[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Uzbek Delta

CLDR Version 29 Index

Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.

SectionPageHeaderCodeLocaleOldNewLevel
Locale Display NamesLanguages (A-D)CCongo Swahili ► swcuzkongo-suaxili▷removed◁comprehensive
Languages (O-S)SSwahili ► sw_CDsw_CDkongo-suaxilimodern
UnitsOther Unitskaratlong-displayNamekarat▷removed◁
long-one{0} karat
long-other
short-displayNamekarat
short-one{0} kt
short-other
long-displayName▷missing◁karat
long-one{0} karat
long-other
short-displayNamekarat
short-one{0} kt
short-other
MiscellaneousLinguistic ElementsAnnotation[〰]defis; to‘lqinli; tinishcomprehensive
[〰]_ttsto‘lqinli chiziq
[‼]undov; belgi; tinish
[‼]_ttsikkita undov belgisi
[⁉]undov; so‘roq; belgi; tinish
[⁉]_ttsundov so‘roq belgisi
[{*⃣}]yulduzcha; tugma; yulduz
[{*⃣}]_ttsyulduzcha tugmasi
[{#⃣}]panjara; tugma; funt
[{#⃣}]_ttspanjara tugmasi
[{0⃣}]0; tugma; nol
[{0⃣}]_ttsnol raqami tugmasi
[{1⃣}]1; tugma; bir
[{1⃣}]_ttsbir raqami tugmasi
[{2⃣}]2; tugma; ikki
[{2⃣}]_ttsikki raqami tugmasi
[{3⃣}]3; tugma; uch
[{3⃣}]_ttsuch raqami tugmasi
[{4⃣}]4; tugma; to‘rt
[{4⃣}]_ttsto‘rt raqami tugmasi
[{5⃣}]5; tugma; besh
[{5⃣}]_ttsbesh raqami tugmasi
[{6⃣}]6; tugma; olti
[{6⃣}]_ttsolti raqami tugmasi
[{7⃣}]7; tugma; yetti
[{7⃣}]_ttsyetti raqami tugmasi
[{8⃣}]8; tugma; sakkiz
[{8⃣}]_ttssakkiz raqami tugmasi
[{9⃣}]9; tugma; to‘qqiz
[{9⃣}]_ttsto‘qqiz raqami tugmasi
[〽]belgi; qism
[〽]_ttsovoz almashinuvi belgisi
[®]ro‘yxatdan o‘tgan
[®]_ttsro‘yxatga olingan
[↔]chiziq
[↔]_ttschapga-o‘ngga yo‘nalish
[↕]chiziq
[↕]_ttstepa-pastga yo‘nalish
[↖]chiziq; yo‘nalish; shimoli g‘arb
[↖]_ttschap yuqoriga yo‘nalish
[↗]chiziq; yo‘nalish; shimoli sharq
[↗]_ttso‘ng-yuqoriga yo‘nalish
[↘]chiziq; yo‘nalish; janubi sharq
[↘]_ttso‘ng-pastga yo‘nalish
[↙]chiziq; yo‘nalish; janubi g‘arb
[↙]_ttspast-chapga yo‘nalish
[↩]chiziq
[↩]_ttso‘ngdan chapga qayrilish
[↪]chiziq
[↪]_ttschapdan o‘ngga qayrilish
[⌚]soat
[⌚]_ttsqo‘l soati
[⌛]qum; soat
[⌛]_ttsqumsoat
[⌨]kompyuter
[⌨]_ttsklaviatura
[⏏]chiqarish
[⏏]_ttschiqarish tugmasi
[⏩]chiziq; ikki marta; tez; oldinga
[⏩]_ttsoldinga o‘tkazish tugmasi
[⏪]chiziq; ikkita; orqaga aylantirish
[⏪]_ttstez orqaga o‘tkazish tugmasi
[⏫]chiziq; ikkita
[⏫]_ttstez yuqoriga tugmasi
[⏬]chiziq; ikkita; pastga
[⏬]_ttstez pastga tugmasi
[⏭]chiziq; keyingi sahna; keyingi qo‘shiq; uchburchak
[⏭]_ttskeyingi qo‘shiq tugmasi
[⏮]chiziq; oldingi sahna; oldingi qo‘shiq; uchburchak
[⏮]_ttsoldingi qo‘shiq tugmasi
[⏯]chiziq; pauza; ijro; o‘ng; uchburchak
[⏯]_ttsijro yoki pauza tugmasi
[⏰]uyg‘otkich; soat; budilnik
[⏰]_ttsuyg‘otadigan soat
[⏱]soat
[⏱]_ttssekundomer
[⏲]soat; taymer
[⏲]_ttstaymer soat
[⏳]qumsoat; qum; soat
[⏳]_ttsqum tushayotgan qumsoat
[⏸]ustun; ikkita; pauza; tik
[⏸]_ttspauza tugmasi
[⏹]kvadrat; to‘xtatish
[⏹]_ttsto‘xtatish tugmasi
[⏺]aylana; doira; yozish
[⏺]_ttsovoz yozish tugmasi
[▪]geometrik; kvadrat
[▪]_ttskichik qora kvadrat
[▫]geometrik; kvadrat
[▫]_ttskichik oq kvadrat
[▶]chiziq; ijro; o‘ng; uchburchak
[▶]_ttsijro tugmasi
[◀]chiziq; chap; orqaga; uchburchak
[◀]_ttsorqaga o‘tkazish tugmasi
[◻]geometrik; kvadrat
[◻]_ttso‘rtacha oq kvadrat
[◼]geometrik; kvadrat
[◼]_ttso‘rtacha qora kvadrat
[◽]geometrik; kvadrat
[◽]_ttskichikroq oq kvadrat
[◾]geometrik; kvadrat
[◾]_ttskichikroq qora kvadrat
[☀]yorug‘lik; nurlar; koinot; quyoshli; ob-havo
[☀]_ttsquyosh
[☁]ob-havo
[☁]_ttsbulut
[☂]kiyim; yomg‘ir; ob-havo
[☂]_ttssoyabon
[☃]sovuq; qor; ob-havo
[☃]_ttsqorbobo va qor
[☄]koinot; osmon; samo
[☄]_ttskometa
[☑]katakcha; belgilash
[☑]_ttsichi belgilangan belgilash katakchasi
[☔]kiyim; tomchi; yomg‘ir; soyabon; ob-havo
[☔]_ttsyomg‘ir tomchilari va soyabon
[☕]kofe; ichimlik; issiq; bug‘lanib turgan; choy
[☕]_ttsissiq ichimlik
[☘]o‘simlik
[☘]_ttssebarga
[☝]tana; barmoq; qo‘l; ko‘rsatkich; yo‘naltirish; tepaga
[☝]_ttsko‘rsatkich barmog‘i tepaga qarab turgan qo‘l
[☠]tana; suyaklar; o‘lim; yuz; maxluq; bosh suyagi
[☠]_ttsbosh suyagi va suyaklar
[☦]nasroniylik; xoch; din
[☦]_ttspravoslav xoch
[☪]islom; muslim; din
[☪]_ttsyulduz va yarim oy
[☮]tinchlik
[☮]_ttstinchlik ramzi
[☯]din; tao; taoist; yang; yin
[☯]_ttsyin yang
[☸]budda; buddist; din; g‘ildirak
[☸]_ttsdharma g‘ildiragi
[☹]yuz; arazlamoq
[☹]_ttsarazlagan yuz
[☺]yuz; xotirjam; tabassum
[☺]_ttskulayotgan yuz
[♈]qo‘y; burj
[♈]_ttsqo‘y burji
[♉]burj; buzoq
[♉]_ttsbuzoq burji
[♊]burj; egizaklar
[♊]_ttsegizaklar burji
[♋]burj; qisqichbaqa
[♋]_ttsqisqichbaqa burji
[♌]burj; asrlon
[♌]_ttsarslon burji
[♍]burj; parizod
[♍]_ttsparizod burji
[♎]burj; tarozi; adolat
[♎]_ttstarozi burji
[♏]burj; chayon
[♏]_ttschayon burji
[♐]burj; o‘qotar
[♐]_ttso‘qotar burji
[♑]burj; echki
[♑]_ttstog‘ echkisi burji
[♒]burj; qovg‘a
[♒]_ttsqovg‘a burji
[♓]burj; baliq
[♓]_ttsbaliq burji
[♠]karta; o‘yin; qarg‘a
[♠]_ttsqarg‘a kartasi
[♣]karta; chillik; o‘yin
[♣]_ttschillik kartasi
[♥]karta; yurak; yuraklar; o‘yin
[♥]_ttstappon kartasi
[♦]karta; qarta; q‘ishtin; romb; o‘yin
[♦]_ttsg‘ishtin kartasi
[♨]issiq; buloq; bug‘
[♨]_ttsissiq buloq
[♻]qayta ishlash
[♻]_ttsqayta ishlash belgisi
[♿]maxsus imkoniyat
[♿]_ttsnogironlar aravachasi
[⚒]bolg‘a; asbob
[⚒]_ttsbolg‘a va uchli bolg‘a
[⚓]kema; asbob
[⚓]_ttslangar
[⚔]kesishgan; qilichlar; qurol
[⚔]_ttskesishgan qilichlar
[⚖]balans; adolat; palla; asbob; og‘irlik; burj
[⚖]_ttstarozi
[⚗]kimyo; asbob
[⚗]_ttshaydash kimyoviy shishasi
[⚙]asbob
[⚙]_ttstishli g‘ildirak
[⚛]ateist; atom
[⚛]_ttsatom belgisi
[⚡]xavfli; elektr toki; elektr; chaqmoq; kuchlanish
[⚡]_ttsyuqori kuchlanish
[⚪]doira; geometriya
[⚪]_ttsoq doira
[⚫]doira; geometriya
[⚫]_ttsqora doira
[⚰]o‘lim
[⚰]_ttstobut
[⚱]o‘lim; dafn; ko‘za
[⚱]_ttsdafn ko‘zasi
[⚽]to‘p; futbol
[⚽]_ttsfutbol to‘pi
[⚾]to‘p
[⚾]_ttsbeysbol
[⛄]sovuq; qor; qor odami; ob-havo
[⛄]_ttsqorbobo
[⛅]bulut; quyosh; ob-havo
[⛅]_ttsbulut ortidagi quyosh
[⛈]bulut; yomg‘ir; chaqmoq; ob-havo
[⛈]_ttsbulut; chaqmoq va yomg‘ir
[⛎]burj; ilon
[⛎]_ttsilon tashuvchi
[⛏]kon; asbob
[⛏]_ttsuchli bolg‘a
[⛑]yordam; xoch; yuz; bosh kiyim; dubulg‘a
[⛑]_ttsoq xochli dubulg‘a
[⛓]zanjir
[⛓]_ttszanjirlar
[⛔]kirish; taqiqlangan; yo‘q; mumkin emas; man qilingan; yo‘l
[⛔]_ttskirish mumkin emas
[⛩]din; shinto; shrin
[⛩]_ttsshinto shrin
[⛪]bino; nasroniylik; xoch; din
[⛪]_ttscherkov
[⛱]yomg‘ir; quyosh; soyabon; ob-havo
[⛱]_ttsqumga qadalgan soyabon
[⛳]golf; teshik
