Unicode Utilities: UnicodeSet

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

6,902 Code Points


[֑-֯ ֽ ׄ ׅ ؐ-ؚ ۖ-ۜ ۟-ۤ ۧ ۨ ۪-ۭ ݀ ݃ ݄ ݇-݊ ࣓-࣡ ࣪-࣯ ࣳ ॑ ॒ ༘ ༙ ༵ ༷ ྂ ྃ ྆ ྇ ࿆ ᩿ ᭫-᭳ ᳐-᳒ ᳔-᳠ ᳢-᳨ ᳴ ᳸ ᳹ ⵿ ꣠-꣱ ︡ ︣-︦ ︨ ︪-︭ ︯ 𐋠 𑍦-𑍬 𑍰-𝅥𑍴-𝅩𝅭-𝅲 𝅻-𝆂 𝆅-𝆋 𝆪-𝆭 𝉂-𝉄 𞣐-𞣖 ̲ ̓ ̓ ҆ ⳱ ̔ ҅ ⳰ ́ ́ ॔ ̀ ̀ ॓ ̆ ̂ ̌ ̊ ͂ ̈ ̈́ ̋ ̃ ̇ ̸ ̧ ̨ ̄ ̍ ̎ ̒ ̕ ̚ ̽-̿ ͆ ͊-͌ ͐-͒ ͗ ͛ ͝ ͞ ҄ ҇ ݁ ݅ ៝ ᪰-᪴ ᪻ ᪼ ᷀ ᷁ ᷃-᷉ ᷋-᷎ ᷑ ᷵-᷸ ᷻ ᷾ ⃰ ⳯ ꙼ ꙽ 𐫥 𐴤-𐴧 𐽈-𐽊 𐽌 ̖-̙ ̜-̠ ̩-̬ ̯ ̳ ̺-̼ ͇-͉ ͍ ͎ ͓-͖ ͙ ͚ ͜ ͟ ͢ ݂ ݆ ߽ ࡙-࡛ ᪵-᪺ ᪽ ᷂ ᷏ ᷐ ᷹ ᷼ ᷽ ᷿ ⃬-⃯ ︧ 𐨍 𐫦 𐽆 𐽇 𐽋 𐽍-𐽐 ̶ ̷ ⃘-⃚ ⃥ ⃪ ⃫ 𛲞 ゙゙ ゚゚ ̵ ̅ ̉ ̏-̑ ̛ ̡-̦ ̭ ̮ ̰ ̱ ̴ ̹ ͅ ͘ ͠ ︢ ︩ ͡ ︠ ҃ ︮ ꙯ ְ-ָ ׇ ֹ-ֻ ׂ ׁ ּ ֿ ﬞ ࠜ-ࠣ ࠥ-ࠧ ࠩ-ࠬ ࠘ ࠙ ࠭ ًﹱﹰ ࣰ ࣧ ٌﹲﱞ ࣱ ࣨ ٍﹴﱟ ࣲ ࣩ َﹷﹶﳲﱠ ࣤ ࣴ ࣵ ُﹹﹸﳳﱡ ࣥ ࣾ ِﹻﹺﳴﱢ ࣦ ࣶ ّﹽﹼﱣ ْﹿﹾ ٓ-ٕ ٟ ٖ-٘ ࣿ ٙ-ٞ ࣣ ࣷ ࣸ ࣽ ࣻ ࣼ ࣹ ࣺ ٰ ܑ ܰ-ܿ ߫-߳ ፟ ፞ ፝ ꛰ ꛱ 𖫰-𖫴 𞥄-𞥆 𞥊 𞥇-𞥉 ़ ় ਼ ઼ ଼ ಼ ᬴ ᯦ ᰷ ꦳ 𑂺 𑅳 𑇊 𑈶 𑋩 𑌻 𑌼 𑑆 𑓃 𑗀 𑚷 𑠺 𑵂 𑄀 ᳭ 𑄁 𐨏 𑄂 ৾ 𑑞 𐨸-𐨺 ่-๋ ່-໋ ꪿ ꫁ ༹ ꤫-꤭ ့ ᩵-᩼ ᤹-᤻ 𖬰 𞄱 𖬱 𞄶 𖬲 𞄲 𖬳 𞄳 𖬴 𞄰 𖬵 𞄴 𖬶 𞄵 𞋬-𞋯 〪-〯 ⃐-⃗ ⃛ ⃜ ⃡ ⃦-⃩ 𐇽 \u3000\u2000-\u2006\u2008-\u200A\u205F\u00A0\u2007\u202F ‾﹉-﹌ _﹍-﹏︳︴ ‗ -﹣ ‑ ︲ ﹘︱ ・ ,﹐︐ ﹑︑、 ;;﹔︔ :﹕︓ ⩴ !﹗︕ ?﹖︖ ⁈ ⁇ .․﹒ ‥︰ …︙ ︒。 · ' " (﹙⁽₍︵ ⑴ ⑽-⒆ ⑵ ⒇ ⑶-⑼ ⒜🄐 ⒝🄑 ⒞🄒 ⒟🄓 ⒠🄔 ⒡🄕 ⒢🄖 ⒣🄗 ⒤🄘 ⒥🄙 ⒦🄚 ⒧🄛 ⒨🄜 ⒩🄝 ⒪🄞 ⒫🄟 ⒬🄠 ⒭🄡 ⒮🄢 ⒯🄣 ⒰🄤 ⒱🄥 ⒲🄦 ⒳🄧 ⒴🄨 ⒵🄩 ㈀ ㈎ ㈁ ㈏ ㈂ ㈐ ㈃ ㈑ ㈄ ㈒ ㈅ ㈓ ㈆ ㈔ ㈇ ㈕ ㈝ ㈞ ㈈ ㈖ ㈜ ㈉ ㈗ ㈊ ㈘ ㈋ ㈙ ㈌ ㈚ ㈍ ㈛ ㈠ ㈦ ㈢ ㈨ ㈡ ㈤ ㈹ ㈽ ㉁ ㈧ ㈥ ㈸ ㈩ ㈿ ㈴ ㈺ ㈣ ㈯ ㈻ ㈰ ㈪ ㈲ ㈭ ㈱ ㈬ ㈫ ㈵ ㈼ ㈳ ㈷ ㉀ ㉂ ㉃ ㈶ ㈾ ㈮ )﹚⁾₎︶ [﹇ ]﹈ {﹛︷ }﹜︸ ⦅ ⦆ 〈︿ 〉﹀ ︽ ︾ ﹁「 ﹂」 ﹃ ﹄ ︻ ︼ ﹝︹ 🄪 🉁 🉂 🉇 🉃 🉅 🉈 🉀 🉄 🉆 ﹞︺ ︗ ︘ @﹫ *﹡ / \﹨ &﹠ #﹟ %﹪ ″ ‴ ⁗ ‶ ‷ ༌ `` ´΄´ ˜ ^ ¯ ̄ ˘ ˙ ¨΅΅῭῁ ˚ ˝ ¸ ˛ ᾽᾿῎῍῏ ῾῞῝῟ ῀ ゛ ゜ ʹ ℃ ℉ ←← →→ ↑ ↓ ⇐ ⇒ ⇔ 𝛛𝜕𝝏𝞉𝟃 ∃ 𝛁𝛻𝜵𝝯𝞩 ∈ ∋ ⅀ +﬩﹢⁺₊ <<﹤ ==﹦⁼₌ ⩵ ⩶ >>﹥ ¬ | ¦ ~ ⁻₋ ∣ ∥ ∬ ∭ ⨌ ∯ ∰ ∼ ≃ ≅ ≈ ≍ ≡ ≤ ≥ ≲ ≳ ≶ ≷ ≺-≽ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ⊑ ⊒ ⊢ ⊨ ⊩ ⊫ ⊲-⊵ │ ■ ○ ⫝̸ 𝅗𝅥-𝅘𝅥𝅲 𝆹𝅥𝆹𝅥𝅮𝆹𝅥𝅯 𝆺𝅥𝆺𝅥𝅮𝆺𝅥𝅯 〶 ゝ ー ヽ ↔ ‼ ⁉ ™ ℹ Ⓜ 🈁 🈂 🈷 🈶 🈯 🉐 🈹 🈚 🈲 🉑 🈸 🈴 🈳 ㊗ ㊙ 🈺 🈵 ¢ $﹩ £ ¥ ₩ ₨ ﷼ 0𝟎𝟘𝟢𝟬𝟶 1𝟏𝟙𝟣𝟭𝟷 2𝟐𝟚𝟤𝟮𝟸 3𝟑𝟛𝟥𝟯𝟹 4𝟒𝟜𝟦𝟰𝟺 5𝟓𝟝𝟧𝟱𝟻 6𝟔𝟞𝟨𝟲𝟼 7𝟕𝟟𝟩𝟳𝟽 8𝟖𝟠𝟪𝟴𝟾 9𝟗𝟡𝟫𝟵𝟿 ⓪⁰₀ 🄁 🄀 ↉ ㍘ ①¹₁ 🄂 ⒈ ⅟ ⅒ ½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⑩ ⒑ ㏩ ㋉ ㍢ ⑪ ⒒ ㏪ ㋊ ㍣ ⑫ ⒓ ㏫ ㋋ ㍤ ⑬ ⒔ ㏬ ㍥ ⑭ ⒕ ㏭ ㍦ ⑮ ⒖ ㏮ ㍧ ⑯ ⒗ ㏯ ㍨ ⑰ ⒘ ㏰ ㍩ ⑱ ⒙ ㏱ ㍪ ⑲ ⒚ ㏲ ㍫ ㏠ ㋀ ㍙ ②²₂ 🄃 ⒉ ⅔ ⅖ ⑳ ⒛ ㏳ ㍬ ㉑ ㏴ ㍭ ㉒ ㏵ ㍮ ㉓ ㏶ ㍯ ㉔ ㏷ ㍰ ㉕ ㏸ ㉖ ㏹ ㉗ ㏺ ㉘ ㏻ ㉙ ㏼ ㏡ ㋁ ㍚ ③³₃ 🄄 ⒊ ¾ ⅗ ⅜ ㉚ ㏽ ㉛ ㏾ ㉜-㉟ ㊱-㊴ ㏢ ㋂ ㍛ ④⁴₄ 🄅 ⒋ ⅘ ㊵-㊾ ㏣ ㋃ ㍜ ⑤⁵₅ 🄆 ⒌ ⅚ ⅝ ㊿ ㏤ ㋄ ㍝ ⑥⁶₆ 🄇 ⒍ ㏥ ㋅ ㍞ ⑦⁷₇ 🄈 ⒎ ⅞ ㏦ ㋆ ㍟ ⑧⁸₈ 🄉 ⒏ ㏧ ㋇ ㍠ ⑨⁹₉ 🄊 ⒐ ㏨ ㋈ ㍡ aa ͣ𝐚𝑎𝒂𝒶𝓪𝔞𝕒𝖆𝖺𝗮𝘢𝙖𝚊ⓐªᵃₐAA 𝐀𝐴𝑨𝒜𝓐𝔄𝔸𝕬𝖠𝗔𝘈𝘼𝙰Ⓐᴬ🄰áÁàÀă ĂắẮằẰẵẴẳẲâÂấẤầẦẫẪẩẨǎǍ åÅÅǻǺä ᷲÄǟǞãÃȧȦǡǠāĀảẢȁȀȃȂạẠ ặẶậẬḁḀ ᷓ ㏂ ℀ ℁ ㏟ æ ᷔᴭÆ ᷕ ㍳ ᷖ ẚ ᵆ ᵄ ᷧᵅ ᶛ bb ᷨ𝐛𝑏𝒃𝒷𝓫𝔟𝕓𝖇𝖻𝗯𝘣𝙗𝚋ⓑᵇBBℬ𝐁 𝐵𝑩𝓑𝔅𝔹𝕭𝖡𝗕𝘉𝘽𝙱Ⓑᴮ🄱ḃḂ ㍴ ㏃ ᷩ cc ͨⅽ𝐜𝑐𝒄𝒸𝓬𝔠𝕔𝖈𝖼𝗰𝘤𝙘𝚌ⓒᶜCCⅭ ℂℭ𝐂𝐶𝑪𝒞𝓒𝕮𝖢𝗖𝘊𝘾𝙲Ⓒ🄫🄲ćĆĉĈč ČċĊç ᷗÇ ℅ ℆ ㏆ ㎈ ㏄ ㏅🄭 ㎝ ㎠ ㎤ ㏇ ᶝ dd ͩⅾⅆ𝐝𝑑𝒅𝒹𝓭𝔡𝕕𝖉𝖽𝗱𝘥𝙙𝚍ⓓᵈDD Ⅾⅅ𝐃𝐷𝑫𝒟𝓓𝔇𝔻𝕯𝖣𝗗𝘋𝘿𝙳Ⓓᴰ🄳ďĎḋ ḊḍḌḓḒḏḎ ᷙᶞ ᷘ ㍲ ㏈ 🆐 ㎗ ㍷-㍹ dzDzDZdžDžDŽ ee ͤℯⅇ𝐞𝑒𝒆𝓮𝔢𝕖𝖊𝖾𝗲𝘦𝙚𝚎ⓔᵉₑEE ℰ𝐄𝐸𝑬𝓔𝔈𝔼𝕰𝖤𝗘𝘌𝙀𝙴Ⓔᴱ🄴éÉèÈĕ ĔêÊếẾềỀễỄểỂěĚëËẽẼėĖȩȨ ēĒḗḖḕḔẻẺȅȄȇȆẹẸệỆḙḘḛḚ ㋍ ㋎ ᴲ ᷪᵊₔ ᵋℇ ᶟ ᵌ ff ᷫ𝐟𝑓𝒇𝒻𝓯𝔣𝕗𝖋𝖿𝗳𝘧𝙛𝚏ⓕᶠFFℱ𝐅 𝐹𝑭𝓕𝔉𝔽𝕱𝖥𝗙𝘍𝙁𝙵Ⓕ🄵 ℻ ff ffi ffl fi fl ㎙ gg ᷚℊ𝐠𝑔𝒈𝓰𝔤𝕘𝖌𝗀𝗴𝘨𝙜𝚐ⓖᵍGG𝐆𝐺 𝑮𝒢𝓖𝔊𝔾𝕲𝖦𝗚𝘎𝙂𝙶Ⓖᴳ🄶ǵǴğĞĝĜǧ ǦġĠḡḠ ㏿ ㎇ ㎓ ㎬ ㏉ ᶢ ᷛ ˠ hh ͪℎ𝐡𝒉𝒽𝓱𝔥𝕙𝖍𝗁𝗵𝘩𝙝𝚑ⓗʰₕHHℋ-ℍ 𝐇𝐻𝑯𝓗𝕳𝖧𝗛𝘏𝙃𝙷Ⓗᴴ🄷ĥĤȟȞḧḦḣḢ ℏꟸḥḤḫḪẖ ㏊ ㋌ ㏋ ㍱ 🅊 ㎐ ʱ ꭜ ii ͥⅰⅈ𝐢𝑖𝒊𝒾𝓲𝔦𝕚𝖎𝗂𝗶𝘪𝙞𝚒ⓘⁱᵢI IⅠℐℑ𝐈𝐼𝑰𝓘𝕀𝕴𝖨𝗜𝘐𝙄𝙸Ⓘᴵ🄸íÍì ÌĭĬîÎǐǏïÏḯḮĩĨİīĪỉỈȉȈȋ ȊịỊḭḬ ⅱⅡ ⅲⅢ ijIJ ㏌ ㍺ ⅳⅣ ⅸⅨ 𝚤 ᶦ ᶤ ᶧ ᶥ jjⅉ𝐣𝑗𝒋𝒿𝓳𝔧𝕛𝖏𝗃𝗷𝘫𝙟𝚓ⓙʲⱼJ J𝐉𝐽𝑱𝒥𝓙𝔍𝕁𝕵𝖩𝗝𝘑𝙅𝙹Ⓙᴶ🄹 𝚥 ᶨ ᶡ kk ᷜ𝐤𝑘𝒌𝓀𝓴𝔨𝕜𝖐𝗄𝗸𝘬𝙠𝚔ⓚᵏₖKKK 𝐊𝐾𝑲𝒦𝓚𝔎𝕂𝕶𝖪𝗞𝘒𝙆𝙺Ⓚᴷ🄺ḱḰǩǨḳ ḲḵḴ ㎄ ㎅ ㎉ ㎏ ㎑ ㏍ ㎘ ㎞㏎ ㎢ ㎦ ㎪ ㏏ ㎸ ㎾ ㏀ ll ᷝⅼℓ𝐥𝑙𝒍𝓁𝓵𝔩𝕝𝖑𝗅𝗹𝘭𝙡𝚕ⓛˡₗL LⅬℒ𝐋𝐿𝑳𝓛𝔏𝕃𝕷𝖫𝗟𝘓𝙇𝙻Ⓛᴸ🄻ĺĹľ ĽḷḶḹḸḽḼḻḺŀĿ ljLjLJ ㏐-㏒ ㋏ ㏓ ᷞᶫ ꭞ ᷬ ꭝ ᶪ ᶩ mm ͫⅿ𝐦𝑚𝒎𝓂𝓶𝔪𝕞𝖒𝗆𝗺𝘮𝙢𝚖ⓜᵐₘMM Ⅿℳ𝐌𝑀𝑴𝓜𝔐𝕄𝕸𝖬𝗠𝘔𝙈𝙼ᴹ🄼ḿḾṁṀ ㎧ ㎨ ㎡ ㎥ ㎃ ㏔㎆ 🅪 🅫 ㎎ ㎒ ㏕ ㎖ ㎜ ㎟ ㎣ ㏖ ㎫ 🅬 ㎳ ㎷㎹🅋 ㎽㎿ ㏁ ᷟ ᶬ nn ᷠ𝐧𝑛𝒏𝓃𝓷𝔫𝕟𝖓𝗇𝗻𝘯𝙣𝚗ⓝⁿₙNNℕ 𝐍𝑁𝑵𝒩𝓝𝔑𝕹𝖭𝗡𝘕𝙉𝙽Ⓝᴺ🄽ńŃǹǸňŇ ñÑṅṄṇṆṋṊṉṈ ㎁ ㎋ njNjNJ ㎚ № ㎱ ㎵ ㎻ ᷡᶰ ᶮ ᶯ ᵑ oo ͦℴ𝐨𝑜𝒐𝓸𝔬𝕠𝖔𝗈𝗼𝘰𝙤𝚘ⓞºᵒₒOO 𝐎𝑂𝑶𝒪𝓞𝔒𝕆𝕺𝖮𝗢𝘖𝙊𝙾Ⓞᴼ🄾óÓòÒŏ ŎôÔốỐồỒỗỖổỔǒǑö ᷳÖȫȪőŐõÕṍṌṏṎȭȬȯȮȱȰøØ ǫǪōŌṓṒṑṐ ᷭỏỎȍȌȏȎơƠớỚờỜỡỠởỞợỢọ ỌộỘ ꟹ ㍵ ᵓ-ᵕ ᶱ ᴽ pp ᷮ𝐩𝑝𝒑𝓅𝓹𝔭𝕡𝖕𝗉𝗽𝘱𝙥𝚙ⓟᵖₚPPℙ 𝐏𝑃𝑷𝒫𝓟𝔓𝕻𝖯𝗣𝘗𝙋𝙿Ⓟᴾ🄿 ㏘ ㎀㎩ ㍶ ㎊ ㏗ ㏙ 🅎 ㏚ ㎰ ㉐ ㎴ ㎺ ᶲ q𝐪𝑞𝒒𝓆𝓺𝔮𝕢𝖖𝗊𝗾𝘲𝙦𝚚ⓠQℚ𝐐𝑄𝑸 𝒬𝓠𝔔𝕼𝖰𝗤𝘘𝙌𝚀Ⓠ🅀 rr ͬ ᷊𝐫𝑟𝒓𝓇𝓻𝔯𝕣𝖗𝗋𝗿𝘳𝙧𝚛ⓡʳᵣRRℛ-ℝ 𝐑𝑅𝑹𝓡𝕽𝖱𝗥𝘙𝙍𝚁Ⓡ🄬ᴿ🅁ŕŔřŘṙṘȑ ȐȓȒṛṚṝṜṟṞ ㎭-㎯ ᷢ ᷣ ʴ-ʶ ss ᷤ𝐬𝑠𝒔𝓈𝓼𝔰𝕤𝖘𝗌𝘀𝘴𝙨𝚜ⓢˢₛSS𝐒 𝑆𝑺𝒮𝓢𝔖𝕊𝕾𝖲𝗦𝘚𝙎𝚂Ⓢ🅂śŚṥṤŝŜš ŠṧṦṡṠṣṢṩṨșȘſ ᷥẛ 🅌 ℠ ㏛ 🅍 stſt ㏜ ᶳ ᷯᶴ tt ͭ𝐭𝑡𝒕𝓉𝓽𝔱𝕥𝖙𝗍𝘁𝘵𝙩𝚝ⓣᵗₜTT𝐓 𝑇𝑻𝒯𝓣𝔗𝕋𝕿𝖳𝗧𝘛𝙏𝚃Ⓣᵀ🅃ťŤẗṫṪṭ ṬțȚṱṰṯṮ ℡ ㎔ ᶵ uu ͧ𝐮𝑢𝒖𝓊𝓾𝔲𝕦𝖚𝗎𝘂𝘶𝙪𝚞ⓤᵘᵤUU𝐔 𝑈𝑼𝒰𝓤𝔘𝕌𝖀𝖴𝗨𝘜𝙐𝚄Ⓤᵁ🅄úÚùÙŭŬ ûÛǔǓůŮü ᷴÜǘǗǜǛǚǙǖǕűŰũŨṹṸūŪṻṺ ᷰủỦȕȔȗȖưƯứỨừỪữỮửỬựỰụ ỤṳṲṷṶṵṴ ᶸ ᵙ ᶶ ꭟ ᶣ ᵚ ᶭ ᶷ vv ͮⅴ𝐯𝑣𝒗𝓋𝓿𝔳𝕧𝖛𝗏𝘃𝘷𝙫𝚟ⓥᵛᵥVV Ⅴ𝐕𝑉𝑽𝒱𝓥𝔙𝕍𝖁𝖵𝗩𝘝𝙑𝚅Ⓥⱽ🅅ṽṼ ㏞ ⅵⅥ ⅶⅦ ⅷⅧ ᶹ ᶺ ww ᷱ𝐰𝑤𝒘𝓌𝔀𝔴𝕨𝖜𝗐𝘄𝘸𝙬𝚠ⓦʷWW𝐖𝑊 𝑾𝒲𝓦𝔚𝕎𝖂𝖶𝗪𝘞𝙒𝚆Ⓦᵂ🅆ẃẂẁẀŵŴẘ ẅẄẇẆ ㏝ 🅏 🄮 xx ͯⅹ𝐱𝑥𝒙𝓍𝔁𝔵𝕩𝖝𝗑𝘅𝘹𝙭𝚡ⓧˣₓXX Ⅹ𝐗𝑋𝑿𝒳𝓧𝔛𝕏𝖃𝖷𝗫𝘟𝙓𝚇Ⓧ🅇 ⅺⅪ ⅻⅫ yy𝐲𝑦𝒚𝓎𝔂𝔶𝕪𝖞𝗒𝘆𝘺𝙮𝚢ⓨʸYY𝐘 𝑌𝒀𝒴𝓨𝔜𝕐𝖄𝖸𝗬𝘠𝙔𝚈Ⓨ🅈ýÝỳỲŷŶẙ ÿŸỹỸẏẎȳȲỷỶ zz ᷦ𝐳𝑧𝒛𝓏𝔃𝔷𝕫𝖟𝗓𝘇𝘻𝙯𝚣ⓩᶻZZℤℨ 𝐙𝑍𝒁𝒵𝓩𝖅𝖹𝗭𝘡𝙕𝚉Ⓩ🅉źŹẑẐžŽżŻ ᶼ ᶽ ʒᶾƷ ᷒ꝰ ʼn ˤ ᵜ α𝛂𝛼𝜶𝝰𝞪Α𝚨𝛢𝜜𝝖𝞐ἀἈἄἌἂἊἆἎ ᾀᾈἁἉἅἍἃἋἇἏᾁᾉάάΆὰᾶᾳᾼ ϐ𝛃𝛽𝜷𝝱𝞫ᵝᵦ𝚩𝛣𝜝𝝗𝞑 ℽ𝛄𝛾𝜸𝝲𝞬ᵞᵧℾ𝚪𝛤𝜞𝝘𝞒 𝛅𝛿𝜹𝝳𝞭ᵟ𝚫𝛥𝜟𝝙𝞓 εϵ𝛆𝛜𝜀𝜖𝜺𝝐𝝴𝞊𝞮𝟄Ε𝚬𝛦𝜠𝝚𝞔ἐἘ ἑἙέΈ 𝟋𝟊 𝛇𝜁𝜻𝝵𝞯𝚭𝛧𝜡𝝛𝞕 η𝛈𝜂𝜼𝝶𝞰Η𝚮𝛨𝜢𝝜𝞖ἠἨἤἬἢἪἦἮ ᾐᾘἡἩἥἭἣἫἧἯᾑᾙήήΉὴῆῃῌ ϑ𝛉𝛝𝜃𝜗𝜽𝝑𝝷𝞋𝞱𝟅ᶿϴ𝚯𝚹𝛩𝛳𝜣𝜭𝝝 𝝧𝞗𝞡 ιιͺ𝛊𝜄𝜾𝝸𝞲Ι𝚰𝛪𝜤𝝞𝞘ἰἸἱἹίΊ ϊΐ ϰ𝛋𝛞𝜅𝜘𝜿𝝒𝝹𝞌𝞳𝟆𝚱𝛫𝜥𝝟𝞙 𝛌𝜆𝝀𝝺𝞴𝚲𝛬𝜦𝝠𝞚 µ𝛍𝜇𝝁𝝻𝞵𝚳𝛭𝜧𝝡𝞛 ㎂ ㎌ ㎍ ㎕ ㎛ ㎲ ㎶ ㎼ 𝛎𝜈𝝂𝝼𝞶𝚴𝛮𝜨𝝢𝞜 𝛏𝜉𝝃𝝽𝞷𝚵𝛯𝜩𝝣𝞝 ο𝛐𝜊𝝄𝝾𝞸Ο𝚶𝛰𝜪𝝤𝞞ὀὈὁὉόΌ ϖℼ𝛑𝛡𝜋𝜛𝝅𝝕𝝿𝞏𝞹𝟉ℿ𝚷𝛱𝜫𝝥𝞟 ρϱ𝛒𝛠𝜌𝜚𝝆𝝔𝞀𝞎𝞺𝟈ᵨΡ𝚸𝛲𝜬𝝦𝞠 ϲ𝛓𝛔𝜍𝜎𝝇𝝈𝞁𝞂𝞻𝞼Ϲ𝚺𝛴𝜮𝝨𝞢 𝛕𝜏𝝉𝞃𝞽𝚻𝛵𝜯𝝩𝞣 υ𝛖𝜐𝝊𝞄𝞾Υϒ𝚼𝛶𝜰𝝪𝞤ὐὑὙύΎϓϋ ϔΰ ϕ𝛗𝛟𝜑𝜙𝝋𝝓𝞅𝞍𝞿𝟇ᵠᵩ𝚽𝛷𝜱𝝫𝞥 𝛘𝜒𝝌𝞆𝟀ᵡᵪ𝚾𝛸𝜲𝝬𝞦 𝛙𝜓𝝍𝞇𝟁𝚿𝛹𝜳𝝭𝞧 ω𝛚𝜔𝝎𝞈𝟂ΩΩ𝛀𝛺𝜴𝝮𝞨ὠὨὤὬὢὪὦ ὮᾠᾨὡὩὥὭὣὫὧὯᾡᾩώώΏὼῶῳῼ а ⷶА әӘ ⷠ ⷡ г ⷢГ ⷣ е ⷷЕ ꙴ ж ⷤЖ з ⷥЗ и ꙵИ іІ ꙶ ⷸ к ⷦК ⷧ-ⷩᵸ о ⷪО өӨ ⷫ-ⷭ ⷵ ⷮ у ꙷУ ⷹ ꚞ ⷯ ꙻ ⷰ ч ⷱЧ ⷲ ⷳ ꙸꚜ ы ꙹЫ ꙺꚝ ⷺ эЭ ⷻ ⷼ ꚟ ⷽ-ⷿ ⷴ ѵѴ 𞀀-𞀆 𞀈-𞀘 𞀛-𞀡 𞀣 𞀤 𞀦-𞀪 𐍶-𐍺 ჼ և ﬔ ﬕ ﬗ ﬓ ﬖ ℵﬡאַ-אּ ﭏ ℶבּבֿ ℷגּ ℸﬢדּ ﬣהּ וֹוּ זּ טּ יִיּ ײַ ﬤכּךּכֿ ﬥלּ ﬦמּ נּ סּ ﬠ פּףּפֿ צּ קּ ﬧרּ שׂשׁשּשּׂשּׁ ﬨתּ ࠖ ࠗ ࠛ ﺀ آﺂﺁ أﺄﺃ ﭑﭐ ﺆﺅ ﺈﺇ ﺋ ﺌﺊﺉ ﯫﯪ ﲗﰀ ﲘﰁ ﲙ ﱤ ﱥ ﲚﳟﱦﰂ ﱧ ﲛﳠ ﯭﯬ ﯯﯮ ﯳﯲ ﯱﯰ ﯵﯴ ﯻﯺﱨﯹﰃ ﱩﰄ ﯸﯷﯶ ا𞸀𞺀ﺎﺍﴼﴽ ٵ ﷳ ﷲ 𞸜𞹼 𞸁𞸡𞹡𞺁𞺡ﺑﺒﺐﺏ ﲜﰅ ﲝﰆ ﷂ ﲞﰇ ﶞ ﱪ ﱫ ﲟﳡﱬﰈ ﱭ ﲠﳢ ﱮﰉ ﱯﰊ ﭔ ﭕﭓﭒ ﭘ ﭙﭗﭖ ﭜ ﭝﭛﭚ ﺔﺓ 𞸕𞸵𞹵𞺕𞺵ﺗﺘﺖﺕ ﲡﰋ ﵐ ﶠ ﶟ ﲢﰌ ﵒﵑ ﵓ ﲣﰍ ﵔ ﶢ ﶡ ﱰ ﱱ ﲤﳣﱲﰎ ﵕ-ﵗ ﶤ ﶣ ﱳ ﲥﳤ ﱴﰏ ﱵﰐ 𞸖𞸶𞹶𞺖𞺶ﺛﺜﺚﺙ ﰑ ﱶ ﱷ ﲦﳥﱸﰒ ﱹ ﳦ ﱺﰓ ﱻﰔ ﭨ ﭩﭧﭦ ﭠ ﭡﭟﭞ ﭤ ﭥﭣﭢ 𞸂𞸢𞹂𞹢𞺂𞺢ﺟﺠﺞﺝ ﲧﰕ ﶦ ﶾ ﷻ ﲨﰖ ﵙﵘ ﶧ ﶥ ﴝﴁ ﴞﴂ ﭸ ﭹﭷﭶ ﭴ ﭵﭳﭲ ﭼ ﭽﭻﭺ ﮀ ﮁﭿﭾ 𞸇𞸧𞹇𞹧𞺇𞺧ﺣﺤﺢﺡ ﲩﰗ ﶿ ﲪﰘ ﵛ ﵚ ﴛﳿ ﴜﴀ 𞸗𞸷𞹗𞹷𞺗𞺷ﺧﺨﺦﺥ ﲫﰙ ﰚ ﲬﰛ ﴟﴃ ﴠﴄ 𞸃𞺃𞺣ﺪﺩ 𞸘𞺘𞺸ﺬﺫﱛ ﮉﮈ ﮅﮄ ﮃﮂ ﮇﮆ 𞸓𞺓𞺳ﺮﺭﱜ ﷶ 𞸆𞺆𞺦ﺰﺯ ﮍﮌ ﮋﮊ 𞸎𞸮𞹎𞹮𞺎𞺮ﺳﺴﺲﺱ ﲭﴴﰜ ﵝ ﵞ ﲮﴵﰝ ﵜ ﲯﴶﰞ ﶨ ﷆ ﴪﴎ ﲰﳧﰟ ﵡ ﵠﵟ ﵣﵢ ﴱﳨ ﴗﳻ ﴘﳼ 𞸔𞸴𞹔𞹴𞺔𞺴ﺷﺸﺶﺵ ﴭﴷﴥﴉ ﵩ ﴮﴸﴦﴊ ﵨﵧ ﶪ ﴯﴹﴧﴋ ﴩﴍ ﴰﳩﴨﴌ ﵫﵪ ﵭﵬ ﴲﳪ ﴙﳽ ﴚﳾ 𞸑𞸱𞹑𞹱𞺑𞺱ﺻﺼﺺﺹ ﲱﰠ ﵥﵤ ﶩ ﲲ ﴫﴏ ﷵ ﷹ ﷺ ﷰ ﲳﰡ ﷅﵦ ﴡﴅ ﴢﴆ 𞸙𞸹𞹙𞹹𞺙𞺹ﺿﻀﺾﺽ ﲴﰢ ﲵﰣ ﵮ ﶫ ﲶﰤ ﵰﵯ ﴬﴐ ﲷﰥ ﴣﴇ ﴤﴈ 𞸈𞹨𞺈𞺨ﻃﻄﻂﻁ ﲸﰦ ﴳﴺﰧ ﵲﵱ ﵳ ﵴ ﴑﳵ ﴒﳶ 𞸚𞹺𞺚𞺺ﻇﻈﻆﻅ ﲹﴻﰨ 𞸏𞸯𞹏𞹯𞺏𞺯ﻋﻌﻊﻉ ﲺﰩ ﷄﵵ ﷷ ﲻﰪ ﵷﵶ ﵸ ﶶ ﴓﳷ ﴔﳸ 𞸛𞸻𞹛𞹻𞺛𞺻ﻏﻐﻎﻍ ﲼﰫ ﲽﰬ ﵹ ﵻ ﵺ ﴕﳹ ﴖﳺ 𞸐𞸰𞹰𞺐𞺰ﻓﻔﻒﻑ ﲾﰭ ﲿﰮ ﳀﰯ ﵽﵼ ﳁﰰ ﷁ ﱼﰱ ﱽﰲ 𞸞𞹾 ﭬ ﭭﭫﭪ ﭰ ﭱﭯﭮ 𞸟𞹟 𞸒𞸲𞹒𞹲𞺒𞺲ﻗﻘﻖﻕ ﳂﰳ ﷱ ﳃﰴ ﶴﵾ ﵿ ﶲ ﱾﰵ ﱿﰶ 𞸊𞸪𞹪ﻛﻜﻚﻙ ﲀﰷ ﳄﰸ ﳅﰹ ﳆﰺ ﳇﳫﲁﰻ ﳈﳬﲂﰼ ﷃﶻ ﶷ ﲃﰽ ﲄﰾ ﮐ ﮑﮏﮎ ﯕ ﯖﯔﯓ ﮔ ﮕﮓﮒ ﮜ ﮝﮛﮚ ﮘ ﮙﮗﮖ 𞸋𞸫𞹋𞺋𞺫ﻟﻠﻞﻝ ﻶﻵ ﻸﻷ ﻺﻹ ﻼﻻ ﳉﰿ ﶃ ﶄ ﶺﶼ ﶬ ﳊﱀ ﶵﶀ ﶂ ﶁ ﳋﱁ ﶆﶅ ﳌﳭﲅﱂ ﶈﶇ ﶭ ﳍ ﲆﱃ ﲇﱄ 𞸌𞸬𞹬𞺌𞺬ﻣﻤﻢﻡ ﲈ ﳎﱅ ﶌ ﶒ ﶍ ﷀ ﳏﱆ ﶉ ﶊ ﷴ ﶋ ﳐﱇ ﶎ ﶏ ﶹ ﳑﲉﱈ ﶱ ﱉ ﱊ 𞸍𞸭𞹍𞹭𞺍𞺭ﻧﻨﻦﻥ ﳒﱋ ﶸﶽ ﶘﶗ ﶙ ﷇ ﳓﱌ ﶕ ﶖ ﶳ ﳔﱍ ﲊ ﲋ ﳕﳮﲌﱎ ﶛ ﶚ ﲍ ﳖﳯ ﲎﱏ ﲏﱐ 𞸝𞹝ﮟﮞ ﮢ ﮣﮡﮠ 𞸤𞹤𞺄ﻫﻬﻪﻩﳙ ﳗﱑ ﳘﱒ ﶓ ﶔ ﱓ ﱔ ﮬ ﮭﮫﮪ ہﮨﮩﮧﮦ ەﮥﮤ و𞸅𞺅𞺥ﻮﻭ ٶ ﷸ ﯡﯠ ﯚﯙ ﯘﯗ ٷﯝ ﯜﯛ ﯣﯢ ﯟﯞ ﯨ ﯩﻰﻯﲐﱝ ي𞸉𞸩𞹉𞹩𞺉𞺩ﻳﻴﻲﻱ ٸ ﳚﱕ ﶯ ﳛﱖ ﶮ ﳜﱗ ﲑ ﲒ ﳝﳰﲓﱘ ﶝﶜ ﶰ ﲔ ﳞﳱ ﲕﱙ ﲖﱚ ﯾ ﯿﯽﯼ ﯦ ﯧﯥﯤ ےﮯﮮﮱﮰ ⵯ क़-ढ़ न फ़ य़ र ळ ् ড় ঢ় য় া ে ্ ৗ ਸ਼ ਖ਼-ਜ਼ ਫ਼ ਲ਼ ੍ ્ ଡ଼ ଢ଼ ା େ ୍ ୖ ୗ ஒ ா ெ ே ் ௗ ె ్ ౕ ౖ ಿ ೂ ೆ ೊ ್ ೕ ೖ ാ െ േ ൗ ് ഻ ഼ ා ෟ ෙ ො ් ꯭ ꫶ ꠆ ꣄ 𑂙 𑂛 𑂥 𑂹 𑇀 𑈵 𑋪 𑌾 𑍇 𑍍 𑍗 𑑂 𑒰 𑒹 𑒺 𑒽 𑓂 𑖯 𑖸 𑖹 𑖿 𑘿 𑚶 𑧠 𑠹 𑜫 𑵄 𑵅 𑶗 ᮪ ᮫ 𑁆 𑁿 𐨿 𑰿 ำ ุ-ฺ ໜ ໝ ຳ ຸ-຺ ꪰ ꪲ-ꪴ ꪷ ꪸ ꪾ ཀྵ ྐྵ གྷ ྒྷ ཌྷ ྜྷ དྷ ྡྷ བྷ ྦྷ ཛྷ ྫྷ ཱ-ཱི ྀ ཱྀ ུ-ཽ ྄ 𑨴 𑩇 𑪙 ᜔ ᜴ ᨗ ᨘ ᯲ ᯳ ꥓ ဥ ီ ္ ် ႍ 𑄧 𑄱-𑄴 ្ ᩠ ᬅ ᬇ ᬉ ᬋ ᬍ ᬑ ᬵ ᬺ ᬼ ᬾ ᬿ ᭂ ᭄ ꧀ ᢩ ᄀㄱ㉠ᄀ 가㉮ 개 갸 걔 거 게 겨 계 고 과 괘 괴 교 구 궈 궤 귀 규 그 긔 기 ᄁㄲᄁ 까 깨 꺄 꺠 꺼 께 껴 꼐 꼬 꽈 꽤 꾀 꾜 꾸 꿔 꿰 뀌 뀨 끄 끠 끼 ᄂㄴ㉡ᄂ 나㉯ 내 냐 냬 너 네 녀 녜 노 놔 놰 뇌 뇨 누 눠 눼 뉘 뉴 느 늬 니 ᄃㄷ㉢ᄃ 다㉰ 대 댜 댸 더 데 뎌 뎨 도 돠 돼 되 됴 두 둬 뒈 뒤 듀 드 듸 디 ᄄㄸᄄ 따 때 땨 떄 떠 떼 뗘 뗴 또 똬 뙈 뙤 뚀 뚜 뚸 뛔 뛰 뜌 뜨 띄 띠 ᄅㄹ㉣ᄅ 라㉱ 래 랴 럐 러 레 려 례 로 롸 뢔 뢰 료 루 뤄 뤠 뤼 류 르 릐 리 ᄆㅁ㉤ᄆ 마㉲ 매 먀 먜 머 메 며 몌 모 뫄 뫠 뫼 묘 무 뭐 뭬 뮈 뮤 므 믜 미 ᄇㅂ㉥ᄇ 바㉳ 배 뱌 뱨 버 베 벼 볘 보 봐 봬 뵈 뵤 부 붜 붸 뷔 뷰 브 븨 비 ᄈㅃᄈ 빠 빼 뺘 뺴 뻐 뻬 뼈 뼤 뽀 뽜 뽸 뾔 뾰 뿌 뿨 쀄 쀠 쀼 쁘 쁴 삐 ᄉㅅ㉦ᄉ 사㉴ 새 샤 섀 서 세 셔 셰 소 솨 쇄 쇠 쇼 수 숴 쉐 쉬 슈 스 싀 시 ᄊㅆᄊ 싸 쌔 쌰 썌 써 쎄 쎠 쎼 쏘 쏴 쐐 쐬 쑈 쑤 쒀 쒜 쒸 쓔 쓰 씌 씨 ᄋㅇ㉧ᄋ 아㉵ 애 야 얘 어 에 여 예 오 와 왜 외 요 우㉾ 워 웨 위 유 으 의 이 ᄌㅈ㉨ᄌ 자㉶ 재 쟈 쟤 저 제 져 졔 조 좌 좨 죄 죠 주 ㉽ 줘 줴 쥐 쥬 즈 즤 지 ᄍㅉᄍ 짜 째 쨔 쨰 쩌 쩨 쪄 쪠 쪼 쫘 쫴 쬐 쬬 쭈 쭤 쮀 쮜 쮸 쯔 쯰 찌 ᄎㅊ㉩ᄎ 차㉷ ㉼ 채 챠 챼 처 체 쳐 쳬 초 촤 쵀 최 쵸 추 춰 췌 취 츄 츠 츼 치 ᄏㅋ㉪ᄏ 카㉸ 캐 캬 컈 커 케 켜 켸 코 콰 쾌 쾨 쿄 쿠 쿼 퀘 퀴 큐 크 킈 키 ᄐㅌ㉫ᄐ 타㉹ 태 탸 턔 터 테 텨 톄 토 톼 퇘 퇴 툐 투 퉈 퉤 튀 튜 트 틔 티 ᄑㅍ㉬ᄑ 파㉺ 패 퍄 퍠 퍼 페 펴 폐 포 퐈 퐤 푀 표 푸 풔 풰 퓌 퓨 프 픠 피 ᄒㅎ㉭ᄒ 하㉻ 해 햐 햬 허 헤 혀 혜 호 화 홰 회 효 후 훠 훼 휘 휴 흐 희 히 ㅥ ㅦ ㅀᄚ ㅮ ㅱ-ㅳ ㅄᄡ ㅴ-ㆁ ㆄ-ㆆ \u3164\uFFA0 ᅡㅏᅡ ᅢㅐᅢ ᅣㅑᅣ ᅤㅒᅤ ᅥㅓᅥ ᅦㅔᅦ ᅧㅕᅧ ᅨㅖᅨ ᅩㅗᅩ ᅪㅘᅪ ᅫㅙᅫ ᅬㅚᅬ ᅭㅛᅭ ᅮㅜᅮ ᅯㅝᅯ ᅰㅞᅰ ᅱㅟᅱ ᅲㅠᅲ ᅳㅡᅳ ᅴㅢᅴ ᅵㅣᅵ ㆇ-ㆎ ᆨ-ᆪㄳᆪ ᆫ ᆬㄵᆬ ᆭㄶᆭ ᆮ-ᆰㄺᆰ ᆱㄻᆱ ᆲㄼᆲ ᆳㄽᆳ ᆴㄾᆴ ᆵㄿᆵ ᆶ-ᇂ ㅧ-ㅭ ㅯ ㅰ ㆂ ㆃ ァ㋐ア ㌃ ㌀-㌂ ィ㋑イ ㌄ ㌅ ゥ㋒うウウ ㌆ ェ㋓エ ㌈ ㌇ ォ㋔オ ㌊ ㌉ ㋕かカカ ㌋-㌏ ㋖きキキ ㌐-㌗ ㋗くクク ㌘-㌛ ㋘けケケ ㌜ ㋙こココ ㌞ ヿ ㌝ ㋚さササ ㌟ ㌠ ㋛しシシ ㌡ ㋜すスス ㋝せセセ ㌢ ㌣ ㋞そソソ ㋟たタタ ㌤ ㋠ちチチ ッ㋡つツツ ㋢てテテ🈓 ㌥ ㋣とトト ㌦ ㌧ ㋤ナ ㌨ ㋥ニ ㋦ヌ ㋧ネ ㋨ノ ㌩ ㋩はハハ ㌫-㌭ ㌪ ㋪ひヒヒ ㌮-㌱ ㋫ふフフ ㌲-㌵ ㋬へヘヘ ㌻ ㌼ ㌶-㌺ ㋭ほホホ ㍁ ㍂ ㌽ 🈀 ㌾-㍀ ㋮マ ㍃-㍇ ㋯ミ ㍈-㍊ ㋰ム ㋱メ ㍍ ㍋ ㍌ ㋲モ ャ㋳ヤ ㍎ ㍏ ュ㋴ユ ㍐ ョ㋵ヨ ゟ ㋶ラ ㋷リ ㍑ ㍒ ㋸ル ㍔ ㍓ ㋹レ ㍕ ㍖ ㋺ロ ㋻ワワ ㍗ ㋼ヰ ㋽ヱ ㋾ヲヲ ン ⼀㊀㆒🈩 ㆜ ㊆ ㊂㆔🈪 ㊤㆖ ㊦㆘ ㆛ ⼁ ㊥㆗🈭 ⼂-⼄㆚ ㊈ ⼅ ⼆㊁㆓🈔 ㊄ ⼇ 🈘 ⼈㆟ ㊭ ㊡ ㊝ ⼉-⼋㊇ ㊅ ⼌ 🈞 ⼍ ㊢ ⼎-⼑ 🈠 🈜 ⼒ ㊘ ⼓-⼖ ㊩ ⼗㊉ ㊯ ⼘ ⼙ ㊞ ⼚-⼜ 🈒 ⼝ ㊨🈮 ㊔ 🈥 ㉄ ⼞ ㊃㆕ ⼟㊏ ㆞ ⼠ 🈤 ⼡-⼣ 🈕 ㊰ ⼤ ㍽ ㆝🈗 ⼥㊛ ⼦ 🈑 ㊫ ⼧ ㊪ ⼨-⼯ ㊧🈬 ⼰-⼲ ㍻ ⼳ ㉅ ⼴-⼻ 🈝 ⼼-⼿🈐 🈱 🈧 🈨 ⽀-⽂㉆ ⽃ 🈛 ⽄ 🈟 ⽅-⽇㊐ ㍾ 🈙 ㍼ ⽈ ⽉㊊ ㊒ ⽊㊍ ㊑ ㍿ ⽋ ⽌ ㊣ ⽍-⽏ ⺟ ⽐-⽔㊌ ㊟ 🈦 ⽕㊋ ⽖-⽜ ㊕ ⽝-⽣🈢 ⽤ ⽥ ㆙ ㊚ ⽦-⽫ ㊬ ⽬-⽰ ㊓ ⽱-⽵ ㉇ ⽶ ⽷ 🈡 ⽸-⾓ 🈖 ⾔-⾙ ㊖ 🈣 ㊮ ⾚ ⾛🈰 ⾜-⾡ 🈫 ㊜ ⾢ ⾣ 🈻 ⾤-⾦㊎ ⾧-⾴ ㊠ ⾵-⿔ ⻳ ⿕ 〸-〺 豈-嗀 塚 晴 凞-羽 蘒 諸 逸 都 飯-舘 並-龎 丽-𪘀]


