Re: The end for me

From: Herman Ranes (herman@iet.hist.no)
Date: Wed Aug 25 1999 - 03:16:42 EDT


Kan hende vil det vere ein idé for deg å bruke automatisk filtrering av
innkomande e-post?

Då kan du td. filtrere ut all e-post på UNICODE-lista, og dirigere han
direkte til ein «faldar» (lokal lagringsplass) utan å bli forstyrra med
ei «ny e-post»-melding kvar gong.

Med jamne mellomrom, td. ein gong om dagen eller ein gong i veka, kan du
gå gjennom denne faldaren, og lese eller slette e-posten der.

Med helsing
Herman Ranes

alona@c2i.net skreiv:
>
> To read your endless mails is impossible to do
> when you are an ordinary employee. Useful
> information drowns in the sheer number of
> postings to this list.
> Concequently, i have to unsubscribe, because the
> endless dicussions of unimportant details and
> personal vendettas that are always going on
> between some of the participants.
>
> Audun Lona
>
> Norwegian Council for Technical Terminology

--
Herman Ranes         Høgskolen i Sør-Trøndelag
               Avdeling for teknologi
Telefon  +47 73559606    Institutt for elektroteknikk
Telefaks +47 73559581
<herman@iet.hist.no>     N-7004 Trondheim
http://www.hist.no/~herman/  NOREGThis archive was generated by hypermail 2.1.2 : Tue Jul 10 2001 - 17:20:51 EDT