию; өтірік күлу
[😼]_ttsқыжырта өтірік күлімсіреген мысық
[😽]мысық; көз; бет; өбіс
[😽]_ttsкөздері жұмылып; сүйіп тұрған мысық
[😾]мысық; бет; ернін бұртиту
[😾]_ttsернін бұлтитқан мысық
[😿]мысық; жылау; бет; мұңды; көз жасы
[😿]_ttsжылап тұрған мысық
[🙀]мысық; бет; ох; таңырқаған; қажыған
[🙀]_ttsқажыған мысық
[🙁]бет; бұртию
[🙁]_ttsтүсін түнерту
[🙂]бет
[🙂]_ttsжымию
[🙃]бет; астан кестен
[🙃]_ttsастан-кестен
[🙄]көздер; бет; аларту
[🙄]_ttsкөзі алару
[🙅]тыйым салынған; қимыл; қол; емес; рұқсат етілмеген
[🙅]_ttsжоқ
[🙆]қимыл; қол
[🙆]_ttsжарайды
[🙇]кешірім сұрау; бағыну; қимыл; кешірім
[🙇]_ttsбағынып тұрған адам
[🙈]зиянды; бет; тыйым салынған; қимыл; маймыл; жоқ; рұқсат етілмеген; көру
[🙈]_ttsкөруге болмайды
[🙉]зиянды; бет; тыйым салынған; қимыл; есіту; маймыл; жоқ; емес; рұқсат етілмеген
[🙉]_ttsтыңдауға болмайды
[🙊]зиянды; бет; тыйым салынған; қимыл; маймыл; жоқ; рұқсат етілмеген; сөйлеу
[🙊]_ttsсөйлеуге болмайды
[🙋]қимыл; қол; қуанышты; көтерілген
[🙋]_ttsқолды көтеру
[🙌]дене; тойлау; қимыл; қол; алақай; көтерілген
[🙌]_ttsқолдарды көтеру
[🙍]қимыл
[🙍]_ttsқабағын түю
[🙎]қимыл; беті бүртию
[🙎]_ttsбеті бұртию
[🙏]сұрау; дене; бағыну; қосылған; қимыл; қол; өтініш; ғибадат; рақмет
[🙏]_ttsғибадат қылу
[🚀]ғарыш; көлік
[🚀]_ttsзымыран
[🚁]көлік
[🚁]_ttsтік ұшақ
[🚂]қозғалтқыш; темір жол; бу; пойыз; көлік
[🚂]_ttsлокомотив
[🚃]автокөлік; электр; темір жол; пойыз; трамвай; троллейбус; көлік
[🚃]_ttsтемір жол вагоны
[🚄]темір жол; жолаушы экспресі; жылдамдық; пойыз; көлік
[🚄]_ttsэкспресс пойызы
[🚅]оқ; темір жол; жолаушы экспресі; жылдамдық; пойыз; көлік
[🚅]_ttsтұмсығы оқ тәрізді экспресс пойызы
[🚆]темір жол; көлік
[🚆]_ttsпойыз
[🚇]көлік
[🚇]_ttsметро
[🚈]темір жол; көлік
[🚈]_ttsтар табанды темір жол
[🚉]темір жол; пойыз; көлік
[🚉]_ttsстанция
[🚊]троллейбус; көлік
[🚊]_ttsтрамвай
[🚋]автокөлік; трамвай; троллейбус; көлік
[🚋]_ttsтрамвай вагоны
[🚌]көлік
[🚌]_ttsавтобус
[🚍]автобус; келе жатыр; көлік
[🚍]_ttsкеле жатқан автобус
[🚎]автобус; трамвай; көлік
[🚎]_ttsтроллейбус
[🚏]автобус; тоқтау
[🚏]_ttsаялдама
[🚐]автобус; көлік
[🚐]_ttsшағын автобус
[🚑]көлік
[🚑]_ttsжедел жәрдем
[🚒]сөндіру; өрт; жүк көлігі; көлік
[🚒]_ttsөрт сөндіру автокөлігі
[🚓]автокөлік; патруль; полиция; көлік
[🚓]_ttsполиция автокөлігі
[🚔]автокөлік; келе жатыр; полиция; көлік