Basic LatinASCII punctuation and symbols
items: 3

 < U+003Cnull
 = U+003Dnull
 > U+003Enull

Basic LatinUppercase Latin alphabet
items: 25

 A U+0041null
 B U+0042null
 C U+0043null
 D U+0044null
 E U+0045null
 F U+0046null
 G U+0047null
 H U+0048null
 I U+0049null
 J U+004Anull
 K U+004Bnull
 L U+004Cnull
 M U+004Dnull
 N U+004Enull
 O U+004Fnull
 P U+0050null
 R U+0052null
 S U+0053null
 T U+0054null
 U U+0055null
 V U+0056null
 W U+0057null
 X U+0058null
 Y U+0059null
 Z U+005Anull

Basic LatinLowercase Latin alphabet
items: 25

 a U+0061null
 b U+0062null
 c U+0063null
 d U+0064null
 e U+0065null
 f U+0066null
 g U+0067null
 h U+0068null
 i U+0069null
 j U+006Anull
 k U+006Bnull
 l U+006Cnull
 m U+006Dnull
 n U+006Enull
 o U+006Fnull
 p U+0070null
 r U+0072null
 s U+0073null
 t U+0074null
 u U+0075null
 v U+0076null
 w U+0077null
 x U+0078null
 y U+0079null
 z U+007Anull

Latin 1 SupplementLatin-1 punctuation and symbols
items: 11

   U+00A0null
 ¨ U+00A8null
 ª U+00AAnull
 ¯ U+00AFnull
 ² U+00B2null
 ³ U+00B3null
 ´ U+00B4null
 µ U+00B5null
 ¸ U+00B8null
 ¹ U+00B9null
 º U+00BAnull

Latin 1 SupplementVulgar fractions
items: 3

 ¼ U+00BCnull
 ½ U+00BDnull
 ¾ U+00BEnull

Latin 1 SupplementLetter
items: 57

 À U+00C0null
 Á U+00C1null
 Â U+00C2null
 Ã U+00C3null
 Ä U+00C4null
 Å U+00C5null
 Æ U+00C6null
 Ç U+00C7null
 È U+00C8null
 É U+00C9null
 Ê U+00CAnull
 Ë U+00CBnull
 Ì U+00CCnull
 Í U+00CDnull
 Î U+00CEnull
 Ï U+00CFnull
 Ñ U+00D1null
 Ò U+00D2null
 Ó U+00D3null
 Ô U+00D4null
 Õ U+00D5null
 Ö U+00D6null
 Ø U+00D8null
 Ù U+00D9null
 Ú U+00DAnull
 Û U+00DBnull
 Ü U+00DCnull
 Ý U+00DDnull
 à U+00E0null
 á U+00E1null
 â U+00E2null
 ã U+00E3null
 ä U+00E4null
 å U+00E5null
 æ U+00E6null
 ç U+00E7null
 è U+00E8null
 é U+00E9null
 ê U+00EAnull
 ë U+00EBnull
 ì U+00ECnull
 í U+00EDnull
 î U+00EEnull
 ï U+00EFnull
 ñ U+00F1null
 ò U+00F2null
 ó U+00F3null
 ô U+00F4null
 õ U+00F5null
 ö U+00F6null
 ø U+00F8null
 ù U+00F9null
 ú U+00FAnull
 û U+00FBnull
 ü U+00FCnull
 ý U+00FDnull
 ÿ U+00FFnull

Latin Extended AEuropean Latin
items: 89

 Ā U+0100null
 ā U+0101null
 Ă U+0102null
 ă U+0103null
 Ć U+0106null
 ć U+0107null
 Ĉ U+0108null
 ĉ U+0109null
 Ċ U+010Anull
 ċ U+010Bnull
 Č U+010Cnull
 č U+010Dnull
 Ď U+010Enull
 ď U+010Fnull
 Ē U+0112null
 ē U+0113null
 Ĕ U+0114null
 ĕ U+0115null
 Ė U+0116null
 ė U+0117null
 Ě U+011Anull
 ě U+011Bnull
 Ĝ U+011Cnull
 ĝ U+011Dnull
 Ğ U+011Enull
 ğ U+011Fnull
 Ġ U+0120null
 ġ U+0121null
 Ĥ U+0124null
 ĥ U+0125null
 Ĩ U+0128null
 ĩ U+0129null
 Ī U+012Anull
 ī U+012Bnull
 Ĭ U+012Cnull
 ĭ U+012Dnull
 İ U+0130null
 IJ U+0132null
 ij U+0133null
 Ĺ U+0139null
 ĺ U+013Anull
 Ľ U+013Dnull
 ľ U+013Enull
 Ŀ U+013Fnull
 ŀ U+0140null
 Ń U+0143null
 ń U+0144null
 Ň U+0147null
 ň U+0148null
 Ō U+014Cnull
 ō U+014Dnull
 Ŏ U+014Enull
 ŏ U+014Fnull
 Ő U+0150null
 ő U+0151null
 Ŕ U+0154null
 ŕ U+0155null
 Ř U+0158null
 ř U+0159null
 Ś U+015Anull
 ś U+015Bnull
 Ŝ U+015Cnull
 ŝ U+015Dnull
 Š U+0160null
 š U+0161null
 Ť U+0164null
 ť U+0165null
 Ũ U+0168null
 ũ U+0169null
 Ū U+016Anull
 ū U+016Bnull
 Ŭ U+016Cnull
 ŭ U+016Dnull
 Ů U+016Enull
 ů U+016Fnull
 Ű U+0170null
 ű U+0171null
 Ŵ U+0174null
 ŵ U+0175null
 Ŷ U+0176null
 ŷ U+0177null
 Ÿ U+0178null
 Ź U+0179null
 ź U+017Anull
 Ż U+017Bnull
 ż U+017Cnull
 Ž U+017Dnull
 ž U+017Enull
 ſ U+017Fnull

Latin Extended ADeprecated letter
items: 1

 ʼn U+0149null

Latin Extended BNon-European and historic Latin
items: 5

 Ơ U+01A0null
 ơ U+01A1null
 Ư U+01AFnull
 ư U+01B0null
 Ʒ U+01B7null

Latin Extended BCroatian digraphs matching Serbian Cyrillic letters
items: 9

 DŽ U+01C4null
 Dž U+01C5null
 dž U+01C6null
 LJ U+01C7null
 Lj U+01C8null
 lj U+01C9null
 NJ U+01CAnull
 Nj U+01CBnull
 nj U+01CCnull

Latin Extended BPinyin diacritic-vowel combinations
items: 16

 Ǎ U+01CDnull
 ǎ U+01CEnull
 Ǐ U+01CFnull
 ǐ U+01D0null
 Ǒ U+01D1null
 ǒ U+01D2null
 Ǔ U+01D3null
 ǔ U+01D4null
 Ǖ U+01D5null
 ǖ U+01D6null
 Ǘ U+01D7null
 ǘ U+01D8null
 Ǚ U+01D9null
 ǚ U+01DAnull
 Ǜ U+01DBnull
 ǜ U+01DCnull

Latin Extended BPhonetic and historic letters
items: 19

 Ǟ U+01DEnull
 ǟ U+01DFnull
 Ǡ U+01E0null
 ǡ U+01E1null
 Ǧ U+01E6null
 ǧ U+01E7null
 Ǩ U+01E8null
 ǩ U+01E9null
 Ǫ U+01EAnull
 ǫ U+01EBnull
 DZ U+01F1null
 Dz U+01F2null
 dz U+01F3null
 Ǵ U+01F4null
 ǵ U+01F5null
 Ǹ U+01F8null
 ǹ U+01F9null
 Ǻ U+01FAnull
 ǻ U+01FBnull

Latin Extended BAdditions for Slovenian and Croatian
items: 24

 Ȁ U+0200null
 ȁ U+0201null
 Ȃ U+0202null
 ȃ U+0203null
 Ȅ U+0204null
 ȅ U+0205null
 Ȇ U+0206null
 ȇ U+0207null
 Ȉ U+0208null
 ȉ U+0209null
 Ȋ U+020Anull
 ȋ U+020Bnull
 Ȍ U+020Cnull
 ȍ U+020Dnull
 Ȏ U+020Enull
 ȏ U+020Fnull
 Ȑ U+0210null
 ȑ U+0211null
 Ȓ U+0212null
 ȓ U+0213null
 Ȕ U+0214null
 ȕ U+0215null
 Ȗ U+0216null
 ȗ U+0217null

Latin Extended BAdditions for Romanian
items: 4

 Ș U+0218null
 ș U+0219null
 Ț U+021Anull
 ț U+021Bnull

Latin Extended BMiscellaneous addition
items: 6

 Ȟ U+021Enull
 ȟ U+021Fnull
 Ȧ U+0226null
 ȧ U+0227null
 Ȩ U+0228null
 ȩ U+0229null

Latin Extended BAdditions for Livonian
items: 10

 Ȫ U+022Anull
 ȫ U+022Bnull
 Ȭ U+022Cnull
 ȭ U+022Dnull
 Ȯ U+022Enull
 ȯ U+022Fnull
 Ȱ U+0230null
 ȱ U+0231null
 Ȳ U+0232null
 ȳ U+0233null

IPA ExtensionsIPA extensions
items: 1

 ʒ U+0292null

Spacing Modifier LettersLatin superscript modifier letters
items: 9

 ʰ U+02B0null
 ʱ U+02B1null
 ʲ U+02B2null
 ʳ U+02B3null
 ʴ U+02B4null
 ʵ U+02B5null
 ʶ U+02B6null
 ʷ U+02B7null
 ʸ U+02B8null

Spacing Modifier LettersSpacing clones of diacritics
items: 6

 ˘ U+02D8null
 ˙ U+02D9null
 ˚ U+02DAnull
 ˛ U+02DBnull
 ˜ U+02DCnull
 ˝ U+02DDnull

Spacing Modifier LettersAdditions based on 1989 IPA
items: 5

 ˠ U+02E0null
 ˡ U+02E1null
 ˢ U+02E2null
 ˣ U+02E3null
 ˤ U+02E4null

Combining Diacritical MarksOrdinary diacritics
items: 52

 ̀ U+0300null
 ́ U+0301null
 ̂ U+0302null
 ̃ U+0303null
 ̄ U+0304null
 ̅ U+0305null
 ̆ U+0306null
 ̇ U+0307null
 ̈ U+0308null
 ̉ U+0309null
 ̊ U+030Anull
 ̋ U+030Bnull
 ̌ U+030Cnull
 ̍ U+030Dnull
 ̎ U+030Enull
 ̏ U+030Fnull
 ̐ U+0310null
 ̑ U+0311null
 ̒ U+0312null
 ̓ U+0313null
 ̔ U+0314null
 ̕ U+0315null
 ̖ U+0316null
 ̗ U+0317null
 ̘ U+0318null
 ̙ U+0319null
 ̚ U+031Anull
 ̛ U+031Bnull
 ̜ U+031Cnull
 ̝ U+031Dnull
 ̞ U+031Enull
 ̟ U+031Fnull
 ̠ U+0320null
 ̡ U+0321null
 ̢ U+0322null
 ̣ U+0323null
 ̤ U+0324null
 ̥ U+0325null
 ̦ U+0326null
 ̧ U+0327null
 ̨ U+0328null
 ̩ U+0329null
 ̪ U+032Anull
 ̫ U+032Bnull
 ̬ U+032Cnull
 ̭ U+032Dnull
 ̮ U+032Enull
 ̯ U+032Fnull
 ̰ U+0330null
 ̱ U+0331null
 ̲ U+0332null
 ̳ U+0333null

Combining Diacritical MarksOverstruck diacritics
items: 5

 ̴ U+0334null
 ̵ U+0335null
 ̶ U+0336null
 ̷ U+0337null
 ̸ U+0338null

Combining Diacritical MarksMiscellaneous addition
items: 11

 ̹ U+0339null
 ̺ U+033Anull
 ̻ U+033Bnull
 ̼ U+033Cnull
 ̽ U+033Dnull
 ̾ U+033Enull
 ̿ U+033Fnull
 ͘ U+0358null
 ͙ U+0359null
 ͚ U+035Anull
 ͛ U+035Bnull

Combining Diacritical MarksVietnamese tone marks
items: 2

 ̀ U+0340null
 ́ U+0341null

Combining Diacritical MarksAdditions for Greek
items: 4

 ͂ U+0342null
 ̓ U+0343null
 ̈́ U+0344null
 ͅ U+0345null

Combining Diacritical MarksAdditions for IPA
items: 5

 ͆ U+0346null
 ͇ U+0347null
 ͈ U+0348null
 ͉ U+0349null
 ͊ U+034Anull

Combining Diacritical MarksIPA diacritics for disordered speech
items: 4

 ͋ U+034Bnull
 ͌ U+034Cnull
 ͍ U+034Dnull
 ͎ U+034Enull

Combining Diacritical MarksAdditions for the Uralic Phonetic Alphabet
items: 8

 ͐ U+0350null
 ͑ U+0351null
 ͒ U+0352null
 ͓ U+0353null
 ͔ U+0354null
 ͕ U+0355null
 ͖ U+0356null
 ͗ U+0357null

Combining Diacritical MarksDouble diacritic
items: 7

 ͜ U+035Cnull
 ͝ U+035Dnull
 ͞ U+035Enull
 ͟ U+035Fnull
 ͠ U+0360null
 ͡ U+0361null
 ͢ U+0362null

Combining Diacritical MarksMedieval superscript letter diacritics
items: 13

 ͣ U+0363null
 ͤ U+0364null
 ͥ U+0365null
 ͦ U+0366null
 ͧ U+0367null
 ͨ U+0368null
 ͩ U+0369null
 ͪ U+036Anull
 ͫ U+036Bnull
 ͬ U+036Cnull
 ͭ U+036Dnull
 ͮ U+036Enull
 ͯ U+036Fnull

Greek And CopticNumeral signs
items: 1

 ʹ U+0374null

Greek And CopticIota subscript
items: 1

 ͺ U+037Anull

Greek And CopticPunctuation
items: 2

 ; U+037Enull
 · U+0387null

Greek And CopticSpacing accent marks
items: 2

 ΄ U+0384null
 ΅ U+0385null

Greek And CopticLetter
items: 21

 Α U+0391null
 Ε U+0395null
 Η U+0397null
 Ι U+0399null
 Ο U+039Fnull
 Ρ U+03A1null
 Υ U+03A5null
 Ω U+03A9null
 ά U+03ACnull
 ή U+03AEnull
 α U+03B1null
 ε U+03B5null
 η U+03B7null
 ι U+03B9null
 ο U+03BFnull
 ρ U+03C1null
 υ U+03C5null
 ω U+03C9null
 ϊ U+03CAnull
 ϋ U+03CBnull
 ώ U+03CEnull

Greek And CopticVariant letterform
items: 11

 ϐ U+03D0null
 ϑ U+03D1null
 ϒ U+03D2null
 ϓ U+03D3null
 ϔ U+03D4null
 ϕ U+03D5null
 ϖ U+03D6null
 ϰ U+03F0null
 ϱ U+03F1null
 ϲ U+03F2null
 Ϲ U+03F9null

Greek And CopticVariant letterforms and symbols
items: 2

 ϴ U+03F4null
 ϵ U+03F5null

CyrillicCyrillic extensions
items: 2

 І U+0406null
 і U+0456null

CyrillicBasic Russian alphabet
items: 24

 А U+0410null
 Г U+0413null
 Е U+0415null
 Ж U+0416null
 З U+0417null
 И U+0418null
 К U+041Anull
 О U+041Enull
 У U+0423null
 Ч U+0427null
 Ы U+042Bnull
 Э U+042Dnull
 а U+0430null
 г U+0433null
 е U+0435null
 ж U+0436null
 з U+0437null
 и U+0438null
 к U+043Anull
 о U+043Enull
 у U+0443null
 ч U+0447null
 ы U+044Bnull
 э U+044Dnull

CyrillicArchaic letters
items: 2

 Ѵ U+0474null
 ѵ U+0475null

CyrillicHistoric miscellaneous
items: 5

 ҃ U+0483null
 ҄ U+0484null
 ҅ U+0485null
 ҆ U+0486null
 ҇ U+0487null

CyrillicExtended Cyrillic
items: 4

 Ә U+04D8null
 ә U+04D9null
 Ө U+04E8null
 ө U+04E9null

ArmenianLowercase letters
items: 1

 և U+0587null

HebrewCantillation marks
items: 31

 ֑ U+0591null
 ֒ U+0592null
 ֓ U+0593null
 ֔ U+0594null
 ֕ U+0595null
 ֖ U+0596null
 ֗ U+0597null
 ֘ U+0598null
 ֙ U+0599null
 ֚ U+059Anull
 ֛ U+059Bnull
 ֜ U+059Cnull
 ֝ U+059Dnull
 ֞ U+059Enull
 ֟ U+059Fnull
 ֠ U+05A0null
 ֡ U+05A1null
 ֢ U+05A2null
 ֣ U+05A3null
 ֤ U+05A4null
 ֥ U+05A5null
 ֦ U+05A6null
 ֧ U+05A7null
 ֨ U+05A8null
 ֩ U+05A9null
 ֪ U+05AAnull
 ֫ U+05ABnull
 ֬ U+05ACnull
 ֭ U+05ADnull
 ֮ U+05AEnull
 ֯ U+05AFnull

HebrewPoints and punctuation
items: 18

 ְ U+05B0null
 ֱ U+05B1null
 ֲ U+05B2null
 ֳ U+05B3null
 ִ U+05B4null
 ֵ U+05B5null
 ֶ U+05B6null
 ַ U+05B7null
 ָ U+05B8null
 ֹ U+05B9null
 ֺ U+05BAnull
 ֻ U+05BBnull
 ּ U+05BCnull
 ֽ U+05BDnull
 ֿ U+05BFnull
 ׁ U+05C1null
 ׂ U+05C2null
 ׇ U+05C7null

HebrewPuncta extraordinaria
items: 2

 ׄ U+05C4null
 ׅ U+05C5null

ArabicHonorifics
items: 5

 ؐ U+0610null
 ؑ U+0611null
 ؒ U+0612null
 ؓ U+0613null
 ؔ U+0614null

ArabicQuranic annotation sign
items: 24

 ؕ U+0615null
 ؗ U+0617null
 ؘ U+0618null
 ؙ U+0619null
 ؚ U+061Anull
 ۖ U+06D6null
 ۗ U+06D7null
 ۘ U+06D8null
 ۙ U+06D9null
 ۚ U+06DAnull
 ۛ U+06DBnull
 ۜ U+06DCnull
 ۟ U+06DFnull
 ۠ U+06E0null
 ۡ U+06E1null
 ۢ U+06E2null
 ۣ U+06E3null
 ۤ U+06E4null
 ۧ U+06E7null
 ۨ U+06E8null
 ۪ U+06EAnull
 ۫ U+06EBnull
 ۬ U+06ECnull
 ۭ U+06EDnull

ArabicExtended Arabic mark
items: 1

 ؖ U+0616null

ArabicBased on ISO 8859-6
items: 5

 ‎آ‎ U+0622null
 ‎أ‎ U+0623null
 ‎ا‎ U+0627null
 ‎و‎ U+0648null
 ‎ي‎ U+064Anull

ArabicTashkil from ISO 8859-6
items: 8

 ً U+064Bnull
 ٌ U+064Cnull
 ٍ U+064Dnull
 َ U+064Enull
 ُ U+064Fnull
 ِ U+0650null
 ّ U+0651null
 ْ U+0652null

