[Unicode]  Co je Unicode? Home | Site Map | Search
 

Co je Unicode?

Unicode přiřazuje každému znaku jedinečné číslo,
nezávisle na platformě,
nezávisle na programu,
nezávisle na jazyce.

Počítače, ze své podstaty, pracují pouze s čísly. Písmena a další znaky ukládají tak, že každému z nich přiřadí číslo. Před vznikem Unicode existovaly stovky rozdílných kódovacích systémů pro přiřazování těchto čísel. Žádné z těchto kódování nemohlo obsahovat dostatek znaků: například Evropská unie sama potřebuje několik různých kódování, aby pokryla všechny své jazyky. Dokonce i pro jeden jediný jazyk, jako je angličtina, nevyhovovalo žádné kódování pro všechny písmena, interpunkci a běžně používané technické symboly.

Tyto kódovací systémy také byly v konfliktu jeden s druhým. To znamená, že dvě kódování mohou používat stejné číslo pro dva různé znaky, nebo používat různá čísla pro stejný znak. Jakýkoli počítač (zvláště servery) musí podporovat mnoho různých kódování; přesto, kdykoli jsou data předávána mezi různými kódováními nebo platformami, hrozí, že tato data budou poškozena.

 

Unicode toto všechno mění!

Unicode přiřazuje každému znaku jedinečné číslo, nezávisle na platformě, nezávisle na programu, nezávisle na jazyku. Unicode Standard byl přijat takovými průmyslovými vůdci, jako jsou Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys a mnoha dalšími. Unicode je vyžadován moderními standardy, jako jsou XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML atd. a je oficiální formou implementace ISO/IEC 10646. Je podporován v mnoha operačních systémech, všech moderních prohlížečích a mnoha dalších produktech. To, že se objevil Unicode Standard a dostupnost nástrojů, které jej podporují, patří mezi nejvýznamnější nedávné trendy v globální technologii softwaru.

Začlenění Unicode do klient-server nebo vícevrstvých aplikací a webových stránek nabízí významné ušetření nákladů oproti dřívějším znakovým sadám. Unicode umožňuje, aby jediný softwarový produkt nebo jediná webová stránka byla zaměřena na mnoho platforem, jazyků a zemí beze změn návrhu. To dovoluje přenášet data přes mnoho různých systémů bez porušení.

Informace o Unicode Consortium

Unicode Consortium je nevýdělečná organizace, založená pro vývoj, rozšiřování a podporu používání Unicode Standardu, který specifikuje reprezentaci textu v moderních softwarových produktech a standardech. Členstvo konsorcia představuje široké spektrum korporací a organizací v průmyslu počítačů a informačních technologií. Konsorcium je finančně podporováno pouze členskými poplatky. Členství v Unicode Consortium je otevřené pro organizace a jednotlivce kdekoli na světě, kteří podporují Unicode Standard a přejí si pomáhat při jeho rozšiřování a implementaci.

Pro další informace (v angličtině) viz rejstřík, technický úvod a užitečné zdroje.

Czech translation by Jiří Klimeš