[⛳]_ttsteshikka o‘rnatilgan bayroq
[⛵]kema; dengiz; transport; yaxta
[⛵]_ttsyelkanli kema
[⛷]chang‘i; qor
[⛷]_ttschang‘ichi
[⛸]muz
[⛸]_ttskonki
[⛹]to‘p
[⛹]_ttsodam va to‘p
[⛺]lager
[⛺]_ttschodir
[⛽]yonilg‘i; benzin; shahobcha; qo‘yish
[⛽]_ttsyonilg‘i nasosi
[✂]asbob
[✂]_ttsqaychi
[✅]belgi; belgilash
[✅]_ttsbelgilash uchun oq katta belgi
[✈]transport
[✈]_ttssamolyot
[✉]e-pochta; elektron xat
[✉]_ttskonvert
[✊]tana; tugilgan; musht; qo‘l
[✊]_ttsko‘tarilgan musht
[✋]tana; qo‘l
[✋]_ttsko‘tarilgan qo‘l
[✌]tana; qo‘l; v; g‘alaba
[✌]_ttsv harfini ko‘rsatib turgan qo‘l
[✍]tana; qo‘l; yozish
[✍]_ttsyozayotgan qo‘l
[✒]pero; ruchka
[✒]_ttsqora pero
[✔]belgilash; belgi
[✔]_ttsbelgilash uchun to‘q belgi
[✖]bekor; ko‘paytirish; x
[✖]_ttsto‘q ko‘paytiruv belgisi
[✝]nasroniylik; xoch; din
[✝]_ttslotin xoch
[✡]dovud; yahudiy; ibroniy; din; yulduz
[✡]_ttsdovud yulduzi
[✨]uchqun; yulduz
[✨]_ttsuchqunlar
[✳]yulduzcha
[✳]_ttssakkiz kegayli yulduzcha
[✴]yulduz
[✴]_ttssakkiz qirrali yulduz
[❄]sovuq; qor; ob-havo
[❄]_ttsqor parchasi
[❌]bekor; belgi; ko‘paytirish; x
[❌]_ttsxoch belgisi
[❎]belgi; kvadrat
[❎]_ttsxoch belgisi tugmasi
[❓]belgi; tinish; so‘roq
[❓]_ttsso‘roq belgisi
[❔]belgi; chizilgan; tinish; so‘roq
[❔]_ttsoq so‘roq belgisi
[❕]undov; belgi; tinish; chizilgan
[❕]_ttsoq undov belgisi
[❗]undov; belgi; tinish
[❗]_ttsundov belgisi
[❣]undov; yurak; belgi; tinish
[❣]_ttsqalin yurak shaklidagi undov belgisi
[❤]yurak
[❤]_ttsqizil yurak
[➕]matematika; plyus; musbat
[➕]_ttsto‘q qo‘shuv belgisi
[➖]matematika; minus; manfiy
[➖]_ttsto‘q ayiruv belgisi
[➗]bo‘lish; matematika
[➗]_ttsto‘q bo‘luv belgisi
[➡]chiziq; yo‘nalish; sharq
[➡]_ttso‘ngga yo‘nalish
[➰]jingalak; davr; takror
[➰]_ttsjingalak halqa
[➿]jingalak; ikki marta; davr; takror
[➿]_ttsqo‘sh jingalak halqa
[⤴]chiziq
[⤴]_ttso‘ngdan yuqoriga qayrilish
[⤵]chiziq; pastga
[⤵]_ttso‘ngdan pastga qayrilish
[⬅]chiziq; yo‘nalish; g‘arb
[⬅]_ttschapga yo‘nalish
[⬆]chiziq; yo‘nalish; shimol
[⬆]_ttsyuqoriga yo‘nalish
[⬇]chiziq; yo‘nalish; pastga; janub
[⬇]_ttspastga yo‘nalish
[⬛]geometrik; kvadrat
[⬛]_ttskatta qora kvadrat
[⬜]geometrik; kvadrat
[⬜]_ttskatta oq kvadrat
[⭐]yulduz
[⭐]_ttsoq o‘rtacha yulduz
[⭕]aylana; o
[⭕]_ttsjuda katta aylana
[🀄]o‘yin; majong; qizil
[🀄]_ttsmajong toshidagi qizil ajdar
[🃏]karta; o‘yin; o‘ynash
[🃏]_ttso‘yin kartasidagi joker
[🌀]aylanuvchan; bo‘ron; tayfun; ob-havo
[🌀]_ttssiklon
[🌁]tuman; ob-havo
[🌁]_ttstumanli
[🌂]kiyim; yomg‘ir; soyabon; ob-havo
[🌂]_ttsyopiq soyabon
[🌃]tun; yulduz; ob-havo
[🌃]_ttsyulduzli tun
[🌄]tong; tog‘; quyosh; quyosh chiqishi; ob-havo
[🌄]_ttstog‘lar ortidan quyosh chiqishi
[🌅]tong; quyosh; ob-havo
[🌅]_ttsquyosh chiqishi
[🌆]bino; shahar; shom; kechqurun; manzara; quyosh; quyosh botishi; ob-havo
[🌆]_ttskunbotar mahaldagi shahar manzarasi
[🌇]bino; quyosh; ob-havo
[🌇]_ttsquyosh botishi
[🌈]yomg‘ir; ob-havo
[🌈]_ttskamalak
[🌉]ko‘prik; tun; ob-havo
[🌉]_ttstundagi ko‘prik
[🌊]okean; ummon; suv; to‘lqin; ob-havo
[🌊]_ttssuv to‘lqini
[🌋]tog‘; ob-havo
[🌋]_ttsvulqon
[🌌]koinot; ob-havo
[🌌]_ttssomon yo‘li
[🌍]afrika; yer; yevropa; globus; dunyo
[🌍]_ttsglobusda yevropa va afrika qit’asi
[🌎]amerika; yer; globus; dunyo
[🌎]_ttsglobusda amerika qit’asi
[🌏]osiyo; avstraliya; yer; globus; dunyo
[🌏]_ttsglobusda osiyo va avstraliya qit’asi
[🌐]yer; globus; meridian; dunyo
[🌐]_ttsmeridian chiziqli globus
[🌑]qora; oy; koinot; ob-havo
[🌑]_ttsyangi oy
[🌒]oy; koinot; kattalashib boruvchi; ob-havo
[🌒]_ttskattalashib boruvchi yarim oy
[🌓]oy; chorak; koinot; ob-havo
[🌓]_ttsbirinchi chorakdagi oy
[🌔]qavariq; oy; koinot; ob-havo
[🌔]_ttskattalashib boruvchi qavariq oy
[🌕]to‘liq; to‘lin; koinot; ob-havo
[🌕]_ttsto‘lin oy
[🌖]qavariq; oy; koinot; kichrayib borayotgan; ob-havo
[🌖]_ttskichiklashib borayotgan qavariq oy
[🌗]oy; chorak; koinot; ob-havo
[🌗]_ttsoxirgi chorakdagi oy
[🌘]oy; koinot; kichiklashib boruvchi; ob-havo
[🌘]_ttskichiklashib borayotgan yarim oy
[🌙]yarim oy; koinot; ob-havo
[🌙]_ttsoy
[🌚]yuz; oy; oymomo; koinot; ob-havo
[🌚]_ttsyangi oy qiyofasi
[🌛]yuz; oy; chorak; koinot; ob-havo
[🌛]_ttsbirinchi chorakdagi oy qiyofasi
[🌜]yuz; oy; chorak; koinot; ob-havo
[🌜]_ttsoxirgi chorakdagi oy qiyofasi
[🌝]yorug‘lik; yuz; to‘lin; to‘liq; koinot; ob-havo; osmon
[🌝]_ttsto‘lin oy qiyofali
[🌞]yorug‘ilik; yuz; osmon; quyosh; ob-havo
[🌞]_ttsquyosh qiyofasi
[🌟]porloq; porlash; charaqlash; porlayotgan; yulduz
[🌟]_ttsporlayotgan yulduz
[🌠]uchayotgan; koinot; osmon; yulduz
[🌠]_ttsuchayotgan yulduz
[🌡]ob-havo
[🌡]_ttstermometr
[🌤]bulut; quyosh; ob-havo
[🌤]_ttskichik bulut ortidagi quyosh
[🌥]bulut; quyosh; ob-havo
[🌥]_ttsbulutlar ortidagi quyosh
[🌦]bulut; yomg‘ir; quyosh; ob-havo
[🌦]_ttsyomg‘irli bulutlar ortidagi quyosh
[🌧]bulut; yomg‘ir; ob-havo
[🌧]_ttsyomg‘irli bulut
[🌨]bulut; sovuq; qor; ob-havo
[🌨]_ttsqor yog‘ayotgan bulut
[🌩]bulut; chaqmoq; yashin; ob-havo
[🌩]_ttschaqmoq chaqayotgan bulut
[🌪]bulut; ob-havo; dovul; shamol
[🌪]_ttsquyun
[🌫]bulut; ob-havo
[🌫]_ttstuman
[🌬]esish; puflash; bulut; yuz; ob-havo; shamol
[🌬]_ttsshamol qiyofasi
[🌭]kolbasa
[🌭]_ttsxot-dog
[🌮]meksika taomi
[🌮]_ttstako
[🌯]meksika taomi
[🌯]_ttsburrito
[🌰]o‘simlik
[🌰]_ttskashtan yong‘oq
[🌱]o‘simlik; yosh
[🌱]_ttsko‘chat
[🌲]o‘simlik; daraxt
[🌲]_ttsarcha
[🌳]barg; o‘simlik; daraxt; to‘kilish
[🌳]_ttsbargli daraxt
[🌴]palma; o‘simlik; daraxt
[🌴]_ttspalma daraxti
[🌵]o‘simlik
[🌵]_ttskaktus
[🌶]achchiq; qalampir; o‘simlik
[🌶]_ttsachchiq qalampir
[🌷]gul; o‘simlik
[🌷]_ttslola
[🌸]gul; gilos; o‘simlik
[🌸]_ttsgilos guli
[🌹]gul; o‘simlik
[🌹]_ttsatirgul
[🌺]gul; o‘simlik
[🌺]_ttsxitoy atirguli
[🌻]gul; o‘simlik; quyosh
[🌻]_ttskungaboqar
[🌼]o‘simlik
[🌼]_ttsgul
[🌽]jo‘xori; boshoq; o‘simlik
[🌽]_ttsmakkajo‘xori
[🌾]boshoq; o‘simlik; guruch
[🌾]_ttssholi poyasi
[🌿]barg
[🌿]_ttso‘simlik
[🍀]4; to‘rt; yaproq; barg; o‘simlik
[🍀]_ttsto‘rt yaproqli beda bargi
[🍁]xazon; barg; o‘simlik; zarang
[🍁]_ttszarang bargi
[🍂]xazon; barg; o‘simlik
[🍂]_ttsxazon bargi
[🍃]barg; o‘simlik; shamol; uchish
[🍃]_ttsshamolda uchayotgan barg
[🍄]o‘simlik
[🍄]_ttsqo‘ziqorin
[🍅]o‘simlik; sabzavot
[🍅]_ttspomidor
[🍆]o‘simlik; sabzavot
[🍆]_ttsbaqlajon
[🍇]meva; o‘simlik
[🍇]_ttsuzum
[🍈]meva; o‘simlik
[🍈]_ttsqovun
[🍉]meva; o‘simlik
[🍉]_ttstarvuz
[🍊]meva; apelsin; o‘simlik
[🍊]_ttsmandarin
[🍋]sitrus; meva; nordon; o‘simlik
[🍋]_ttslimon
[🍌]meva; o‘simlik
[🍌]_ttsbanan
[🍍]meva; o‘simlik
[🍍]_ttsananas
[🍎]olma; meva; o‘simlik; qizil