ArabicCombining maddah and hamza
items: 3

 ٓ U+0653null
 ٔ U+0654null
 ٕ U+0655null

ArabicCombining marks
items: 10

 ٖ U+0656null
 ٗ U+0657null
 ٘ U+0658null
 ٙ U+0659null
 ٚ U+065Anull
 ٛ U+065Bnull
 ٜ U+065Cnull
 ٝ U+065Dnull
 ٞ U+065Enull
 ٟ U+065Fnull

ArabicTashkil
items: 1

 ٰ U+0670null

ArabicExtended Arabic letter
items: 7

 ‎ٵ‎ U+0675null
 ‎ٶ‎ U+0676null
 ‎ٷ‎ U+0677null
 ‎ٸ‎ U+0678null
 ‎ہ‎ U+06C1null
 ‎ے‎ U+06D2null
 ‎ە‎ U+06D5null

SyriacSyriac letters
items: 1

 ܑ U+0711null

SyriacSyriac points (vowels)
items: 16

 ܰ U+0730null
 ܱ U+0731null
 ܲ U+0732null
 ܳ U+0733null
 ܴ U+0734null
 ܵ U+0735null
 ܶ U+0736null
 ܷ U+0737null
 ܸ U+0738null
 ܹ U+0739null
 ܺ U+073Anull
 ܻ U+073Bnull
 ܼ U+073Cnull
 ܽ U+073Dnull
 ܾ U+073Enull
 ܿ U+073Fnull

SyriacSyriac marks
items: 11

 ݀ U+0740null
 ݁ U+0741null
 ݂ U+0742null
 ݃ U+0743null
 ݄ U+0744null
 ݅ U+0745null
 ݆ U+0746null
 ݇ U+0747null
 ݈ U+0748null
 ݉ U+0749null
 ݊ U+074Anull

NKoTone marks
items: 7

 ߫ U+07EBnull
 ߬ U+07ECnull
 ߭ U+07EDnull
 ߮ U+07EEnull
 ߯ U+07EFnull
 ߰ U+07F0null
 ߱ U+07F1null

NKoDiacritics
items: 2

 ߲ U+07F2null
 ߳ U+07F3null

NKoAbbreviation mark
items: 1

 ߽ U+07FDnull

SamaritanConsonant modifiers
items: 5

 ࠖ U+0816null
 ࠗ U+0817null
 ࠘ U+0818null
 ࠙ U+0819null
 ࠛ U+081Bnull

SamaritanVowel signs
items: 15

 ࠜ U+081Cnull
 ࠝ U+081Dnull
 ࠞ U+081Enull
 ࠟ U+081Fnull
 ࠠ U+0820null
 ࠡ U+0821null
 ࠢ U+0822null
 ࠣ U+0823null
 ࠥ U+0825null
 ࠦ U+0826null
 ࠧ U+0827null
 ࠩ U+0829null
 ࠪ U+082Anull
 ࠫ U+082Bnull
 ࠬ U+082Cnull

SamaritanVariant reading sign
items: 1

 ࠭ U+082Dnull

MandaicDiacritics
items: 3

 ࡙ U+0859null
 ࡚ U+085Anull
 ࡛ U+085Bnull

Arabic Extended AQuranic annotation sign
items: 19

 ࣓ U+08D3null
 ࣔ U+08D4null
 ࣕ U+08D5null
 ࣖ U+08D6null
 ࣗ U+08D7null
 ࣘ U+08D8null
 ࣙ U+08D9null
 ࣚ U+08DAnull
 ࣛ U+08DBnull
 ࣜ U+08DCnull
 ࣝ U+08DDnull
 ࣞ U+08DEnull
 ࣟ U+08DFnull
 ࣠ U+08E0null
 ࣡ U+08E1null
 ࣰ U+08F0null
 ࣱ U+08F1null
 ࣲ U+08F2null
 ࣳ U+08F3null

Arabic Extended AExtended vowel sign for Arwi
items: 1

 ࣣ U+08E3null

Arabic Extended AExtended vowel signs for Rohingya
items: 6

 ࣤ U+08E4null
 ࣥ U+08E5null
 ࣦ U+08E6null
 ࣧ U+08E7null
 ࣨ U+08E8null
 ࣩ U+08E9null

Arabic Extended ATone marks for Rohingya
items: 6

 ࣪ U+08EAnull
 ࣫ U+08EBnull
 ࣬ U+08ECnull
 ࣭ U+08EDnull
 ࣮ U+08EEnull
 ࣯ U+08EFnull

Arabic Extended AExtended vowel signs for African languages
items: 10

 ࣴ U+08F4null
 ࣵ U+08F5null
 ࣶ U+08F6null
 ࣷ U+08F7null
 ࣸ U+08F8null
 ࣹ U+08F9null
 ࣺ U+08FAnull
 ࣻ U+08FBnull
 ࣼ U+08FCnull
 ࣽ U+08FDnull

Arabic Extended AVowel signs
items: 2

 ࣾ U+08FEnull
 ࣿ U+08FFnull

DevanagariConsonant
items: 11

 न U+0928null
 र U+0930null
 ळ U+0933null
 क़ U+0958null
 ख़ U+0959null
 ग़ U+095Anull
 ज़ U+095Bnull
 ड़ U+095Cnull
 ढ़ U+095Dnull
 फ़ U+095Enull
 य़ U+095Fnull

DevanagariVarious signs
items: 1

 ़ U+093Cnull

DevanagariVirama
items: 1

 ् U+094Dnull

DevanagariVedic tone marks
items: 2

 ॑ U+0951null
 ॒ U+0952null

DevanagariAccent marks
items: 2

 ॓ U+0953null
 ॔ U+0954null

BengaliVarious signs
items: 1

 ় U+09BCnull

BengaliDependent vowel sign
items: 2

 া U+09BEnull
 ে U+09C7null

BengaliVirama
items: 1

 ্ U+09CDnull

BengaliSign
items: 2

 ৗ U+09D7null
 ৾ U+09FEnull

BengaliConsonant
items: 3

 ড় U+09DCnull
 ঢ় U+09DDnull
 য় U+09DFnull

GurmukhiConsonant
items: 6

 ਲ਼ U+0A33null
 ਸ਼ U+0A36null
 ਖ਼ U+0A59null
 ਗ਼ U+0A5Anull
 ਜ਼ U+0A5Bnull
 ਫ਼ U+0A5Enull

GurmukhiVarious signs
items: 1

 ਼ U+0A3Cnull

GurmukhiVirama
items: 1

 ੍ U+0A4Dnull

GujaratiVarious signs
items: 1

 ઼ U+0ABCnull

GujaratiVirama
items: 1

 ્ U+0ACDnull

OriyaVarious signs
items: 3

 ଼ U+0B3Cnull
 ୖ U+0B56null
 ୗ U+0B57null

OriyaDependent vowel sign
items: 2

 ା U+0B3Enull
 େ U+0B47null

OriyaVirama
items: 1

 ୍ U+0B4Dnull

OriyaConsonant
items: 2

 ଡ଼ U+0B5Cnull
 ଢ଼ U+0B5Dnull

TamilIndependent vowels
items: 1

 ஒ U+0B92null

TamilDependent vowel sign
items: 3

 ா U+0BBEnull
 ெ U+0BC6null
 ே U+0BC7null

TamilVirama
items: 1

 ் U+0BCDnull

TamilVarious signs
items: 1

 ௗ U+0BD7null

TeluguDependent vowel sign
items: 1

 ె U+0C46null

TeluguVirama
items: 1

 ్ U+0C4Dnull

TeluguVarious signs
items: 2

 ౕ U+0C55null
 ౖ U+0C56null

KannadaVarious signs
items: 3

 ಼ U+0CBCnull
 ೕ U+0CD5null
 ೖ U+0CD6null

KannadaDependent vowel sign
items: 4

 ಿ U+0CBFnull
 ೂ U+0CC2null
 ೆ U+0CC6null
 ೊ U+0CCAnull

KannadaVirama
items: 1

 ್ U+0CCDnull

MalayalamVariant shape viramas
items: 2

 ഻ U+0D3Bnull
 ഼ U+0D3Cnull

MalayalamDependent vowel sign
items: 4

 ാ U+0D3Enull
 െ U+0D46null
 േ U+0D47null
 ൗ U+0D57null

MalayalamVirama
items: 1

 ് U+0D4Dnull

SinhalaSign
items: 1

 ් U+0DCAnull

SinhalaDependent vowel sign
items: 3

 ා U+0DCFnull
 ෙ U+0DD9null
 ෟ U+0DDFnull

SinhalaTwo-part dependent vowel signs
items: 1

 ො U+0DDCnull

ThaiVowel
items: 4

 ำ U+0E33null
 ุ U+0E38null
 ู U+0E39null
 ฺ U+0E3Anull

ThaiTone marks
items: 4

 ่ U+0E48null
 ้ U+0E49null
 ๊ U+0E4Anull
 ๋ U+0E4Bnull

LaoVowel
items: 3

 ຳ U+0EB3null
 ຸ U+0EB8null
 ູ U+0EB9null

LaoVirama
items: 1

 ຺ U+0EBAnull

LaoTone marks
items: 4

 ່ U+0EC8null
 ້ U+0EC9null
 ໊ U+0ECAnull
 ໋ U+0ECBnull

LaoDigraphs
items: 2

 ໜ U+0EDCnull
 ໝ U+0EDDnull

TibetanSign
items: 10

 ༌ U+0F0Cnull
 ༵ U+0F35null
 ༷ U+0F37null
 ༹ U+0F39null
 ྂ U+0F82null
 ྃ U+0F83null
 ྄ U+0F84null
 ྆ U+0F86null
 ྇ U+0F87null
 ࿆ U+0FC6null

TibetanAstrological signs
items: 2

 ༘ U+0F18null
 ༙ U+0F19null

TibetanConsonant
items: 6

 གྷ U+0F43null
 ཌྷ U+0F4Dnull
 དྷ U+0F52null
 བྷ U+0F57null
 ཛྷ U+0F5Cnull
 ཀྵ U+0F69null

TibetanDependent vowel sign
items: 15

 ཱ U+0F71null
 ི U+0F72null
 ཱི U+0F73null
 ུ U+0F74null
 ཱུ U+0F75null
 ྲྀ U+0F76null
 ཷ U+0F77null
 ླྀ U+0F78null
 ཹ U+0F79null
 ེ U+0F7Anull
 ཻ U+0F7Bnull
 ོ U+0F7Cnull
 ཽ U+0F7Dnull
 ྀ U+0F80null
 ཱྀ U+0F81null

TibetanSubjoined consonant
items: 6

 ྒྷ U+0F93null
 ྜྷ U+0F9Dnull
 ྡྷ U+0FA2null
 ྦྷ U+0FA7null
 ྫྷ U+0FACnull
 ྐྵ U+0FB9null

MyanmarIndependent vowels
items: 1

 ဥ U+1025null

MyanmarDependent vowel sign
items: 1

 ီ U+102Enull

MyanmarVarious signs
items: 1

 ့ U+1037null

MyanmarVirama and killer
items: 2

 ္ U+1039null
 ် U+103Anull

MyanmarExtensions for Shan
items: 1

 ႍ U+108Dnull

GeorgianModifier letter
items: 1

 ჼ U+10FCnull

Hangul JamoInitial consonants
items: 19

 ᄀ U+1100null
 ᄁ U+1101null
 ᄂ U+1102null
 ᄃ U+1103null
 ᄄ U+1104null
 ᄅ U+1105null
 ᄆ U+1106null
 ᄇ U+1107null
 ᄈ U+1108null
 ᄉ U+1109null
 ᄊ U+110Anull
 ᄋ U+110Bnull
 ᄌ U+110Cnull
 ᄍ U+110Dnull
 ᄎ U+110Enull
 ᄏ U+110Fnull
 ᄐ U+1110null
 ᄑ U+1111null
 ᄒ U+1112null

Hangul JamoMedial vowels
items: 21

 ᅡ U+1161null
 ᅢ U+1162null
 ᅣ U+1163null
 ᅤ U+1164null
 ᅥ U+1165null
 ᅦ U+1166null
 ᅧ U+1167null
 ᅨ U+1168null
 ᅩ U+1169null
 ᅪ U+116Anull
 ᅫ U+116Bnull
 ᅬ U+116Cnull
 ᅭ U+116Dnull
 ᅮ U+116Enull
 ᅯ U+116Fnull
 ᅰ U+1170null
 ᅱ U+1171null
 ᅲ U+1172null
 ᅳ U+1173null
 ᅴ U+1174null
 ᅵ U+1175null

Hangul JamoFinal consonants
items: 27

 ᆨ U+11A8null
 ᆩ U+11A9null
 ᆪ U+11AAnull
 ᆫ U+11ABnull
 ᆬ U+11ACnull
 ᆭ U+11ADnull
 ᆮ U+11AEnull
 ᆯ U+11AFnull
 ᆰ U+11B0null
 ᆱ U+11B1null
 ᆲ U+11B2null
 ᆳ U+11B3null
 ᆴ U+11B4null
 ᆵ U+11B5null
 ᆶ U+11B6null
 ᆷ U+11B7null
 ᆸ U+11B8null
 ᆹ U+11B9null
 ᆺ U+11BAnull
 ᆻ U+11BBnull
 ᆼ U+11BCnull
 ᆽ U+11BDnull
 ᆾ U+11BEnull
 ᆿ U+11BFnull
 ᇀ U+11C0null
 ᇁ U+11C1null
 ᇂ U+11C2null

EthiopicCombining marks
items: 3

 ፝ U+135Dnull
 ፞ U+135Enull
 ፟ U+135Fnull

TagalogVirama
items: 1

 ᜔ U+1714null

HanunooVirama
items: 1

 ᜴ U+1734null

KhmerVarious signs
items: 2

 ្ U+17D2null
 ៝ U+17DDnull

MongolianExtensions for Sanskrit and Tibetan
items: 1

 ᢩ U+18A9null

LimbuVarious signs
items: 3

 ᤹ U+1939null
 ᤺ U+193Anull
 ᤻ U+193Bnull

BugineseVowel
items: 2

 ᨗ U+1A17null
 ᨘ U+1A18null

Tai ThamSign
items: 4

 ᩠ U+1A60null
 ᩺ U+1A7Anull
 ᩻ U+1A7Bnull
 ᩼ U+1A7Cnull

Tai ThamTone marks
items: 5

 ᩵ U+1A75null
 ᩶ U+1A76null
 ᩷ U+1A77null
 ᩸ U+1A78null
 ᩹ U+1A79null

Tai ThamCryptogrammic mark
items: 1

 ᩿ U+1A7Fnull

Combining Diacritical Marks ExtendedUsed for German dialectology
items: 14

 ᪰ U+1AB0null
 ᪱ U+1AB1null
 ᪲ U+1AB2null
 ᪳ U+1AB3null
 ᪴ U+1AB4null
 ᪵ U+1AB5null
 ᪶ U+1AB6null
 ᪷ U+1AB7null
 ᪸ U+1AB8null
 ᪹ U+1AB9null
 ᪺ U+1ABAnull
 ᪻ U+1ABBnull
 ᪼ U+1ABCnull
 ᪽ U+1ABDnull

BalineseIndependent vowels
items: 6

 ᬅ U+1B05null
 ᬇ U+1B07null
 ᬉ U+1B09null
 ᬋ U+1B0Bnull
 ᬍ U+1B0Dnull
 ᬑ U+1B11null

BalineseSign
items: 2

 ᬴ U+1B34null
 ᭄ U+1B44null

BalineseDependent vowel sign
items: 6

 ᬵ U+1B35null
 ᬺ U+1B3Anull
 ᬼ U+1B3Cnull
 ᬾ U+1B3Enull
 ᬿ U+1B3Fnull
 ᭂ U+1B42null

BalineseDiacritical marks for musical symbols
items: 9

 ᭫ U+1B6Bnull
 ᭬ U+1B6Cnull
 ᭭ U+1B6Dnull
 ᭮ U+1B6Enull
 ᭯ U+1B6Fnull
 ᭰ U+1B70null
 ᭱ U+1B71null
 ᭲ U+1B72null
 ᭳ U+1B73null

SundaneseVirama
items: 2

 ᮪ U+1BAAnull
 ᮫ U+1BABnull

BatakSign
items: 3

 ᯦ U+1BE6null
 ᯲ U+1BF2null
 ᯳ U+1BF3null

LepchaVarious signs
items: 1

 ᰷ U+1C37null

Vedic ExtensionsTone marks for the Samaveda
items: 3

 ᳐ U+1CD0null
 ᳑ U+1CD1null
 ᳒ U+1CD2null

Vedic ExtensionsSign for Yajurvedic
items: 11

 ᳔ U+1CD4null
 ᳕ U+1CD5null
 ᳖ U+1CD6null
 ᳗ U+1CD7null
 ᳘ U+1CD8null
 ᳙ U+1CD9null
 ᳚ U+1CDAnull
 ᳛ U+1CDBnull
 ᳜ U+1CDCnull
 ᳝ U+1CDDnull
 ᳴ U+1CF4null

Vedic ExtensionsTone marks for the Satapathabrahmana
items: 2

 ᳞ U+1CDEnull
 ᳟ U+1CDFnull

Vedic ExtensionsTone mark for the Rigveda
items: 1

 ᳠ U+1CE0null

Vedic ExtensionsDiacritics for visarga
items: 7

 ᳢ U+1CE2null
 ᳣ U+1CE3null
 ᳤ U+1CE4null
 ᳥ U+1CE5null
 ᳦ U+1CE6null
 ᳧ U+1CE7null
 ᳨ U+1CE8null

Vedic ExtensionsNasalization mark
items: 1

 ᳭ U+1CEDnull

Vedic ExtensionsSigns for Jaiminiya Sama Veda
items: 2

 ᳸ U+1CF8null
 ᳹ U+1CF9null

Phonetic ExtensionsLatin superscript modifier letters
items: 46

 ᴬ U+1D2Cnull
 ᴭ U+1D2Dnull
 ᴮ U+1D2Enull
 ᴰ U+1D30null
 ᴱ U+1D31null
 ᴲ U+1D32null
 ᴳ U+1D33null
 ᴴ U+1D34null
 ᴵ U+1D35null
 ᴶ U+1D36null
 ᴷ U+1D37null
 ᴸ U+1D38null
 ᴹ U+1D39null
 ᴺ U+1D3Anull
 ᴼ U+1D3Cnull
 ᴽ U+1D3Dnull
 ᴾ U+1D3Enull
 ᴿ U+1D3Fnull
 ᵀ U+1D40null
 ᵁ U+1D41null
 ᵂ U+1D42null
 ᵃ U+1D43null
 ᵄ U+1D44null
 ᵅ U+1D45null
 ᵆ U+1D46null
 ᵇ U+1D47null
 ᵈ U+1D48null
 ᵉ U+1D49null
 ᵊ U+1D4Anull
 ᵋ U+1D4Bnull
 ᵌ U+1D4Cnull
 ᵍ U+1D4Dnull
 ᵏ U+1D4Fnull
 ᵐ U+1D50null
 ᵑ U+1D51null
 ᵒ U+1D52null
 ᵓ U+1D53null
 ᵔ U+1D54null
 ᵕ U+1D55null
 ᵖ U+1D56null
 ᵗ U+1D57null
 ᵘ U+1D58null
 ᵙ U+1D59null
 ᵚ U+1D5Anull
 ᵛ U+1D5Bnull
 ᵜ U+1D5Cnull

Phonetic ExtensionsGreek superscript modifier letters
items: 5

 ᵝ U+1D5Dnull
 ᵞ U+1D5Enull
 ᵟ U+1D5Fnull
 ᵠ U+1D60null
 ᵡ U+1D61null

Phonetic ExtensionsLatin subscript modifier letters
items: 4

 ᵢ U+1D62null
 ᵣ U+1D63null
 ᵤ U+1D64null
 ᵥ U+1D65null

Phonetic ExtensionsGreek subscript modifier letters
items: 5

 ᵦ U+1D66null
 ᵧ U+1D67null
 ᵨ U+1D68null
 ᵩ U+1D69null
 ᵪ U+1D6Anull

Phonetic ExtensionsCaucasian linguistics
items: 1

 ᵸ U+1D78null

Phonetic Extensions SupplementModifier letter
items: 37

 ᶛ U+1D9Bnull
 ᶜ U+1D9Cnull
 ᶝ U+1D9Dnull
 ᶞ U+1D9Enull
 ᶟ U+1D9Fnull
 ᶠ U+1DA0null
 ᶡ U+1DA1null
 ᶢ U+1DA2null
 ᶣ U+1DA3null
 ᶤ U+1DA4null
 ᶥ U+1DA5null
 ᶦ U+1DA6null
 ᶧ U+1DA7null
 ᶨ U+1DA8null
 ᶩ U+1DA9null
 ᶪ U+1DAAnull
 ᶫ U+1DABnull
 ᶬ U+1DACnull
 ᶭ U+1DADnull
 ᶮ U+1DAEnull
 ᶯ U+1DAFnull
 ᶰ U+1DB0null
 ᶱ U+1DB1null
 ᶲ U+1DB2null
 ᶳ U+1DB3null
 ᶴ U+1DB4null
 ᶵ U+1DB5null
 ᶶ U+1DB6null
 ᶷ U+1DB7null
 ᶸ U+1DB8null
 ᶹ U+1DB9null
 ᶺ U+1DBAnull
 ᶻ U+1DBBnull
 ᶼ U+1DBCnull
 ᶽ U+1DBDnull
 ᶾ U+1DBEnull
 ᶿ U+1DBFnull

Combining Diacritical Marks SupplementUsed for Ancient Greek
items: 2

 ᷀ U+1DC0null
 ᷁ U+1DC1null

Combining Diacritical Marks SupplementMiscellaneous mark
items: 5

 ᷂ U+1DC2null
 ᷃ U+1DC3null
 ᷊ U+1DCAnull
 ᷻ U+1DFBnull
 ᷽ U+1DFDnull

Combining Diacritical Marks SupplementContour tone marks
items: 8

 ᷄ U+1DC4null
 ᷅ U+1DC5null
 ᷆ U+1DC6null
 ᷇ U+1DC7null
 ᷈ U+1DC8null
 ᷉ U+1DC9null
 ᷋ U+1DCBnull
 ᷌ U+1DCCnull

Combining Diacritical Marks SupplementDouble diacritic
items: 1

 ᷍ U+1DCDnull

Combining Diacritical Marks SupplementMedievalist addition
items: 5

 ᷎ U+1DCEnull
 ᷏ U+1DCFnull
 ᷐ U+1DD0null
 ᷑ U+1DD1null
 ᷒ U+1DD2null

Combining Diacritical Marks SupplementMedieval superscript letter diacritics
items: 20

 ᷓ U+1DD3null
 ᷔ U+1DD4null
 ᷕ U+1DD5null
 ᷖ U+1DD6null
 ᷗ U+1DD7null
 ᷘ U+1DD8null
 ᷙ U+1DD9null
 ᷚ U+1DDAnull
 ᷛ U+1DDBnull
 ᷜ U+1DDCnull
 ᷝ U+1DDDnull
 ᷞ U+1DDEnull
 ᷟ U+1DDFnull
 ᷠ U+1DE0null
 ᷡ U+1DE1null
 ᷢ U+1DE2null
 ᷣ U+1DE3null
 ᷤ U+1DE4null
 ᷥ U+1DE5null
 ᷦ U+1DE6null

Combining Diacritical Marks SupplementSuperscript letter diacritics for German dialectology
items: 14

 ᷧ U+1DE7null
 ᷨ U+1DE8null
 ᷩ U+1DE9null
 ᷪ U+1DEAnull
 ᷫ U+1DEBnull
 ᷬ U+1DECnull
 ᷭ U+1DEDnull
 ᷮ U+1DEEnull
 ᷯ U+1DEFnull
 ᷰ U+1DF0null
 ᷱ U+1DF1null
 ᷲ U+1DF2null
 ᷳ U+1DF3null
 ᷴ U+1DF4null

Combining Diacritical Marks SupplementDiacritic for American lexicography
items: 1

 ᷵ U+1DF5null

Combining Diacritical Marks SupplementTypicon marks
items: 4

 ᷶ U+1DF6null
 ᷷ U+1DF7null
 ᷸ U+1DF8null
 ᷹ U+1DF9null

Combining Diacritical Marks SupplementDouble diacritic mark for UPA
items: 1

 ᷼ U+1DFCnull

Combining Diacritical Marks SupplementAdditional marks for UPA
items: 2

 ᷾ U+1DFEnull
 ᷿ U+1DFFnull

Latin Extended AdditionalLatin general extensions
items: 130

 Ḁ U+1E00null
 ḁ U+1E01null
 Ḃ U+1E02null
 ḃ U+1E03null
 Ḋ U+1E0Anull
 ḋ U+1E0Bnull
 Ḍ U+1E0Cnull
 ḍ U+1E0Dnull
 Ḏ U+1E0Enull
 ḏ U+1E0Fnull
 Ḓ U+1E12null
 ḓ U+1E13null
 Ḕ U+1E14null
 ḕ U+1E15null
 Ḗ U+1E16null
 ḗ U+1E17null
 Ḙ U+1E18null
 ḙ U+1E19null
 Ḛ U+1E1Anull
 ḛ U+1E1Bnull
 Ḡ U+1E20null
 ḡ U+1E21null
 Ḣ U+1E22null
 ḣ U+1E23null
 Ḥ U+1E24null
 ḥ U+1E25null
 Ḧ U+1E26null
 ḧ U+1E27null
 Ḫ U+1E2Anull
 ḫ U+1E2Bnull
 Ḭ U+1E2Cnull
 ḭ U+1E2Dnull
 Ḯ U+1E2Enull
 ḯ U+1E2Fnull
 Ḱ U+1E30null
 ḱ U+1E31null
 Ḳ U+1E32null
 ḳ U+1E33null
 Ḵ U+1E34null
 ḵ U+1E35null
 Ḷ U+1E36null
 ḷ U+1E37null
 Ḹ U+1E38null
 ḹ U+1E39null
 Ḻ U+1E3Anull
 ḻ U+1E3Bnull
 Ḽ U+1E3Cnull
 ḽ U+1E3Dnull
 Ḿ U+1E3Enull
 ḿ U+1E3Fnull
 Ṁ U+1E40null
 ṁ U+1E41null
 Ṅ U+1E44null
 ṅ U+1E45null
 Ṇ U+1E46null
 ṇ U+1E47null
 Ṉ U+1E48null
 ṉ U+1E49null
 Ṋ U+1E4Anull
 ṋ U+1E4Bnull
 Ṍ U+1E4Cnull
 ṍ U+1E4Dnull
 Ṏ U+1E4Enull
 ṏ U+1E4Fnull
 Ṑ U+1E50null
 ṑ U+1E51null
 Ṓ U+1E52null
 ṓ U+1E53null
 Ṙ U+1E58null
 ṙ U+1E59null
 Ṛ U+1E5Anull
 ṛ U+1E5Bnull
 Ṝ U+1E5Cnull
 ṝ U+1E5Dnull
 Ṟ U+1E5Enull
 ṟ U+1E5Fnull
 Ṡ U+1E60null
 ṡ U+1E61null
 Ṣ U+1E62null
 ṣ U+1E63null
 Ṥ U+1E64null
 ṥ U+1E65null
 Ṧ U+1E66null
 ṧ U+1E67null
 Ṩ U+1E68null
 ṩ U+1E69null
 Ṫ U+1E6Anull
 ṫ U+1E6Bnull
 Ṭ U+1E6Cnull
 ṭ U+1E6Dnull
 Ṯ U+1E6Enull
 ṯ U+1E6Fnull
 Ṱ U+1E70null
 ṱ U+1E71null
 Ṳ U+1E72null
 ṳ U+1E73null
 Ṵ U+1E74null
 ṵ U+1E75null
 Ṷ U+1E76null
 ṷ U+1E77null
 Ṹ U+1E78null
 ṹ U+1E79null
 Ṻ U+1E7Anull
 ṻ U+1E7Bnull
 Ṽ U+1E7Cnull
 ṽ U+1E7Dnull
 Ẁ U+1E80null
 ẁ U+1E81null
 Ẃ U+1E82null
 ẃ U+1E83null
 Ẅ U+1E84null
 ẅ U+1E85null
 Ẇ U+1E86null
 ẇ U+1E87null
 Ẏ U+1E8Enull
 ẏ U+1E8Fnull
 Ẑ U+1E90null
 ẑ U+1E91null
 ẖ U+1E96null
 ẗ U+1E97null
 ẘ U+1E98null
 ẙ U+1E99null
 ẚ U+1E9Anull
 ẛ U+1E9Bnull
 Ỳ U+1EF2null
 ỳ U+1EF3null
 Ỷ U+1EF6null
 ỷ U+1EF7null
 Ỹ U+1EF8null
 ỹ U+1EF9null

Latin Extended AdditionalLatin extensions for Vietnamese
items: 82

 Ạ U+1EA0null
 ạ U+1EA1null
 Ả U+1EA2null
 ả U+1EA3null
 Ấ U+1EA4null
 ấ U+1EA5null
 Ầ U+1EA6null
 ầ U+1EA7null
 Ẩ U+1EA8null
 ẩ U+1EA9null
 Ẫ U+1EAAnull
 ẫ U+1EABnull
 Ậ U+1EACnull
 ậ U+1EADnull
 Ắ U+1EAEnull
 ắ U+1EAFnull
 Ằ U+1EB0null
 ằ U+1EB1null
 Ẳ U+1EB2null
 ẳ U+1EB3null
 Ẵ U+1EB4null
 ẵ U+1EB5null
 Ặ U+1EB6null
 ặ U+1EB7null
 Ẹ U+1EB8null
 ẹ U+1EB9null
 Ẻ U+1EBAnull
 ẻ U+1EBBnull
 Ẽ U+1EBCnull
 ẽ U+1EBDnull
 Ế U+1EBEnull
 ế U+1EBFnull
 Ề U+1EC0null
 ề U+1EC1null
 Ể U+1EC2null
 ể U+1EC3null
 Ễ U+1EC4null
 ễ U+1EC5null
 Ệ U+1EC6null
 ệ U+1EC7null
 Ỉ U+1EC8null
 ỉ U+1EC9null
 Ị U+1ECAnull
 ị U+1ECBnull
 Ọ U+1ECCnull
 ọ U+1ECDnull
 Ỏ U+1ECEnull
 ỏ U+1ECFnull
 Ố U+1ED0null
 ố U+1ED1null
 Ồ U+1ED2null
 ồ U+1ED3null
 Ổ U+1ED4null
 ổ U+1ED5null
 Ỗ U+1ED6null
 ỗ U+1ED7null
 Ộ U+1ED8null
 ộ U+1ED9null
 Ớ U+1EDAnull
 ớ U+1EDBnull
 Ờ U+1EDCnull
 ờ U+1EDDnull
 Ở U+1EDEnull
 ở U+1EDFnull
 Ỡ U+1EE0null
 ỡ U+1EE1null
 Ợ U+1EE2null
 ợ U+1EE3null
 Ụ U+1EE4null
 ụ U+1EE5null
 Ủ U+1EE6null
 ủ U+1EE7null
 Ứ U+1EE8null
 ứ U+1EE9null
 Ừ U+1EEAnull
 ừ U+1EEBnull
 Ử U+1EECnull
 ử U+1EEDnull
 Ữ U+1EEEnull
 ữ U+1EEFnull
 Ự U+1EF0null
 ự U+1EF1null

Greek ExtendedPrecomposed polytonic Greek
items: 119

 ἀ U+1F00null
 ἁ U+1F01null
 ἂ U+1F02null
 ἃ U+1F03null
 ἄ U+1F04null
 ἅ U+1F05null
 ἆ U+1F06null
 ἇ U+1F07null
 Ἀ U+1F08null
 Ἁ U+1F09null
 Ἂ U+1F0Anull
 Ἃ U+1F0Bnull
 Ἄ U+1F0Cnull
 Ἅ U+1F0Dnull
 Ἆ U+1F0Enull
 Ἇ U+1F0Fnull
 ἐ U+1F10null
 ἑ U+1F11null
 Ἐ U+1F18null
 Ἑ U+1F19null
 ἠ U+1F20null
 ἡ U+1F21null
 ἢ U+1F22null
 ἣ U+1F23null
 ἤ U+1F24null
 ἥ U+1F25null
 ἦ U+1F26null
 ἧ U+1F27null
 Ἠ U+1F28null
 Ἡ U+1F29null
 Ἢ U+1F2Anull
 Ἣ U+1F2Bnull
 Ἤ U+1F2Cnull
 Ἥ U+1F2Dnull
 Ἦ U+1F2Enull
 Ἧ U+1F2Fnull
 ἰ U+1F30null
 ἱ U+1F31null
 Ἰ U+1F38null
 Ἱ U+1F39null
 ὀ U+1F40null
 ὁ U+1F41null
 Ὀ U+1F48null
 Ὁ U+1F49null
 ὐ U+1F50null
 ὑ U+1F51null
 Ὑ U+1F59null
 ὠ U+1F60null
 ὡ U+1F61null
 ὢ U+1F62null
 ὣ U+1F63null
 ὤ U+1F64null
 ὥ U+1F65null
 ὦ U+1F66null
 ὧ U+1F67null
 Ὠ U+1F68null
 Ὡ U+1F69null
 Ὢ U+1F6Anull
 Ὣ U+1F6Bnull
 Ὤ U+1F6Cnull
 Ὥ U+1F6Dnull
 Ὦ U+1F6Enull
 Ὧ U+1F6Fnull
 ὰ U+1F70null
 ά U+1F71null
 έ U+1F73null
 ὴ U+1F74null
 ή U+1F75null
 ί U+1F77null
 ό U+1F79null
 ύ U+1F7Bnull
 ὼ U+1F7Cnull
 ώ U+1F7Dnull
 ᾀ U+1F80null
 ᾁ U+1F81null
 ᾈ U+1F88null
 ᾉ U+1F89null
 ᾐ U+1F90null
 ᾑ U+1F91null
 ᾘ U+1F98null
 ᾙ U+1F99null
 ᾠ U+1FA0null
 ᾡ U+1FA1null
 ᾨ U+1FA8null
 ᾩ U+1FA9null
 ᾳ U+1FB3null
 ᾶ U+1FB6null
 Ά U+1FBBnull
 ᾼ U+1FBCnull
 ᾽ U+1FBDnull
 ι U+1FBEnull
 ᾿ U+1FBFnull
 ῀ U+1FC0null
 ῁ U+1FC1null
 ῃ U+1FC3null
 ῆ U+1FC6null
 Έ U+1FC9null
 Ή U+1FCBnull
 ῌ U+1FCCnull
 ῍ U+1FCDnull
 ῎ U+1FCEnull
 ῏ U+1FCFnull
 ΐ U+1FD3null
 Ί U+1FDBnull
 ῝ U+1FDDnull
 ῞ U+1FDEnull
 ῟ U+1FDFnull
 ΰ U+1FE3null
 Ύ U+1FEBnull
 ῭ U+1FEDnull
 ΅ U+1FEEnull
 ` U+1FEFnull
 ῳ U+1FF3null
 ῶ U+1FF6null
 Ό U+1FF9null
 Ώ U+1FFBnull
 ῼ U+1FFCnull
 ´ U+1FFDnull
 ῾ U+1FFEnull