[🚔]_ttsкеле жатқан полиция автокөлігі
[🚕]көлік
[🚕]_ttsтакси
[🚖]келе жатыр; такси; көлік
[🚖]_ttsкеле жатқан такси
[🚗]көлік
[🚗]_ttsавтокөлік
[🚘]автокөлік; келе жатыр; көлік
[🚘]_ttsкеле жатқан автокөлік
[🚙]көлік
[🚙]_ttsкемпер
[🚚]жеткізу; көлік
[🚚]_ttsжүк көлігі
[🚛]жүк тасу көлігі; жартылай; жүк көлігі; көлік
[🚛]_ttsавтопойыз
[🚜]көлік
[🚜]_ttsтрактор
[🚝]көлік
[🚝]_ttsдара рельсті темір жол
[🚞]автокөлік; тау; темір жол; көлік
[🚞]_ttsтаулы аймақтағы темір жол
[🚟]темір жол; аспалы; көлік
[🚟]_ttsаспалы темір жол
[🚠]арқан; гондола; тау; көлік
[🚠]_ttsтаудағы арқан жолы
[🚡]аспалы; арқан; көлік; гондола; арқанды жол; трамвай
[🚡]_ttsаспалы арқан жолы
[🚢]көлік
[🚢]_ttsкеме
[🚣]қайық; көлік
[🚣]_ttsеспелі қайық
[🚤]қайық; көлік
[🚤]_ttsжылдам жүретін қайық
[🚥]шам; сигнал; жол әрекеті
[🚥]_ttsкөлденең бағдаршам
[🚦]шам; сигнал; жол әрекеті
[🚦]_ttsтік бағдаршам
[🚧]тосқауыл
[🚧]_ttsқұрылыс
[🚨]сигнал шамы; автокөлік; шам; полиция; айналдыру; көлік
[🚨]_ttsполиция автокөлігінің шамы
[🚩]жіберу
[🚩]_ttsүшбұрышты жалау
[🚫]кіріс; жоқ; емес
[🚫]_ttsтыйым салынған
[🚭]тыйым салынған; жоқ; емес; рұқсат етілмеген; темегі шегу
[🚭]_ttsшылым шегуге болмайды
[🚮]қоқыс; қоқыс жәшігі
[🚮]_ttsқоқысты себетке тастау белгісі
[🚯]тыйым салынған; қоқыс; жоқ; емес; ішетін; рұқсат етілмеген; су
[🚯]_ttsқоқыс тастауға тыйым салынған
[🚰]ішу; ішетін; су
[🚰]_ttsішетін су
[🚱]ішу; тыйым салынған; жоқ; емес; ішетін; рұқсат етілмеген; су
[🚱]_ttsішетін су емес
[🚲]көлік
[🚲]_ttsвелосипед
[🚳]велосипед; байк; тыйым салынған; жоқ; емес; рұқсат етілмеген; көлік
[🚳]_ttsвелосипед тебуге болмайды
[🚴]велосипед; байк
[🚴]_ttsвелосипедші
[🚵]велосипед; велосипедші; байк; тау
[🚵]_ttsтау велосипедшісі
[🚶]жүру; жаяу жүру; жаяу келе жатыр
[🚶]_ttsжаяу
[🚷]тыйым салынған; жоқ; емес; жаяу жүргінші; рұқсат етілмеген
[🚷]_ttsжаяу жүргіншілерге тыйым салынған
[🚸]бала; өтетін; жаяу жүргінші; жол қозғалысы
[🚸]_ttsбалалар кесіп өтеді
[🚹]әжетхана; ер; дәретхана; әйел
[🚹]_ttsерлер бөлмесі
[🚺]әжетхана; дәретхана; әйел
[🚺]_ttsәйелдер бөлмесі
[🚻]әйел
[🚻]_ttsәжетхана
[🚼]сәби; киім ауыстыру
[🚼]_ttsсәбилер
[🚾]шкаф; әжетхана; дәретхана; су; әйел
[🚾]_ttsватерклозет
[🚿]су
[🚿]_ttsдуш
[🛀]ванна
[🛀]_ttsадам ваннада жуынып жатыр
[🛂]бақылау; төлқұжат
[🛂]_ttsқұжаттарды тексеру
[🛄]жолжүк; беру
[🛄]_ttsжолжүкті беру
[🛅]жолжүк; жүк