[🍎]_ttsqizil olma
[🍏]olma; meva; yashil; o‘zimlik
[🍏]_ttsyashil olma
[🍐]meva; o‘simlik
[🍐]_ttsnok
[🍑]meva; o‘simlik
[🍑]_ttsshaftoli
[🍒]olcha; meva; o‘simlik
[🍒]_ttsgilos
[🍓]meva; o‘simlik
[🍓]_ttsqulupnay
[🍔]burger
[🍔]_ttsgamburger
[🍕]pishloq; bo‘lak
[🍕]_ttspitsa
[🍖]suyak; go‘sht
[🍖]_ttssuyakdagi go‘sht
[🍗]suyak; tovuq; oyoq; parranda
[🍗]_ttsparranda oyog‘i
[🍘]kreker; guruch
[🍘]_ttsguruchli pishiriq
[🍙]yumaloq; yapon; guruch
[🍙]_ttsyumaloqlangan guruch
[🍚]pishirilgan; guruch
[🍚]_ttspishirilgan guruch
[🍛]karri; guruch
[🍛]_ttsguruchli karri
[🍜]kosa; lag‘mon; ramyon; issiq
[🍜]_ttsissiq lag‘mon
[🍝]pasta
[🍝]_ttsspagetti
[🍞]bulka non
[🍞]_ttsnon
[🍟]qovurilgan; kartoshka; fri
[🍟]_ttsqovurilgan fri-kartoshka
[🍠]kartoshka; shirin; qovurilgan
[🍠]_ttsjigarli batat
[🍡]shirinlik; yapon; six; tayoq; shirin
[🍡]_ttsdango
[🍢]kabob; dengiz taomi; six
[🍢]_ttssixdagi dengiz taomi
[🍤]qovurilgan; qisqichbaqa; tempura
[🍤]_ttsqovurilgan qisqichbaqa
[🍥]tort; baliq; qandolat; girdob;
[🍥]_ttsgirdob ko‘rinishidagi baliqli tort
[🍦]krem; shirinlik; muz; muzqaymoq; shirin; yumshoq
[🍦]_ttsyumshoq muzqaymoq
[🍧]shirinlik; muz; qirilgan; shirin
[🍧]_ttsqirilgan muz
[🍨]krem; shirinlik; muz; shirin
[🍨]_ttsmuzqaymoq
[🍩]shirinlik; shirin
[🍩]_ttskulcha
[🍪]shirinlik; shirin
[🍪]_ttspishiriq
[🍫]bo‘lak; shokolad; shirinlik; shirin
[🍫]_ttsshokolad bo‘lagi
[🍬]shirinlik; shirin
[🍬]_ttskonfet
[🍭]konfet; shirinlik; shirin
[🍭]_ttsobakidandon
[🍮]shirinlik; puding; shirin
[🍮]_ttskrem
[🍯]asal; bochka; shirin
[🍯]_ttsasal idishi
[🍰]tort; shirinlik; qandolat; bo‘lak; shirin
[🍰]_ttstort bo‘lagi
[🍱]xonachali; quti
[🍱]_ttsxonachali taom qutisi
[🍲]qozon; go‘sht
[🍲]_ttsbir qozon ovqat
[🍳]tuxum; qovurish; tova
[🍳]_ttstaom tayyorlash
[🍴]taom; sanchqi; pichoq
[🍴]_ttssanchqi va pichoq
[🍵]issiq ichimlik; ichimlik; choy
[🍵]_ttspiyola
[🍶]bar; issiq ichimlik; shisha idish; piyola; ichimlik
[🍶]_ttsko‘za va piyola
[🍷]bar; issiq ichimlik; ichimlik; stakan; vino
[🍷]_ttsvino qadahi
[🍸]bar; kokteyl; ichimlik; stakan
[🍸]_ttskokteyl qadahi
[🍹]bar; ichimlik; tropik
[🍹]_ttstropik ichimlik
[🍺]bar; pivo; ichimlik; krujka
[🍺]_ttspivo stakani
[🍻]bar; pivo; ichimlik; jaranglash; krujka
[🍻]_ttsto‘qnashtirilayotgan pivo stakanlari
[🍼]chaqaloq; shisha idish; ichimlik; sut
[🍼]_ttschaqaloqlar idishi
[🍽]taom; sanchqi; pichoq; likopcha
[🍽]_ttssanchqi; pichoq va likopcha
[🍾]bar; shisha idish; ichimlik; otilayotgan
[🍾]_ttstiqinli shisha idish
[🎀]bayram
[🎀]_ttslenta
[🎁]quri; bayram; sovg‘a; o‘ralgan
[🎁]_ttso‘ralgan sovg‘a
[🎂]tug‘ilgan kun; nishonlash; shirinlik; qandolat; shirin
[🎂]_ttstort
[🎃]bayram; nishonlash; halloween; oshqovoq
[🎃]_ttsshamchiroqli oshqovoq
[🎄]nishonlash; bayram; yangi yil; daraxt
[🎄]_ttsyangi yil archasi
[🎅]nishonlash; ertak; fantaziya; qorbobo; santa
[🎅]_ttssanta-klaus
[🎆]bayram; nishonlash
[🎆]_ttsmushakbozlik
[🎇]bayram; mushakbozlik; charaqlash
[🎇]_ttsbengal olovi
[🎈]bayram
[🎈]_ttsshar
[🎉]bayram; nishonlash; popildoq
[🎉]_ttspaqildoq
[🎊]shar; bayram
[🎊]_ttskonfetti
[🎋]banner; bayram; yapon; daraxt
[🎋]_ttstanabata daraxti
[🎌]nishonlash; bayram; kesishgan; yapon
[🎌]_ttsbir-birini kesib o‘tgan bayroqlar
[🎍]bambuk; bayram; yapon; qarag‘ay; o‘simlik
[🎍]_ttsqarag‘ay bezagi
[🎎]bayram; qo‘g‘irchoq; festival; yapon
[🎎]_ttsyapon qo‘g‘irchoqlari
[🎏]zog‘orabaliq; bayram; vimpel
[🎏]_ttszog‘orabaliq shaklidagi vimpel
[🎐]qo‘ng‘iroqcha; bayram; jarangi; shamol
[🎐]_ttsshamol qo‘ng‘irog‘i
[🎑]bayram; tadbir; oy; marosim
[🎑]_ttsoy marosimi
[🎒]sumka; maktab; jild
[🎒]_ttsmaktab sumkasi
[🎓]bosh kiyim; nishonlash; kiyim; bitiruv; shlyapa
[🎓]_ttsakademik bosh kiyim
[🎖]bayram; medal; harbiy
[🎖]_ttsharbiy medal
[🎗]bayram; eslatma; lenta
[🎗]_ttseslatma lentasi
[🎙]mikrofon; musiqa; studiya
[🎙]_ttsstudiya mikrofoni
[🎚]daraja; musiqa; slayder
[🎚]_ttsdaraja slayderi
[🎛]boshqarish; panel; burama; musiqa
[🎛]_ttsovoz boshqarish paneli
[🎞]kino; film; kadrlar
[🎞]_ttsfilm kadri
[🎟]kirish; chipta
[🎟]_ttskirish chiptalari
[🎠]karusel; ot
[🎠]_ttskarusel oti
[🎡]ko‘ngilochar park
[🎡]_ttscharxpalak
[🎢]ko‘ngilochar park; g‘ildiratma; hayinchak
[🎢]_ttsg‘ildiratma hayinchak
[🎣]baliq
[🎣]_ttsqarmoq
[🎤]karaoke
[🎤]_ttsmikrofon
[🎥]kamera; kino; film
[🎥]_ttskinokamera
[🎦]kamera; kino; film
[🎦]_ttskinoteatr
[🎨]san’at; muzey; rassomlik; paletra
[🎨]_ttspalitra
[🎩]kiyim; shlyapa; bosh kiyim
[🎩]_ttssilindr shlyapa
[🎪]sirk; chodir
[🎪]_ttssirk chodiri
[🎫]kirish
[🎫]_ttschipta
[🎬]klaper; kino; film
[🎬]_ttsklaper taxtasi
[🎭]san’at; niqob; teatr
[🎭]_ttsteatr niqoblari
[🎮]kontroller; o‘yin
[🎮]_ttsvideo o‘yin
[🎯]buqa; buqa ko‘z; dart; ko‘z; o‘yin; mo‘ljal; taget
[🎯]_ttsmo‘ljalni urish
[🎰]o‘yin; avtomat
[🎰]_ttso‘yin avtomati
[🎱]8; 8 ta shar; shar; sakkiz; o‘yin
[🎱]_ttsbilliard
[🎲]shoshqol; tosh; o‘yin
[🎲]_ttsshoshqol toshi
[🎳]to‘p; o‘yin
[🎳]_ttsbouling
[🎴]karta; gul; o‘yin; yapon; o‘ynash
[🎴]_ttsgulli o‘yin kartalari
[🎵]musiqa; nota
[🎵]_ttsmusiqiy nota
[🎶]musiqa; nota; notalar
[🎶]_ttsmusiqiy notalar
[🎷]asbob; musiqa; saksafon
[🎷]_ttssaksofon
[🎸]asbob; musiqa
[🎸]_ttsgitara
[🎹]asbob; klaviatura; musiqa; pianino
[🎹]_ttsmusiqiy klaviatura
[🎺]asbob; musiqa
[🎺]_ttstruba
[🎻]asbob; musiqa
[🎻]_ttsskripka
[🎼]musiqa; kalit
[🎼]_ttsmusiqa kaliti
[🎽]yugurish; futbolka
[🎽]_ttsyugurish futbolkasi
[🎾]to‘p; raketka
[🎾]_ttstennis
[🎿]qor
[🎿]_ttschang‘i
[🏀]to‘p; chambarak; gardish
[🏀]_ttsbasketbol
[🏁]katak-katak; poyga; musobaqa
[🏁]_ttskatak-katak bayroq
[🏂]chang‘i; qor; snoubord
[🏂]_ttssnoubordchi
[🏃]marafon; yugurish
[🏃]_ttsyuguruvchi
[🏄]serfing
[🏄]_ttsserfingchi
[🏅]medal
[🏅]_ttssport medali
[🏆]sovrin
[🏆]_ttskubok
[🏇]ot; ippodrom; ot yugurtirish
[🏇]_ttsotchopar
[🏈]amerikacha; to‘p; futbol
[🏈]_ttsamerikancha futbol
[🏉]to‘p; futbol
[🏉]_ttsregbi
[🏊]suzish
[🏊]_ttssuzuvchi
[🏋]atletikachi; og‘ir
[🏋]_ttsog‘ir atletikachi
[🏌]shar; to‘p; golf
[🏌]_ttsgolf o‘ynovchi
[🏍]poyga
[🏍]_ttsmototsikl
[🏎]mashina; poyga
[🏎]_ttspoyga mashinasi
[🏏]to‘p; cho‘p; o‘yin
[🏏]_ttskriket
[🏐]to‘p; o‘yin
[🏐]_ttsvoleybol
[🏑]to‘p; maydon; o‘yin; xokkey
[🏑]_ttsxokkey maydoni
[🏒]o‘yin; xokkey; muz
[🏒]_ttsxokkey tayog‘i va diski
[🏓]to‘p; o‘yin
[🏓]_ttsstol tennisi
[🏔]sovuq; tog‘; qor
[🏔]_ttsqor qoplagan tog‘
[🏖]qirg‘oq; soyabon
[🏖]_ttsqirg‘oq va soyabon
[🏗]bino; qurilish
[🏗]_ttsbino qurilishi
[🏘]bino; uy
[🏘]_ttsuylar
[🏙]bino; shahar
[🏙]_ttsshahar manzarasi
[🏚]bino; uy; tashlandiq
[🏚]_ttstashlandiq uy
[🏛]bino; qadimiy
[🏛]_ttsqadimiy bino