General PunctuationSpaces
items: 11

   U+2000null
   U+2001null
   U+2002null
   U+2003null
   U+2004null
   U+2005null
   U+2006null
   U+2007null
   U+2008null
   U+2009null
   U+200Anull

General PunctuationDashes
items: 1

 ‑ U+2011null

General PunctuationGeneral punctuation
items: 10

 ‗ U+2017null
 ․ U+2024null
 ‥ U+2025null
 … U+2026null
 ″ U+2033null
 ‴ U+2034null
 ‶ U+2036null
 ‷ U+2037null
 ‾ U+203Enull
 ⁗ U+2057null

General PunctuationFormat character
items: 1

   U+202Fnull

General PunctuationDouble punctuation for vertical text
items: 4

 ‼️ U+203Cnull
 ⁇ U+2047null
 ⁈ U+2048null
 ⁉️ U+2049null

General PunctuationSpace
items: 1

   U+205Fnull

Superscripts And SubscriptsSuperscripts
items: 14

 ⁰ U+2070null
 ⁱ U+2071null
 ⁴ U+2074null
 ⁵ U+2075null
 ⁶ U+2076null
 ⁷ U+2077null
 ⁸ U+2078null
 ⁹ U+2079null
 ⁺ U+207Anull
 ⁻ U+207Bnull
 ⁼ U+207Cnull
 ⁽ U+207Dnull
 ⁾ U+207Enull
 ⁿ U+207Fnull

Superscripts And SubscriptsSubscripts
items: 20

 ₀ U+2080null
 ₁ U+2081null
 ₂ U+2082null
 ₃ U+2083null
 ₄ U+2084null
 ₅ U+2085null
 ₆ U+2086null
 ₇ U+2087null
 ₈ U+2088null
 ₉ U+2089null
 ₊ U+208Anull
 ₋ U+208Bnull
 ₌ U+208Cnull
 ₍ U+208Dnull
 ₎ U+208Enull
 ₐ U+2090null
 ₑ U+2091null
 ₒ U+2092null
 ₓ U+2093null
 ₔ U+2094null

Superscripts And SubscriptsSubscripts for UPA
items: 8

 ₕ U+2095null
 ₖ U+2096null
 ₗ U+2097null
 ₘ U+2098null
 ₙ U+2099null
 ₚ U+209Anull
 ₛ U+209Bnull
 ₜ U+209Cnull

Currency SymbolsCurrency symbol
items: 1

 ₨ U+20A8null

Combining Diacritical Marks For SymbolsCombining diacritical marks for symbols
items: 13

 ⃐ U+20D0null
 ⃑ U+20D1null
 ⃒ U+20D2null
 ⃓ U+20D3null
 ⃔ U+20D4null
 ⃕ U+20D5null
 ⃖ U+20D6null
 ⃗ U+20D7null
 ⃘ U+20D8null
 ⃙ U+20D9null
 ⃚ U+20DAnull
 ⃛ U+20DBnull
 ⃜ U+20DCnull

Combining Diacritical Marks For SymbolsAdditional diacritical mark for symbols
items: 13

 ⃡ U+20E1null
 ⃥ U+20E5null
 ⃦ U+20E6null
 ⃧ U+20E7null
 ⃨ U+20E8null
 ⃩ U+20E9null
 ⃪ U+20EAnull
 ⃫ U+20EBnull
 ⃬ U+20ECnull
 ⃭ U+20EDnull
 ⃮ U+20EEnull
 ⃯ U+20EFnull
 ⃰ U+20F0null

Letterlike SymbolsLetterlike symbol
items: 46

 ℀ U+2100null
 ℁ U+2101null
 ℂ U+2102null
 ℃ U+2103null
 ℅ U+2105null
 ℆ U+2106null
 ℇ U+2107null
 ℉ U+2109null
 ℊ U+210Anull
 ℋ U+210Bnull
 ℌ U+210Cnull
 ℍ U+210Dnull
 ℎ U+210Enull
 ℏ U+210Fnull
 ℐ U+2110null
 ℑ U+2111null
 ℒ U+2112null
 ℓ U+2113null
 ℕ U+2115null
 № U+2116null
 ℙ U+2119null
 ℚ U+211Anull
 ℛ U+211Bnull
 ℜ U+211Cnull
 ℝ U+211Dnull
 ℠ U+2120null
 ℡ U+2121null
 ™️ U+2122null
 ℤ U+2124null
 Ω U+2126null
 ℨ U+2128null
 K U+212Anull
 Å U+212Bnull
 ℬ U+212Cnull
 ℭ U+212Dnull
 ℯ U+212Fnull
 ℰ U+2130null
 ℱ U+2131null
 ℳ U+2133null
 ℴ U+2134null
 ℹ U+2139null
 ℻ U+213Bnull
 ℼ U+213Cnull
 ℽ U+213Dnull
 ℾ U+213Enull
 ℿ U+213Fnull

Letterlike SymbolsHebrew letterlike math symbols
items: 4

 ℵ U+2135null
 ℶ U+2136null
 ℷ U+2137null
 ℸ U+2138null

Letterlike SymbolsDouble-struck large operator
items: 1

 ⅀ U+2140null

Letterlike SymbolsDouble-struck italic math symbols
items: 5

 ⅅ U+2145null
 ⅆ U+2146null
 ⅇ U+2147null
 ⅈ U+2148null
 ⅉ U+2149null

Number FormsFraction
items: 17

 ⅐ U+2150null
 ⅑ U+2151null
 ⅒ U+2152null
 ⅓ U+2153null
 ⅔ U+2154null
 ⅕ U+2155null
 ⅖ U+2156null
 ⅗ U+2157null
 ⅘ U+2158null
 ⅙ U+2159null
 ⅚ U+215Anull
 ⅛ U+215Bnull
 ⅜ U+215Cnull
 ⅝ U+215Dnull
 ⅞ U+215Enull
 ⅟ U+215Fnull
 ↉ U+2189null

Number FormsRoman numerals
items: 32

 Ⅰ U+2160null
 Ⅱ U+2161null
 Ⅲ U+2162null
 Ⅳ U+2163null
 Ⅴ U+2164null
 Ⅵ U+2165null
 Ⅶ U+2166null
 Ⅷ U+2167null
 Ⅸ U+2168null
 Ⅹ U+2169null
 Ⅺ U+216Anull
 Ⅻ U+216Bnull
 Ⅼ U+216Cnull
 Ⅽ U+216Dnull
 Ⅾ U+216Enull
 Ⅿ U+216Fnull
 ⅰ U+2170null
 ⅱ U+2171null
 ⅲ U+2172null
 ⅳ U+2173null
 ⅴ U+2174null
 ⅵ U+2175null
 ⅶ U+2176null
 ⅷ U+2177null
 ⅸ U+2178null
 ⅹ U+2179null
 ⅺ U+217Anull
 ⅻ U+217Bnull
 ⅼ U+217Cnull
 ⅽ U+217Dnull
 ⅾ U+217Enull
 ⅿ U+217Fnull

ArrowsSimple arrows
items: 3

 ← U+2190null
 → U+2192null
 ↔️ U+2194null

ArrowsDouble arrows
items: 3

 ⇐ U+21D0null
 ⇒ U+21D2null
 ⇔ U+21D4null

Mathematical OperatorsMiscellaneous mathematical symbol
items: 1

 ∃ U+2203null

Mathematical OperatorsSet membership
items: 2

 ∈ U+2208null
 ∋ U+220Bnull

Mathematical OperatorsRelation
items: 31

 ∣ U+2223null
 ∥ U+2225null
 ∼ U+223Cnull
 ≃ U+2243null
 ≅ U+2245null
 ≈ U+2248null
 ≍ U+224Dnull
 ≡ U+2261null
 ≤ U+2264null
 ≥ U+2265null
 ≲ U+2272null
 ≳ U+2273null
 ≶ U+2276null
 ≷ U+2277null
 ≺ U+227Anull
 ≻ U+227Bnull
 ≼ U+227Cnull
 ≽ U+227Dnull
 ⊂ U+2282null
 ⊃ U+2283null
 ⊆ U+2286null
 ⊇ U+2287null
 ⊑ U+2291null
 ⊒ U+2292null
 ⊨ U+22A8null
 ⊩ U+22A9null
 ⊫ U+22ABnull
 ⊲ U+22B2null
 ⊳ U+22B3null
 ⊴ U+22B4null
 ⊵ U+22B5null

Mathematical OperatorsIntegrals
items: 4

 ∬ U+222Cnull
 ∭ U+222Dnull
 ∯ U+222Fnull
 ∰ U+2230null

Mathematical OperatorsOperator
items: 1

 ⊢ U+22A2null

Miscellaneous TechnicalDeprecated angle brackets
items: 2

 〈 U+2329null
 〉 U+232Anull

Enclosed AlphanumericsCircled numbers
items: 21

 ① U+2460null
 ② U+2461null
 ③ U+2462null
 ④ U+2463null
 ⑤ U+2464null
 ⑥ U+2465null
 ⑦ U+2466null
 ⑧ U+2467null
 ⑨ U+2468null
 ⑩ U+2469null
 ⑪ U+246Anull
 ⑫ U+246Bnull
 ⑬ U+246Cnull
 ⑭ U+246Dnull
 ⑮ U+246Enull
 ⑯ U+246Fnull
 ⑰ U+2470null
 ⑱ U+2471null
 ⑲ U+2472null
 ⑳ U+2473null
 ⓪ U+24EAnull

Enclosed AlphanumericsParenthesized numbers
items: 20

 ⑴ U+2474null
 ⑵ U+2475null
 ⑶ U+2476null
 ⑷ U+2477null
 ⑸ U+2478null
 ⑹ U+2479null
 ⑺ U+247Anull
 ⑻ U+247Bnull
 ⑼ U+247Cnull
 ⑽ U+247Dnull
 ⑾ U+247Enull
 ⑿ U+247Fnull
 ⒀ U+2480null
 ⒁ U+2481null
 ⒂ U+2482null
 ⒃ U+2483null
 ⒄ U+2484null
 ⒅ U+2485null
 ⒆ U+2486null
 ⒇ U+2487null

Enclosed AlphanumericsNumbers period
items: 20

 ⒈ U+2488null
 ⒉ U+2489null
 ⒊ U+248Anull
 ⒋ U+248Bnull
 ⒌ U+248Cnull
 ⒍ U+248Dnull
 ⒎ U+248Enull
 ⒏ U+248Fnull
 ⒐ U+2490null
 ⒑ U+2491null
 ⒒ U+2492null
 ⒓ U+2493null
 ⒔ U+2494null
 ⒕ U+2495null
 ⒖ U+2496null
 ⒗ U+2497null
 ⒘ U+2498null
 ⒙ U+2499null
 ⒚ U+249Anull
 ⒛ U+249Bnull

Enclosed AlphanumericsParenthesized Latin letters
items: 26

 ⒜ U+249Cnull
 ⒝ U+249Dnull
 ⒞ U+249Enull
 ⒟ U+249Fnull
 ⒠ U+24A0null
 ⒡ U+24A1null
 ⒢ U+24A2null
 ⒣ U+24A3null
 ⒤ U+24A4null
 ⒥ U+24A5null
 ⒦ U+24A6null
 ⒧ U+24A7null
 ⒨ U+24A8null
 ⒩ U+24A9null
 ⒪ U+24AAnull
 ⒫ U+24ABnull
 ⒬ U+24ACnull
 ⒭ U+24ADnull
 ⒮ U+24AEnull
 ⒯ U+24AFnull
 ⒰ U+24B0null
 ⒱ U+24B1null
 ⒲ U+24B2null
 ⒳ U+24B3null
 ⒴ U+24B4null
 ⒵ U+24B5null

Enclosed AlphanumericsCircled Latin letters
items: 52

 Ⓐ U+24B6null
 Ⓑ U+24B7null
 Ⓒ U+24B8null
 Ⓓ U+24B9null
 Ⓔ U+24BAnull
 Ⓕ U+24BBnull
 Ⓖ U+24BCnull
 Ⓗ U+24BDnull
 Ⓘ U+24BEnull
 Ⓙ U+24BFnull
 Ⓚ U+24C0null
 Ⓛ U+24C1null
 Ⓜ️ U+24C2null
 Ⓝ U+24C3null
 Ⓞ U+24C4null
 Ⓟ U+24C5null
 Ⓠ U+24C6null
 Ⓡ U+24C7null
 Ⓢ U+24C8null
 Ⓣ U+24C9null
 Ⓤ U+24CAnull
 Ⓥ U+24CBnull
 Ⓦ U+24CCnull
 Ⓧ U+24CDnull
 Ⓨ U+24CEnull
 Ⓩ U+24CFnull
 ⓐ U+24D0null
 ⓑ U+24D1null
 ⓒ U+24D2null
 ⓓ U+24D3null
 ⓔ U+24D4null
 ⓕ U+24D5null
 ⓖ U+24D6null
 ⓗ U+24D7null
 ⓘ U+24D8null
 ⓙ U+24D9null
 ⓚ U+24DAnull
 ⓛ U+24DBnull
 ⓜ U+24DCnull
 ⓝ U+24DDnull
 ⓞ U+24DEnull
 ⓟ U+24DFnull
 ⓠ U+24E0null
 ⓡ U+24E1null
 ⓢ U+24E2null
 ⓣ U+24E3null
 ⓤ U+24E4null
 ⓥ U+24E5null
 ⓦ U+24E6null
 ⓧ U+24E7null
 ⓨ U+24E8null
 ⓩ U+24E9null

Supplemental Mathematical OperatorsSummations and integrals
items: 1

 ⨌ U+2A0Cnull

Supplemental Mathematical OperatorsRelational operators
items: 3

 ⩴ U+2A74null
 ⩵ U+2A75null
 ⩶ U+2A76null

Supplemental Mathematical OperatorsForks
items: 1

 ⫝̸ U+2ADCnull

Latin Extended CAddition for UPA
items: 2

 ⱼ U+2C7Cnull
 ⱽ U+2C7Dnull

CopticCombining marks
items: 3

 ⳯ U+2CEFnull
 ⳰ U+2CF0null
 ⳱ U+2CF1null

TifinaghModifier letter
items: 1

 ⵯ U+2D6Fnull

TifinaghSign
items: 1

 ⵿ U+2D7Fnull

Cyrillic Extended AOld Church Slavonic combining letters
items: 32

 ⷠ U+2DE0null
 ⷡ U+2DE1null
 ⷢ U+2DE2null
 ⷣ U+2DE3null
 ⷤ U+2DE4null
 ⷥ U+2DE5null
 ⷦ U+2DE6null
 ⷧ U+2DE7null
 ⷨ U+2DE8null
 ⷩ U+2DE9null
 ⷪ U+2DEAnull
 ⷫ U+2DEBnull
 ⷬ U+2DECnull
 ⷭ U+2DEDnull
 ⷮ U+2DEEnull
 ⷯ U+2DEFnull
 ⷰ U+2DF0null
 ⷱ U+2DF1null
 ⷲ U+2DF2null
 ⷳ U+2DF3null
 ⷴ U+2DF4null
 ⷵ U+2DF5null
 ⷶ U+2DF6null
 ⷷ U+2DF7null
 ⷸ U+2DF8null
 ⷹ U+2DF9null
 ⷺ U+2DFAnull
 ⷻ U+2DFBnull
 ⷼ U+2DFCnull
 ⷽ U+2DFDnull
 ⷾ U+2DFEnull
 ⷿ U+2DFFnull

CJK Radicals SupplementCJK radicals supplement
items: 2

 ⺟ U+2E9Fnull
 ⻳ U+2EF3null

Kangxi RadicalsKangxi radicals
items: 214

 ⼀ U+2F00null
 ⼁ U+2F01null
 ⼂ U+2F02null
 ⼃ U+2F03null
 ⼄ U+2F04null
 ⼅ U+2F05null
 ⼆ U+2F06null
 ⼇ U+2F07null
 ⼈ U+2F08null
 ⼉ U+2F09null
 ⼊ U+2F0Anull
 ⼋ U+2F0Bnull
 ⼌ U+2F0Cnull
 ⼍ U+2F0Dnull
 ⼎ U+2F0Enull
 ⼏ U+2F0Fnull
 ⼐ U+2F10null
 ⼑ U+2F11null
 ⼒ U+2F12null
 ⼓ U+2F13null
 ⼔ U+2F14null
 ⼕ U+2F15null
 ⼖ U+2F16null
 ⼗ U+2F17null
 ⼘ U+2F18null
 ⼙ U+2F19null
 ⼚ U+2F1Anull
 ⼛ U+2F1Bnull
 ⼜ U+2F1Cnull
 ⼝ U+2F1Dnull
 ⼞ U+2F1Enull
 ⼟ U+2F1Fnull
 ⼠ U+2F20null
 ⼡ U+2F21null
 ⼢ U+2F22null
 ⼣ U+2F23null
 ⼤ U+2F24null
 ⼥ U+2F25null
 ⼦ U+2F26null
 ⼧ U+2F27null
 ⼨ U+2F28null
 ⼩ U+2F29null
 ⼪ U+2F2Anull
 ⼫ U+2F2Bnull
 ⼬ U+2F2Cnull
 ⼭ U+2F2Dnull
 ⼮ U+2F2Enull
 ⼯ U+2F2Fnull
 ⼰ U+2F30null
 ⼱ U+2F31null
 ⼲ U+2F32null
 ⼳ U+2F33null
 ⼴ U+2F34null
 ⼵ U+2F35null
 ⼶ U+2F36null
 ⼷ U+2F37null
 ⼸ U+2F38null
 ⼹ U+2F39null
 ⼺ U+2F3Anull
 ⼻ U+2F3Bnull
 ⼼ U+2F3Cnull
 ⼽ U+2F3Dnull
 ⼾ U+2F3Enull
 ⼿ U+2F3Fnull
 ⽀ U+2F40null
 ⽁ U+2F41null
 ⽂ U+2F42null
 ⽃ U+2F43null
 ⽄ U+2F44null
 ⽅ U+2F45null
 ⽆ U+2F46null
 ⽇ U+2F47null
 ⽈ U+2F48null
 ⽉ U+2F49null
 ⽊ U+2F4Anull
 ⽋ U+2F4Bnull
 ⽌ U+2F4Cnull
 ⽍ U+2F4Dnull
 ⽎ U+2F4Enull
 ⽏ U+2F4Fnull
 ⽐ U+2F50null
 ⽑ U+2F51null
 ⽒ U+2F52null
 ⽓ U+2F53null
 ⽔ U+2F54null
 ⽕ U+2F55null
 ⽖ U+2F56null
 ⽗ U+2F57null
 ⽘ U+2F58null
 ⽙ U+2F59null
 ⽚ U+2F5Anull
 ⽛ U+2F5Bnull
 ⽜ U+2F5Cnull
 ⽝ U+2F5Dnull
 ⽞ U+2F5Enull
 ⽟ U+2F5Fnull
 ⽠ U+2F60null
 ⽡ U+2F61null
 ⽢ U+2F62null
 ⽣ U+2F63null
 ⽤ U+2F64null
 ⽥ U+2F65null
 ⽦ U+2F66null
 ⽧ U+2F67null
 ⽨ U+2F68null
 ⽩ U+2F69null
 ⽪ U+2F6Anull
 ⽫ U+2F6Bnull
 ⽬ U+2F6Cnull
 ⽭ U+2F6Dnull
 ⽮ U+2F6Enull
 ⽯ U+2F6Fnull
 ⽰ U+2F70null
 ⽱ U+2F71null
 ⽲ U+2F72null
 ⽳ U+2F73null
 ⽴ U+2F74null
 ⽵ U+2F75null
 ⽶ U+2F76null
 ⽷ U+2F77null
 ⽸ U+2F78null
 ⽹ U+2F79null
 ⽺ U+2F7Anull
 ⽻ U+2F7Bnull
 ⽼ U+2F7Cnull
 ⽽ U+2F7Dnull
 ⽾ U+2F7Enull
 ⽿ U+2F7Fnull
 ⾀ U+2F80null
 ⾁ U+2F81null
 ⾂ U+2F82null
 ⾃ U+2F83null
 ⾄ U+2F84null
 ⾅ U+2F85null
 ⾆ U+2F86null
 ⾇ U+2F87null
 ⾈ U+2F88null
 ⾉ U+2F89null
 ⾊ U+2F8Anull
 ⾋ U+2F8Bnull
 ⾌ U+2F8Cnull
 ⾍ U+2F8Dnull
 ⾎ U+2F8Enull
 ⾏ U+2F8Fnull
 ⾐ U+2F90null
 ⾑ U+2F91null
 ⾒ U+2F92null
 ⾓ U+2F93null
 ⾔ U+2F94null
 ⾕ U+2F95null
 ⾖ U+2F96null
 ⾗ U+2F97null
 ⾘ U+2F98null
 ⾙ U+2F99null
 ⾚ U+2F9Anull
 ⾛ U+2F9Bnull
 ⾜ U+2F9Cnull
 ⾝ U+2F9Dnull
 ⾞ U+2F9Enull
 ⾟ U+2F9Fnull
 ⾠ U+2FA0null
 ⾡ U+2FA1null
 ⾢ U+2FA2null
 ⾣ U+2FA3null
 ⾤ U+2FA4null
 ⾥ U+2FA5null
 ⾦ U+2FA6null
 ⾧ U+2FA7null
 ⾨ U+2FA8null
 ⾩ U+2FA9null
 ⾪ U+2FAAnull
 ⾫ U+2FABnull
 ⾬ U+2FACnull
 ⾭ U+2FADnull
 ⾮ U+2FAEnull
 ⾯ U+2FAFnull
 ⾰ U+2FB0null
 ⾱ U+2FB1null
 ⾲ U+2FB2null
 ⾳ U+2FB3null
 ⾴ U+2FB4null
 ⾵ U+2FB5null
 ⾶ U+2FB6null
 ⾷ U+2FB7null
 ⾸ U+2FB8null
 ⾹ U+2FB9null
 ⾺ U+2FBAnull
 ⾻ U+2FBBnull
 ⾼ U+2FBCnull
 ⾽ U+2FBDnull
 ⾾ U+2FBEnull
 ⾿ U+2FBFnull
 ⿀ U+2FC0null
 ⿁ U+2FC1null
 ⿂ U+2FC2null
 ⿃ U+2FC3null
 ⿄ U+2FC4null
 ⿅ U+2FC5null
 ⿆ U+2FC6null
 ⿇ U+2FC7null
 ⿈ U+2FC8null
 ⿉ U+2FC9null
 ⿊ U+2FCAnull
 ⿋ U+2FCBnull
 ⿌ U+2FCCnull
 ⿍ U+2FCDnull
 ⿎ U+2FCEnull
 ⿏ U+2FCFnull
 ⿐ U+2FD0null
 ⿑ U+2FD1null
 ⿒ U+2FD2null
 ⿓ U+2FD3null
 ⿔ U+2FD4null
 ⿕ U+2FD5null

CJK Symbols And PunctuationCJK symbols and punctuation
items: 1

   U+3000null

CJK Symbols And PunctuationCombining tone marks
items: 6

 〪 U+302Anull
 〫 U+302Bnull
 〬 U+302Cnull
 〭 U+302Dnull
 〮 U+302Enull
 〯 U+302Fnull

CJK Symbols And PunctuationCJK symbol
items: 1

 〶 U+3036null

CJK Symbols And PunctuationSuzhou numerals
items: 3

 〸 U+3038null
 〹 U+3039null
 〺 U+303Anull

HiraganaHiragana letters
items: 21

 う U+3046null
 か U+304Bnull
 き U+304Dnull
 く U+304Fnull
 け U+3051null
 こ U+3053null
 さ U+3055null
 し U+3057null
 す U+3059null
 せ U+305Bnull
 そ U+305Dnull
 た U+305Fnull
 ち U+3061null
 つ U+3064null
 て U+3066null
 と U+3068null
 は U+306Fnull
 ひ U+3072null
 ふ U+3075null
 へ U+3078null
 ほ U+307Bnull

HiraganaVoicing marks
items: 4

 ゙ U+3099null
 ゚ U+309Anull
 ゛ U+309Bnull
 ゜ U+309Cnull

HiraganaIteration marks
items: 1

 ゝ U+309Dnull

HiraganaHiragana digraph
items: 1

 ゟ U+309Fnull

KatakanaKatakana letters
items: 25

 ウ U+30A6null
 カ U+30ABnull
 キ U+30ADnull
 ク U+30AFnull
 ケ U+30B1null
 コ U+30B3null
 サ U+30B5null
 シ U+30B7null
 ス U+30B9null
 セ U+30BBnull
 ソ U+30BDnull
 タ U+30BFnull
 チ U+30C1null
 ツ U+30C4null
 テ U+30C6null
 ト U+30C8null
 ハ U+30CFnull
 ヒ U+30D2null
 フ U+30D5null
 ヘ U+30D8null
 ホ U+30DBnull
 ワ U+30EFnull
 ヰ U+30F0null
 ヱ U+30F1null
 ヲ U+30F2null

KatakanaIteration marks
items: 1

 ヽ U+30FDnull

KatakanaKatakana digraph
items: 1

 ヿ U+30FFnull

Hangul Compatibility JamoConsonant letters
items: 30

 ㄱ U+3131null
 ㄲ U+3132null
 ㄳ U+3133null
 ㄴ U+3134null
 ㄵ U+3135null
 ㄶ U+3136null
 ㄷ U+3137null
 ㄸ U+3138null
 ㄹ U+3139null
 ㄺ U+313Anull
 ㄻ U+313Bnull
 ㄼ U+313Cnull
 ㄽ U+313Dnull
 ㄾ U+313Enull
 ㄿ U+313Fnull
 ㅀ U+3140null
 ㅁ U+3141null
 ㅂ U+3142null
 ㅃ U+3143null
 ㅄ U+3144null
 ㅅ U+3145null
 ㅆ U+3146null
 ㅇ U+3147null
 ㅈ U+3148null
 ㅉ U+3149null
 ㅊ U+314Anull
 ㅋ U+314Bnull
 ㅌ U+314Cnull
 ㅍ U+314Dnull
 ㅎ U+314Enull

Hangul Compatibility JamoVowel letter
items: 21

 ㅏ U+314Fnull
 ㅐ U+3150null
 ㅑ U+3151null
 ㅒ U+3152null
 ㅓ U+3153null
 ㅔ U+3154null
 ㅕ U+3155null
 ㅖ U+3156null
 ㅗ U+3157null
 ㅘ U+3158null
 ㅙ U+3159null
 ㅚ U+315Anull
 ㅛ U+315Bnull
 ㅜ U+315Cnull
 ㅝ U+315Dnull
 ㅞ U+315Enull
 ㅟ U+315Fnull
 ㅠ U+3160null
 ㅡ U+3161null
 ㅢ U+3162null
 ㅣ U+3163null

Hangul Compatibility JamoSpecial character
items: 1

  U+3164null

Hangul Compatibility JamoOld consonant letters
items: 34

 ㅥ U+3165null
 ㅦ U+3166null
 ㅧ U+3167null
 ㅨ U+3168null
 ㅩ U+3169null
 ㅪ U+316Anull
 ㅫ U+316Bnull
 ㅬ U+316Cnull
 ㅭ U+316Dnull
 ㅮ U+316Enull
 ㅯ U+316Fnull
 ㅰ U+3170null
 ㅱ U+3171null
 ㅲ U+3172null
 ㅳ U+3173null
 ㅴ U+3174null
 ㅵ U+3175null
 ㅶ U+3176null
 ㅷ U+3177null
 ㅸ U+3178null
 ㅹ U+3179null
 ㅺ U+317Anull
 ㅻ U+317Bnull
 ㅼ U+317Cnull
 ㅽ U+317Dnull
 ㅾ U+317Enull
 ㅿ U+317Fnull
 ㆀ U+3180null
 ㆁ U+3181null
 ㆂ U+3182null
 ㆃ U+3183null
 ㆄ U+3184null
 ㆅ U+3185null
 ㆆ U+3186null

Hangul Compatibility JamoOld vowel letters
items: 8

 ㆇ U+3187null
 ㆈ U+3188null
 ㆉ U+3189null
 ㆊ U+318Anull
 ㆋ U+318Bnull
 ㆌ U+318Cnull
 ㆍ U+318Dnull
 ㆎ U+318Enull

KanbunKaeriten
items: 14

 ㆒ U+3192null
 ㆓ U+3193null
 ㆔ U+3194null
 ㆕ U+3195null
 ㆖ U+3196null
 ㆗ U+3197null
 ㆘ U+3198null
 ㆙ U+3199null
 ㆚ U+319Anull
 ㆛ U+319Bnull
 ㆜ U+319Cnull
 ㆝ U+319Dnull
 ㆞ U+319Enull
 ㆟ U+319Fnull

Enclosed CJK Letters And MonthsParenthesized Hangul letters
items: 14

 ㈀ U+3200null
 ㈁ U+3201null
 ㈂ U+3202null
 ㈃ U+3203null
 ㈄ U+3204null
 ㈅ U+3205null
 ㈆ U+3206null
 ㈇ U+3207null
 ㈈ U+3208null
 ㈉ U+3209null
 ㈊ U+320Anull
 ㈋ U+320Bnull
 ㈌ U+320Cnull
 ㈍ U+320Dnull

Enclosed CJK Letters And MonthsParenthesized Hangul syllables
items: 15

 ㈎ U+320Enull
 ㈏ U+320Fnull
 ㈐ U+3210null
 ㈑ U+3211null
 ㈒ U+3212null
 ㈓ U+3213null
 ㈔ U+3214null
 ㈕ U+3215null
 ㈖ U+3216null
 ㈗ U+3217null
 ㈘ U+3218null
 ㈙ U+3219null
 ㈚ U+321Anull
 ㈛ U+321Bnull
 ㈜ U+321Cnull

Enclosed CJK Letters And MonthsParenthesized Korean words
items: 2

 ㈝ U+321Dnull
 ㈞ U+321Enull

Enclosed CJK Letters And MonthsParenthesized ideographs
items: 36

 ㈠ U+3220null
 ㈡ U+3221null
 ㈢ U+3222null
 ㈣ U+3223null
 ㈤ U+3224null
 ㈥ U+3225null
 ㈦ U+3226null
 ㈧ U+3227null
 ㈨ U+3228null
 ㈩ U+3229null
 ㈪ U+322Anull
 ㈫ U+322Bnull
 ㈬ U+322Cnull
 ㈭ U+322Dnull
 ㈮ U+322Enull
 ㈯ U+322Fnull
 ㈰ U+3230null
 ㈱ U+3231null
 ㈲ U+3232null
 ㈳ U+3233null
 ㈴ U+3234null
 ㈵ U+3235null
 ㈶ U+3236null
 ㈷ U+3237null
 ㈸ U+3238null
 ㈹ U+3239null
 ㈺ U+323Anull
 ㈻ U+323Bnull
 ㈼ U+323Cnull
 ㈽ U+323Dnull
 ㈾ U+323Enull
 ㈿ U+323Fnull
 ㉀ U+3240null
 ㉁ U+3241null
 ㉂ U+3242null
 ㉃ U+3243null

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled ideographs from ARIB STD B24
items: 4

 ㉄ U+3244null
 ㉅ U+3245null
 ㉆ U+3246null
 ㉇ U+3247null

Enclosed CJK Letters And MonthsSquared Latin abbreviation
items: 5

 ㉐ U+3250null
 ㋌ U+32CCnull
 ㋍ U+32CDnull
 ㋎ U+32CEnull
 ㋏ U+32CFnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled numbers
items: 30

 ㉑ U+3251null
 ㉒ U+3252null
 ㉓ U+3253null
 ㉔ U+3254null
 ㉕ U+3255null
 ㉖ U+3256null
 ㉗ U+3257null
 ㉘ U+3258null
 ㉙ U+3259null
 ㉚ U+325Anull
 ㉛ U+325Bnull
 ㉜ U+325Cnull
 ㉝ U+325Dnull
 ㉞ U+325Enull
 ㉟ U+325Fnull
 ㊱ U+32B1null
 ㊲ U+32B2null
 ㊳ U+32B3null
 ㊴ U+32B4null
 ㊵ U+32B5null
 ㊶ U+32B6null
 ㊷ U+32B7null
 ㊸ U+32B8null
 ㊹ U+32B9null
 ㊺ U+32BAnull
 ㊻ U+32BBnull
 ㊼ U+32BCnull
 ㊽ U+32BDnull
 ㊾ U+32BEnull
 ㊿ U+32BFnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled Hangul letters
items: 14