[🛅]_ttsсақтау камерасы
[🛋]диван; қонақ үй; шам
[🛋]_ttsдиван мен шам
[🛌]қонақ үй; ұйқы
[🛌]_ttsұйықтап жатқан адам
[🛍]сөмке; қонақ үй; дүкен
[🛍]_ttsсауда қалталары
[🛎]қоңырау; шабарман; қонақ үй
[🛎]_ttsшабарман қоңырауы
[🛏]қонақ үй; ұйқы
[🛏]_ttsкереует
[🛐]дін; табыну
[🛐]_ttsтабыну орны
[🛠]балға; құрал; сомын кілт
[🛠]_ttsбалға мен сомын кілт
[🛡]қару
[🛡]_ttsқалқан
[🛢]бөшке; мұнай
[🛢]_ttsмұнай өнімдеріне арналған бөшке
[🛣]жол
[🛣]_ttsавтомагистраль
[🛤]темір жол; пойыз
[🛤]_ttsтемір жол рельсі
[🛥]қайық; көлік
[🛥]_ttsмоторлы қайық
[🛩]ұшақ; көлік
[🛩]_ttsшағын ұшақ
[🛫]ұшақ; тіркеу; ұшып кетуі; ұшып кетеді; көлік
[🛫]_ttsұшақтық ұшып кетуі
[🛬]ұшақ; ұшып келуі; ұшып келу; қону; көлік
[🛬]_ttsұшақтың қонуы
[🛰]ғарыш; көлік
[🛰]_ttsғаламшар серігі
[🛳]жолаушы; кеме; көлік
[🛳]_ttsжолаушылар тасымалдайтын кеме
[🅰]a; қызыл
[🅰]_tts«a» түймесі
[🆎]ab; қызыл
[🆎]_tts«ab» түймесі
[🅱]b; қызыл
[🅱]_tts«b» түймесі
[🆑]cl
[🆑]_ttsшаршыдағы CL
[🆒]тамаша
[🆒]_ttsшаршыдағы «cool»
[🆓]тегін
[🆓]_ttsшаршыдағы «free»
[ℹ]i; ақпарат
[ℹ]_ttsақпарат көзі
[🆔]id; сәйкестілік
[🆔]_ttsшаршыдағы «id»
[Ⓜ]шеңбер; m
[Ⓜ]_ttsдоңғалақтағы «m» әрпі
[🆕]жаңа
[🆕]_ttsшаршыдағы «new»
[🆖]ng
[🆖]_ttsшаршыдағы «ng»
[🅾]қызыл; o
[🅾]_tts«o» түймесі
[🆗]жарайды
[🆗]_ttsшаршыдағы «ok»
[🅿]паркинг
[🅿]_tts«p» түймесі
[🆘]жәрдем; sos
[🆘]_ttsшаршыдағы «sos»
[™]белгі; tm
[™]_ttsсауда белгісі
[🆙]белгі; жоғары
[🆙]_tts«up!» түймесі
[🆚]қарама-қарсы; vs
[🆚]_ttsшаршыдағы «vs»
[🈁]жапон
[🈁]_ttsшаршыдағы «катакана коко»
[🈂]жапон
[🈂]_ttsшаршыдағы «катакана са»
[🈹]жапон
[🈹]_ttsшаршыдағы «бөлу» иероглифі
[🉑]қытай
[🉑]_ttsдоңғалақтағы «қабылдау» иероглифі
[🈴]қытай
[🈴]_ttsшаршыдағы «бірге» иероглифі
[🈺]қытай
[🈺]_ttsшаршыдағы «жұмыс» иероглифі
[🉐]жапон
[🉐]_ttsдоңғалақтағы «артықшылық» иероглифі
[🈯]жапон
[🈯]_ttsшаршыдағы «саусақ» иероглифі
[🈷]жапон
[🈷]_ttsшаршыдағы «ай» иероглифі
[🈶]жапон
[🈶]_ttsшаршыдағы «болмыс» иероглифі
[🈵]қытай
[🈵]_ttsшаршыдағы «толықтық» иероглифі
[🈚]жапон
[🈚]_ttsшаршыдағы «бас тарту» иероглифі
[🈸]қытай
[🈸]_ttsшаршыдағы «қолдану» иероглифі
[㊗]қытайша; құттықтау; құттықтаулар; иероглиф
[㊗]_ttsдоңғалақтағы «құттықтау» иероглифі
[🈲]жапон
[🈲]_ttsшаршыдағы «тыйым салу» иероглифі
[㊙]қытайша; иероглиф; құпия
[㊙]_ttsдоңғалақтағы «құпия» иероглифі
[🈳]қытай
[🈳]_ttsшаршыдағы «бос» иероглифі