[🏜]sahro
[🏜]_ttscho‘l
[🏝]cho‘l; orol
[🏝]_ttscho‘l orol
[🏞]bog‘; park
[🏞]_ttsistirohat bog‘i
[🏠]bino
[🏠]_ttsuy
[🏡]bino; bog‘; uy
[🏡]_ttshovli
[🏢]bino
[🏢]_ttsofis binosi
[🏣]bino; yapon; pochtampt
[🏣]_ttsyaponcha pochtampt
[🏤]bino; yevropa; pochtamp
[🏤]_ttspochtampt
[🏥]bino; shifokor; tibbiyot
[🏥]_ttsshifoxona
[🏦]bino
[🏦]_ttsbank
[🏧]atm; bank
[🏧]_ttsbankomat
[🏨]bino
[🏨]_ttsmehmonxona
[🏩]bino; mehmonxona; sevgi
[🏩]_ttssevgi mehmonxonasi
[🏪]bino; qulaylik; do‘kon
[🏪]_ttsnavbatchi do‘kon
[🏫]bino
[🏫]_ttsmaktab
[🏬]bino; savdo; do‘kon
[🏬]_ttsunivermag
[🏭]bino
[🏭]_ttszavod
[🏮]bar; yapon; yorug‘lik; qizil; lampa
[🏮]_ttsqizil qog‘ozli lampa
[🏯]bino; qasr; yapon
[🏯]_ttsyapon qasri
[🏰]bino; yevropa
[🏰]_ttsqasr
[🏳]hilpirab turgan
[🏳]_ttshilpiragan oq bayroq
[🏴]hilpirab turgan
[🏴]_ttshilpiragan qora bayroq
[🏵]o‘simlik
[🏵]_ttsto‘pbarggul
[🏸]qushcha; o‘yin; raketka
[🏸]_ttsbadminton
[🏹]kamon; o‘q; o‘qchi; o‘qotar; qurol; burj
[🏹]_ttskamon va o‘q
[🏺]qovg‘a; taom; ichimlik; burj
[🏺]_ttsko‘za
[🏻]emojini o‘zgartirish; teri; tus
[🏻]_tts1-2-teri turi
[🏼]emojini o‘zgartirish; teri; tus
[🏼]_tts3-teri turi
[🏽]emojini o‘zgartirish; teri; tus
[🏽]_tts4-teri turi
[🏾]emojini o‘zgartirish; teri; tus
[🏾]_tts5-teri turi
[🏿]emojini o‘zgartirish; teri; tus
[🏿]_tts6-teri turi
[🐂]burj
[🐂]_ttsho‘kiz
[🐃]suv
[🐃]_ttsbuyvol
[🐇]uy hayvobi
[🐇]_ttsquyon
[🐈]uy hayvoni
[🐈]_ttsmushuk
[🐉]ertak
[🐉]_ttsajdar
[🐍]burj
[🐍]_ttsilon
[🐎]ot poygasi
[🐎]_ttsot
[🐏]qo‘y; burj
[🐏]_ttsqo‘chqor
[🐐]uloq; burj
[🐐]_ttsechki
[🐑]sovliq
[🐑]_ttsqo‘y
[🐔]jo‘ja
[🐔]_ttstovuq
[🐕]uy hayvoni
[🐕]_ttskuchuk
[🐗]cho‘chqa
[🐗]_ttsto‘ng‘iz
[🐛]xasharot
[🐛]_ttstaxtakana
[🐜]xasharot
[🐜]_ttschumoli
[🐝]ari; xasharot
[🐝]_ttsasalari
[🐞]xasharot
[🐞]_ttsxonqizi
[🐟]burj
[🐟]_ttsbaliq
[🐠]baliq; tropik
[🐠]_ttstropik baliq
[🐡]baliq
[🐡]_ttsqorni katta baliq
[🐣]chaqaloq; jo‘ja; tuxumdan yorib chiqish
[🐣]_ttstuxumdan chiqayotgan jo‘ja
[🐤]chaqaloq
[🐤]_ttsjo‘ja
[🐥]chaqaloq; jo‘ja
[🐥]_ttsoldiga qarab turgan jo‘ja
[🐨]ayiq
[🐨]_ttskoala
[🐩]kuchuk
[🐩]_ttspudel
[🐪]nortuya; bukur
[🐪]_ttstuya
[🐫]baqtriya tuyasi; tuya; o‘rkach
[🐫]_ttsikki o‘rkachli tuya
[🐬]suzgich
[🐬]_ttsdelfin
[🐭]yuz; sichqon
[🐭]_ttssichqon qiyofasi
[🐮]sigir; yuz
[🐮]_ttssigir qiyofasi
[🐯]yuz; yo‘lbars
[🐯]_ttsyo‘lbars qiyofasi
[🐰]quyon; yuz; uy hayvoni
[🐰]_ttsquyon qiyofasi
[🐱]mushuk; yuz; uy hayvoni
[🐱]_ttsmushuk qiyofasi
[🐲]ajdar; ajdarho; yuz; ertak
[🐲]_ttsajdar qiyofasi
[🐳]yuz; sachratish; kit
[🐳]_ttsfavvora hosil qilayotgan kit
[🐴]yuz; ot
[🐴]_ttsot qiyofasi
[🐵]yuz; maymun
[🐵]_ttsmaymun qiyofasi
[🐶]kuchuk; yuz; uy hayvoni
[🐶]_ttskuchuk qiyofasi
[🐷]yuz; cho‘chqa
[🐷]_ttscho‘chqa qiyofasi
[🐸]yuz; qurbaqa; baqa
[🐸]_ttsqurbaqa qiyofasi
[🐹]yuz; og‘maxon; uy hayvoni
[🐹]_ttsog‘maxon qiyofasi
[🐺]yuz; bo‘ri
[🐺]_ttsbo‘ri qiyofasi
[🐻]ayiq; yuz
[🐻]_ttsayiq qiyofasi
[🐼]yuz; panda
[🐼]_ttspanda qiyofasi
[🐽]yuz; burun; cho‘chqa
[🐽]_ttscho‘chqa burni
[🐾]oyoq; panja; bosma
[🐾]_ttspanja izlari
[👀]tana; ko‘z; yuz
[👀]_ttsko‘zlar
[👁]tana
[👁]_ttsko‘z
[👂]tana
[👂]_ttsquloq
[👃]tana
[👃]_ttsburun
[👄]tana; lablar
[👄]_ttsog‘iz
[👅]tana
[👅]_ttstil
[👆]qo‘l orqa tomoni; tana; barmoq; qo‘l; ko‘rsatkich; yo‘naltirish; tepaga
[👆]_ttsko‘rsatkich barmog‘i orqa tomoni bilan tepaga qarab turgan qo‘l
[👇]qo‘l orqa tomoni; tana; pastga; barmoq; qo‘l; ko‘rsatkich; yo‘naltirish
[👇]_ttsko‘rsatkich barmog‘i orqa tomoni bilan pastga qarab turgan qo‘l
[👈]qo‘l orqa tomoni; barmoq; qo‘l; ko‘rsatkich; yo‘naltirish
[👈]_ttsko‘rsatkich barmog‘i orqa tomoni bilan chapga qarab turgan qo‘l
[👉]barmoq orqa tomoni; barmoq; qo‘l; ko‘rsatkich; yo‘naltirish
[👉]_ttsko‘rsatkich barmog‘i orqa tomoni bilan o‘ngga qarab turgan qo‘l
[👊]tana; tugilgan; musht
[👊]_ttsyaqinlashayotgan musht
[👋]tana; qo‘l; silkitish
[👋]_ttsshapaloq
[👌]tana; qo‘l; ok
[👌]_ttsqo‘lda qilingan ok
[👍]tana; qo‘l; bosh barmoq; tepaga; +1
[👍]_ttstepaga qaragan bosh barmoq
[👎]tana; qo‘l; pastga; bosh barmoq; -1
[👎]_ttspastga qaragan bosh barmoq
[👏]tana; qo‘l
[👏]_ttschapak
[👐]tana; qo‘l; ochiq
[👐]_ttsochiq qo‘llar
[👑]kiyim; qirol; qirolicha
[👑]_ttstoj
[👒]kiyim; shlyapa; ayol
[👒]_ttsayollar shlyapasi
[👓]kiyim; ko‘z
[👓]_ttsko‘zoynak
[👔]kiyim
[👔]_ttsbo‘yinbog‘
[👕]kiyim; ko‘ylak
[👕]_ttsfutbolka
[👖]kiyim; shim
[👖]_ttsjinsi shim
[👗]kiyim
[👗]_ttslibos
[👘]kiyim
[👘]_ttskimono
[👙]kiyim; suzish
[👙]_ttsbikini
[👚]kiyim; ayol
[👚]_ttsayollar kiyimi
[👛]kiyim; tanga
[👛]_ttshamyon
[👜]sumka; kiyim
[👜]_ttsayollar qo‘l sumkasi
[👝]sumka; kiyim
[👝]_ttskichik sumka
[👞]kiyim; erkak; tufli
[👞]_ttserkaklar tuflisi
[👟]atletika; kiyim; tufli
[👟]_ttskrossovka
[👠]kiyim; poshna; tufli; ayol
[👠]_ttsbaland poshnali tufli
[👡]kiyim; shippak; tufli; ayol
[👡]_ttsayollar shippagi
[👢]etik; kiyim; tufli; oyoq kiyim; ayol
[👢]_ttsayollar etigi
[👣]tana; kiyim; oyoq izi; iz
[👣]_ttsoyoq izlari
[👤]byust; siluet
[👤]_ttskontur suratli byust
[👥]byust; siluet
[👥]_ttskontur suratli byustlar
[👧]bo‘yi yetgan; bokira; sunbula; burj
[👧]_ttsqiz bola
[👪]farzand; ota; ona
[👪]_ttsoila
[👫]juftlik; qo‘l; ushlash; erkak; ayol
[👫]_ttsqo‘l ushlashib turgan erkak va ayol
[👬]juftlik; egizak; qo‘l; ushlash; erkak; egizaklar; burj
[👬]_ttsqo‘l ushlashib turgan ikki erkak
[👭]juftlik; qo‘l; ushlash; ayol
[👭]_ttsqo‘l ushlashib turgan ikki ayol
[👮]politsiya; mirshab; militsioner
[👮]_ttspolitsiya xodimi
[👯]quyon; raqs; quloq; qiz; ayol
[👯]_ttsayollar bazmi
[👰]kelin; ro‘mol; to‘y
[👰]_ttsto‘y ro‘molidagi kelin
[👱]sariq
[👱]_ttssariq sochli odam
[👲]gua pi mao; bosh kiyim; erkak kishi
[👲]_ttsxitoy bosh kiyimini kiygan kishi
[👳]erkak; salla
[👳]_ttssalla kiygan erkak
[👴]erkak kishi; qari
[👴]_ttschol
[👵]qari; ayol
[👵]_ttskampir
[👷]qurilish; bosh kiyim; ishchi
[👷]_ttsquruvchi
[👸]ertak; fantaziya
[👸]_ttsmalika
[👹]maxluqot; yuz; ertak; fantaziya; yapon; maxluq
[👹]_ttsyovuz maxluq
[👺]maxluqot; yuz; ertak; fantaziya; yapon; maxluq
[👺]_ttsajina
[👻]maxluqot; yuz; ertak; fantaziya; maxluq
[👻]_ttsarvoh
[👼]farishta; chaqaloq; yuz; ertak; fantaziya
[👼]_ttschaqaloq farishta
[👽]maxluqot; yuz; ertak; fantaziya; maxluq; koinot; nuj
[👽]_ttso‘zga sayyoralik
[👾]o‘zga sayyoralik; maxluqot; yuz; ertak; fantaziya; maxluq; koinot; nuj
[👾]_ttso‘zga sayyoralik maxluq
[👿]yuz; ertak; fantaziya
[👿]_ttsshayton
[💀]tana; o‘lim; yuz; ertak; maxluq
[💀]_ttsbosh suyagi
[💁]qo‘l; yordam; ma’lumot; surbet
[💁]_ttsma’lumotxona xodimi
[💂]soqchi
[💂]_ttsqo‘riqchi
[💃]raqqos
[💃]_ttsraqqosa
[💄]kosmetika; grim