 ㉠ U+3260null
 ㉡ U+3261null
 ㉢ U+3262null
 ㉣ U+3263null
 ㉤ U+3264null
 ㉥ U+3265null
 ㉦ U+3266null
 ㉧ U+3267null
 ㉨ U+3268null
 ㉩ U+3269null
 ㉪ U+326Anull
 ㉫ U+326Bnull
 ㉬ U+326Cnull
 ㉭ U+326Dnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled Hangul syllables
items: 14

 ㉮ U+326Enull
 ㉯ U+326Fnull
 ㉰ U+3270null
 ㉱ U+3271null
 ㉲ U+3272null
 ㉳ U+3273null
 ㉴ U+3274null
 ㉵ U+3275null
 ㉶ U+3276null
 ㉷ U+3277null
 ㉸ U+3278null
 ㉹ U+3279null
 ㉺ U+327Anull
 ㉻ U+327Bnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled Korean words
items: 2

 ㉼ U+327Cnull
 ㉽ U+327Dnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled Hangul syllable
items: 1

 ㉾ U+327Enull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled ideographs
items: 49

 ㊀ U+3280null
 ㊁ U+3281null
 ㊂ U+3282null
 ㊃ U+3283null
 ㊄ U+3284null
 ㊅ U+3285null
 ㊆ U+3286null
 ㊇ U+3287null
 ㊈ U+3288null
 ㊉ U+3289null
 ㊊ U+328Anull
 ㊋ U+328Bnull
 ㊌ U+328Cnull
 ㊍ U+328Dnull
 ㊎ U+328Enull
 ㊏ U+328Fnull
 ㊐ U+3290null
 ㊑ U+3291null
 ㊒ U+3292null
 ㊓ U+3293null
 ㊔ U+3294null
 ㊕ U+3295null
 ㊖ U+3296null
 ㊗️ U+3297null
 ㊘ U+3298null
 ㊙️ U+3299null
 ㊚ U+329Anull
 ㊛ U+329Bnull
 ㊜ U+329Cnull
 ㊝ U+329Dnull
 ㊞ U+329Enull
 ㊟ U+329Fnull
 ㊠ U+32A0null
 ㊡ U+32A1null
 ㊢ U+32A2null
 ㊣ U+32A3null
 ㊤ U+32A4null
 ㊥ U+32A5null
 ㊦ U+32A6null
 ㊧ U+32A7null
 ㊨ U+32A8null
 ㊩ U+32A9null
 ㊪ U+32AAnull
 ㊫ U+32ABnull
 ㊬ U+32ACnull
 ㊭ U+32ADnull
 ㊮ U+32AEnull
 ㊯ U+32AFnull
 ㊰ U+32B0null

Enclosed CJK Letters And MonthsTelegraph symbols for months
items: 12

 ㋀ U+32C0null
 ㋁ U+32C1null
 ㋂ U+32C2null
 ㋃ U+32C3null
 ㋄ U+32C4null
 ㋅ U+32C5null
 ㋆ U+32C6null
 ㋇ U+32C7null
 ㋈ U+32C8null
 ㋉ U+32C9null
 ㋊ U+32CAnull
 ㋋ U+32CBnull

Enclosed CJK Letters And MonthsCircled Katakana
items: 47

 ㋐ U+32D0null
 ㋑ U+32D1null
 ㋒ U+32D2null
 ㋓ U+32D3null
 ㋔ U+32D4null
 ㋕ U+32D5null
 ㋖ U+32D6null
 ㋗ U+32D7null
 ㋘ U+32D8null
 ㋙ U+32D9null
 ㋚ U+32DAnull
 ㋛ U+32DBnull
 ㋜ U+32DCnull
 ㋝ U+32DDnull
 ㋞ U+32DEnull
 ㋟ U+32DFnull
 ㋠ U+32E0null
 ㋡ U+32E1null
 ㋢ U+32E2null
 ㋣ U+32E3null
 ㋤ U+32E4null
 ㋥ U+32E5null
 ㋦ U+32E6null
 ㋧ U+32E7null
 ㋨ U+32E8null
 ㋩ U+32E9null
 ㋪ U+32EAnull
 ㋫ U+32EBnull
 ㋬ U+32ECnull
 ㋭ U+32EDnull
 ㋮ U+32EEnull
 ㋯ U+32EFnull
 ㋰ U+32F0null
 ㋱ U+32F1null
 ㋲ U+32F2null
 ㋳ U+32F3null
 ㋴ U+32F4null
 ㋵ U+32F5null
 ㋶ U+32F6null
 ㋷ U+32F7null
 ㋸ U+32F8null
 ㋹ U+32F9null
 ㋺ U+32FAnull
 ㋻ U+32FBnull
 ㋼ U+32FCnull
 ㋽ U+32FDnull
 ㋾ U+32FEnull

CJK CompatibilitySquared Katakana words
items: 88

 ㌀ U+3300null
 ㌁ U+3301null
 ㌂ U+3302null
 ㌃ U+3303null
 ㌄ U+3304null
 ㌅ U+3305null
 ㌆ U+3306null
 ㌇ U+3307null
 ㌈ U+3308null
 ㌉ U+3309null
 ㌊ U+330Anull
 ㌋ U+330Bnull
 ㌌ U+330Cnull
 ㌍ U+330Dnull
 ㌎ U+330Enull
 ㌏ U+330Fnull
 ㌐ U+3310null
 ㌑ U+3311null
 ㌒ U+3312null
 ㌓ U+3313null
 ㌔ U+3314null
 ㌕ U+3315null
 ㌖ U+3316null
 ㌗ U+3317null
 ㌘ U+3318null
 ㌙ U+3319null
 ㌚ U+331Anull
 ㌛ U+331Bnull
 ㌜ U+331Cnull
 ㌝ U+331Dnull
 ㌞ U+331Enull
 ㌟ U+331Fnull
 ㌠ U+3320null
 ㌡ U+3321null
 ㌢ U+3322null
 ㌣ U+3323null
 ㌤ U+3324null
 ㌥ U+3325null
 ㌦ U+3326null
 ㌧ U+3327null
 ㌨ U+3328null
 ㌩ U+3329null
 ㌪ U+332Anull
 ㌫ U+332Bnull
 ㌬ U+332Cnull
 ㌭ U+332Dnull
 ㌮ U+332Enull
 ㌯ U+332Fnull
 ㌰ U+3330null
 ㌱ U+3331null
 ㌲ U+3332null
 ㌳ U+3333null
 ㌴ U+3334null
 ㌵ U+3335null
 ㌶ U+3336null
 ㌷ U+3337null
 ㌸ U+3338null
 ㌹ U+3339null
 ㌺ U+333Anull
 ㌻ U+333Bnull
 ㌼ U+333Cnull
 ㌽ U+333Dnull
 ㌾ U+333Enull
 ㌿ U+333Fnull
 ㍀ U+3340null
 ㍁ U+3341null
 ㍂ U+3342null
 ㍃ U+3343null
 ㍄ U+3344null
 ㍅ U+3345null
 ㍆ U+3346null
 ㍇ U+3347null
 ㍈ U+3348null
 ㍉ U+3349null
 ㍊ U+334Anull
 ㍋ U+334Bnull
 ㍌ U+334Cnull
 ㍍ U+334Dnull
 ㍎ U+334Enull
 ㍏ U+334Fnull
 ㍐ U+3350null
 ㍑ U+3351null
 ㍒ U+3352null
 ㍓ U+3353null
 ㍔ U+3354null
 ㍕ U+3355null
 ㍖ U+3356null
 ㍗ U+3357null

CJK CompatibilityTelegraph symbols for hours
items: 25

 ㍘ U+3358null
 ㍙ U+3359null
 ㍚ U+335Anull
 ㍛ U+335Bnull
 ㍜ U+335Cnull
 ㍝ U+335Dnull
 ㍞ U+335Enull
 ㍟ U+335Fnull
 ㍠ U+3360null
 ㍡ U+3361null
 ㍢ U+3362null
 ㍣ U+3363null
 ㍤ U+3364null
 ㍥ U+3365null
 ㍦ U+3366null
 ㍧ U+3367null
 ㍨ U+3368null
 ㍩ U+3369null
 ㍪ U+336Anull
 ㍫ U+336Bnull
 ㍬ U+336Cnull
 ㍭ U+336Dnull
 ㍮ U+336Enull
 ㍯ U+336Fnull
 ㍰ U+3370null

CJK CompatibilitySquared Latin abbreviation
items: 103

 ㍱ U+3371null
 ㍲ U+3372null
 ㍳ U+3373null
 ㍴ U+3374null
 ㍵ U+3375null
 ㍶ U+3376null
 ㍷ U+3377null
 ㍸ U+3378null
 ㍹ U+3379null
 ㍺ U+337Anull
 ㎀ U+3380null
 ㎁ U+3381null
 ㎂ U+3382null
 ㎃ U+3383null
 ㎄ U+3384null
 ㎅ U+3385null
 ㎆ U+3386null
 ㎇ U+3387null
 ㎈ U+3388null
 ㎉ U+3389null
 ㎊ U+338Anull
 ㎋ U+338Bnull
 ㎌ U+338Cnull
 ㎍ U+338Dnull
 ㎎ U+338Enull
 ㎏ U+338Fnull
 ㎐ U+3390null
 ㎑ U+3391null
 ㎒ U+3392null
 ㎓ U+3393null
 ㎔ U+3394null
 ㎙ U+3399null
 ㎚ U+339Anull
 ㎛ U+339Bnull
 ㎜ U+339Cnull
 ㎝ U+339Dnull
 ㎞ U+339Enull
 ㎟ U+339Fnull
 ㎠ U+33A0null
 ㎡ U+33A1null
 ㎢ U+33A2null
 ㎣ U+33A3null
 ㎤ U+33A4null
 ㎥ U+33A5null
 ㎦ U+33A6null
 ㎧ U+33A7null
 ㎨ U+33A8null
 ㎩ U+33A9null
 ㎪ U+33AAnull
 ㎫ U+33ABnull
 ㎬ U+33ACnull
 ㎭ U+33ADnull
 ㎮ U+33AEnull
 ㎯ U+33AFnull
 ㎰ U+33B0null
 ㎱ U+33B1null
 ㎲ U+33B2null
 ㎳ U+33B3null
 ㎴ U+33B4null
 ㎵ U+33B5null
 ㎶ U+33B6null
 ㎷ U+33B7null
 ㎸ U+33B8null
 ㎹ U+33B9null
 ㎺ U+33BAnull
 ㎻ U+33BBnull
 ㎼ U+33BCnull
 ㎽ U+33BDnull
 ㎾ U+33BEnull
 ㎿ U+33BFnull
 ㏀ U+33C0null
 ㏁ U+33C1null
 ㏂ U+33C2null
 ㏃ U+33C3null
 ㏄ U+33C4null
 ㏅ U+33C5null
 ㏆ U+33C6null
 ㏇ U+33C7null
 ㏈ U+33C8null
 ㏉ U+33C9null
 ㏊ U+33CAnull
 ㏋ U+33CBnull
 ㏌ U+33CCnull
 ㏍ U+33CDnull
 ㏎ U+33CEnull
 ㏏ U+33CFnull
 ㏐ U+33D0null
 ㏑ U+33D1null
 ㏒ U+33D2null
 ㏓ U+33D3null
 ㏔ U+33D4null
 ㏕ U+33D5null
 ㏖ U+33D6null
 ㏗ U+33D7null
 ㏘ U+33D8null
 ㏙ U+33D9null
 ㏚ U+33DAnull
 ㏛ U+33DBnull
 ㏜ U+33DCnull
 ㏝ U+33DDnull
 ㏞ U+33DEnull
 ㏟ U+33DFnull
 ㏿ U+33FFnull

CJK CompatibilityJapanese era names
items: 4

 ㍻ U+337Bnull
 ㍼ U+337Cnull
 ㍽ U+337Dnull
 ㍾ U+337Enull

CJK CompatibilityJapanese corporation
items: 1

 ㍿ U+337Fnull

CJK CompatibilityAbbreviations involving liter symbols
items: 4

 ㎕ U+3395null
 ㎖ U+3396null
 ㎗ U+3397null
 ㎘ U+3398null

CJK CompatibilityTelegraph symbols for days
items: 31

 ㏠ U+33E0null
 ㏡ U+33E1null
 ㏢ U+33E2null
 ㏣ U+33E3null
 ㏤ U+33E4null
 ㏥ U+33E5null
 ㏦ U+33E6null
 ㏧ U+33E7null
 ㏨ U+33E8null
 ㏩ U+33E9null
 ㏪ U+33EAnull
 ㏫ U+33EBnull
 ㏬ U+33ECnull
 ㏭ U+33EDnull
 ㏮ U+33EEnull
 ㏯ U+33EFnull
 ㏰ U+33F0null
 ㏱ U+33F1null
 ㏲ U+33F2null
 ㏳ U+33F3null
 ㏴ U+33F4null
 ㏵ U+33F5null
 ㏶ U+33F6null
 ㏷ U+33F7null
 ㏸ U+33F8null
 ㏹ U+33F9null
 ㏺ U+33FAnull
 ㏻ U+33FBnull
 ㏼ U+33FCnull
 ㏽ U+33FDnull
 ㏾ U+33FEnull

Cyrillic Extended BAbbreviation mark
items: 1

 ꙯ U+A66Fnull

Cyrillic Extended BCombining marks for Old Cyrillic
items: 12

 ꙴ U+A674null
 ꙵ U+A675null
 ꙶ U+A676null
 ꙷ U+A677null
 ꙸ U+A678null
 ꙹ U+A679null
 ꙺ U+A67Anull
 ꙻ U+A67Bnull
 ꙼ U+A67Cnull
 ꙽ U+A67Dnull
 ꚞ U+A69Enull
 ꚟ U+A69Fnull

Cyrillic Extended BIntonation marks for Lithuanian dialectology
items: 2

 ꚜ U+A69Cnull
 ꚝ U+A69Dnull

BamumCombining marks
items: 2

 ꛰ U+A6F0null
 ꛱ U+A6F1null

Latin Extended DMedievalist addition
items: 1

 ꝰ U+A770null

Latin Extended DAdditions for IPA
items: 2

 ꟸ U+A7F8null
 ꟹ U+A7F9null

Syloti NagriSign
items: 1

 ꠆ U+A806null

SaurashtraVirama
items: 1

 ꣄ U+A8C4null

Devanagari ExtendedCantillation marks (svara) for the Samaveda
items: 18

 ꣠ U+A8E0null
 ꣡ U+A8E1null
 ꣢ U+A8E2null
 ꣣ U+A8E3null
 ꣤ U+A8E4null
 ꣥ U+A8E5null
 ꣦ U+A8E6null
 ꣧ U+A8E7null
 ꣨ U+A8E8null
 ꣩ U+A8E9null
 ꣪ U+A8EAnull
 ꣫ U+A8EBnull
 ꣬ U+A8ECnull
 ꣭ U+A8EDnull
 ꣮ U+A8EEnull
 ꣯ U+A8EFnull
 ꣰ U+A8F0null
 ꣱ U+A8F1null

Kayah LiTone marks
items: 3

 ꤫ U+A92Bnull
 ꤬ U+A92Cnull
 ꤭ U+A92Dnull

RejangVirama
items: 1

 ꥓ U+A953null

JavaneseSign
items: 2

 ꦳ U+A9B3null
 ꧀ U+A9C0null

Tai VietVowels and finals
items: 7

 ꪰ U+AAB0null
 ꪲ U+AAB2null
 ꪳ U+AAB3null
 ꪴ U+AAB4null
 ꪷ U+AAB7null
 ꪸ U+AAB8null
 ꪾ U+AABEnull

Tai VietTones
items: 2

 ꪿ U+AABFnull
 ꫁ U+AAC1null

Meetei Mayek ExtensionsVirama
items: 1

 ꫶ U+AAF6null

Latin Extended EModifier letters for German dialectology
items: 4

 ꭜ U+AB5Cnull
 ꭝ U+AB5Dnull
 ꭞ U+AB5Enull
 ꭟ U+AB5Fnull

Meetei MayekPunctuation
items: 1

 ꯭ U+ABEDnull

Hangul Syllablesno subhead
items: 399

 가 U+AC00null
 개 U+AC1Cnull
 갸 U+AC38null
 걔 U+AC54null
 거 U+AC70null
 게 U+AC8Cnull
 겨 U+ACA8null
 계 U+ACC4null
 고 U+ACE0null
 과 U+ACFCnull
 괘 U+AD18null
 괴 U+AD34null
 교 U+AD50null
 구 U+AD6Cnull
 궈 U+AD88null
 궤 U+ADA4null
 귀 U+ADC0null
 규 U+ADDCnull
 그 U+ADF8null
 긔 U+AE14null
 기 U+AE30null
 까 U+AE4Cnull
 깨 U+AE68null
 꺄 U+AE84null
 꺠 U+AEA0null
 꺼 U+AEBCnull
 께 U+AED8null
 껴 U+AEF4null
 꼐 U+AF10null
 꼬 U+AF2Cnull
 꽈 U+AF48null
 꽤 U+AF64null
 꾀 U+AF80null
 꾜 U+AF9Cnull
 꾸 U+AFB8null
 꿔 U+AFD4null
 꿰 U+AFF0null
 뀌 U+B00Cnull
 뀨 U+B028null
 끄 U+B044null
 끠 U+B060null
 끼 U+B07Cnull
 나 U+B098null
 내 U+B0B4null
 냐 U+B0D0null
 냬 U+B0ECnull
 너 U+B108null
 네 U+B124null
 녀 U+B140null
 녜 U+B15Cnull
 노 U+B178null
 놔 U+B194null
 놰 U+B1B0null
 뇌 U+B1CCnull
 뇨 U+B1E8null
 누 U+B204null
 눠 U+B220null
 눼 U+B23Cnull
 뉘 U+B258null
 뉴 U+B274null
 느 U+B290null
 늬 U+B2ACnull
 니 U+B2C8null
 다 U+B2E4null
 대 U+B300null
 댜 U+B31Cnull
 댸 U+B338null
 더 U+B354null
 데 U+B370null
 뎌 U+B38Cnull
 뎨 U+B3A8null
 도 U+B3C4null
 돠 U+B3E0null
 돼 U+B3FCnull
 되 U+B418null
 됴 U+B434null
 두 U+B450null
 둬 U+B46Cnull
 뒈 U+B488null
 뒤 U+B4A4null
 듀 U+B4C0null
 드 U+B4DCnull
 듸 U+B4F8null
 디 U+B514null
 따 U+B530null
 때 U+B54Cnull
 땨 U+B568null
 떄 U+B584null
 떠 U+B5A0null
 떼 U+B5BCnull
 뗘 U+B5D8null
 뗴 U+B5F4null
 또 U+B610null
 똬 U+B62Cnull
 뙈 U+B648null
 뙤 U+B664null
 뚀 U+B680null
 뚜 U+B69Cnull
 뚸 U+B6B8null
 뛔 U+B6D4null
 뛰 U+B6F0null
 뜌 U+B70Cnull
 뜨 U+B728null
 띄 U+B744null
 띠 U+B760null
 라 U+B77Cnull
 래 U+B798null
 랴 U+B7B4null
 럐 U+B7D0null
 러 U+B7ECnull
 레 U+B808null
 려 U+B824null
 례 U+B840null
 로 U+B85Cnull
 롸 U+B878null
 뢔 U+B894null
 뢰 U+B8B0null
 료 U+B8CCnull
 루 U+B8E8null
 뤄 U+B904null
 뤠 U+B920null
 뤼 U+B93Cnull
 류 U+B958null
 르 U+B974null
 릐 U+B990null
 리 U+B9ACnull
 마 U+B9C8null
 매 U+B9E4null
 먀 U+BA00null
 먜 U+BA1Cnull
 머 U+BA38null
 메 U+BA54null
 며 U+BA70null
 몌 U+BA8Cnull
 모 U+BAA8null
 뫄 U+BAC4null
 뫠 U+BAE0null
 뫼 U+BAFCnull
 묘 U+BB18null
 무 U+BB34null
 뭐 U+BB50null
 뭬 U+BB6Cnull
 뮈 U+BB88null
 뮤 U+BBA4null
 므 U+BBC0null
 믜 U+BBDCnull
 미 U+BBF8null
 바 U+BC14null
 배 U+BC30null
 뱌 U+BC4Cnull
 뱨 U+BC68null
 버 U+BC84null
 베 U+BCA0null
 벼 U+BCBCnull
 볘 U+BCD8null
 보 U+BCF4null
 봐 U+BD10null
 봬 U+BD2Cnull
 뵈 U+BD48null
 뵤 U+BD64null
 부 U+BD80null
 붜 U+BD9Cnull
 붸 U+BDB8null
 뷔 U+BDD4null
 뷰 U+BDF0null
 브 U+BE0Cnull
 븨 U+BE28null
 비 U+BE44null
 빠 U+BE60null
 빼 U+BE7Cnull
 뺘 U+BE98null
 뺴 U+BEB4null
 뻐 U+BED0null
 뻬 U+BEECnull
 뼈 U+BF08null
 뼤 U+BF24null
 뽀 U+BF40null
 뽜 U+BF5Cnull
 뽸 U+BF78null
 뾔 U+BF94null
 뾰 U+BFB0null
 뿌 U+BFCCnull
 뿨 U+BFE8null
 쀄 U+C004null
 쀠 U+C020null
 쀼 U+C03Cnull
 쁘 U+C058null
 쁴 U+C074null
 삐 U+C090null
 사 U+C0ACnull
 새 U+C0C8null
 샤 U+C0E4null
 섀 U+C100null
 서 U+C11Cnull
 세 U+C138null
 셔 U+C154null
 셰 U+C170null
 소 U+C18Cnull
 솨 U+C1A8null
 쇄 U+C1C4null
 쇠 U+C1E0null
 쇼 U+C1FCnull
 수 U+C218null
 숴 U+C234null
 쉐 U+C250null
 쉬 U+C26Cnull
 슈 U+C288null
 스 U+C2A4null
 싀 U+C2C0null
 시 U+C2DCnull
 싸 U+C2F8null
 쌔 U+C314null
 쌰 U+C330null
 썌 U+C34Cnull
 써 U+C368null
 쎄 U+C384null
 쎠 U+C3A0null
 쎼 U+C3BCnull
 쏘 U+C3D8null
 쏴 U+C3F4null
 쐐 U+C410null
 쐬 U+C42Cnull
 쑈 U+C448null
 쑤 U+C464null
 쒀 U+C480null
 쒜 U+C49Cnull
 쒸 U+C4B8null
 쓔 U+C4D4null
 쓰 U+C4F0null
 씌 U+C50Cnull
 씨 U+C528null
 아 U+C544null
 애 U+C560null
 야 U+C57Cnull
 얘 U+C598null
 어 U+C5B4null
 에 U+C5D0null
 여 U+C5ECnull
 예 U+C608null
 오 U+C624null
 와 U+C640null
 왜 U+C65Cnull
 외 U+C678null
 요 U+C694null
 우 U+C6B0null
 워 U+C6CCnull
 웨 U+C6E8null
 위 U+C704null
 유 U+C720null
 으 U+C73Cnull
 의 U+C758null
 이 U+C774null
 자 U+C790null
 재 U+C7ACnull
 쟈 U+C7C8null
 쟤 U+C7E4null
 저 U+C800null
 제 U+C81Cnull
 져 U+C838null
 졔 U+C854null
 조 U+C870null
 좌 U+C88Cnull
 좨 U+C8A8null
 죄 U+C8C4null
 죠 U+C8E0null
 주 U+C8FCnull
 줘 U+C918null
 줴 U+C934null
 쥐 U+C950null
 쥬 U+C96Cnull
 즈 U+C988null
 즤 U+C9A4null
 지 U+C9C0null
 짜 U+C9DCnull
 째 U+C9F8null
 쨔 U+CA14null
 쨰 U+CA30null
 쩌 U+CA4Cnull
 쩨 U+CA68null
 쪄 U+CA84null
 쪠 U+CAA0null
 쪼 U+CABCnull
 쫘 U+CAD8null
 쫴 U+CAF4null
 쬐 U+CB10null
 쬬 U+CB2Cnull
 쭈 U+CB48null
 쭤 U+CB64null
 쮀 U+CB80null
 쮜 U+CB9Cnull
 쮸 U+CBB8null
 쯔 U+CBD4null
 쯰 U+CBF0null
 찌 U+CC0Cnull
 차 U+CC28null
 채 U+CC44null
 챠 U+CC60null
 챼 U+CC7Cnull
 처 U+CC98null
 체 U+CCB4null
 쳐 U+CCD0null
 쳬 U+CCECnull
 초 U+CD08null
 촤 U+CD24null
 쵀 U+CD40null
 최 U+CD5Cnull
 쵸 U+CD78null
 추 U+CD94null
 춰 U+CDB0null
 췌 U+CDCCnull
 취 U+CDE8null
 츄 U+CE04null
 츠 U+CE20null
 츼 U+CE3Cnull
 치 U+CE58null
 카 U+CE74null
 캐 U+CE90null
 캬 U+CEACnull
 컈 U+CEC8null
 커 U+CEE4null
 케 U+CF00null
 켜 U+CF1Cnull
 켸 U+CF38null
 코 U+CF54null
 콰 U+CF70null
 쾌 U+CF8Cnull
 쾨 U+CFA8null
 쿄 U+CFC4null
 쿠 U+CFE0null
 쿼 U+CFFCnull
 퀘 U+D018null
 퀴 U+D034null
 큐 U+D050null
 크 U+D06Cnull
 킈 U+D088null
 키 U+D0A4null
 타 U+D0C0null
 태 U+D0DCnull
 탸 U+D0F8null
 턔 U+D114null
 터 U+D130null
 테 U+D14Cnull
 텨 U+D168null
 톄 U+D184null
 토 U+D1A0null
 톼 U+D1BCnull
 퇘 U+D1D8null
 퇴 U+D1F4null
 툐 U+D210null
 투 U+D22Cnull
 퉈 U+D248null
 퉤 U+D264null
 튀 U+D280null
 튜 U+D29Cnull
 트 U+D2B8null
 틔 U+D2D4null
 티 U+D2F0null
 파 U+D30Cnull
 패 U+D328null
 퍄 U+D344null
 퍠 U+D360null
 퍼 U+D37Cnull
 페 U+D398null
 펴 U+D3B4null
 폐 U+D3D0null
 포 U+D3ECnull
 퐈 U+D408null
 퐤 U+D424null
 푀 U+D440null
 표 U+D45Cnull
 푸 U+D478null
 풔 U+D494null
 풰 U+D4B0null
 퓌 U+D4CCnull
 퓨 U+D4E8null
 프 U+D504null
 픠 U+D520null
 피 U+D53Cnull
 하 U+D558null
 해 U+D574null
 햐 U+D590null
 햬 U+D5ACnull
 허 U+D5C8null
 헤 U+D5E4null
 혀 U+D600null
 혜 U+D61Cnull
 호 U+D638null
 화 U+D654null
 홰 U+D670null
 회 U+D68Cnull
 효 U+D6A8null
 후 U+D6C4null
 훠 U+D6E0null
 훼 U+D6FCnull
 휘 U+D718null
 휴 U+D734null
 흐 U+D750null
 희 U+D76Cnull
 히 U+D788null

CJK Compatibility IdeographsPronunciation variants from KS X 1001:1998
items: 268

 豈 U+F900null
 更 U+F901null
 車 U+F902null
 賈 U+F903null
 滑 U+F904null
 串 U+F905null
 句 U+F906null
 龜 U+F907null
 龜 U+F908null
 契 U+F909null
 金 U+F90Anull
 喇 U+F90Bnull
 奈 U+F90Cnull
 懶 U+F90Dnull
 癩 U+F90Enull
 羅 U+F90Fnull
 蘿 U+F910null
 螺 U+F911null
 裸 U+F912null
 邏 U+F913null
 樂 U+F914null
 洛 U+F915null
 烙 U+F916null
 珞 U+F917null
 落 U+F918null
 酪 U+F919null
 駱 U+F91Anull
 亂 U+F91Bnull
 卵 U+F91Cnull
 欄 U+F91Dnull
 爛 U+F91Enull
 蘭 U+F91Fnull
 鸞 U+F920null
 嵐 U+F921null
 濫 U+F922null
 藍 U+F923null
 襤 U+F924null
 拉 U+F925null
 臘 U+F926null
 蠟 U+F927null
 廊 U+F928null
 朗 U+F929null
 浪 U+F92Anull
 狼 U+F92Bnull
 郎 U+F92Cnull
 來 U+F92Dnull
 冷 U+F92Enull
 勞 U+F92Fnull
 擄 U+F930null
 櫓 U+F931null
 爐 U+F932null
 盧 U+F933null
 老 U+F934null
 蘆 U+F935null
 虜 U+F936null
 路 U+F937null
 露 U+F938null
 魯 U+F939null
 鷺 U+F93Anull
 碌 U+F93Bnull
 祿 U+F93Cnull
 綠 U+F93Dnull
 菉 U+F93Enull
 錄 U+F93Fnull
 鹿 U+F940null
 論 U+F941null
 壟 U+F942null
 弄 U+F943null
 籠 U+F944null
 聾 U+F945null
 牢 U+F946null
 磊 U+F947null
 賂 U+F948null
 雷 U+F949null
 壘 U+F94Anull
 屢 U+F94Bnull
 樓 U+F94Cnull
 淚 U+F94Dnull
 漏 U+F94Enull
 累 U+F94Fnull
 縷 U+F950null
 陋 U+F951null
 勒 U+F952null
 肋 U+F953null
 凜 U+F954null
 凌 U+F955null
 稜 U+F956null
 綾 U+F957null
 菱 U+F958null
 陵 U+F959null
 讀 U+F95Anull
 拏 U+F95Bnull
 樂 U+F95Cnull
 諾 U+F95Dnull
 丹 U+F95Enull
 寧 U+F95Fnull
 怒 U+F960null
 率 U+F961null
 異 U+F962null
 北 U+F963null
 磻 U+F964null
 便 U+F965null
 復 U+F966null
 不 U+F967null
 泌 U+F968null
 數 U+F969null
 索 U+F96Anull
 參 U+F96Bnull
 塞 U+F96Cnull
 省 U+F96Dnull
 葉 U+F96Enull
 說 U+F96Fnull
 殺 U+F970null
 辰 U+F971null
 沈 U+F972null
 拾 U+F973null
 若 U+F974null
 掠 U+F975null
 略 U+F976null
 亮 U+F977null
 兩 U+F978null
 凉 U+F979null
 梁 U+F97Anull
 糧 U+F97Bnull
 良 U+F97Cnull
 諒 U+F97Dnull
 量 U+F97Enull
 勵 U+F97Fnull
 呂 U+F980null
 女 U+F981null
 廬 U+F982null
 旅 U+F983null
 濾 U+F984null
 礪 U+F985null
 閭 U+F986null
 驪 U+F987null
 麗 U+F988null
 黎 U+F989null
 力 U+F98Anull
 曆 U+F98Bnull
 歷 U+F98Cnull
 轢 U+F98Dnull
 年 U+F98Enull
 憐 U+F98Fnull
 戀 U+F990null
 撚 U+F991null
 漣 U+F992null
 煉 U+F993null
 璉 U+F994null
 秊 U+F995null
 練 U+F996null
 聯 U+F997null
 輦 U+F998null
 蓮 U+F999null
 連 U+F99Anull
 鍊 U+F99Bnull
 列 U+F99Cnull
 劣 U+F99Dnull
 咽 U+F99Enull
 烈 U+F99Fnull
 裂 U+F9A0null
 說 U+F9A1null
 廉 U+F9A2null
 念 U+F9A3null
 捻 U+F9A4null
 殮 U+F9A5null
 簾 U+F9A6null
 獵 U+F9A7null
 令 U+F9A8null
 囹 U+F9A9null
 寧 U+F9AAnull
 嶺 U+F9ABnull
 怜 U+F9ACnull
 玲 U+F9ADnull
 瑩 U+F9AEnull
 羚 U+F9AFnull
 聆 U+F9B0null
 鈴 U+F9B1null
 零 U+F9B2null
 靈 U+F9B3null
 領 U+F9B4null
 例 U+F9B5null
 禮 U+F9B6null
 醴 U+F9B7null
 隸 U+F9B8null
 惡 U+F9B9null
 了 U+F9BAnull
 僚 U+F9BBnull
 寮 U+F9BCnull
 尿 U+F9BDnull
 料 U+F9BEnull
 樂 U+F9BFnull
 燎 U+F9C0null
 療 U+F9C1null
 蓼 U+F9C2null
 遼 U+F9C3null
 龍 U+F9C4null
 暈 U+F9C5null
 阮 U+F9C6null
 劉 U+F9C7null
 杻 U+F9C8null
 柳 U+F9C9null
 流 U+F9CAnull
 溜 U+F9CBnull
 琉 U+F9CCnull
 留 U+F9CDnull
 硫 U+F9CEnull
 紐 U+F9CFnull
 類 U+F9D0null
 六 U+F9D1null
 戮 U+F9D2null
 陸 U+F9D3null
 倫 U+F9D4null
 崙 U+F9D5null
 淪 U+F9D6null
 輪 U+F9D7null
 律 U+F9D8null
 慄 U+F9D9null
 栗 U+F9DAnull
 率 U+F9DBnull
 隆 U+F9DCnull
 利 U+F9DDnull
 吏 U+F9DEnull
 履 U+F9DFnull
 易 U+F9E0null
 李 U+F9E1null
 梨 U+F9E2null
 泥 U+F9E3null
 理 U+F9E4null
 痢 U+F9E5null
 罹 U+F9E6null
 裏 U+F9E7null
 裡 U+F9E8null
 里 U+F9E9null
 離 U+F9EAnull
 匿 U+F9EBnull
 溺 U+F9ECnull
 吝 U+F9EDnull
 燐 U+F9EEnull
 璘 U+F9EFnull
 藺 U+F9F0null
 隣 U+F9F1null
 鱗 U+F9F2null
 麟 U+F9F3null
 林 U+F9F4null
 淋 U+F9F5null
 臨 U+F9F6null
 立 U+F9F7null
 笠 U+F9F8null
 粒 U+F9F9null
 狀 U+F9FAnull
 炙 U+F9FBnull
 識 U+F9FCnull
 什 U+F9FDnull
 茶 U+F9FEnull
 刺 U+F9FFnull
 切 U+FA00null
 度 U+FA01null
 拓 U+FA02null
 糖 U+FA03null
 宅 U+FA04null
 洞 U+FA05null
 暴 U+FA06null
 輻 U+FA07null
 行 U+FA08null
 降 U+FA09null
 見 U+FA0Anull
 廓 U+FA0Bnull

