[Unicode]  Hvad er Unicode? Home | Site Map | Search
 

Hvad er Unicode?

Unicode tildeler hvert enkelt skrifttegn et unikt tal,
uanset hvilken platform,
uanset hvilket program,
uanset hvilket sprog.

Grundlæggende set beskæftiger computere sig udelukkende med tal. De arkiverer bogstaver og andre skrifttegn ved at tildele et tal til hvert enkelt tegn. Før Unicode blev opfundet, var der hundredvis af forskellige indkodningssystemer beregnet til at tildele disse tegn tal. Der fandtes ikke nogen indkodning, der kunne rumme nok skrifttegn: F.eks. har Den Europæiske Union brug for flere forskellige indkodninger til at dække alle sine sprog. Selv for ét enkelt sprog som engelsk fandtes der ikke nogen indkodning, der rakte til alle bogstaverne, tegnsætningstegnene og de tekniske symboler i almindelig brug.

Disse indkodningssystemer kommer også i konflikt med hinanden. Det vil sige, at to forskellige indkodninger kan bruge det samme tal til to forskellige skrifttegn, eller de kan bruge forskellige tal til det samme skrifttegn. Alle computere (især servere) har behov for at kunne understøtte mange forskellige indkodninger; alligevel risikerer data altid at blive korrumperet, når de sendes mellem forskellige indkodninger eller platforme.

Unicode ændrer hele situationen!

Unicode tildeler hvert enkelt skrifttegn et unikt tal, uanset hvilken platform, uanset hvilket program, uanset hvilket sprog. De førende inden for industrien, bl.a. Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys og mange andre, har adopteret Unicode-standarden. Unicode forlanges af moderne standarder såsom XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, etc., og det er den officielle måde at implementere ISO/IEC 10646 på. Det understøttes i mange operativsystemer, alle moderne browsere og mange andre produkter. Fremkomsten af Unicode-standarden og tilgængeligheden af værktøj, der understøtter den, er blandt de væsentligste nyere udviklinger inden for global software-teknologi.

Når Unicode inkorporeres i klient/server eller multi-lagsprogrammer og i websteder, giver det væsentlige besparelser sammenlignet med brugen af legacy-skrifttegnsæt. Unicode gør det muligt at anvende ét bestemt software-produkt eller ét bestemt websted på tværs af mange forskellige platforme, sprog og lande uden yderligere rekonstruktion. Det gør det muligt at transportere data gennem mange forskellige systemer, uden at de ødelægges.

Oplysninger om Unicode Consortium

Unicode Consortium er en organisation med almennyttigt formål, der blev grundlagt med det formål at udvikle, udvide og fremme anvendelsen af Unicode-standarden, der specificerer repræsentationen af tekst i moderne software-produkter og -standarder. Medlemskabet i dette konsortium repræsenterer et bredt spektrum af selskaber og organisationer i computer- or informationsbehandlingsindustrien. Konsortiet finansieres udelukkende af medlemsgebyrer. Medlemsskab i Unicode Consortiet står åbent for de organisationer og enkeltpersoner over alt i verden, der støtter Unicode-standarden, og som ønsker at hjælpe til med dens udbredelse og implementering.

Man kan få flere oplysninger ved at slå op i Glossaret, Teknisk indledning og Nyttige resurser.

Danish translation provided by eTranslate