[💄]_ttslab bo‘yog‘i
[💅]tana; parvarish; kosmetika; manikyur; tirnoq; lok
[💅]_ttstirnoq uchun lok
[💆]massaj; salon
[💆]_ttsyuzni uqalash
[💇]sartarosh; go‘zallik; salon
[💇]_ttssoch qisqartirish
[💈]sartarosh; soch kaltalatish; ustun
[💈]_ttssartaroshlar ustuni
[💉]shifokor; tibbiyot; igna; kasal; emlash; ukol; asbob
[💉]_ttsshprits
[💊]shifokor; doktor; tibbiyot; kasal; bemor
[💊]_ttshapdori
[💋]yurak; bo‘sa; lablar; tamg‘a; romantika
[💋]_ttsbo‘sa tamg‘asi
[💌]yurak; xat; sevgi; pochta; romantika
[💌]_ttssevgi xati
[💍]olmos; romantika
[💍]_ttsuzuk
[💎]olmos; tosh; marvarid; romantika
[💎]_ttsqimmatbaho tosh
[💏]juftlik; romantika
[💏]_ttsbo‘sa olish
[💐]gul; o‘simlik; romantika
[💐]_ttsguldasta
[💑]juftlik; yurak; sevgi; romantika
[💑]_ttsjuftlik va yurak
[💒]mehrob; ibodatxona; butxona; nikoh; romantika
[💒]_ttsnikoh to‘yi
[💓]urayotgan; yurak; yurak urishi
[💓]_ttsurayotgan yurak
[💔]sinish; singan; yurak
[💔]_ttssingan yurak
[💕]yurak; sevgi
[💕]_ttsikkita yurak
[💖]hayajonli; yurak; chaqnash
[💖]_ttschaqnayotgan yurak
[💗]hayajonli; kattalashayotgan; yurak; yurak urishi; asab
[💗]_ttskattalashayotgan yurak
[💘]kamon o‘qi; kupidon; yurak; romantika
[💘]_ttsyurak va kamon o‘qi
[💙]ko‘k; yurak
[💙]_ttsko‘k yurak
[💚]yashil; yurak
[💚]_ttsyashil yurak
[💛]yurak; sariq
[💛]_ttssariq yurak
[💜]yurak; binafsharang
[💜]_ttsbinafsharang yurak
[💝]yurak; lenta
[💝]_ttsyurak va lenta
[💞]yurak; aylanayotgan
[💞]_ttsaylanayotgan yuraklar
[💟]yurak
[💟]_ttsyurak bezagi
[💠]latifa; romb; geometrik; ichki
[💠]_ttsnuqtali romb
[💡]elektr lampa; latifa; elektr; fikr; yorug‘lik
[💡]_ttselektr lampasi
[💢]jaxl; latifa; telba
[💢]_ttsjahl belgisi
[💣]latifa
[💣]_ttsbomba
[💤]latifa; uyqu
[💤]_ttsxurrak
[💥]portlash; latifa
[💥]_ttsto‘qnashuv
[💦]latifa; ko‘z yoshi; sachrash
[💦]_ttsko‘z yoshi tomchilari
[💧]sovuq; latifa; ko‘z yoshi; ob-havo
[💧]_ttstomchi
[💨]latifa; shoshilish; yugurish
[💨]_ttschaqqon
[💩]hazil; go‘ng; yuz; maxluq; axlat; tezak
[💩]_ttstezak uyumi
[💪]muskullar; tana; latifa; moslashuvchan; muskul
[💪]_ttsbaquvvat muskullar
[💫]latifa; yulduz
[💫]_ttsbosh aylanish
[💬]shar; po‘fak; latifa; dialog; nutq
[💬]_ttsnutq buluti
[💭]shar; po‘fak; latifa; o‘y-hayol
[💭]_ttso‘y-hayol buluti
[💮]gul
[💮]_ttsoq gul
[💯]100; to‘liq; yuz; ball
[💯]_ttsyuz ball
[💰]xalta; dollar; pul
[💰]_ttspul xalta
[💱]bank; valyuta; almashtirish; pul
[💱]_ttspul birligini almashtirish
[💲]valyuta; dollar; pul
[💲]_ttskatta dollar belgisi
[💳]bank; kartochka; kredit; pul
[💳]_ttskredit karta
[💴]bank; banknot; pul; pul birligi; valyuta; qog‘oz pul; yen
[💴]_ttsiyena banknotasi
[💵]bank; banknot; pul; pul birligi; valyuta; qog‘oz pul; dollar
[💵]_ttsdollar banknotasi
[💶]bank; banknot; pul; pul birligi; valyuta; qog‘oz pul; yevro
[💶]_ttsyevro banknotasi
[💷]bank; banknot; pul; pul birligi; valyuta; qog‘oz pul; funt sterling
[💷]_ttsfunt sterling banknotasi
[💸]bank; banknot; chek; pul; qanot; qanotlar; qog‘oz pul
[💸]_ttsqanoti bor pul dastasi
[💹]bank; diagramma; valyuta; grafa; o‘sish; bozor; pul; ko‘tarilish; trend; tepaga; yen
[💹]_ttso‘sayotgan iyena diagrammasi
[💺]stul; kreslo
[💺]_ttso‘rindiq
[💻]kompyuter; shaxsiy kompyuter; shaxsiy
[💻]_ttsnoutbuk
[💼]sumka
[💼]_ttsportfel
[💽]kompyuter; disk; optikali
[💽]_ttsmini-disk
[💾]kompyuter; disk
[💾]_ttsdisketa
[💿]dvd; blu-ray; cd; kompyuter; disk; optik
[💿]_ttsoptik disk
[📀]blu-ray; cd; kompyuter; disk; optik
[📀]_ttsdvd
[📁]fayl; jild
[📁]_ttsfayl jildi
[📂]fayl; jild; ochiq
[📂]_ttsochiq fayl jildi
[📃]gajakli; hujjat; sahifa
[📃]_ttsgajakli sahifa
[📄]hujjat; sahifa
[📄]_ttsoldiga qarab turgan sahifa
[📅]sana
[📅]_ttstaqvim
[📆]
[📆]_ttsyirtiladigan taqvim
[📇]karta; indeks
[📇]_ttskartoteka
[📈]diagramma; grafa; o‘sish; trend; yuqoriga
[📈]_ttso‘sish trendi diagrammasi
[📉]diagramma; pastga; grafa; trend
[📉]_ttspasayish trendi diagrammasi
[📊]ustunli; diagramma; grafa
[📊]_ttsustunli diagramma
[📌]bosma mixcha
[📌]_ttsbosma mix
[📍]bosma mixcha
[📍]_ttsyumaloq bosma mix
[📎]qog‘oz qistirgich
[📎]_ttsqistirgich
[📏]to‘g‘ri; burchak; qirra
[📏]_ttschizg‘ich
[📐]chizg‘ich; to‘plam; uchburchak
[📐]_ttsuchburchak chizg‘ich
[📑]xatcho‘p; belgi; marker; sahifalar
[📑]_ttssahifalardagi xatcho‘p
[📒]daftar
[📒]_ttsro‘yxatga olish kitobi
[📔]kitob; muqova; bezak; daftar
[📔]_ttsbezakli muqovali daftar
[📕]kitob; yopiq
[📕]_ttsyopiq kitob
[📖]kitob; ochiq
[📖]_ttsochiq kitob
[📗]kitob; yashil
[📗]_ttsyashil kitob
[📘]ko‘k; havorang; kitob
[📘]_ttsko‘k kitob
[📙]to‘q sariq; kitob
[📙]_ttsto‘q sariq kitob
[📚]kitob
[📚]_ttskitoblar
[📛]ism; nishon
[📛]_ttsism yoziladigan nishon
[📜]qog‘oz
[📜]_ttso‘ralgan xat
[📝]qalam
[📝]_ttsqayd
[📞]telefon; qabul qiluvchi
[📞]_ttstelefon go‘shagi
[📠]faks
[📠]_ttsfaks apparati
[📡]antenna; sun’iy yo‘ldosh; tarelka
[📡]_ttssun’iy yo‘ldoshli antenna
[📢]baland; ommaviy
[📢]_ttse’lon qiluvchi karnay
[📤]quti; xat; pochta; xat qutisi; yuborilgan
[📤]_ttschiquvchi xat qutisi
[📥]quti; kiruvchi; xat; pochta; qabul qilish
[📥]_ttskiruvchi xat qutisi
[📦]quti
[📦]_ttsqadoq
[📧]xat
[📧]_ttse-pochta
[📨]e-pochta; xat; konvert; kiruvchi; pochta; qabul qilish
[📨]_ttskiruvchi konvert
[📩]chiziq; pastga; e-pochta; xat; konvert; pochta; xabar; chiquvchi; yuboriluvchi; yuborilgan
[📩]_ttsstrelkali konvert
[📪]yopiq; pochta; pochta qutisi; pastga qaragan
[📪]_ttspastga qaragan bayroqli yopiq pochta qutisi
[📫]yopiq; pochta; pochta qutisi
[📫]_ttsbayroqchasi ko‘tarilgan yopiq pochta qutisi
[📬]pochta; pochta qutisi; ochiq
[📬]_ttsyuqoriga ko‘tarilgan bayroqli ochiq pochta qutisi
[📭]pochta; pochta qutisi; ochiq
[📭]_ttspastga qaragan bayroqli ochiq pochta qutisi
[📮]pochta
[📮]_ttspochta qutisi
[📯]shox; pochta; pochtampt
[📯]_ttsshoxsimon nay
[📰]yangiliklar; qog‘oz
[📰]_ttsgazeta
[📱]mobil; uyali; telefon; aloqa
[📱]_ttsmobil telefon
[📲]chiziq; qo‘ng‘iroq; uyali; aloqa; mobil; telefon; qabul qilish
[📲]_ttsmobil telefon va strelka
[📳]mobil; uyali; aloqa; telefon; rejim; tebranish
[📳]_ttstebranish rejimi
[📴]aloqa; mobil; o‘chiq; telefon
[📴]_ttstelefon o‘chiq beligisi
[📵]mobil; aloqa; uyali; telefon; yo‘q; mumkin emas; taqiqlangan; man qilingan
[📵]_ttstelefon mumkin emas
[📶]antenna; ustun; mobil; telefon; aloqa; signal
[📶]_ttsantenna ko‘rsatkichlari
[📷]video
[📷]_ttskamera
[📸]kamera; video
[📸]_ttschaqmoqli kamera
[📹]kamera; video
[📹]_ttsvideokamera
[📺]tv; video
[📺]_ttstelevizor
[📻]video
[📻]_ttsradio
[📼]vhs; videol videokasseta
[📼]_ttsvideokasseta
[📽]kino; film; proyektor; video
[📽]_ttsfilm proyektori