CJK Compatibility IdeographsDuplicate characters from Big 5
items: 2

 兀 U+FA0Cnull
 嗀 U+FA0Dnull

CJK Compatibility IdeographsThe IBM 32 compatibility ideographs
items: 20

 塚 U+FA10null
 晴 U+FA12null
 凞 U+FA15null
 猪 U+FA16null
 益 U+FA17null
 礼 U+FA18null
 神 U+FA19null
 祥 U+FA1Anull
 福 U+FA1Bnull
 靖 U+FA1Cnull
 精 U+FA1Dnull
 羽 U+FA1Enull
 蘒 U+FA20null
 諸 U+FA22null
 逸 U+FA25null
 都 U+FA26null
 飯 U+FA2Anull
 飼 U+FA2Bnull
 館 U+FA2Cnull
 鶴 U+FA2Dnull

CJK Compatibility IdeographsKorean compatibility ideographs
items: 2

 郞 U+FA2Enull
 隷 U+FA2Fnull

CJK Compatibility IdeographsJIS X 0213 compatibility ideographs
items: 59

 侮 U+FA30null
 僧 U+FA31null
 免 U+FA32null
 勉 U+FA33null
 勤 U+FA34null
 卑 U+FA35null
 喝 U+FA36null
 嘆 U+FA37null
 器 U+FA38null
 塀 U+FA39null
 墨 U+FA3Anull
 層 U+FA3Bnull
 屮 U+FA3Cnull
 悔 U+FA3Dnull
 慨 U+FA3Enull
 憎 U+FA3Fnull
 懲 U+FA40null
 敏 U+FA41null
 既 U+FA42null
 暑 U+FA43null
 梅 U+FA44null
 海 U+FA45null
 渚 U+FA46null
 漢 U+FA47null
 煮 U+FA48null
 爫 U+FA49null
 琢 U+FA4Anull
 碑 U+FA4Bnull
 社 U+FA4Cnull
 祉 U+FA4Dnull
 祈 U+FA4Enull
 祐 U+FA4Fnull
 祖 U+FA50null
 祝 U+FA51null
 禍 U+FA52null
 禎 U+FA53null
 穀 U+FA54null
 突 U+FA55null
 節 U+FA56null
 練 U+FA57null
 縉 U+FA58null
 繁 U+FA59null
 署 U+FA5Anull
 者 U+FA5Bnull
 臭 U+FA5Cnull
 艹 U+FA5Dnull
 艹 U+FA5Enull
 著 U+FA5Fnull
 褐 U+FA60null
 視 U+FA61null
 謁 U+FA62null
 謹 U+FA63null
 賓 U+FA64null
 贈 U+FA65null
 辶 U+FA66null
 逸 U+FA67null
 難 U+FA68null
 響 U+FA69null
 頻 U+FA6Anull

CJK Compatibility IdeographsARIB compatibility ideographs
items: 3

 恵 U+FA6Bnull
 𤋮 U+FA6Cnull
 舘 U+FA6Dnull

CJK Compatibility IdeographsDPRK compatibility ideographs
items: 106

 並 U+FA70null
 况 U+FA71null
 全 U+FA72null
 侀 U+FA73null
 充 U+FA74null
 冀 U+FA75null
 勇 U+FA76null
 勺 U+FA77null
 喝 U+FA78null
 啕 U+FA79null
 喙 U+FA7Anull
 嗢 U+FA7Bnull
 塚 U+FA7Cnull
 墳 U+FA7Dnull
 奄 U+FA7Enull
 奔 U+FA7Fnull
 婢 U+FA80null
 嬨 U+FA81null
 廒 U+FA82null
 廙 U+FA83null
 彩 U+FA84null
 徭 U+FA85null
 惘 U+FA86null
 慎 U+FA87null
 愈 U+FA88null
 憎 U+FA89null
 慠 U+FA8Anull
 懲 U+FA8Bnull
 戴 U+FA8Cnull
 揄 U+FA8Dnull
 搜 U+FA8Enull
 摒 U+FA8Fnull
 敖 U+FA90null
 晴 U+FA91null
 朗 U+FA92null
 望 U+FA93null
 杖 U+FA94null
 歹 U+FA95null
 殺 U+FA96null
 流 U+FA97null
 滛 U+FA98null
 滋 U+FA99null
 漢 U+FA9Anull
 瀞 U+FA9Bnull
 煮 U+FA9Cnull
 瞧 U+FA9Dnull
 爵 U+FA9Enull
 犯 U+FA9Fnull
 猪 U+FAA0null
 瑱 U+FAA1null
 甆 U+FAA2null
 画 U+FAA3null
 瘝 U+FAA4null
 瘟 U+FAA5null
 益 U+FAA6null
 盛 U+FAA7null
 直 U+FAA8null
 睊 U+FAA9null
 着 U+FAAAnull
 磌 U+FAABnull
 窱 U+FAACnull
 節 U+FAADnull
 类 U+FAAEnull
 絛 U+FAAFnull
 練 U+FAB0null
 缾 U+FAB1null
 者 U+FAB2null
 荒 U+FAB3null
 華 U+FAB4null
 蝹 U+FAB5null
 襁 U+FAB6null
 覆 U+FAB7null
 視 U+FAB8null
 調 U+FAB9null
 諸 U+FABAnull
 請 U+FABBnull
 謁 U+FABCnull
 諾 U+FABDnull
 諭 U+FABEnull
 謹 U+FABFnull
 變 U+FAC0null
 贈 U+FAC1null
 輸 U+FAC2null
 遲 U+FAC3null
 醙 U+FAC4null
 鉶 U+FAC5null
 陼 U+FAC6null
 難 U+FAC7null
 靖 U+FAC8null
 韛 U+FAC9null
 響 U+FACAnull
 頋 U+FACBnull
 頻 U+FACCnull
 鬒 U+FACDnull
 龜 U+FACEnull
 𢡊 U+FACFnull
 𢡄 U+FAD0null
 𣏕 U+FAD1null
 㮝 U+FAD2null
 䀘 U+FAD3null
 䀹 U+FAD4null
 𥉉 U+FAD5null
 𥳐 U+FAD6null
 𧻓 U+FAD7null
 齃 U+FAD8null
 龎 U+FAD9null

Alphabetic Presentation FormsLatin ligatures
items: 7

 ff U+FB00null
 fi U+FB01null
 fl U+FB02null
 ffi U+FB03null
 ffl U+FB04null
 ſt U+FB05null
 st U+FB06null

Alphabetic Presentation FormsArmenian ligatures
items: 5

 ﬓ U+FB13null
 ﬔ U+FB14null
 ﬕ U+FB15null
 ﬖ U+FB16null
 ﬗ U+FB17null

Alphabetic Presentation FormsHebrew presentation forms
items: 46

 ‎יִ‎ U+FB1Dnull
 ﬞ U+FB1Enull
 ‎ײַ‎ U+FB1Fnull
 ‎ﬠ‎ U+FB20null
 ‎ﬡ‎ U+FB21null
 ‎ﬢ‎ U+FB22null
 ‎ﬣ‎ U+FB23null
 ‎ﬤ‎ U+FB24null
 ‎ﬥ‎ U+FB25null
 ‎ﬦ‎ U+FB26null
 ‎ﬧ‎ U+FB27null
 ‎ﬨ‎ U+FB28null
 ﬩ U+FB29null
 ‎שׁ‎ U+FB2Anull
 ‎שׂ‎ U+FB2Bnull
 ‎שּׁ‎ U+FB2Cnull
 ‎שּׂ‎ U+FB2Dnull
 ‎אַ‎ U+FB2Enull
 ‎אָ‎ U+FB2Fnull
 ‎אּ‎ U+FB30null
 ‎בּ‎ U+FB31null
 ‎גּ‎ U+FB32null
 ‎דּ‎ U+FB33null
 ‎הּ‎ U+FB34null
 ‎וּ‎ U+FB35null
 ‎זּ‎ U+FB36null
 ‎טּ‎ U+FB38null
 ‎יּ‎ U+FB39null
 ‎ךּ‎ U+FB3Anull
 ‎כּ‎ U+FB3Bnull
 ‎לּ‎ U+FB3Cnull
 ‎מּ‎ U+FB3Enull
 ‎נּ‎ U+FB40null
 ‎סּ‎ U+FB41null
 ‎ףּ‎ U+FB43null
 ‎פּ‎ U+FB44null
 ‎צּ‎ U+FB46null
 ‎קּ‎ U+FB47null
 ‎רּ‎ U+FB48null
 ‎שּ‎ U+FB49null
 ‎תּ‎ U+FB4Anull
 ‎וֹ‎ U+FB4Bnull
 ‎בֿ‎ U+FB4Cnull
 ‎כֿ‎ U+FB4Dnull
 ‎פֿ‎ U+FB4Enull
 ‎ﭏ‎ U+FB4Fnull

Arabic Presentation Forms AGlyphs for contextual forms of letters for Persian, Urdu, Sindhi, etc.
items: 98

 ‎ﭐ‎ U+FB50null
 ‎ﭑ‎ U+FB51null
 ‎ﭒ‎ U+FB52null
 ‎ﭓ‎ U+FB53null
 ‎ﭔ‎ U+FB54null
 ‎ﭕ‎ U+FB55null
 ‎ﭖ‎ U+FB56null
 ‎ﭗ‎ U+FB57null
 ‎ﭘ‎ U+FB58null
 ‎ﭙ‎ U+FB59null
 ‎ﭚ‎ U+FB5Anull
 ‎ﭛ‎ U+FB5Bnull
 ‎ﭜ‎ U+FB5Cnull
 ‎ﭝ‎ U+FB5Dnull
 ‎ﭞ‎ U+FB5Enull
 ‎ﭟ‎ U+FB5Fnull
 ‎ﭠ‎ U+FB60null
 ‎ﭡ‎ U+FB61null
 ‎ﭢ‎ U+FB62null
 ‎ﭣ‎ U+FB63null
 ‎ﭤ‎ U+FB64null
 ‎ﭥ‎ U+FB65null
 ‎ﭦ‎ U+FB66null
 ‎ﭧ‎ U+FB67null
 ‎ﭨ‎ U+FB68null
 ‎ﭩ‎ U+FB69null
 ‎ﭪ‎ U+FB6Anull
 ‎ﭫ‎ U+FB6Bnull
 ‎ﭬ‎ U+FB6Cnull
 ‎ﭭ‎ U+FB6Dnull
 ‎ﭮ‎ U+FB6Enull
 ‎ﭯ‎ U+FB6Fnull
 ‎ﭰ‎ U+FB70null
 ‎ﭱ‎ U+FB71null
 ‎ﭲ‎ U+FB72null
 ‎ﭳ‎ U+FB73null
 ‎ﭴ‎ U+FB74null
 ‎ﭵ‎ U+FB75null
 ‎ﭶ‎ U+FB76null
 ‎ﭷ‎ U+FB77null
 ‎ﭸ‎ U+FB78null
 ‎ﭹ‎ U+FB79null
 ‎ﭺ‎ U+FB7Anull
 ‎ﭻ‎ U+FB7Bnull
 ‎ﭼ‎ U+FB7Cnull
 ‎ﭽ‎ U+FB7Dnull
 ‎ﭾ‎ U+FB7Enull
 ‎ﭿ‎ U+FB7Fnull
 ‎ﮀ‎ U+FB80null
 ‎ﮁ‎ U+FB81null
 ‎ﮂ‎ U+FB82null
 ‎ﮃ‎ U+FB83null
 ‎ﮄ‎ U+FB84null
 ‎ﮅ‎ U+FB85null
 ‎ﮆ‎ U+FB86null
 ‎ﮇ‎ U+FB87null
 ‎ﮈ‎ U+FB88null
 ‎ﮉ‎ U+FB89null
 ‎ﮊ‎ U+FB8Anull
 ‎ﮋ‎ U+FB8Bnull
 ‎ﮌ‎ U+FB8Cnull
 ‎ﮍ‎ U+FB8Dnull
 ‎ﮎ‎ U+FB8Enull
 ‎ﮏ‎ U+FB8Fnull
 ‎ﮐ‎ U+FB90null
 ‎ﮑ‎ U+FB91null
 ‎ﮒ‎ U+FB92null
 ‎ﮓ‎ U+FB93null
 ‎ﮔ‎ U+FB94null
 ‎ﮕ‎ U+FB95null
 ‎ﮖ‎ U+FB96null
 ‎ﮗ‎ U+FB97null
 ‎ﮘ‎ U+FB98null
 ‎ﮙ‎ U+FB99null
 ‎ﮚ‎ U+FB9Anull
 ‎ﮛ‎ U+FB9Bnull
 ‎ﮜ‎ U+FB9Cnull
 ‎ﮝ‎ U+FB9Dnull
 ‎ﮞ‎ U+FB9Enull
 ‎ﮟ‎ U+FB9Fnull
 ‎ﮠ‎ U+FBA0null
 ‎ﮡ‎ U+FBA1null
 ‎ﮢ‎ U+FBA2null
 ‎ﮣ‎ U+FBA3null
 ‎ﮤ‎ U+FBA4null
 ‎ﮥ‎ U+FBA5null
 ‎ﮦ‎ U+FBA6null
 ‎ﮧ‎ U+FBA7null
 ‎ﮨ‎ U+FBA8null
 ‎ﮩ‎ U+FBA9null
 ‎ﮪ‎ U+FBAAnull
 ‎ﮫ‎ U+FBABnull
 ‎ﮬ‎ U+FBACnull
 ‎ﮭ‎ U+FBADnull
 ‎ﮮ‎ U+FBAEnull
 ‎ﮯ‎ U+FBAFnull
 ‎ﮰ‎ U+FBB0null
 ‎ﮱ‎ U+FBB1null

Arabic Presentation Forms AGlyphs for contextual forms of letters for Central Asian languages
items: 23

 ‎ﯓ‎ U+FBD3null
 ‎ﯔ‎ U+FBD4null
 ‎ﯕ‎ U+FBD5null
 ‎ﯖ‎ U+FBD6null
 ‎ﯗ‎ U+FBD7null
 ‎ﯘ‎ U+FBD8null
 ‎ﯙ‎ U+FBD9null
 ‎ﯚ‎ U+FBDAnull
 ‎ﯛ‎ U+FBDBnull
 ‎ﯜ‎ U+FBDCnull
 ‎ﯝ‎ U+FBDDnull
 ‎ﯞ‎ U+FBDEnull
 ‎ﯟ‎ U+FBDFnull
 ‎ﯠ‎ U+FBE0null
 ‎ﯡ‎ U+FBE1null
 ‎ﯢ‎ U+FBE2null
 ‎ﯣ‎ U+FBE3null
 ‎ﯤ‎ U+FBE4null
 ‎ﯥ‎ U+FBE5null
 ‎ﯦ‎ U+FBE6null
 ‎ﯧ‎ U+FBE7null
 ‎ﯨ‎ U+FBE8null
 ‎ﯩ‎ U+FBE9null

Arabic Presentation Forms ALigatures (two elements)
items: 340

 ‎ﯪ‎ U+FBEAnull
 ‎ﯫ‎ U+FBEBnull
 ‎ﯬ‎ U+FBECnull
 ‎ﯭ‎ U+FBEDnull
 ‎ﯮ‎ U+FBEEnull
 ‎ﯯ‎ U+FBEFnull
 ‎ﯰ‎ U+FBF0null
 ‎ﯱ‎ U+FBF1null
 ‎ﯲ‎ U+FBF2null
 ‎ﯳ‎ U+FBF3null
 ‎ﯴ‎ U+FBF4null
 ‎ﯵ‎ U+FBF5null
 ‎ﯶ‎ U+FBF6null
 ‎ﯷ‎ U+FBF7null
 ‎ﯸ‎ U+FBF8null
 ‎ﯹ‎ U+FBF9null
 ‎ﯺ‎ U+FBFAnull
 ‎ﯻ‎ U+FBFBnull
 ‎ﯼ‎ U+FBFCnull
 ‎ﯽ‎ U+FBFDnull
 ‎ﯾ‎ U+FBFEnull
 ‎ﯿ‎ U+FBFFnull
 ‎ﰀ‎ U+FC00null
 ‎ﰁ‎ U+FC01null
 ‎ﰂ‎ U+FC02null
 ‎ﰃ‎ U+FC03null
 ‎ﰄ‎ U+FC04null
 ‎ﰅ‎ U+FC05null
 ‎ﰆ‎ U+FC06null
 ‎ﰇ‎ U+FC07null
 ‎ﰈ‎ U+FC08null
 ‎ﰉ‎ U+FC09null
 ‎ﰊ‎ U+FC0Anull
 ‎ﰋ‎ U+FC0Bnull
 ‎ﰌ‎ U+FC0Cnull
 ‎ﰍ‎ U+FC0Dnull
 ‎ﰎ‎ U+FC0Enull
 ‎ﰏ‎ U+FC0Fnull
 ‎ﰐ‎ U+FC10null
 ‎ﰑ‎ U+FC11null
 ‎ﰒ‎ U+FC12null
 ‎ﰓ‎ U+FC13null
 ‎ﰔ‎ U+FC14null
 ‎ﰕ‎ U+FC15null
 ‎ﰖ‎ U+FC16null
 ‎ﰗ‎ U+FC17null
 ‎ﰘ‎ U+FC18null
 ‎ﰙ‎ U+FC19null
 ‎ﰚ‎ U+FC1Anull
 ‎ﰛ‎ U+FC1Bnull
 ‎ﰜ‎ U+FC1Cnull
 ‎ﰝ‎ U+FC1Dnull
 ‎ﰞ‎ U+FC1Enull
 ‎ﰟ‎ U+FC1Fnull
 ‎ﰠ‎ U+FC20null
 ‎ﰡ‎ U+FC21null
 ‎ﰢ‎ U+FC22null
 ‎ﰣ‎ U+FC23null
 ‎ﰤ‎ U+FC24null
 ‎ﰥ‎ U+FC25null
 ‎ﰦ‎ U+FC26null
 ‎ﰧ‎ U+FC27null
 ‎ﰨ‎ U+FC28null
 ‎ﰩ‎ U+FC29null
 ‎ﰪ‎ U+FC2Anull
 ‎ﰫ‎ U+FC2Bnull
 ‎ﰬ‎ U+FC2Cnull
 ‎ﰭ‎ U+FC2Dnull
 ‎ﰮ‎ U+FC2Enull
 ‎ﰯ‎ U+FC2Fnull
 ‎ﰰ‎ U+FC30null
 ‎ﰱ‎ U+FC31null
 ‎ﰲ‎ U+FC32null
 ‎ﰳ‎ U+FC33null
 ‎ﰴ‎ U+FC34null
 ‎ﰵ‎ U+FC35null
 ‎ﰶ‎ U+FC36null
 ‎ﰷ‎ U+FC37null
 ‎ﰸ‎ U+FC38null
 ‎ﰹ‎ U+FC39null
 ‎ﰺ‎ U+FC3Anull
 ‎ﰻ‎ U+FC3Bnull
 ‎ﰼ‎ U+FC3Cnull
 ‎ﰽ‎ U+FC3Dnull
 ‎ﰾ‎ U+FC3Enull
 ‎ﰿ‎ U+FC3Fnull
 ‎ﱀ‎ U+FC40null
 ‎ﱁ‎ U+FC41null
 ‎ﱂ‎ U+FC42null
 ‎ﱃ‎ U+FC43null
 ‎ﱄ‎ U+FC44null
 ‎ﱅ‎ U+FC45null
 ‎ﱆ‎ U+FC46null
 ‎ﱇ‎ U+FC47null
 ‎ﱈ‎ U+FC48null
 ‎ﱉ‎ U+FC49null
 ‎ﱊ‎ U+FC4Anull
 ‎ﱋ‎ U+FC4Bnull
 ‎ﱌ‎ U+FC4Cnull
 ‎ﱍ‎ U+FC4Dnull
 ‎ﱎ‎ U+FC4Enull
 ‎ﱏ‎ U+FC4Fnull
 ‎ﱐ‎ U+FC50null
 ‎ﱑ‎ U+FC51null
 ‎ﱒ‎ U+FC52null
 ‎ﱓ‎ U+FC53null
 ‎ﱔ‎ U+FC54null
 ‎ﱕ‎ U+FC55null
 ‎ﱖ‎ U+FC56null
 ‎ﱗ‎ U+FC57null
 ‎ﱘ‎ U+FC58null
 ‎ﱙ‎ U+FC59null
 ‎ﱚ‎ U+FC5Anull
 ‎ﱛ‎ U+FC5Bnull
 ‎ﱜ‎ U+FC5Cnull
 ‎ﱝ‎ U+FC5Dnull
 ‎ﱞ‎ U+FC5Enull
 ‎ﱟ‎ U+FC5Fnull
 ‎ﱠ‎ U+FC60null
 ‎ﱡ‎ U+FC61null
 ‎ﱢ‎ U+FC62null
 ‎ﱣ‎ U+FC63null
 ‎ﱤ‎ U+FC64null
 ‎ﱥ‎ U+FC65null
 ‎ﱦ‎ U+FC66null
 ‎ﱧ‎ U+FC67null
 ‎ﱨ‎ U+FC68null
 ‎ﱩ‎ U+FC69null
 ‎ﱪ‎ U+FC6Anull
 ‎ﱫ‎ U+FC6Bnull
 ‎ﱬ‎ U+FC6Cnull
 ‎ﱭ‎ U+FC6Dnull
 ‎ﱮ‎ U+FC6Enull
 ‎ﱯ‎ U+FC6Fnull
 ‎ﱰ‎ U+FC70null
 ‎ﱱ‎ U+FC71null
 ‎ﱲ‎ U+FC72null
 ‎ﱳ‎ U+FC73null
 ‎ﱴ‎ U+FC74null
 ‎ﱵ‎ U+FC75null
 ‎ﱶ‎ U+FC76null
 ‎ﱷ‎ U+FC77null
 ‎ﱸ‎ U+FC78null
 ‎ﱹ‎ U+FC79null
 ‎ﱺ‎ U+FC7Anull
 ‎ﱻ‎ U+FC7Bnull
 ‎ﱼ‎ U+FC7Cnull
 ‎ﱽ‎ U+FC7Dnull
 ‎ﱾ‎ U+FC7Enull
 ‎ﱿ‎ U+FC7Fnull
 ‎ﲀ‎ U+FC80null
 ‎ﲁ‎ U+FC81null
 ‎ﲂ‎ U+FC82null
 ‎ﲃ‎ U+FC83null
 ‎ﲄ‎ U+FC84null
 ‎ﲅ‎ U+FC85null
 ‎ﲆ‎ U+FC86null
 ‎ﲇ‎ U+FC87null
 ‎ﲈ‎ U+FC88null
 ‎ﲉ‎ U+FC89null
 ‎ﲊ‎ U+FC8Anull
 ‎ﲋ‎ U+FC8Bnull
 ‎ﲌ‎ U+FC8Cnull
 ‎ﲍ‎ U+FC8Dnull
 ‎ﲎ‎ U+FC8Enull
 ‎ﲏ‎ U+FC8Fnull
 ‎ﲐ‎ U+FC90null
 ‎ﲑ‎ U+FC91null
 ‎ﲒ‎ U+FC92null
 ‎ﲓ‎ U+FC93null
 ‎ﲔ‎ U+FC94null
 ‎ﲕ‎ U+FC95null
 ‎ﲖ‎ U+FC96null
 ‎ﲗ‎ U+FC97null
 ‎ﲘ‎ U+FC98null
 ‎ﲙ‎ U+FC99null
 ‎ﲚ‎ U+FC9Anull
 ‎ﲛ‎ U+FC9Bnull
 ‎ﲜ‎ U+FC9Cnull
 ‎ﲝ‎ U+FC9Dnull
 ‎ﲞ‎ U+FC9Enull
 ‎ﲟ‎ U+FC9Fnull
 ‎ﲠ‎ U+FCA0null
 ‎ﲡ‎ U+FCA1null
 ‎ﲢ‎ U+FCA2null
 ‎ﲣ‎ U+FCA3null
 ‎ﲤ‎ U+FCA4null
 ‎ﲥ‎ U+FCA5null
 ‎ﲦ‎ U+FCA6null
 ‎ﲧ‎ U+FCA7null
 ‎ﲨ‎ U+FCA8null
 ‎ﲩ‎ U+FCA9null
 ‎ﲪ‎ U+FCAAnull
 ‎ﲫ‎ U+FCABnull
 ‎ﲬ‎ U+FCACnull
 ‎ﲭ‎ U+FCADnull
 ‎ﲮ‎ U+FCAEnull
 ‎ﲯ‎ U+FCAFnull
 ‎ﲰ‎ U+FCB0null
 ‎ﲱ‎ U+FCB1null
 ‎ﲲ‎ U+FCB2null
 ‎ﲳ‎ U+FCB3null
 ‎ﲴ‎ U+FCB4null
 ‎ﲵ‎ U+FCB5null
 ‎ﲶ‎ U+FCB6null
 ‎ﲷ‎ U+FCB7null
 ‎ﲸ‎ U+FCB8null
 ‎ﲹ‎ U+FCB9null
 ‎ﲺ‎ U+FCBAnull
 ‎ﲻ‎ U+FCBBnull
 ‎ﲼ‎ U+FCBCnull
 ‎ﲽ‎ U+FCBDnull
 ‎ﲾ‎ U+FCBEnull
 ‎ﲿ‎ U+FCBFnull
 ‎ﳀ‎ U+FCC0null
 ‎ﳁ‎ U+FCC1null
 ‎ﳂ‎ U+FCC2null
 ‎ﳃ‎ U+FCC3null
 ‎ﳄ‎ U+FCC4null
 ‎ﳅ‎ U+FCC5null
 ‎ﳆ‎ U+FCC6null
 ‎ﳇ‎ U+FCC7null
 ‎ﳈ‎ U+FCC8null
 ‎ﳉ‎ U+FCC9null
 ‎ﳊ‎ U+FCCAnull
 ‎ﳋ‎ U+FCCBnull
 ‎ﳌ‎ U+FCCCnull
 ‎ﳍ‎ U+FCCDnull
 ‎ﳎ‎ U+FCCEnull
 ‎ﳏ‎ U+FCCFnull
 ‎ﳐ‎ U+FCD0null
 ‎ﳑ‎ U+FCD1null
 ‎ﳒ‎ U+FCD2null
 ‎ﳓ‎ U+FCD3null
 ‎ﳔ‎ U+FCD4null
 ‎ﳕ‎ U+FCD5null
 ‎ﳖ‎ U+FCD6null
 ‎ﳗ‎ U+FCD7null
 ‎ﳘ‎ U+FCD8null
 ‎ﳙ‎ U+FCD9null
 ‎ﳚ‎ U+FCDAnull
 ‎ﳛ‎ U+FCDBnull
 ‎ﳜ‎ U+FCDCnull
 ‎ﳝ‎ U+FCDDnull
 ‎ﳞ‎ U+FCDEnull
 ‎ﳟ‎ U+FCDFnull
 ‎ﳠ‎ U+FCE0null
 ‎ﳡ‎ U+FCE1null
 ‎ﳢ‎ U+FCE2null
 ‎ﳣ‎ U+FCE3null
 ‎ﳤ‎ U+FCE4null
 ‎ﳥ‎ U+FCE5null
 ‎ﳦ‎ U+FCE6null
 ‎ﳧ‎ U+FCE7null
 ‎ﳨ‎ U+FCE8null
 ‎ﳩ‎ U+FCE9null
 ‎ﳪ‎ U+FCEAnull
 ‎ﳫ‎ U+FCEBnull
 ‎ﳬ‎ U+FCECnull
 ‎ﳭ‎ U+FCEDnull
 ‎ﳮ‎ U+FCEEnull
 ‎ﳯ‎ U+FCEFnull
 ‎ﳰ‎ U+FCF0null
 ‎ﳱ‎ U+FCF1null
 ‎ﳲ‎ U+FCF2null
 ‎ﳳ‎ U+FCF3null
 ‎ﳴ‎ U+FCF4null
 ‎ﳵ‎ U+FCF5null
 ‎ﳶ‎ U+FCF6null
 ‎ﳷ‎ U+FCF7null
 ‎ﳸ‎ U+FCF8null
 ‎ﳹ‎ U+FCF9null
 ‎ﳺ‎ U+FCFAnull
 ‎ﳻ‎ U+FCFBnull
 ‎ﳼ‎ U+FCFCnull
 ‎ﳽ‎ U+FCFDnull
 ‎ﳾ‎ U+FCFEnull
 ‎ﳿ‎ U+FCFFnull
 ‎ﴀ‎ U+FD00null
 ‎ﴁ‎ U+FD01null
 ‎ﴂ‎ U+FD02null
 ‎ﴃ‎ U+FD03null
 ‎ﴄ‎ U+FD04null
 ‎ﴅ‎ U+FD05null
 ‎ﴆ‎ U+FD06null
 ‎ﴇ‎ U+FD07null
 ‎ﴈ‎ U+FD08null
 ‎ﴉ‎ U+FD09null
 ‎ﴊ‎ U+FD0Anull
 ‎ﴋ‎ U+FD0Bnull
 ‎ﴌ‎ U+FD0Cnull
 ‎ﴍ‎ U+FD0Dnull
 ‎ﴎ‎ U+FD0Enull
 ‎ﴏ‎ U+FD0Fnull
 ‎ﴐ‎ U+FD10null
 ‎ﴑ‎ U+FD11null
 ‎ﴒ‎ U+FD12null
 ‎ﴓ‎ U+FD13null
 ‎ﴔ‎ U+FD14null
 ‎ﴕ‎ U+FD15null
 ‎ﴖ‎ U+FD16null
 ‎ﴗ‎ U+FD17null
 ‎ﴘ‎ U+FD18null
 ‎ﴙ‎ U+FD19null
 ‎ﴚ‎ U+FD1Anull
 ‎ﴛ‎ U+FD1Bnull
 ‎ﴜ‎ U+FD1Cnull
 ‎ﴝ‎ U+FD1Dnull
 ‎ﴞ‎ U+FD1Enull
 ‎ﴟ‎ U+FD1Fnull
 ‎ﴠ‎ U+FD20null
 ‎ﴡ‎ U+FD21null
 ‎ﴢ‎ U+FD22null
 ‎ﴣ‎ U+FD23null
 ‎ﴤ‎ U+FD24null
 ‎ﴥ‎ U+FD25null
 ‎ﴦ‎ U+FD26null
 ‎ﴧ‎ U+FD27null
 ‎ﴨ‎ U+FD28null
 ‎ﴩ‎ U+FD29null
 ‎ﴪ‎ U+FD2Anull
 ‎ﴫ‎ U+FD2Bnull
 ‎ﴬ‎ U+FD2Cnull
 ‎ﴭ‎ U+FD2Dnull
 ‎ﴮ‎ U+FD2Enull
 ‎ﴯ‎ U+FD2Fnull
 ‎ﴰ‎ U+FD30null
 ‎ﴱ‎ U+FD31null
 ‎ﴲ‎ U+FD32null
 ‎ﴳ‎ U+FD33null
 ‎ﴴ‎ U+FD34null
 ‎ﴵ‎ U+FD35null
 ‎ﴶ‎ U+FD36null
 ‎ﴷ‎ U+FD37null
 ‎ﴸ‎ U+FD38null
 ‎ﴹ‎ U+FD39null
 ‎ﴺ‎ U+FD3Anull
 ‎ﴻ‎ U+FD3Bnull
 ‎ﴼ‎ U+FD3Cnull
 ‎ﴽ‎ U+FD3Dnull