[📿]kiyim; marjon; ibodat; din
[📿]_ttstasbeh
[🔀]chiziq; kesishgan
[🔀]_ttstasodifiy tartibda belgisi
[🔁]chiziq; takror; soat mili bo‘yicha
[🔁]_ttstakrorlash tugmasi
[🔂]chiziq; takror; soat mili bo‘yicha; bir marta
[🔂]_ttsbittasini takrorlash tugmasi
[🔃]chiziq; qayta yuklash
[🔃]_ttssoat millari bo‘yicha
[🔄]soat millariga qarshi; chiziq
[🔄]_ttssoat millariga qarshi yo‘nalish
[🔅]yorqinlik; xira; past
[🔅]_ttsxiralik tugmasi
[🔆]yorug‘; yorqinlik
[🔆]_ttsyorqinlik tugmasi
[🔇]sassis; tinch; shovqinsiz; karnay; ovoz balandligi
[🔇]_ttsovozsiz
[🔈]ovoz balandligi
[🔈]_ttskarnay
[🔉]past; karnay; ovoz balandligi; to‘lqin
[🔉]_ttsovozli
[🔊]3; yuqori; baland; karnay; uch; ovoz balandligi
[🔊]_ttsbaland ovoz
[🔌]elektr; elektr energiyasi; sanchqi
[🔌]_ttselektr kabel sanchqisi
[🔍]shisha; kattalashtirish; qidirish; asbob
[🔍]_ttschapga qaragan lupa
[🔎]shisha; kattalashtirish; qidirish; asbob
[🔎]_ttso‘ngga qaragan lupa
[🔏]bo‘yoq; qulf; pero; ruchka; maxfiylik
[🔏]_ttsqulf va ruchka
[🔐]yopiq; kalit; qulf; xavfsiz
[🔐]_ttsqulf va kalit
[🔑]qulf; parol
[🔑]_ttskalit
[🔒]yopiq
[🔒]_ttsqulflangan
[🔓]qulf; ochiq; qulflanmagan
[🔓]_ttsochiq qulf
[🔔]qo‘ng‘iroqcha
[🔔]_ttsqo‘ng‘iroq
[🔕]qo‘ng‘iroqcha; taqiqlangan; ovozsiz; yo‘q; mumkin emas; man etilgan; tinch; shovqinsiz
[🔕]_ttstaqiqlovchi chizig‘i bor qo‘ng‘iroq
[🔖]belgi
[🔖]_ttsxatcho‘p
[🔘]tugma; geometrik; radio
[🔘]_ttsradio tugma
[🔙]chiziq; orqaga
[🔙]_ttsorqaga yo‘nalish
[🔚]chiziq; berk
[🔚]_ttsberk chizig‘i
[🔛]chiziq; belgi; efirda
[🔛]_ttsefirda chizig‘i
[🔜]chiziq; tezda
[🔜]_ttstez orada chizig‘i
[🔝]chiziq; tepaga; yuqoriga
[🔝]_ttstepaga chizig‘i
[🔞]18; yosh cheklovi; o‘n sakkiz; taqiqlangan; man; yo‘q; mumkin emas
[🔞]_tts18 yoshdan kichiklarga taqiqlangan
[🔟]10; tugma; o‘n
[🔟]_ttso‘n soni tugmasi
[🔠]kiritish; lotin; harflar; bosh
[🔠]_ttskatta lotin harflarini kiritish
[🔡]abcd; kiritish; lotin; harflar; kichik
[🔡]_ttskichik lotin harflarini kiritish
[🔢]1234; raqamlar; sonlar
[🔢]_ttsraqam kiritish
[🔣]kiritish
[🔣]_ttsbelgi kiritish
[🔤]alifbo; matn; lotin; harflar; abc
[🔤]_ttslotin harflarini kiritish
[🔥]alanga; asbob
[🔥]_ttsolov
[🔦]elektr; chiroq; asbob; mash’al
[🔦]_ttsfonar
[🔧]asbob
[🔧]_ttsgayka kaliti
[🔨]asbob
[🔨]_ttsbolg‘a
[🔩]gayka; murvat; asbob
[🔩]_ttsgayka va murvat
[🔪]taom; asbob; qurol
[🔪]_ttspichoq
[🔫]revolver; asbob; qurol
[🔫]_ttsto‘pponcha
[🔬]asbob
[🔬]_ttsmikroskop
[🔭]asbob
[🔭]_ttsteleskop
[🔮]shar; kristall; ertak; fantaziya; taqdir; asbob
[🔮]_ttskristall shar
[🔯]taqdir; yulduz
[🔯]_ttsnuqtali olti qirrali yulduz
[🔰]boshlovchi; yashil; yaponcha; barg; asbob; sariq
[🔰]_ttsboshlovchi darajasini bildiruvchi yaponcha belgi
[🔱]langar; emblema; kema; asbob
[🔱]_ttsuch shoxli nayza
[🔲]katak; geometriya; kvadrat
[🔲]_ttsqora kvadrat katak
[🔳]katak; geometriya; chizilgan; kvadrat
[🔳]_ttsoq kvadrat katak
[🔴]aylana; geometriya; qizil
[🔴]_ttsqizil doira
[🔵]ko‘k; aylana; geometriya
[🔵]_ttsko‘k doira
[🔶]romb; geometrik; to‘q sariq
[🔶]_ttskatta to‘q sariq romb
[🔷]ko‘k; romb; geometrik
[🔷]_ttskatta ko‘k romb
[🔸]romb; geometrik; to‘q sariq
[🔸]_ttskichik to‘q sariq romb
[🔹]ko‘k; romb; geometrik
[🔹]_ttskichik ko‘k romb
[🔺]geometrik; qizil
[🔺]_ttstepaga qaragan qizil uchburchak
[🔻]pastga; geometrik; qizil
[🔻]_ttspastga qaragan qizil uchburchak
[🔼]chiziq; tugma; qizil
[🔼]_ttsyuqoriga tugmasi
[🔽]chiziq; tugma; pastga; qizil
[🔽]_ttspastga tugmasi
[🕉]hind; din
[🕉]_ttsom
[🕊]qush; uchish; tinchlik
[🕊]_ttskabutar
[🕋]islom; muslim; din
[🕋]_ttskabatulloh
[🕌]islom; muslim; din
[🕌]_ttsmasjid
[🕍]ibroniy; yahudiy; din; ibodatxona
[🕍]_ttssinagog
[🕎]din
[🕎]_ttsyadaim
[🕐]00; 1; 1:00; soat; bir
[🕐]_ttssoat bir
[🕑]00; 2; 2:00; soat; ikki
[🕑]_ttssoat ikki
[🕒]00; 3; 3:00; soat; uch
[🕒]_ttssoat uch
[🕓]00; 4; 4:00; soat; to‘rt
[🕓]_ttssoat to‘rt
[🕔]00; 5; 5:00; soat; besh
[🕔]_ttssoat besh
[🕕]00; 6; 6:00; soat; olti
[🕕]_ttssoat olti
[🕖]00; 7; 7:00; soat; yetti
[🕖]_ttssoat yetti
[🕗]00; 8; 8:00; soat; sakkiz
[🕗]_ttssoat sakkiz
[🕘]00; 9; 9:00; soat; to‘qqiz
[🕘]_ttssoat to‘qqiz
[🕙]00; 10; 10:00; soat; o‘n
[🕙]_ttssoat o‘n
[🕚]00; 11; 11:00; soat; o‘n bir
[🕚]_ttssoat o‘n bir
[🕛]00; 12; 12:00; soat; o‘n ikki
[🕛]_ttssoat o‘n ikki
[🕜]1; 1:30; 30; soat; bir; yarim; o‘ttiz
[🕜]_ttsbir yarim
[🕝]2; 2:30; 30; soat; yarim; ikki; o‘ttiz
[🕝]_ttsikki yarim
[🕞]3; 3:30; 30; soat; uch; yarim; o‘ttiz
[🕞]_ttsuch yarim
[🕟]30; 4; 4:30; soat; to‘rt; yarim; o‘ttiz
[🕟]_ttsto‘rt yarim
[🕠]30; 5; 5:30; soat; besh; yarim; o‘ttiz
[🕠]_ttsbesh yarim
[🕡]30; 6; 6:30; soat; olti; yarim; o‘ttiz
[🕡]_ttsolti yarim
[🕢]30; 7; 7:30; soat; yetti; yarim; o‘ttiz
[🕢]_ttsyetti yarim
[🕣]30; 8; 8:30; soat; sakkiz; yarim; o‘ttiz
[🕣]_ttssakkiz yarim
[🕤]30; 9; 9:30; soat; to‘qqiz; yarim; o‘ttiz
[🕤]_ttsto‘qqiz yarim
[🕥]10; 10:30; 30; soat; o‘n; yarim; o‘ttiz
[🕥]_ttso‘n yarim
[🕦]11; 11:30; 30; soat; o‘n bir; yarim; o‘ttiz
[🕦]_ttso‘n bir yarim
[🕧]12; 12:30; 30; soat; yarim; o‘n ikki; o‘ttiz
[🕧]_ttssoat o‘n ikki yarim
[🕯]yorug‘lik
[🕯]_ttssham
[🕰]soat
[🕰]_ttstosh soat
[🕳]tuynuk; kovak; darcha
[🕳]_ttsteshik
[🕴]ish; erkak; kostyum
[🕴]_ttskostyum kiygan kishi
[🕵]josus
[🕵]_ttsizquvar
[🕶]qorong‘u; ko‘z; ko‘zoynak
[🕶]_ttsquyoshdan himoyalaydigan ko‘zoynak
[🕷]xasharot
[🕷]_ttso‘rgimchak
[🕸]o‘rgimchak; veb
[🕸]_ttso‘rgimchak turi
[🕹]o‘yin; video o‘yin
[🕹]_ttsjoystik
[🖇]bog‘langan; qog‘oz qistirgich
[🖇]_ttsulangan qistirgichlar
[🖊]sharikli ruchka
[🖊]_ttsruchka
[🖋]pero; ruchka
[🖋]_ttsperoli ruchka
[🖌]rassom
[🖌]_ttsmo‘yqalam
[🖐]tana; barmoq; qo‘l; yoyilgan
[🖐]_ttsbarmoqlari yoyilgan holatda ko‘tarilgan qo‘l
[🖕]tana; barmoq; qo‘l
[🖕]_ttso‘rta barmoq
[🖖]tana; barmoq; qo‘l; spok; vulkan
[🖖]_ttsvulkan salyuti
[🖥]kompyuter
[🖥]_ttsish stoli kompyuteri
[🖨]kompyuter
[🖨]_ttsprinter
[🖱]3; tugma; kompyuter; sichqoncha; uch
[🖱]_ttskompyuter sichqonchasi
[🖲]kompyuter
[🖲]_ttstrekbol
[🖼]san’at; hoshiya; ramka; muzey; rassomlik; rasm
[🖼]_ttsramkali surat
[🗂]karta; ajratuvchi; indeks
[🗂]_ttsfayllarni ajratuvchi
[🗃]quti; karta; fayl
[🗃]_ttsfayl qutisi
[🗄]javon; fayl
[🗄]_ttsfayllar javoni
[🗒]spiral; yon daftarcha
[🗒]_ttsspiralli yon daftarcha
[🗓]taqvim; ilma; spiral
[🗓]_ttsilma taqvim
[🗜]asbob
[🗜]_ttskompressor
[🗝]kalit; qulf; eski; qadimiy
[🗝]_ttsqadimiy kalit
[🗞]yangiliklar; qog‘oz; gazeta; o‘ralgan
[🗞]_ttso‘ralgan gazeta
[🗡]pichoq; qurol
[🗡]_ttsxanjar
[🗣]yuz; bosh; siluet; gapirish; nutq
[🗣]_ttsgapirayotgan bosh
[🗨]dialog; nutq
[🗨]_ttschap nutq pufakchasi