Arabic Presentation Forms ALigatures (three elements)
items: 118

 ‎ﵐ‎ U+FD50null
 ‎ﵑ‎ U+FD51null
 ‎ﵒ‎ U+FD52null
 ‎ﵓ‎ U+FD53null
 ‎ﵔ‎ U+FD54null
 ‎ﵕ‎ U+FD55null
 ‎ﵖ‎ U+FD56null
 ‎ﵗ‎ U+FD57null
 ‎ﵘ‎ U+FD58null
 ‎ﵙ‎ U+FD59null
 ‎ﵚ‎ U+FD5Anull
 ‎ﵛ‎ U+FD5Bnull
 ‎ﵜ‎ U+FD5Cnull
 ‎ﵝ‎ U+FD5Dnull
 ‎ﵞ‎ U+FD5Enull
 ‎ﵟ‎ U+FD5Fnull
 ‎ﵠ‎ U+FD60null
 ‎ﵡ‎ U+FD61null
 ‎ﵢ‎ U+FD62null
 ‎ﵣ‎ U+FD63null
 ‎ﵤ‎ U+FD64null
 ‎ﵥ‎ U+FD65null
 ‎ﵦ‎ U+FD66null
 ‎ﵧ‎ U+FD67null
 ‎ﵨ‎ U+FD68null
 ‎ﵩ‎ U+FD69null
 ‎ﵪ‎ U+FD6Anull
 ‎ﵫ‎ U+FD6Bnull
 ‎ﵬ‎ U+FD6Cnull
 ‎ﵭ‎ U+FD6Dnull
 ‎ﵮ‎ U+FD6Enull
 ‎ﵯ‎ U+FD6Fnull
 ‎ﵰ‎ U+FD70null
 ‎ﵱ‎ U+FD71null
 ‎ﵲ‎ U+FD72null
 ‎ﵳ‎ U+FD73null
 ‎ﵴ‎ U+FD74null
 ‎ﵵ‎ U+FD75null
 ‎ﵶ‎ U+FD76null
 ‎ﵷ‎ U+FD77null
 ‎ﵸ‎ U+FD78null
 ‎ﵹ‎ U+FD79null
 ‎ﵺ‎ U+FD7Anull
 ‎ﵻ‎ U+FD7Bnull
 ‎ﵼ‎ U+FD7Cnull
 ‎ﵽ‎ U+FD7Dnull
 ‎ﵾ‎ U+FD7Enull
 ‎ﵿ‎ U+FD7Fnull
 ‎ﶀ‎ U+FD80null
 ‎ﶁ‎ U+FD81null
 ‎ﶂ‎ U+FD82null
 ‎ﶃ‎ U+FD83null
 ‎ﶄ‎ U+FD84null
 ‎ﶅ‎ U+FD85null
 ‎ﶆ‎ U+FD86null
 ‎ﶇ‎ U+FD87null
 ‎ﶈ‎ U+FD88null
 ‎ﶉ‎ U+FD89null
 ‎ﶊ‎ U+FD8Anull
 ‎ﶋ‎ U+FD8Bnull
 ‎ﶌ‎ U+FD8Cnull
 ‎ﶍ‎ U+FD8Dnull
 ‎ﶎ‎ U+FD8Enull
 ‎ﶏ‎ U+FD8Fnull
 ‎ﶒ‎ U+FD92null
 ‎ﶓ‎ U+FD93null
 ‎ﶔ‎ U+FD94null
 ‎ﶕ‎ U+FD95null
 ‎ﶖ‎ U+FD96null
 ‎ﶗ‎ U+FD97null
 ‎ﶘ‎ U+FD98null
 ‎ﶙ‎ U+FD99null
 ‎ﶚ‎ U+FD9Anull
 ‎ﶛ‎ U+FD9Bnull
 ‎ﶜ‎ U+FD9Cnull
 ‎ﶝ‎ U+FD9Dnull
 ‎ﶞ‎ U+FD9Enull
 ‎ﶟ‎ U+FD9Fnull
 ‎ﶠ‎ U+FDA0null
 ‎ﶡ‎ U+FDA1null
 ‎ﶢ‎ U+FDA2null
 ‎ﶣ‎ U+FDA3null
 ‎ﶤ‎ U+FDA4null
 ‎ﶥ‎ U+FDA5null
 ‎ﶦ‎ U+FDA6null
 ‎ﶧ‎ U+FDA7null
 ‎ﶨ‎ U+FDA8null
 ‎ﶩ‎ U+FDA9null
 ‎ﶪ‎ U+FDAAnull
 ‎ﶫ‎ U+FDABnull
 ‎ﶬ‎ U+FDACnull
 ‎ﶭ‎ U+FDADnull
 ‎ﶮ‎ U+FDAEnull
 ‎ﶯ‎ U+FDAFnull
 ‎ﶰ‎ U+FDB0null
 ‎ﶱ‎ U+FDB1null
 ‎ﶲ‎ U+FDB2null
 ‎ﶳ‎ U+FDB3null
 ‎ﶴ‎ U+FDB4null
 ‎ﶵ‎ U+FDB5null
 ‎ﶶ‎ U+FDB6null
 ‎ﶷ‎ U+FDB7null
 ‎ﶸ‎ U+FDB8null
 ‎ﶹ‎ U+FDB9null
 ‎ﶺ‎ U+FDBAnull
 ‎ﶻ‎ U+FDBBnull
 ‎ﶼ‎ U+FDBCnull
 ‎ﶽ‎ U+FDBDnull
 ‎ﶾ‎ U+FDBEnull
 ‎ﶿ‎ U+FDBFnull
 ‎ﷀ‎ U+FDC0null
 ‎ﷁ‎ U+FDC1null
 ‎ﷂ‎ U+FDC2null
 ‎ﷃ‎ U+FDC3null
 ‎ﷄ‎ U+FDC4null
 ‎ﷅ‎ U+FDC5null
 ‎ﷆ‎ U+FDC6null
 ‎ﷇ‎ U+FDC7null

Arabic Presentation Forms AWord ligatures
items: 12

 ‎ﷰ‎ U+FDF0null
 ‎ﷱ‎ U+FDF1null
 ‎ﷲ‎ U+FDF2null
 ‎ﷳ‎ U+FDF3null
 ‎ﷴ‎ U+FDF4null
 ‎ﷵ‎ U+FDF5null
 ‎ﷶ‎ U+FDF6null
 ‎ﷷ‎ U+FDF7null
 ‎ﷸ‎ U+FDF8null
 ‎ﷹ‎ U+FDF9null
 ‎ﷺ‎ U+FDFAnull
 ‎ﷻ‎ U+FDFBnull

Arabic Presentation Forms ACurrency symbol
items: 1

 ‎﷼‎ U+FDFCnull

Vertical FormsGlyphs for vertical variants
items: 10

 ︐ U+FE10null
 ︑ U+FE11null
 ︒ U+FE12null
 ︓ U+FE13null
 ︔ U+FE14null
 ︕ U+FE15null
 ︖ U+FE16null
 ︗ U+FE17null
 ︘ U+FE18null
 ︙ U+FE19null

Combining Half MarksCombining half marks
items: 6

 ︠ U+FE20null
 ︡ U+FE21null
 ︢ U+FE22null
 ︣ U+FE23null
 ︮ U+FE2Enull
 ︯ U+FE2Fnull

Combining Half MarksContinuous macrons for Coptic
items: 3

 ︤ U+FE24null
 ︥ U+FE25null
 ︦ U+FE26null

Combining Half MarksCombining half marks below
items: 7

 ︧ U+FE27null
 ︨ U+FE28null
 ︩ U+FE29null
 ︪ U+FE2Anull
 ︫ U+FE2Bnull
 ︬ U+FE2Cnull
 ︭ U+FE2Dnull

CJK Compatibility FormsGlyphs for vertical variants
items: 23

 ︰ U+FE30null
 ︱ U+FE31null
 ︲ U+FE32null
 ︳ U+FE33null
 ︴ U+FE34null
 ︵ U+FE35null
 ︶ U+FE36null
 ︷ U+FE37null
 ︸ U+FE38null
 ︹ U+FE39null
 ︺ U+FE3Anull
 ︻ U+FE3Bnull
 ︼ U+FE3Cnull
 ︽ U+FE3Dnull
 ︾ U+FE3Enull
 ︿ U+FE3Fnull
 ﹀ U+FE40null
 ﹁ U+FE41null
 ﹂ U+FE42null
 ﹃ U+FE43null
 ﹄ U+FE44null
 ﹇ U+FE47null
 ﹈ U+FE48null

CJK Compatibility FormsOverscores and underscores
items: 7

 ﹉ U+FE49null
 ﹊ U+FE4Anull
 ﹋ U+FE4Bnull
 ﹌ U+FE4Cnull
 ﹍ U+FE4Dnull
 ﹎ U+FE4Enull
 ﹏ U+FE4Fnull

Small Form VariantsSmall form variants
items: 26

 ﹐ U+FE50null
 ﹑ U+FE51null
 ﹒ U+FE52null
 ﹔ U+FE54null
 ﹕ U+FE55null
 ﹖ U+FE56null
 ﹗ U+FE57null
 ﹘ U+FE58null
 ﹙ U+FE59null
 ﹚ U+FE5Anull
 ﹛ U+FE5Bnull
 ﹜ U+FE5Cnull
 ﹝ U+FE5Dnull
 ﹞ U+FE5Enull
 ﹟ U+FE5Fnull
 ﹠ U+FE60null
 ﹡ U+FE61null
 ﹢ U+FE62null
 ﹣ U+FE63null
 ﹤ U+FE64null
 ﹥ U+FE65null
 ﹦ U+FE66null
 ﹨ U+FE68null
 ﹩ U+FE69null
 ﹪ U+FE6Anull
 ﹫ U+FE6Bnull

Arabic Presentation Forms BGlyphs for spacing forms of Arabic points
items: 14

 ‎ﹰ‎ U+FE70null
 ‎ﹱ‎ U+FE71null
 ‎ﹲ‎ U+FE72null
 ‎ﹴ‎ U+FE74null
 ‎ﹶ‎ U+FE76null
 ‎ﹷ‎ U+FE77null
 ‎ﹸ‎ U+FE78null
 ‎ﹹ‎ U+FE79null
 ‎ﹺ‎ U+FE7Anull
 ‎ﹻ‎ U+FE7Bnull
 ‎ﹼ‎ U+FE7Cnull
 ‎ﹽ‎ U+FE7Dnull
 ‎ﹾ‎ U+FE7Enull
 ‎ﹿ‎ U+FE7Fnull

Arabic Presentation Forms BBasic glyphs for Arabic language contextual forms
items: 125

 ‎ﺀ‎ U+FE80null
 ‎ﺁ‎ U+FE81null
 ‎ﺂ‎ U+FE82null
 ‎ﺃ‎ U+FE83null
 ‎ﺄ‎ U+FE84null
 ‎ﺅ‎ U+FE85null
 ‎ﺆ‎ U+FE86null
 ‎ﺇ‎ U+FE87null
 ‎ﺈ‎ U+FE88null
 ‎ﺉ‎ U+FE89null
 ‎ﺊ‎ U+FE8Anull
 ‎ﺋ‎ U+FE8Bnull
 ‎ﺌ‎ U+FE8Cnull
 ‎ﺍ‎ U+FE8Dnull
 ‎ﺎ‎ U+FE8Enull
 ‎ﺏ‎ U+FE8Fnull
 ‎ﺐ‎ U+FE90null
 ‎ﺑ‎ U+FE91null
 ‎ﺒ‎ U+FE92null
 ‎ﺓ‎ U+FE93null
 ‎ﺔ‎ U+FE94null
 ‎ﺕ‎ U+FE95null
 ‎ﺖ‎ U+FE96null
 ‎ﺗ‎ U+FE97null
 ‎ﺘ‎ U+FE98null
 ‎ﺙ‎ U+FE99null
 ‎ﺚ‎ U+FE9Anull
 ‎ﺛ‎ U+FE9Bnull
 ‎ﺜ‎ U+FE9Cnull
 ‎ﺝ‎ U+FE9Dnull
 ‎ﺞ‎ U+FE9Enull
 ‎ﺟ‎ U+FE9Fnull
 ‎ﺠ‎ U+FEA0null
 ‎ﺡ‎ U+FEA1null
 ‎ﺢ‎ U+FEA2null
 ‎ﺣ‎ U+FEA3null
 ‎ﺤ‎ U+FEA4null
 ‎ﺥ‎ U+FEA5null
 ‎ﺦ‎ U+FEA6null
 ‎ﺧ‎ U+FEA7null
 ‎ﺨ‎ U+FEA8null
 ‎ﺩ‎ U+FEA9null
 ‎ﺪ‎ U+FEAAnull
 ‎ﺫ‎ U+FEABnull
 ‎ﺬ‎ U+FEACnull
 ‎ﺭ‎ U+FEADnull
 ‎ﺮ‎ U+FEAEnull
 ‎ﺯ‎ U+FEAFnull
 ‎ﺰ‎ U+FEB0null
 ‎ﺱ‎ U+FEB1null
 ‎ﺲ‎ U+FEB2null
 ‎ﺳ‎ U+FEB3null
 ‎ﺴ‎ U+FEB4null
 ‎ﺵ‎ U+FEB5null
 ‎ﺶ‎ U+FEB6null
 ‎ﺷ‎ U+FEB7null
 ‎ﺸ‎ U+FEB8null
 ‎ﺹ‎ U+FEB9null
 ‎ﺺ‎ U+FEBAnull
 ‎ﺻ‎ U+FEBBnull
 ‎ﺼ‎ U+FEBCnull
 ‎ﺽ‎ U+FEBDnull
 ‎ﺾ‎ U+FEBEnull
 ‎ﺿ‎ U+FEBFnull
 ‎ﻀ‎ U+FEC0null
 ‎ﻁ‎ U+FEC1null
 ‎ﻂ‎ U+FEC2null
 ‎ﻃ‎ U+FEC3null
 ‎ﻄ‎ U+FEC4null
 ‎ﻅ‎ U+FEC5null
 ‎ﻆ‎ U+FEC6null
 ‎ﻇ‎ U+FEC7null
 ‎ﻈ‎ U+FEC8null
 ‎ﻉ‎ U+FEC9null
 ‎ﻊ‎ U+FECAnull
 ‎ﻋ‎ U+FECBnull
 ‎ﻌ‎ U+FECCnull
 ‎ﻍ‎ U+FECDnull
 ‎ﻎ‎ U+FECEnull
 ‎ﻏ‎ U+FECFnull
 ‎ﻐ‎ U+FED0null
 ‎ﻑ‎ U+FED1null
 ‎ﻒ‎ U+FED2null
 ‎ﻓ‎ U+FED3null
 ‎ﻔ‎ U+FED4null
 ‎ﻕ‎ U+FED5null
 ‎ﻖ‎ U+FED6null
 ‎ﻗ‎ U+FED7null
 ‎ﻘ‎ U+FED8null
 ‎ﻙ‎ U+FED9null
 ‎ﻚ‎ U+FEDAnull
 ‎ﻛ‎ U+FEDBnull
 ‎ﻜ‎ U+FEDCnull
 ‎ﻝ‎ U+FEDDnull
 ‎ﻞ‎ U+FEDEnull
 ‎ﻟ‎ U+FEDFnull
 ‎ﻠ‎ U+FEE0null
 ‎ﻡ‎ U+FEE1null
 ‎ﻢ‎ U+FEE2null
 ‎ﻣ‎ U+FEE3null
 ‎ﻤ‎ U+FEE4null
 ‎ﻥ‎ U+FEE5null
 ‎ﻦ‎ U+FEE6null
 ‎ﻧ‎ U+FEE7null
 ‎ﻨ‎ U+FEE8null
 ‎ﻩ‎ U+FEE9null
 ‎ﻪ‎ U+FEEAnull
 ‎ﻫ‎ U+FEEBnull
 ‎ﻬ‎ U+FEECnull
 ‎ﻭ‎ U+FEEDnull
 ‎ﻮ‎ U+FEEEnull
 ‎ﻯ‎ U+FEEFnull
 ‎ﻰ‎ U+FEF0null
 ‎ﻱ‎ U+FEF1null
 ‎ﻲ‎ U+FEF2null
 ‎ﻳ‎ U+FEF3null
 ‎ﻴ‎ U+FEF4null
 ‎ﻵ‎ U+FEF5null
 ‎ﻶ‎ U+FEF6null
 ‎ﻷ‎ U+FEF7null
 ‎ﻸ‎ U+FEF8null
 ‎ﻹ‎ U+FEF9null
 ‎ﻺ‎ U+FEFAnull
 ‎ﻻ‎ U+FEFBnull
 ‎ﻼ‎ U+FEFCnull

Halfwidth And Fullwidth FormsFullwidth ASCII variants
items: 94

 ! U+FF01null
 " U+FF02null
 # U+FF03null
 $ U+FF04null
 % U+FF05null
 & U+FF06null
 ' U+FF07null
 ( U+FF08null
 ) U+FF09null
 * U+FF0Anull
 + U+FF0Bnull
 , U+FF0Cnull
 - U+FF0Dnull
 . U+FF0Enull
 / U+FF0Fnull
 0 U+FF10null
 1 U+FF11null
 2 U+FF12null
 3 U+FF13null
 4 U+FF14null
 5 U+FF15null
 6 U+FF16null
 7 U+FF17null
 8 U+FF18null
 9 U+FF19null
 : U+FF1Anull
 ; U+FF1Bnull
 < U+FF1Cnull
 = U+FF1Dnull
 > U+FF1Enull
 ? U+FF1Fnull
 @ U+FF20null
 A U+FF21null
 B U+FF22null
 C U+FF23null
 D U+FF24null
 E U+FF25null
 F U+FF26null
 G U+FF27null
 H U+FF28null
 I U+FF29null
 J U+FF2Anull
 K U+FF2Bnull
 L U+FF2Cnull
 M U+FF2Dnull
 N U+FF2Enull
 O U+FF2Fnull
 P U+FF30null
 Q U+FF31null
 R U+FF32null
 S U+FF33null
 T U+FF34null
 U U+FF35null
 V U+FF36null
 W U+FF37null
 X U+FF38null
 Y U+FF39null
 Z U+FF3Anull
 [ U+FF3Bnull
 \ U+FF3Cnull
 ] U+FF3Dnull
 ^ U+FF3Enull
 _ U+FF3Fnull
 ` U+FF40null
 a U+FF41null
 b U+FF42null
 c U+FF43null
 d U+FF44null
 e U+FF45null
 f U+FF46null
 g U+FF47null
 h U+FF48null
 i U+FF49null
 j U+FF4Anull
 k U+FF4Bnull
 l U+FF4Cnull
 m U+FF4Dnull
 n U+FF4Enull
 o U+FF4Fnull
 p U+FF50null
 q U+FF51null
 r U+FF52null
 s U+FF53null
 t U+FF54null
 u U+FF55null
 v U+FF56null
 w U+FF57null
 x U+FF58null
 y U+FF59null
 z U+FF5Anull
 { U+FF5Bnull
 | U+FF5Cnull
 } U+FF5Dnull
 ~ U+FF5Enull

Halfwidth And Fullwidth FormsFullwidth brackets
items: 2

 ⦅ U+FF5Fnull
 ⦆ U+FF60null

Halfwidth And Fullwidth FormsHalfwidth CJK punctuation
items: 4

 。 U+FF61null
 「 U+FF62null
 」 U+FF63null
 、 U+FF64null

Halfwidth And Fullwidth FormsHalfwidth Katakana variants
items: 59

 ・ U+FF65null
 ヲ U+FF66null
 ァ U+FF67null
 ィ U+FF68null
 ゥ U+FF69null
 ェ U+FF6Anull
 ォ U+FF6Bnull
 ャ U+FF6Cnull
 ュ U+FF6Dnull
 ョ U+FF6Enull
 ッ U+FF6Fnull
 ー U+FF70null
 ア U+FF71null
 イ U+FF72null
 ウ U+FF73null
 エ U+FF74null
 オ U+FF75null
 カ U+FF76null
 キ U+FF77null
 ク U+FF78null
 ケ U+FF79null
 コ U+FF7Anull
 サ U+FF7Bnull
 シ U+FF7Cnull
 ス U+FF7Dnull
 セ U+FF7Enull
 ソ U+FF7Fnull
 タ U+FF80null
 チ U+FF81null
 ツ U+FF82null
 テ U+FF83null
 ト U+FF84null
 ナ U+FF85null
 ニ U+FF86null
 ヌ U+FF87null
 ネ U+FF88null
 ノ U+FF89null
 ハ U+FF8Anull
 ヒ U+FF8Bnull
 フ U+FF8Cnull
 ヘ U+FF8Dnull
 ホ U+FF8Enull
 マ U+FF8Fnull
 ミ U+FF90null
 ム U+FF91null
 メ U+FF92null
 モ U+FF93null
 ヤ U+FF94null
 ユ U+FF95null
 ヨ U+FF96null
 ラ U+FF97null
 リ U+FF98null
 ル U+FF99null
 レ U+FF9Anull
 ロ U+FF9Bnull
 ワ U+FF9Cnull
 ン U+FF9Dnull
 ゙ U+FF9Enull
 ゚ U+FF9Fnull

Halfwidth And Fullwidth FormsHalfwidth Hangul variants
items: 52

  U+FFA0null
 ᄀ U+FFA1null
 ᄁ U+FFA2null
 ᆪ U+FFA3null
 ᄂ U+FFA4null
 ᆬ U+FFA5null
 ᆭ U+FFA6null
 ᄃ U+FFA7null
 ᄄ U+FFA8null
 ᄅ U+FFA9null
 ᆰ U+FFAAnull
 ᆱ U+FFABnull
 ᆲ U+FFACnull
 ᆳ U+FFADnull
 ᆴ U+FFAEnull
 ᆵ U+FFAFnull
 ᄚ U+FFB0null
 ᄆ U+FFB1null
 ᄇ U+FFB2null
 ᄈ U+FFB3null
 ᄡ U+FFB4null
 ᄉ U+FFB5null
 ᄊ U+FFB6null
 ᄋ U+FFB7null
 ᄌ U+FFB8null
 ᄍ U+FFB9null
 ᄎ U+FFBAnull
 ᄏ U+FFBBnull
 ᄐ U+FFBCnull
 ᄑ U+FFBDnull
 ᄒ U+FFBEnull
 ᅡ U+FFC2null
 ᅢ U+FFC3null
 ᅣ U+FFC4null
 ᅤ U+FFC5null
 ᅥ U+FFC6null
 ᅦ U+FFC7null
 ᅧ U+FFCAnull
 ᅨ U+FFCBnull
 ᅩ U+FFCCnull
 ᅪ U+FFCDnull
 ᅫ U+FFCEnull
 ᅬ U+FFCFnull
 ᅭ U+FFD2null
 ᅮ U+FFD3null
 ᅯ U+FFD4null
 ᅰ U+FFD5null
 ᅱ U+FFD6null
 ᅲ U+FFD7null
 ᅳ U+FFDAnull
 ᅴ U+FFDBnull
 ᅵ U+FFDCnull

Halfwidth And Fullwidth FormsFullwidth symbol variants
items: 7

 ¢ U+FFE0null
 £ U+FFE1null
 ¬ U+FFE2null
  ̄ U+FFE3null
 ¦ U+FFE4null
 ¥ U+FFE5null
 ₩ U+FFE6null

Halfwidth And Fullwidth FormsHalfwidth symbol variants
items: 7

 │ U+FFE8null
 ← U+FFE9null
 ↑ U+FFEAnull
 → U+FFEBnull
 ↓ U+FFECnull
 ■ U+FFEDnull
 ○ U+FFEEnull

Phaistos DiscCombining stroke
items: 1

 𐇽 U+101FDnull

Coptic Epact NumbersSign
items: 1

 𐋠 U+102E0null

Old PermicCombining letters
items: 5

 𐍶 U+10376null
 𐍷 U+10377null
 𐍸 U+10378null
 𐍹 U+10379null
 𐍺 U+1037Anull

KharoshthiVarious signs
items: 5

 𐨍 U+10A0Dnull
 𐨏 U+10A0Fnull
 𐨸 U+10A38null
 𐨹 U+10A39null
 𐨺 U+10A3Anull

KharoshthiVirama
items: 1

 𐨿 U+10A3Fnull

ManichaeanCombining marks
items: 2

 𐫥 U+10AE5null
 𐫦 U+10AE6null

Hanifi RohingyaTone marks
items: 3

 𐴤 U+10D24null
 𐴥 U+10D25null
 𐴦 U+10D26null

Hanifi RohingyaGemination mark
items: 1

 𐴧 U+10D27null

SogdianCombining marks
items: 11

 𐽆 U+10F46null
 𐽇 U+10F47null
 𐽈 U+10F48null
 𐽉 U+10F49null
 𐽊 U+10F4Anull
 𐽋 U+10F4Bnull
 𐽌 U+10F4Cnull
 𐽍 U+10F4Dnull
 𐽎 U+10F4Enull
 𐽏 U+10F4Fnull
 𐽐 U+10F50null

BrahmiVirama
items: 1

 𑁆 U+11046null

BrahmiNumber joiner
items: 1

 𑁿 U+1107Fnull

KaithiConsonant
items: 3

 𑂙 U+11099null
 𑂛 U+1109Bnull
 𑂥 U+110A5null

KaithiVirama
items: 1

 𑂹 U+110B9null

KaithiVarious signs
items: 1

 𑂺 U+110BAnull

ChakmaVarious signs
items: 5

 𑄀 U+11100null
 𑄁 U+11101null
 𑄂 U+11102null
 𑄳 U+11133null
 𑄴 U+11134null

ChakmaDependent vowel sign
items: 3

 𑄧 U+11127null
 𑄱 U+11131null
 𑄲 U+11132null

MahajaniSign
items: 1

 𑅳 U+11173null

SharadaVirama
items: 1

 𑇀 U+111C0null

SharadaSigns for Kashmiri
items: 1

 𑇊 U+111CAnull

KhojkiVarious signs
items: 2

 𑈵 U+11235null
 𑈶 U+11236null

KhudawadiVarious signs
items: 2

 𑋩 U+112E9null
 𑋪 U+112EAnull

GranthaVarious signs
items: 2

 𑌻 U+1133Bnull
 𑌼 U+1133Cnull

GranthaDependent vowel sign
items: 3

 𑌾 U+1133Enull
 𑍇 U+11347null
 𑍗 U+11357null

GranthaVirama
items: 1

 𑍍 U+1134Dnull

GranthaCantillation marks (svara) for the Samaveda
items: 12

 𑍦 U+11366null
 𑍧 U+11367null
 𑍨 U+11368null
 𑍩 U+11369null
 𑍪 U+1136Anull
 𑍫 U+1136Bnull
 𑍬 U+1136Cnull
 𑍰 U+11370null
 𑍱 U+11371null
 𑍲 U+11372null
 𑍳 U+11373null
 𑍴 U+11374null

NewaVarious signs
items: 3

 𑑂 U+11442null
 𑑆 U+11446null
 𑑞 U+1145Enull

TirhutaDependent vowel sign
items: 4

 𑒰 U+114B0null
 𑒹 U+114B9null
 𑒺 U+114BAnull
 𑒽 U+114BDnull

TirhutaVarious signs
items: 2

 𑓂 U+114C2null
 𑓃 U+114C3null

SiddhamDependent vowel sign
items: 3

 𑖯 U+115AFnull
 𑖸 U+115B8null
 𑖹 U+115B9null

SiddhamVarious signs
items: 2

 𑖿 U+115BFnull
 𑗀 U+115C0null

ModiVarious signs
items: 1

 𑘿 U+1163Fnull

TakriVirama
items: 1

 𑚶 U+116B6null

TakriNukta
items: 1

 𑚷 U+116B7null

AhomVowel signs
items: 1

 𑜫 U+1172Bnull

DograVarious signs
items: 2

 𑠹 U+11839null
 𑠺 U+1183Anull

NandinagariVarious signs
items: 1

 𑧠 U+119E0null

Zanabazar SquareVirama
items: 1

 𑨴 U+11A34null

Zanabazar SquareSubjoiner
items: 1

 𑩇 U+11A47null

SoyomboSubjoiner
items: 1

 𑪙 U+11A99null

BhaiksukiVarious signs
items: 1

 𑰿 U+11C3Fnull

Masaram GondiVarious signs
items: 2

 𑵂 U+11D42null
 𑵄 U+11D44null

Masaram GondiVirama
items: 1

 𑵅 U+11D45null

Gunjala GondiVirama
items: 1

 𑶗 U+11D97null

Bassa VahCombining tone marks
items: 5

 𖫰 U+16AF0null
 𖫱 U+16AF1null
 𖫲 U+16AF2null
 𖫳 U+16AF3null
 𖫴 U+16AF4null

Pahawh HmongCombining diacritical marks
items: 7

 𖬰 U+16B30null
 𖬱 U+16B31null
 𖬲 U+16B32null
 𖬳 U+16B33null
 𖬴 U+16B34null
 𖬵 U+16B35null
 𖬶 U+16B36null

DuployanShorthand double mark
items: 1

 𛲞 U+1BC9Enull

Musical SymbolsNotes
items: 7

 𝅗𝅥 U+1D15Enull
 𝅘𝅥 U+1D15Fnull
 𝅘𝅥𝅮 U+1D160null
 𝅘𝅥𝅯 U+1D161null
 𝅘𝅥𝅰 U+1D162null
 𝅘𝅥𝅱 U+1D163null
 𝅘𝅥𝅲 U+1D164null

Musical SymbolsStems
items: 2

 𝅥 U+1D165null
 𝅦 U+1D166null

Musical SymbolsTremolos
items: 3

 𝅧 U+1D167null
 𝅨 U+1D168null
 𝅩 U+1D169null

Musical SymbolsAugmentation dot
items: 1

 𝅭 U+1D16Dnull

Musical SymbolsFlags
items: 5

 𝅮 U+1D16Enull
 𝅯 U+1D16Fnull
 𝅰 U+1D170null
 𝅱 U+1D171null
 𝅲 U+1D172null

Musical SymbolsArticulation
items: 15

 𝅻 U+1D17Bnull
 𝅼 U+1D17Cnull
 𝅽 U+1D17Dnull
 𝅾 U+1D17Enull
 𝅿 U+1D17Fnull
 𝆀 U+1D180null
 𝆁 U+1D181null
 𝆂 U+1D182null
 𝆅 U+1D185null
 𝆆 U+1D186null
 𝆇 U+1D187null
 𝆈 U+1D188null
 𝆉 U+1D189null
 𝆊 U+1D18Anull
 𝆋 U+1D18Bnull

Musical SymbolsInstrumentation
items: 4

 𝆪 U+1D1AAnull
 𝆫 U+1D1ABnull
 𝆬 U+1D1ACnull
 𝆭 U+1D1ADnull

Musical SymbolsMensural notes
items: 6

 𝆹𝅥 U+1D1BBnull
 𝆺𝅥 U+1D1BCnull
 𝆹𝅥𝅮 U+1D1BDnull
 𝆺𝅥𝅮 U+1D1BEnull
 𝆹𝅥𝅯 U+1D1BFnull
 𝆺𝅥𝅯 U+1D1C0null

Ancient Greek Musical NotationFurther Greek musical notation symbols
items: 3

 𝉂 U+1D242null
 𝉃 U+1D243null
 𝉄 U+1D244null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold symbols
items: 52

 𝐀 U+1D400null
 𝐁 U+1D401null
 𝐂 U+1D402null
 𝐃 U+1D403null
 𝐄 U+1D404null
 𝐅 U+1D405null
 𝐆 U+1D406null
 𝐇 U+1D407null
 𝐈 U+1D408null
 𝐉 U+1D409null
 𝐊 U+1D40Anull
 𝐋 U+1D40Bnull
 𝐌 U+1D40Cnull
 𝐍 U+1D40Dnull
 𝐎 U+1D40Enull
 𝐏 U+1D40Fnull
 𝐐 U+1D410null
 𝐑 U+1D411null
 𝐒 U+1D412null
 𝐓 U+1D413null
 𝐔 U+1D414null
 𝐕 U+1D415null
 𝐖 U+1D416null
 𝐗 U+1D417null
 𝐘 U+1D418null
 𝐙 U+1D419null
 𝐚 U+1D41Anull
 𝐛 U+1D41Bnull
 𝐜 U+1D41Cnull
 𝐝 U+1D41Dnull
 𝐞 U+1D41Enull
 𝐟 U+1D41Fnull
 𝐠 U+1D420null
 𝐡 U+1D421null
 𝐢 U+1D422null
 𝐣 U+1D423null
 𝐤 U+1D424null
 𝐥 U+1D425null
 𝐦 U+1D426null
 𝐧 U+1D427null
 𝐨 U+1D428null
 𝐩 U+1D429null
 𝐪 U+1D42Anull
 𝐫 U+1D42Bnull
 𝐬 U+1D42Cnull
 𝐭 U+1D42Dnull
 𝐮 U+1D42Enull
 𝐯 U+1D42Fnull
 𝐰 U+1D430null
 𝐱 U+1D431null
 𝐲 U+1D432null
 𝐳 U+1D433null

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic symbols
items: 51

 𝐴 U+1D434null
 𝐵 U+1D435null
 𝐶 U+1D436null
 𝐷 U+1D437null
 𝐸 U+1D438null
 𝐹 U+1D439null
 𝐺 U+1D43Anull
 𝐻 U+1D43Bnull
 𝐼 U+1D43Cnull
 𝐽 U+1D43Dnull
 𝐾 U+1D43Enull
 𝐿 U+1D43Fnull
 𝑀 U+1D440null
 𝑁 U+1D441null
 𝑂 U+1D442null
 𝑃 U+1D443null
 𝑄 U+1D444null
 𝑅 U+1D445null
 𝑆 U+1D446null
 𝑇 U+1D447null
 𝑈 U+1D448null
 𝑉 U+1D449null
 𝑊 U+1D44Anull
 𝑋 U+1D44Bnull
 𝑌 U+1D44Cnull
 𝑍 U+1D44Dnull
 𝑎 U+1D44Enull
 𝑏 U+1D44Fnull
 𝑐 U+1D450null
 𝑑 U+1D451null
 𝑒 U+1D452null
 𝑓 U+1D453null
 𝑔 U+1D454null
 𝑖 U+1D456null
 𝑗 U+1D457null
 𝑘 U+1D458null
 𝑙 U+1D459null
 𝑚 U+1D45Anull
 𝑛 U+1D45Bnull
 𝑜 U+1D45Cnull
 𝑝 U+1D45Dnull
 𝑞 U+1D45Enull
 𝑟 U+1D45Fnull
 𝑠 U+1D460null
 𝑡 U+1D461null
 𝑢 U+1D462null
 𝑣 U+1D463null
 𝑤 U+1D464null
 𝑥 U+1D465null
 𝑦 U+1D466null
 𝑧 U+1D467null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic symbols
items: 52

 𝑨 U+1D468null
 𝑩 U+1D469null
 𝑪 U+1D46Anull
 𝑫 U+1D46Bnull
 𝑬 U+1D46Cnull
 𝑭 U+1D46Dnull
 𝑮 U+1D46Enull
 𝑯 U+1D46Fnull
 𝑰 U+1D470null
 𝑱 U+1D471null
 𝑲 U+1D472null
 𝑳 U+1D473null
 𝑴 U+1D474null
 𝑵 U+1D475null
 𝑶 U+1D476null
 𝑷 U+1D477null
 𝑸 U+1D478null
 𝑹 U+1D479null
 𝑺 U+1D47Anull
 𝑻 U+1D47Bnull
 𝑼 U+1D47Cnull
 𝑽 U+1D47Dnull
 𝑾 U+1D47Enull
 𝑿 U+1D47Fnull
 𝒀 U+1D480null
 𝒁 U+1D481null
 𝒂 U+1D482null
 𝒃 U+1D483null
 𝒄 U+1D484null
 𝒅 U+1D485null
 𝒆 U+1D486null
 𝒇 U+1D487null
 𝒈 U+1D488null
 𝒉 U+1D489null
 𝒊 U+1D48Anull
 𝒋 U+1D48Bnull
 𝒌 U+1D48Cnull
 𝒍 U+1D48Dnull
 𝒎 U+1D48Enull
 𝒏 U+1D48Fnull
 𝒐 U+1D490null
 𝒑 U+1D491null
 𝒒 U+1D492null
 𝒓 U+1D493null
 𝒔 U+1D494null
 𝒕 U+1D495null
 𝒖 U+1D496null
 𝒗 U+1D497null
 𝒘 U+1D498null
 𝒙 U+1D499null
 𝒚 U+1D49Anull
 𝒛 U+1D49Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsScript symbols
items: 41

 𝒜 U+1D49Cnull
 𝒞 U+1D49Enull
 𝒟 U+1D49Fnull
 𝒢 U+1D4A2null
 𝒥 U+1D4A5null
 𝒦 U+1D4A6null
 𝒩 U+1D4A9null
 𝒪 U+1D4AAnull
 𝒫 U+1D4ABnull
 𝒬 U+1D4ACnull
 𝒮 U+1D4AEnull
 𝒯 U+1D4AFnull
 𝒰 U+1D4B0null
 𝒱 U+1D4B1null
 𝒲 U+1D4B2null
 𝒳 U+1D4B3null
 𝒴 U+1D4B4null
 𝒵 U+1D4B5null
 𝒶 U+1D4B6null
 𝒷 U+1D4B7null
 𝒸 U+1D4B8null
 𝒹 U+1D4B9null
 𝒻 U+1D4BBnull
 𝒽 U+1D4BDnull
 𝒾 U+1D4BEnull
 𝒿 U+1D4BFnull
 𝓀 U+1D4C0null
 𝓁 U+1D4C1null
 𝓂 U+1D4C2null
 𝓃 U+1D4C3null
 𝓅 U+1D4C5null
 𝓆 U+1D4C6null
 𝓇 U+1D4C7null
 𝓈 U+1D4C8null
 𝓉 U+1D4C9null
 𝓊 U+1D4CAnull
 𝓋 U+1D4CBnull
 𝓌 U+1D4CCnull
 𝓍 U+1D4CDnull
 𝓎 U+1D4CEnull
 𝓏 U+1D4CFnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold script symbols
items: 52

 𝓐 U+1D4D0null
 𝓑 U+1D4D1null
 𝓒 U+1D4D2null
 𝓓 U+1D4D3null
 𝓔 U+1D4D4null
 𝓕 U+1D4D5null
 𝓖 U+1D4D6null
 𝓗 U+1D4D7null
 𝓘 U+1D4D8null
 𝓙 U+1D4D9null
 𝓚 U+1D4DAnull
 𝓛 U+1D4DBnull
 𝓜 U+1D4DCnull
 𝓝 U+1D4DDnull
 𝓞 U+1D4DEnull
 𝓟 U+1D4DFnull
 𝓠 U+1D4E0null
 𝓡 U+1D4E1null
 𝓢 U+1D4E2null
 𝓣 U+1D4E3null
 𝓤 U+1D4E4null
 𝓥 U+1D4E5null
 𝓦 U+1D4E6null
 𝓧 U+1D4E7null
 𝓨 U+1D4E8null
 𝓩 U+1D4E9null
 𝓪 U+1D4EAnull
 𝓫 U+1D4EBnull
 𝓬 U+1D4ECnull
 𝓭 U+1D4EDnull
 𝓮 U+1D4EEnull
 𝓯 U+1D4EFnull
 𝓰 U+1D4F0null
 𝓱 U+1D4F1null
 𝓲 U+1D4F2null
 𝓳 U+1D4F3null
 𝓴 U+1D4F4null
 𝓵 U+1D4F5null
 𝓶 U+1D4F6null
 𝓷 U+1D4F7null
 𝓸 U+1D4F8null
 𝓹 U+1D4F9null
 𝓺 U+1D4FAnull
 𝓻 U+1D4FBnull
 𝓼 U+1D4FCnull
 𝓽 U+1D4FDnull
 𝓾 U+1D4FEnull
 𝓿 U+1D4FFnull
 𝔀 U+1D500null
 𝔁 U+1D501null
 𝔂 U+1D502null
 𝔃 U+1D503null

Mathematical Alphanumeric SymbolsFraktur symbols
items: 47

 𝔄 U+1D504null
 𝔅 U+1D505null
 𝔇 U+1D507null
 𝔈 U+1D508null
 𝔉 U+1D509null
 𝔊 U+1D50Anull
 𝔍 U+1D50Dnull
 𝔎 U+1D50Enull
 𝔏 U+1D50Fnull
 𝔐 U+1D510null
 𝔑 U+1D511null
 𝔒 U+1D512null
 𝔓 U+1D513null
 𝔔 U+1D514null
 𝔖 U+1D516null
 𝔗 U+1D517null
 𝔘 U+1D518null
 𝔙 U+1D519null
 𝔚 U+1D51Anull
 𝔛 U+1D51Bnull
 𝔜 U+1D51Cnull
 𝔞 U+1D51Enull
 𝔟 U+1D51Fnull
 𝔠 U+1D520null
 𝔡 U+1D521null
 𝔢 U+1D522null
 𝔣 U+1D523null
 𝔤 U+1D524null
 𝔥 U+1D525null
 𝔦 U+1D526null
 𝔧 U+1D527null
 𝔨 U+1D528null
 𝔩 U+1D529null
 𝔪 U+1D52Anull
 𝔫 U+1D52Bnull
 𝔬 U+1D52Cnull
 𝔭 U+1D52Dnull
 𝔮 U+1D52Enull
 𝔯 U+1D52Fnull
 𝔰 U+1D530null
 𝔱 U+1D531null
 𝔲 U+1D532null
 𝔳 U+1D533null
 𝔴 U+1D534null
 𝔵 U+1D535null
 𝔶 U+1D536null
 𝔷 U+1D537null

Mathematical Alphanumeric SymbolsDouble-struck symbols
items: 45

 𝔸 U+1D538null
 𝔹 U+1D539null
 𝔻 U+1D53Bnull
 𝔼 U+1D53Cnull
 𝔽 U+1D53Dnull
 𝔾 U+1D53Enull
 𝕀 U+1D540null
 𝕁 U+1D541null
 𝕂 U+1D542null
 𝕃 U+1D543null
 𝕄 U+1D544null
 𝕆 U+1D546null
 𝕊 U+1D54Anull
 𝕋 U+1D54Bnull
 𝕌 U+1D54Cnull
 𝕍 U+1D54Dnull
 𝕎 U+1D54Enull
 𝕏 U+1D54Fnull
 𝕐 U+1D550null
 𝕒 U+1D552null
 𝕓 U+1D553null
 𝕔 U+1D554null
 𝕕 U+1D555null
 𝕖 U+1D556null
 𝕗 U+1D557null
 𝕘 U+1D558null
 𝕙 U+1D559null
 𝕚 U+1D55Anull
 𝕛 U+1D55Bnull
 𝕜 U+1D55Cnull
 𝕝 U+1D55Dnull
 𝕞 U+1D55Enull
 𝕟 U+1D55Fnull
 𝕠 U+1D560null
 𝕡 U+1D561null
 𝕢 U+1D562null
 𝕣 U+1D563null
 𝕤 U+1D564null
 𝕥 U+1D565null
 𝕦 U+1D566null
 𝕧 U+1D567null
 𝕨 U+1D568null
 𝕩 U+1D569null
 𝕪 U+1D56Anull
 𝕫 U+1D56Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Fraktur symbols
items: 52

 𝕬 U+1D56Cnull
 𝕭 U+1D56Dnull
 𝕮 U+1D56Enull
 𝕯 U+1D56Fnull
 𝕰 U+1D570null
 𝕱 U+1D571null
 𝕲 U+1D572null
 𝕳 U+1D573null
 𝕴 U+1D574null
 𝕵 U+1D575null
 𝕶 U+1D576null
 𝕷 U+1D577null
 𝕸 U+1D578null
 𝕹 U+1D579null
 𝕺 U+1D57Anull
 𝕻 U+1D57Bnull
 𝕼 U+1D57Cnull
 𝕽 U+1D57Dnull
 𝕾 U+1D57Enull
 𝕿 U+1D57Fnull
 𝖀 U+1D580null
 𝖁 U+1D581null
 𝖂 U+1D582null
 𝖃 U+1D583null
 𝖄 U+1D584null
 𝖅 U+1D585null
 𝖆 U+1D586null
 𝖇 U+1D587null
 𝖈 U+1D588null
 𝖉 U+1D589null
 𝖊 U+1D58Anull
 𝖋 U+1D58Bnull
 𝖌 U+1D58Cnull
 𝖍 U+1D58Dnull
 𝖎 U+1D58Enull
 𝖏 U+1D58Fnull
 𝖐 U+1D590null
 𝖑 U+1D591null
 𝖒 U+1D592null
 𝖓 U+1D593null
 𝖔 U+1D594null
 𝖕 U+1D595null
 𝖖 U+1D596null
 𝖗 U+1D597null
 𝖘 U+1D598null
 𝖙 U+1D599null
 𝖚 U+1D59Anull
 𝖛 U+1D59Bnull
 𝖜 U+1D59Cnull
 𝖝 U+1D59Dnull
 𝖞 U+1D59Enull
 𝖟 U+1D59Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif symbols
items: 52

 𝖠 U+1D5A0null
 𝖡 U+1D5A1null
 𝖢 U+1D5A2null
 𝖣 U+1D5A3null
 𝖤 U+1D5A4null
 𝖥 U+1D5A5null
 𝖦 U+1D5A6null
 𝖧 U+1D5A7null
 𝖨 U+1D5A8null
 𝖩 U+1D5A9null
 𝖪 U+1D5AAnull
 𝖫 U+1D5ABnull
 𝖬 U+1D5ACnull
 𝖭 U+1D5ADnull
 𝖮 U+1D5AEnull
 𝖯 U+1D5AFnull
 𝖰 U+1D5B0null
 𝖱 U+1D5B1null
 𝖲 U+1D5B2null
 𝖳 U+1D5B3null
 𝖴 U+1D5B4null
 𝖵 U+1D5B5null
 𝖶 U+1D5B6null
 𝖷 U+1D5B7null
 𝖸 U+1D5B8null
 𝖹 U+1D5B9null
 𝖺 U+1D5BAnull
 𝖻 U+1D5BBnull
 𝖼 U+1D5BCnull
 𝖽 U+1D5BDnull
 𝖾 U+1D5BEnull
 𝖿 U+1D5BFnull
 𝗀 U+1D5C0null
 𝗁 U+1D5C1null
 𝗂 U+1D5C2null
 𝗃 U+1D5C3null
 𝗄 U+1D5C4null
 𝗅 U+1D5C5null
 𝗆 U+1D5C6null
 𝗇 U+1D5C7null
 𝗈 U+1D5C8null
 𝗉 U+1D5C9null
 𝗊 U+1D5CAnull
 𝗋 U+1D5CBnull
 𝗌 U+1D5CCnull
 𝗍 U+1D5CDnull
 𝗎 U+1D5CEnull
 𝗏 U+1D5CFnull
 𝗐 U+1D5D0null
 𝗑 U+1D5D1null
 𝗒 U+1D5D2null
 𝗓 U+1D5D3null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold symbols
items: 52

 𝗔 U+1D5D4null
 𝗕 U+1D5D5null
 𝗖 U+1D5D6null
 𝗗 U+1D5D7null
 𝗘 U+1D5D8null
 𝗙 U+1D5D9null
 𝗚 U+1D5DAnull
 𝗛 U+1D5DBnull
 𝗜 U+1D5DCnull
 𝗝 U+1D5DDnull
 𝗞 U+1D5DEnull
 𝗟 U+1D5DFnull
 𝗠 U+1D5E0null
 𝗡 U+1D5E1null
 𝗢 U+1D5E2null
 𝗣 U+1D5E3null
 𝗤 U+1D5E4null
 𝗥 U+1D5E5null
 𝗦 U+1D5E6null
 𝗧 U+1D5E7null
 𝗨 U+1D5E8null
 𝗩 U+1D5E9null
 𝗪 U+1D5EAnull
 𝗫 U+1D5EBnull
 𝗬 U+1D5ECnull
 𝗭 U+1D5EDnull
 𝗮 U+1D5EEnull
 𝗯 U+1D5EFnull
 𝗰 U+1D5F0null
 𝗱 U+1D5F1null
 𝗲 U+1D5F2null
 𝗳 U+1D5F3null
 𝗴 U+1D5F4null
 𝗵 U+1D5F5null
 𝗶 U+1D5F6null
 𝗷 U+1D5F7null
 𝗸 U+1D5F8null
 𝗹 U+1D5F9null
 𝗺 U+1D5FAnull
 𝗻 U+1D5FBnull
 𝗼 U+1D5FCnull
 𝗽 U+1D5FDnull
 𝗾 U+1D5FEnull
 𝗿 U+1D5FFnull
 𝘀 U+1D600null
 𝘁 U+1D601null
 𝘂 U+1D602null
 𝘃 U+1D603null
 𝘄 U+1D604null
 𝘅 U+1D605null
 𝘆 U+1D606null
 𝘇 U+1D607null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif italic symbols
items: 52

 𝘈 U+1D608null
 𝘉 U+1D609null
 𝘊 U+1D60Anull
 𝘋 U+1D60Bnull
 𝘌 U+1D60Cnull
 𝘍 U+1D60Dnull
 𝘎 U+1D60Enull
 𝘏 U+1D60Fnull
 𝘐 U+1D610null
 𝘑 U+1D611null
 𝘒 U+1D612null
 𝘓 U+1D613null
 𝘔 U+1D614null
 𝘕 U+1D615null
 𝘖 U+1D616null
 𝘗 U+1D617null
 𝘘 U+1D618null
 𝘙 U+1D619null
 𝘚 U+1D61Anull
 𝘛 U+1D61Bnull
 𝘜 U+1D61Cnull
 𝘝 U+1D61Dnull
 𝘞 U+1D61Enull
 𝘟 U+1D61Fnull
 𝘠 U+1D620null
 𝘡 U+1D621null
 𝘢 U+1D622null
 𝘣 U+1D623null
 𝘤 U+1D624null
 𝘥 U+1D625null
 𝘦 U+1D626null
 𝘧 U+1D627null
 𝘨 U+1D628null
 𝘩 U+1D629null
 𝘪 U+1D62Anull
 𝘫 U+1D62Bnull
 𝘬 U+1D62Cnull
 𝘭 U+1D62Dnull
 𝘮 U+1D62Enull
 𝘯 U+1D62Fnull
 𝘰 U+1D630null
 𝘱 U+1D631null
 𝘲 U+1D632null
 𝘳 U+1D633null
 𝘴 U+1D634null
 𝘵 U+1D635null
 𝘶 U+1D636null
 𝘷 U+1D637null
 𝘸 U+1D638null
 𝘹 U+1D639null
 𝘺 U+1D63Anull
 𝘻 U+1D63Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic symbols
items: 52

 𝘼 U+1D63Cnull
 𝘽 U+1D63Dnull
 𝘾 U+1D63Enull
 𝘿 U+1D63Fnull
 𝙀 U+1D640null
 𝙁 U+1D641null
 𝙂 U+1D642null
 𝙃 U+1D643null
 𝙄 U+1D644null
 𝙅 U+1D645null
 𝙆 U+1D646null
 𝙇 U+1D647null
 𝙈 U+1D648null
 𝙉 U+1D649null
 𝙊 U+1D64Anull
 𝙋 U+1D64Bnull
 𝙌 U+1D64Cnull
 𝙍 U+1D64Dnull
 𝙎 U+1D64Enull
 𝙏 U+1D64Fnull
 𝙐 U+1D650null
 𝙑 U+1D651null
 𝙒 U+1D652null
 𝙓 U+1D653null
 𝙔 U+1D654null
 𝙕 U+1D655null
 𝙖 U+1D656null
 𝙗 U+1D657null
 𝙘 U+1D658null
 𝙙 U+1D659null
 𝙚 U+1D65Anull
 𝙛 U+1D65Bnull
 𝙜 U+1D65Cnull
 𝙝 U+1D65Dnull
 𝙞 U+1D65Enull
 𝙟 U+1D65Fnull
 𝙠 U+1D660null
 𝙡 U+1D661null
 𝙢 U+1D662null
 𝙣 U+1D663null
 𝙤 U+1D664null
 𝙥 U+1D665null
 𝙦 U+1D666null
 𝙧 U+1D667null
 𝙨 U+1D668null
 𝙩 U+1D669null
 𝙪 U+1D66Anull
 𝙫 U+1D66Bnull
 𝙬 U+1D66Cnull
 𝙭 U+1D66Dnull
 𝙮 U+1D66Enull
 𝙯 U+1D66Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsMonospace symbols
items: 52

 𝙰 U+1D670null
 𝙱 U+1D671null
 𝙲 U+1D672null
 𝙳 U+1D673null
 𝙴 U+1D674null
 𝙵 U+1D675null
 𝙶 U+1D676null
 𝙷 U+1D677null
 𝙸 U+1D678null
 𝙹 U+1D679null
 𝙺 U+1D67Anull
 𝙻 U+1D67Bnull
 𝙼 U+1D67Cnull
 𝙽 U+1D67Dnull
 𝙾 U+1D67Enull
 𝙿 U+1D67Fnull
 𝚀 U+1D680null
 𝚁 U+1D681null
 𝚂 U+1D682null
 𝚃 U+1D683null
 𝚄 U+1D684null
 𝚅 U+1D685null
 𝚆 U+1D686null
 𝚇 U+1D687null
 𝚈 U+1D688null
 𝚉 U+1D689null
 𝚊 U+1D68Anull
 𝚋 U+1D68Bnull
 𝚌 U+1D68Cnull
 𝚍 U+1D68Dnull
 𝚎 U+1D68Enull
 𝚏 U+1D68Fnull
 𝚐 U+1D690null
 𝚑 U+1D691null
 𝚒 U+1D692null
 𝚓 U+1D693null
 𝚔 U+1D694null
 𝚕 U+1D695null
 𝚖 U+1D696null
 𝚗 U+1D697null
 𝚘 U+1D698null
 𝚙 U+1D699null
 𝚚 U+1D69Anull
 𝚛 U+1D69Bnull
 𝚜 U+1D69Cnull
 𝚝 U+1D69Dnull
 𝚞 U+1D69Enull
 𝚟 U+1D69Fnull
 𝚠 U+1D6A0null
 𝚡 U+1D6A1null
 𝚢 U+1D6A2null
 𝚣 U+1D6A3null

Mathematical Alphanumeric SymbolsDotless symbols
items: 2

 𝚤 U+1D6A4null
 𝚥 U+1D6A5null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Greek symbols
items: 60

 𝚨 U+1D6A8null
 𝚩 U+1D6A9null
 𝚪 U+1D6AAnull
 𝚫 U+1D6ABnull
 𝚬 U+1D6ACnull
 𝚭 U+1D6ADnull
 𝚮 U+1D6AEnull
 𝚯 U+1D6AFnull
 𝚰 U+1D6B0null
 𝚱 U+1D6B1null
 𝚲 U+1D6B2null
 𝚳 U+1D6B3null
 𝚴 U+1D6B4null
 𝚵 U+1D6B5null
 𝚶 U+1D6B6null
 𝚷 U+1D6B7null
 𝚸 U+1D6B8null
 𝚹 U+1D6B9null
 𝚺 U+1D6BAnull
 𝚻 U+1D6BBnull
 𝚼 U+1D6BCnull
 𝚽 U+1D6BDnull
 𝚾 U+1D6BEnull
 𝚿 U+1D6BFnull
 𝛀 U+1D6C0null
 𝛁 U+1D6C1null
 𝛂 U+1D6C2null
 𝛃 U+1D6C3null
 𝛄 U+1D6C4null
 𝛅 U+1D6C5null
 𝛆 U+1D6C6null
 𝛇 U+1D6C7null
 𝛈 U+1D6C8null
 𝛉 U+1D6C9null
 𝛊 U+1D6CAnull
 𝛋 U+1D6CBnull
 𝛌 U+1D6CCnull
 𝛍 U+1D6CDnull
 𝛎 U+1D6CEnull
 𝛏 U+1D6CFnull
 𝛐 U+1D6D0null
 𝛑 U+1D6D1null
 𝛒 U+1D6D2null
 𝛓 U+1D6D3null
 𝛔 U+1D6D4null
 𝛕 U+1D6D5null
 𝛖 U+1D6D6null
 𝛗 U+1D6D7null
 𝛘 U+1D6D8null
 𝛙 U+1D6D9null
 𝛚 U+1D6DAnull
 𝛛 U+1D6DBnull
 𝛜 U+1D6DCnull
 𝛝 U+1D6DDnull
 𝛞 U+1D6DEnull
 𝛟 U+1D6DFnull
 𝛠 U+1D6E0null
 𝛡 U+1D6E1null
 𝟊 U+1D7CAnull
 𝟋 U+1D7CBnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic Greek symbols
items: 58

 𝛢 U+1D6E2null
 𝛣 U+1D6E3null
 𝛤 U+1D6E4null
 𝛥 U+1D6E5null
 𝛦 U+1D6E6null
 𝛧 U+1D6E7null
 𝛨 U+1D6E8null
 𝛩 U+1D6E9null
 𝛪 U+1D6EAnull
 𝛫 U+1D6EBnull
 𝛬 U+1D6ECnull
 𝛭 U+1D6EDnull
 𝛮 U+1D6EEnull
 𝛯 U+1D6EFnull
 𝛰 U+1D6F0null
 𝛱 U+1D6F1null
 𝛲 U+1D6F2null
 𝛳 U+1D6F3null
 𝛴 U+1D6F4null
 𝛵 U+1D6F5null
 𝛶 U+1D6F6null
 𝛷 U+1D6F7null
 𝛸 U+1D6F8null
 𝛹 U+1D6F9null
 𝛺 U+1D6FAnull
 𝛻 U+1D6FBnull
 𝛼 U+1D6FCnull
 𝛽 U+1D6FDnull
 𝛾 U+1D6FEnull
 𝛿 U+1D6FFnull
 𝜀 U+1D700null
 𝜁 U+1D701null
 𝜂 U+1D702null
 𝜃 U+1D703null
 𝜄 U+1D704null
 𝜅 U+1D705null
 𝜆 U+1D706null
 𝜇 U+1D707null
 𝜈 U+1D708null
 𝜉 U+1D709null
 𝜊 U+1D70Anull
 𝜋 U+1D70Bnull
 𝜌 U+1D70Cnull
 𝜍 U+1D70Dnull
 𝜎 U+1D70Enull
 𝜏 U+1D70Fnull
 𝜐 U+1D710null
 𝜑 U+1D711null
 𝜒 U+1D712null
 𝜓 U+1D713null
 𝜔 U+1D714null
 𝜕 U+1D715null
 𝜖 U+1D716null
 𝜗 U+1D717null
 𝜘 U+1D718null
 𝜙 U+1D719null
 𝜚 U+1D71Anull
 𝜛 U+1D71Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic Greek symbols
items: 58

 𝜜 U+1D71Cnull
 𝜝 U+1D71Dnull
 𝜞 U+1D71Enull
 𝜟 U+1D71Fnull
 𝜠 U+1D720null
 𝜡 U+1D721null
 𝜢 U+1D722null
 𝜣 U+1D723null
 𝜤 U+1D724null
 𝜥 U+1D725null
 𝜦 U+1D726null
 𝜧 U+1D727null
 𝜨 U+1D728null
 𝜩 U+1D729null
 𝜪 U+1D72Anull
 𝜫 U+1D72Bnull
 𝜬 U+1D72Cnull
 𝜭 U+1D72Dnull
 𝜮 U+1D72Enull
 𝜯 U+1D72Fnull
 𝜰 U+1D730null
 𝜱 U+1D731null
 𝜲 U+1D732null
 𝜳 U+1D733null
 𝜴 U+1D734null
 𝜵 U+1D735null
 𝜶 U+1D736null
 𝜷 U+1D737null
 𝜸 U+1D738null
 𝜹 U+1D739null
 𝜺 U+1D73Anull
 𝜻 U+1D73Bnull
 𝜼 U+1D73Cnull
 𝜽 U+1D73Dnull
 𝜾 U+1D73Enull
 𝜿 U+1D73Fnull
 𝝀 U+1D740null
 𝝁 U+1D741null
 𝝂 U+1D742null
 𝝃 U+1D743null
 𝝄 U+1D744null
 𝝅 U+1D745null
 𝝆 U+1D746null
 𝝇 U+1D747null
 𝝈 U+1D748null
 𝝉 U+1D749null
 𝝊 U+1D74Anull
 𝝋 U+1D74Bnull
 𝝌 U+1D74Cnull
 𝝍 U+1D74Dnull
 𝝎 U+1D74Enull
 𝝏 U+1D74Fnull
 𝝐 U+1D750null
 𝝑 U+1D751null
 𝝒 U+1D752null
 𝝓 U+1D753null
 𝝔 U+1D754null
 𝝕 U+1D755null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold Greek symbols
items: 58

 𝝖 U+1D756null
 𝝗 U+1D757null
 𝝘 U+1D758null
 𝝙 U+1D759null
 𝝚 U+1D75Anull
 𝝛 U+1D75Bnull
 𝝜 U+1D75Cnull
 𝝝 U+1D75Dnull
 𝝞 U+1D75Enull
 𝝟 U+1D75Fnull
 𝝠 U+1D760null
 𝝡 U+1D761null
 𝝢 U+1D762null
 𝝣 U+1D763null
 𝝤 U+1D764null
 𝝥 U+1D765null
 𝝦 U+1D766null
 𝝧 U+1D767null
 𝝨 U+1D768null
 𝝩 U+1D769null
 𝝪 U+1D76Anull
 𝝫 U+1D76Bnull
 𝝬 U+1D76Cnull
 𝝭 U+1D76Dnull
 𝝮 U+1D76Enull
 𝝯 U+1D76Fnull
 𝝰 U+1D770null
 𝝱 U+1D771null
 𝝲 U+1D772null
 𝝳 U+1D773null
 𝝴 U+1D774null
 𝝵 U+1D775null
 𝝶 U+1D776null
 𝝷 U+1D777null
 𝝸 U+1D778null
 𝝹 U+1D779null
 𝝺 U+1D77Anull
 𝝻 U+1D77Bnull
 𝝼 U+1D77Cnull
 𝝽 U+1D77Dnull
 𝝾 U+1D77Enull
 𝝿 U+1D77Fnull
 𝞀 U+1D780null
 𝞁 U+1D781null
 𝞂 U+1D782null
 𝞃 U+1D783null
 𝞄 U+1D784null
 𝞅 U+1D785null
 𝞆 U+1D786null
 𝞇 U+1D787null
 𝞈 U+1D788null
 𝞉 U+1D789null
 𝞊 U+1D78Anull
 𝞋 U+1D78Bnull
 𝞌 U+1D78Cnull
 𝞍 U+1D78Dnull
 𝞎 U+1D78Enull
 𝞏 U+1D78Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic Greek symbols
items: 58

 𝞐 U+1D790null
 𝞑 U+1D791null
 𝞒 U+1D792null
 𝞓 U+1D793null
 𝞔 U+1D794null
 𝞕 U+1D795null
 𝞖 U+1D796null
 𝞗 U+1D797null
 𝞘 U+1D798null
 𝞙 U+1D799null
 𝞚 U+1D79Anull
 𝞛 U+1D79Bnull
 𝞜 U+1D79Cnull
 𝞝 U+1D79Dnull
 𝞞 U+1D79Enull
 𝞟 U+1D79Fnull
 𝞠 U+1D7A0null
 𝞡 U+1D7A1null
 𝞢 U+1D7A2null
 𝞣 U+1D7A3null
 𝞤 U+1D7A4null
 𝞥 U+1D7A5null
 𝞦 U+1D7A6null
 𝞧 U+1D7A7null
 𝞨 U+1D7A8null
 𝞩 U+1D7A9null
 𝞪 U+1D7AAnull
 𝞫 U+1D7ABnull
 𝞬 U+1D7ACnull
 𝞭 U+1D7ADnull
 𝞮 U+1D7AEnull
 𝞯 U+1D7AFnull
 𝞰 U+1D7B0null
 𝞱 U+1D7B1null
 𝞲 U+1D7B2null
 𝞳 U+1D7B3null
 𝞴 U+1D7B4null
 𝞵 U+1D7B5null
 𝞶 U+1D7B6null
 𝞷 U+1D7B7null
 𝞸 U+1D7B8null
 𝞹 U+1D7B9null
 𝞺 U+1D7BAnull
 𝞻 U+1D7BBnull
 𝞼 U+1D7BCnull
 𝞽 U+1D7BDnull
 𝞾 U+1D7BEnull
 𝞿 U+1D7BFnull
 𝟀 U+1D7C0null
 𝟁 U+1D7C1null
 𝟂 U+1D7C2null
 𝟃 U+1D7C3null
 𝟄 U+1D7C4null
 𝟅 U+1D7C5null
 𝟆 U+1D7C6null
 𝟇 U+1D7C7null
 𝟈 U+1D7C8null
 𝟉 U+1D7C9null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold digits
items: 10

 𝟎 U+1D7CEnull
 𝟏 U+1D7CFnull
 𝟐 U+1D7D0null
 𝟑 U+1D7D1null
 𝟒 U+1D7D2null
 𝟓 U+1D7D3null
 𝟔 U+1D7D4null
 𝟕 U+1D7D5null
 𝟖 U+1D7D6null
 𝟗 U+1D7D7null

Mathematical Alphanumeric SymbolsDouble-struck digits
items: 10

 𝟘 U+1D7D8null
 𝟙 U+1D7D9null
 𝟚 U+1D7DAnull
 𝟛 U+1D7DBnull
 𝟜 U+1D7DCnull
 𝟝 U+1D7DDnull
 𝟞 U+1D7DEnull
 𝟟 U+1D7DFnull
 𝟠 U+1D7E0null
 𝟡 U+1D7E1null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif digits
items: 10

 𝟢 U+1D7E2null
 𝟣 U+1D7E3null
 𝟤 U+1D7E4null
 𝟥 U+1D7E5null
 𝟦 U+1D7E6null
 𝟧 U+1D7E7null
 𝟨 U+1D7E8null
 𝟩 U+1D7E9null
 𝟪 U+1D7EAnull
 𝟫 U+1D7EBnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold digits
items: 10

 𝟬 U+1D7ECnull
 𝟭 U+1D7EDnull
 𝟮 U+1D7EEnull
 𝟯 U+1D7EFnull
 𝟰 U+1D7F0null
 𝟱 U+1D7F1null
 𝟲 U+1D7F2null
 𝟳 U+1D7F3null
 𝟴 U+1D7F4null
 𝟵 U+1D7F5null

Mathematical Alphanumeric SymbolsMonospace digits
items: 10

 𝟶 U+1D7F6null
 𝟷 U+1D7F7null
 𝟸 U+1D7F8null
 𝟹 U+1D7F9null
 𝟺 U+1D7FAnull
 𝟻 U+1D7FBnull
 𝟼 U+1D7FCnull
 𝟽 U+1D7FDnull
 𝟾 U+1D7FEnull
 𝟿 U+1D7FFnull

Glagolitic SupplementCombining letters
items: 38

 𞀀 U+1E000null
 𞀁 U+1E001null
 𞀂 U+1E002null
 𞀃 U+1E003null
 𞀄 U+1E004null
 𞀅 U+1E005null
 𞀆 U+1E006null
 𞀈 U+1E008null
 𞀉 U+1E009null
 𞀊 U+1E00Anull
 𞀋 U+1E00Bnull
 𞀌 U+1E00Cnull
 𞀍 U+1E00Dnull
 𞀎 U+1E00Enull
 𞀏 U+1E00Fnull
 𞀐 U+1E010null
 𞀑 U+1E011null
 𞀒 U+1E012null
 𞀓 U+1E013null
 𞀔 U+1E014null
 𞀕 U+1E015null
 𞀖 U+1E016null
 𞀗 U+1E017null
 𞀘 U+1E018null
 𞀛 U+1E01Bnull
 𞀜 U+1E01Cnull
 𞀝 U+1E01Dnull
 𞀞 U+1E01Enull
 𞀟 U+1E01Fnull
 𞀠 U+1E020null
 𞀡 U+1E021null
 𞀣 U+1E023null
 𞀤 U+1E024null
 𞀦 U+1E026null
 𞀧 U+1E027null
 𞀨 U+1E028null
 𞀩 U+1E029null
 𞀪 U+1E02Anull

Nyiakeng Puachue HmongTone marks
items: 7

 𞄰 U+1E130null
 𞄱 U+1E131null
 𞄲 U+1E132null
 𞄳 U+1E133null
 𞄴 U+1E134null
 𞄵 U+1E135null
 𞄶 U+1E136