[🗯]jaxl; shar; po‘fak; hafa
[🗯]_ttso‘ng burchakli pufakcha
[🗳]saylov qutisi; quti
[🗳]_ttsquti va saylov byulleteni
[🗺]xarita; dunyo
[🗺]_ttsdunyo xaritasi
[🗻]fuji; tog‘
[🗻]_ttsfuji tog‘i
[🗼]tokyo; minora
[🗼]_ttstokio teleminorasi
[🗽]ozodlik; haykal
[🗽]_ttsozodlik haykali
[🗾]yapon; xarita
[🗾]_ttsyaponiya xaritasi
[🗿]yuz; moyai; haykal
[🗿]_ttsmoai
[🤐]yuz; og‘iz; qulf
[🤐]_ttsog‘zi qulflangan yuz
[🤑]yuz; pul; og‘iz
[🤑]_ttsog‘zi pul yuz
[🤒]yuz; kasal; bemor; harorat o‘lchagich
[🤒]_ttsharorat o‘lchagich tutgan yuz
[🤓]yuz; bilimdon; aqlli
[🤓]_ttsaqlli yuz
[🤔]yuz; o‘ylash
[🤔]_ttso‘ylayotgan yuz
[🤕]bint; yuz; jarohat; lat
[🤕]_ttsboshi bint bilan o‘ralgan yuz
[🤖]yuz; maxluq; robot
[🤖]_ttsrobot qiyofa
[🤗]yuz; quchoq; quchish
[🤗]_ttsquchayotgan yuz
[🤘]tana; barmoq; qo‘l; shoxlar; rok
[🤘]_ttsshox belgisi
[🦀]burj
[🦀]_ttsqisqichbaqa
[🦁]yuz; sher; burj
[🦁]_ttssher qiyofasi
[🦂]burj
[🦂]_ttschayon
[🦄]yuz; bir shoxli ot
[🦄]_ttsbir shoxli ot qiyofasi
[🧀]pishloq
[🧀]_ttspishloq bo‘lagi
[😀]yuz; tirjayish
[😀]_ttstirjaygan yuz
[😁]ko‘z; yuz; tirjayish; tabassum
[😁]_ttstirjaygan yuz; qisilgan ko‘zlar
[😂]yuz; quvonch; kulgu; ko‘z yosh
[😂]_ttsquvonch ko‘z yoshlari
[😃]yuz; og‘iz; ochiq; tabassum
[😃]_ttsog‘zini katta ochib kulayotgan yuz
[😄]ko‘z; yuz; og‘iz; ochiq; tabassum
[😄]_ttstabassum; og‘iz ochiq; ko‘zlar qisilgan
[😅]sovuq; yuz; ochiq; tabassum; ter
[😅]_ttsog‘zini katta ochib kulayotgan yuz va sovuq ter
[😆]yuz; kulgu; og‘iz; ochiq; mamnun; tabassum
[😆]_ttsog‘zini katta ochib kulayotgan yuz va qattiq yumilgan ko‘zlar
[😇]farishta; yuz; ertak; fantaziya; gardish; begunoh; tabassum
[😇]_ttstabassum; bosh ustida gardish
[😈]yuz; ertak; fantaziya; shoxlar; tabassum
[😈]_ttskulayotgan shayton
[😉]yuz
[😉]_ttsko‘z qisish
[😊]qizarish; ko‘z; yuz; tabassum
[😊]_ttstabassum va kulib turgan ko‘zlar
[😋]mazali; yuz; tatib ko‘rish; tabassum; oh; shirin
[😋]_ttsmazali taomni tatib ko‘rgan til
[😌]yuz; xotirjam
[😌]_ttsxotirjam yuz
[😍]ko‘z; yuz; yurak; sevgi; tabassum
[😍]_ttstabassum va yurak shaklidagi ko‘zlar
[😎]yorug‘; salqin; ko‘z; ko‘zoynak; yuz; tabassum; quyosh; ob-havo
[😎]_ttsko‘zoynak taqqan hamda kulayotgan yuz
[😏]yuz; istehzo
[😏]_ttsistehzoli yuz
[😐]hissiz; yuz; betaraf
[😐]_ttshis-tuyg‘usiz
[😑]ifodasiz; yuz; his-tuyg‘usiz
[😑]_ttshis-tuyg‘usiz yuz
[😒]yuz; qoniqmagan; xafa
[😒]_ttsqoniqmagan yuz
[😓]sovuq; yuz; ter
[😓]_ttssovuq ter chiqayotgan yuz
[😔]ranjigan; yuz; g‘amgin
[😔]_ttsg‘amgin yuz
[😕]xijolat; yuz
[😕]_ttsxijolat bo‘lgan yuz
[😖]xijolat; yuz
[😖]_ttsxijolatli yuz
[😗]yuz; o‘pish
[😗]_ttsbo‘sa olayotgan yuz
[😘]yuz; yurak; o‘pish
[😘]_ttsbo‘sa yuborayotgan yuz
[😙]ko‘z; yuz; o‘pish; tabassum
[😙]_ttsbo‘sa olayotgan yuz va kulayotgan ko‘zlar
[😚]yumilgan; ko‘z; yuz; o‘pish
[😚]_ttsbo‘sa olayotgan yuz va yumilgan ko‘zlar
[😛]yuz; til
[😛]_ttstilini chiqarib turgan yuz
[😜]ko‘z; yuz; hazil; til; ko‘z qisish
[😜]_ttstilini chiqarib turgan va ko‘zi qisilgan yuz
[😝]ko‘z; yuz; qo‘rqinchli; tatib ko‘rish; til
[😝]_ttstilini chiqarib turgan va ko‘zlari qattiq qisilgan yuz
[😞]ko‘ngli qolgan; yuz
[😞]_ttsko‘ngli qolgan yuz
[😟]yuz; xavotir
[😟]_ttsxavotir olayotgan yuz
[😠]jaxli chiqqan; yuz; g‘azabnok
[😠]_ttsjahli chiqqan yuz
[😡]jaxli chiqqan; yuz; quturgan; norozi; g‘azab; qizil
[😡]_ttsnorozi qiyofa
[😢]yig‘lash; yuz; hafa; ko‘z yoshi
[😢]_ttsyig‘layotgan yuz
[😣]yuz; o‘jar
[😣]_ttso‘jarlik
[😤]yuz; zafar; g‘alaba
[😤]_ttsburnidan tutun chiqayotgan yuz
[😥]hafasalasi pir; yuz; yengil tortish; hmm
[😥]_ttshafsalasi pir bo‘lgan yuz
[😦]yuz; qovog‘ini solish; og‘iz; ochiq
[😦]_ttsog‘zini katta ochgan; qovog‘i solingan yuz
[😧]tashvishli; yuz
[😧]_ttsg‘am-tashvishli yuz
[😨]yuz; qo‘rquv; qo‘rqinchli; qo‘rqish
[😨]_ttsqo‘rqqan yuz
[😩]yuz; charchagan; xorg‘in
[😩]_ttsxorg‘in yuz
[😪]yuz; uxlash
[😪]_ttsuyqusiragan yuz
[😫]yuz; charchagan
[😫]_ttscharchagan yuz
[😬]yuz; aftini burishtirish
[😬]_ttsafti burishgan
[😭]yig‘lash; yuz; hafa; xo‘ngrab yig‘lash; ko‘z yoshi
[😭]_ttsxo‘ngrab yig‘layotgan yuz
[😮]yuz; og‘iz; ochiq; hamdardlik
[😮]_ttsog‘zi katta ochiq yuz
[😯]yuz; sukut saqlash; karaxt; hayratlangan
[😯]_ttshayratlanayotgan yuz
[😰]ko‘kargan; sovuq; yuz; og‘iz; ochiq; toliqqan; ter
[😰]_ttsog‘zi ochiq va sovuq terga botgan yuz
[😱]yuz; qo‘rquv; qo‘rqinchli; qo‘rqish; chaynash; baqiriq
[😱]_ttsqo‘rquvdan qichqirayotgan yuz
[😲]hayratlangan; yuz; taajjub; batamom
[😲]_ttshayratlangan yuz
[😳]mahliyo; yuz; qizarish
[😳]_ttsyuzi qizargan
[😴]yuz; uxlash; xurrak
[😴]_ttsuxlayotgan yuz
[😵]boshi aylanish; yuz
[😵]_ttsboshi aylanayotgan yuz
[😶]yuz; og‘iz; jimjit; sukut
[😶]_ttsog‘izsiz yuz
[😷]sovuq; shifokor; yuz; niqob; dori; kasal
[😷]_ttstibbiy niqob taqqan yuz
[😸]mushuk; ko‘z; yuz; kulimsirash; tabassum
[😸]_ttsko‘zlarini qisgan holda kulayotgan mushuk
[😹]mushuk; yuz; xursand; ko‘z yoshi
[😹]_ttsquvonch ko‘z yoshlari oqayotgan mushuk
[😺]mushuk; yuz; og‘iz; ochiq; tabassum
[😺]_ttsog‘zi ochiq holatda kulayotgan mushuk
[😻]mushuk; ko‘z; yuz; yurak; sevgi; tabassum
[😻]_ttsko‘zlari yurak shaklida kulib turgan mushuk
[😼]mushuk; yuz; kinoyali; tabassum; tirjayish
[😼]_ttstirjayib turgan mushuk
[😽]mushuk; ko‘z; yuz; o‘pish
[😽]_ttsko‘zlari yopiq holda bo‘sa olayotgan mushuk
[😾]mushuk; yuz; norozi
[😾]_ttsbadjahl mushuk
[😿]mushuk; yig‘lash; yuz; hafa; ko‘z yoshi
[😿]_ttsyig‘layotgan mushuk
[🙀]mushuk; yuz; charchagan; horg‘in; uhh
[🙀]_ttscharchagan mushuk
[🙁]yuz; arazlamoq
[🙁]_ttsozroq arazlagan yuz
[🙂]yuz; tabassum
[🙂]_ttsyengilgina kulayotgan yuz
[🙃]yuz; to‘ntarilgan
[🙃]_ttsto‘ntarilgan yuz
[🙄]ko‘zlar; yuz; aylantirayotgan
[🙄]_ttsko‘zlarini aylantirayotgan yuz
[🙅]man qilingan; imo-ishora; qo‘l; yo‘q; taqiqlangan
[🙅]_ttsyo‘q ishorasi
[🙆]imo-ishora; qo‘l; ok
[🙆]_ttsok ishorasi
[🙇]uzr so‘rash; ta’zim; imo-ishora; kechirim so‘rash
[🙇]_ttsta’zim qilayotgan odam
[🙈]yomonlik; yuz; taqiqlangan; ishora; maymun; yo‘q; man qilingan; ko‘rish
[🙈]_ttsyomonlikni ko‘rmaydigan maymun
[🙉]yomonlik; yuz; taqiqlangan; ishora; eshitish; maymun; yo‘q; man qilingan
[🙉]_ttsyomonlikni eshitmaydigan maymun
[🙊]yomonlik; yuz; taqiqlangan; ishora; maymun; yo‘q; man qilingan; gapirish
[🙊]_ttsyomonlikni gapirmaydigan maymun
[🙋]imo-ishora; qo‘l; xursand; ko‘tarilgan
[🙋]_ttsqo‘lini ko‘tarib turgan xursand odam
[🙌]tan; nishonlash; imo-ishora; qo‘l; urra; ko‘tarilgan
[🙌]_ttsqo‘llarini ko‘targan odam
[🙍]qovog‘ini solish; imo-ishora
[🙍]_ttsxo‘mraygan odam
[🙎]imo-ishora; norozi
[🙎]_ttsnorozi odam
[🙏]so‘rash; tana; ta’zim; qovushgan; imo-ishora; qo‘l; iltimos; ibodat; rahmat
[🙏]_ttsqovushtirilgan qo‘llar
[🚀]koinot; transport
[🚀]_ttsraketa
[🚁]transport
[🚁]_ttsvertolyot
[🚂]motor; temiryo‘l; bug‘; poyezd; transport
[🚂]_ttslokomotiv
[🚃]mashina; elektr; temiryo‘l; poyezd; tramvay; trolleybus; transport
[🚃]_ttstemiryo‘l vagoni
[🚄]temiryo‘l; shinkansen; tezyurar; poyezd; transport
[🚄]_ttstezyurar poyezd
[🚅]uchli; temiryo‘l; shinkansen; tezyurar; poyezd; transport
[🚅]_ttsoldi uchli tezyurar poyezd
[🚆]temiryo‘l; transport
[🚆]_ttspoyezd
[🚇]transport
[🚇]_ttsmetro
[🚈]temiryo‘l; transport
[🚈]_ttstor izli temiryo‘l
[🚉]temiryo‘l; poyezd; transport
[🚉]_ttsbekat
[🚊]trolleybus; transport
[🚊]_ttstramvay
[🚋]mashina; tramvay; trolleybus; transport
[🚋]_ttstramvay vagoni
[🚌]transport
[🚌]_ttsavtobus
[🚍]avtobus; yaqinlashayotgan; kelayotgan; transport
[🚍]_ttsyaqinlashayotgan avtobus
[🚎]avtobus; tramvay; transport
[🚎]_ttstrolleybus
[🚏]avtobus; bekat
[🚏]_ttsavtobus bekati
[🚐]avtobus; transport
[🚐]_ttsminibus
[🚑]transport
[🚑]_ttstez yordam mashinasi
[🚒]motor; yong‘in; yuk mashinasi; transport
[🚒]_ttso‘t o‘chirish mashinasi
[🚓]mashina; patrul; politsiya; transport
[🚓]_ttspolitsiya mashinasi
[🚔]mashina; kelayotgan; yaqinlashayotgan; politsiya; transport
[🚔]_ttsyaqinlashayotgan politsiya mashinasi
[🚕]transport
[🚕]_ttstaksi
[🚖]yaqinlashayotgan; taksi; transport
[🚖]_ttsyaqinlashayotgan taksi
[🚗]mashina; transport
[🚗]_ttsavtomobil
[🚘]avtomobil; mashina; yaqinlashayotgan; transport
[🚘]_ttsyaqinlashayotgan avtomobil
[🚙]hordiq; transport
[🚙]_ttshordiq chiqarish avtomobili
[🚚]yetkazib berish; yuk mashinasi; transport
[🚚]_ttsyetkazib beruvchi yuk mashinasi
[🚛]yuk mashinasi; transport
[🚛]_ttstirkamali yuk mashinasi
[🚜]transport
[🚜]_ttstraktor
[🚝]transport
[🚝]_ttsbir izli temiryo‘l
[🚞]mashina; tog‘; temiryo‘l; transport
[🚞]_ttsto‘g‘ temiryo‘li
[🚟]temiryo‘l; osma; transport
[🚟]_ttsosma temiryo‘l
[🚠]dor; tog‘; transport
[🚠]_ttstog‘ dor yo‘li
[🚡]havo; sim; mashina; dor yo‘li; tramvay; transport
[🚡]_ttshavo tramvayi
[🚢]transport
[🚢]_ttskema
[🚣]transport
[🚣]_ttsqayiq
[🚤]qayiq; transport
[🚤]_ttstezyurar qayiq
[🚥]svetofor; signal; tirbandlik; yo‘l
[🚥]_ttsyotiq svetofor
[🚦]svetofor; signal; tirbandlik; yo‘l
[🚦]_ttstik svetofor
[🚧]to‘siq
[🚧]_ttsqurilish
[🚨]mashina; mayoq; politsiya; transport
[🚨]_ttspolitsiya mashinasi mayog‘i
[🚩]post
[🚩]_ttsuchburchak bayroq
[🚫]kirish; taqiqlangan; yo‘q; mumkin emas; man qilingan; yo‘l
[🚫]_ttsto‘xtab turish taqiqlanadi
[🚭]taqiqlangan; mumkin emas; chekish
[🚭]_ttschekish taqiqlanadi
[🚮]axlat; axlat qutisi
[🚮]_ttsaxlatni o‘z joyiga tashlash
[🚯]taqiqlangan; axlat qutisi; mumkin emas
[🚯]_ttsaxlat tashlash taqiqlanadi
[🚰]ichish; suv; ichishga yaroqli
[🚰]_ttsichimlik suvi
[🚱]ichish; suv; ichishga yaroqli; mumkin emas; yo‘q; taqiqlangan
[🚱]_ttsichib bo‘lmaydigan suv
[🚲]transport
[🚲]_ttsvelosiped
[🚳]velosiped; taqiqlangan; mumkin emas; transport
[🚳]_ttsvelosipedlar harakatlanishi taqiqlanadi
[🚴]velosiped
[🚴]_ttsvelosipedchi
[🚵]velosiped; velosipedchi; tog‘
[🚵]_ttstog‘ velosipedchisi
[🚶]sayr; piyoda yurish
[🚶]_ttspiyoda
[🚷]taqiqlangan; mumkin emas
[🚷]_ttspiyodalar mumkin emas
[🚸]bolalar; o‘tish joyi; tirbandlik; yo‘l
[🚸]_ttsbolalar o‘tish joyi
[🚹]hojatxona; erkak
[🚹]_ttserkaklar xonasi
[🚺]hojatxona; ayol
[🚺]_ttsayollar xonasi
[🚻]hojatxona
[🚻]_ttspardoz-andoz xonasi
[🚼]chaqaloq
[🚼]_ttschaqaloq belgisi
[🚽]hojatxona
[🚽]_ttstualet
[🚾]suv
[🚾]_ttshojatxona
[🚿]suv
[🚿]_ttsdush
[🛀]vanna; tos
[🛀]_ttshammom qilayotgan kishi
[🛂]nazorat; pasport
[🛂]_ttspasport nazorati
[🛄]yuk; da’vo
[🛄]_ttsyuklarni olish joyi
[🛅]bagaj; yuk; saqlash xonasi
[🛅]_ttssaqlash xonasida qoldirilgan yuk
[🛋]divan; mehmonxona; lampa; chiroq
[🛋]_ttsdivan va lampa
[🛌]mehmonxona; uyqu; uxlash
[🛌]_ttskaravotda yotgan kishi
[🛍]sumka; mehmonxona; xarid
[🛍]_ttsxarid sumkalari
[🛎]qo‘ng‘iroqcha; pochtachi; mehmonxona; qabulxona
[🛎]_ttspochtachi qo‘ng‘irog‘i
[🛏]mehmonxona; uyqu; uxlash
[🛏]_ttskaravot
[🛐]din
[🛐]_ttsibodatxona
[🛠]bolg‘a; asbob; gayka kaliti
[🛠]_ttsbolg‘a va gayka kaliti
[🛡]qurol
[🛡]_ttsqalqon
[🛢]bochka; neft
[🛢]_ttsneft bochkasi
[🛣]trassa; yo‘l; ko‘cha
[🛣]_ttsavtomobil yo‘li
[🛤]poyezd
[🛤]_ttstemiryo‘l
[🛥]qayiq; transport
[🛥]_ttsmotorli qayiq
[🛩]samolyot; transport
[🛩]_ttskichik samolyot
[🛫]samolyot; jo‘nab ketish; aeroport; transport
[🛫]_ttssamolyot jo‘nab ketishi
[🛬]samolyot; qo‘nish; aeroport; transport
[🛬]_ttssamolyot qo‘nishi
[🛰]koinot; transport
[🛰]_ttssun’iy yo‘ldosh
[🛳]yo‘lovchi; kema; transport
[🛳]_ttsyo‘lovchi kemasi
[🅰]a; qon
[🅰]_ttsa tugmasi
[🆎]ab; qon
[🆎]_ttsab tugmasi
[🅱]b; qon
[🅱]_ttsb tugmasi
[🆑]cl
[🆑]_ttskvadrat ichidagi cl harflari
[🆒]salqinlik; zo‘r
[🆒]_ttskvadrat ichidagi salqinlik; gap yo‘q so‘zi
[🆓]bepul
[🆓]_ttskvadrat ichidagi bo‘sh; tekin so‘zi
[ℹ]ma’lumot; axborot
[ℹ]_ttsaxborot manbasi
[🆔]id
[🆔]_ttskvadrat ichidagi id harflari
[Ⓜ]aylana; m
[Ⓜ]_ttsaylana ichidagi m harfi
[🆕]yangi
[🆕]_ttskvadrat ichidagi yangi so‘zi
[🆖]ng
[🆖]_ttskvadrat ichidagi ng harflari
[🅾]qon; o
[🅾]_ttso tugmasi
[🆗]ok
[🆗]_ttskvadrat ichidagi ok tugmasi
[🅿]avtoto‘xtash
[🅿]_ttsp tugmasi
[🆘]yordam; sos
[🆘]_ttskvadrat ichidagi sos so‘zi
[™]belgi; tm
[™]_ttssavdo belgisi
[🆙]belgi; tepaga
[🆙]_ttstepaga tugmasi
[🆚]qarshi; raqib
[🆚]_ttskvadrat ichidagi raqib sifatida so‘zi
[🈁]yaponcha
[🈁]_ttskvadrat ichidagi katakanadagi koko so‘zi
[🈂]yaponcha
[🈂]_ttskvadrat ichidagi katakana sa morasi
[🈹]yaponcha
[🈹]_ttskvadrat ichidagi bo‘lish iyeroglifi
[🉑]xitoycha
[🉑]_ttsaylana ichidagi qabul qilish iyeroglifi
[🈴]xitoycha
[🈴]_ttskvadrat ichidagi birgalik iyeroglifi
[🈺]xitoycha
[🈺]_ttskvadrat ichida iyeroglif yozuvidagi amaliyot belgisi
[🉐]yaponcha
[🉐]_ttsaylana ichidagi afzallik iyeroglifi
[🈯]yaponcha
[🈯]_ttskvadrat ichidagi barmoq iyeroglifi
[🈷]yaponcha
[🈷]_ttskvadrat ichidagi oy iyeroglifi
[🈶]yaponcha
[🈶]_ttskvadrat ichidagi mavjudlik iyeroglifi
[🈵]xitoycha
[🈵]_ttskvadrat ichida iyeroglif yozuvidagi to‘liq belgisi
[🈚]yaponcha
[🈚]_ttskvadrat ichidagi inkor iyeroglifi
[🈸]xitoycha
[🈸]_ttskvadrat ichidagi tatbiq qilish iyeroglifi
[㊗]xitoycha; tabrik; tabriklash; qutlash; iyeroglif
[㊗]_ttsaylana ichidagi bayram iyeroglifi
[🈲]yaponcha
[🈲]_ttskvadrat ichidagi taqiqlash iyeroglifi
[㊙]xitoycha; iyeroglif; sir; maxfiy
[㊙]_ttsaylana ichida iyeroglif yozuvidagi maxfiy belgisi
[🈳]xitoycha
[🈳]_ttskvadrat ichidagi bo‘shliq iyeroglifi