[Unicode]  Wat is Unicode? Home | Site Map | Search
 

Wat is Unicode?

Unicode biedt een uniek getal voor elk teken,
ongeacht het gebruikte platform,
ongeacht het gebruikte programma,
ongeacht de gebruikte taal.

Computers werken in feite alleen met getallen. Ze slaan letters en andere tekens op door aan elk teken een getal toe te wijzen. Voor Unicode werd ontwikkeld, bestonden er honderden verschillende codeersystemen die werden gebruikt om deze getallen toe te wijzen. Geen enkele codering bevatte echter voldoende tekens. Zo zijn in de Europese Unie alleen al verschillende coderingen vereist voor alle talen binnen dit gebied. Zelfs voor één taal, zoals het Nederlands, kan geen enkele codering alle gangbare letters, leestekens en technische symbolen weergeven.

Deze codeersystemen zijn bovendien strijdig met elkaar. Twee coderingen kunnen namelijk hetzelfde getal gebruiken voor twee verschillende tekens of verschillende getallen gebruiken voor hetzelfde teken. Elke computer (met name een server) moet veel verschillende coderingen ondersteunen, maar wanneer gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende coderingen of platforms, is de kans altijd aanwezig dat hierbij gegevens verloren gaan of gewijzigd worden.

Unicode brengt hier verandering in!

Unicode biedt een uniek getal voor elk teken, ongeacht het gebruikte platform, het gebruikte programma of de gebruikte taal. De Unicode-standaard is overgenomen door toonaangevende bedrijven als Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys en vele andere. Unicode wordt vereist door moderne standaards als XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML enzovoort, en vormt de officiële manier om ISO/IEC 10646 te implementeren. Unicode wordt ook ondersteund door een groot aantal besturingssystemen, alle moderne browsers en talrijke andere producten. De komst van de Unicode-standaard en de beschikbaarheid van programma's die deze standaard ondersteunen vormt een van de belangrijkste recente ontwikkelingen in de globalisering van softwaretechnologie.

Het gebruik van Unicode in client-server of multi-tier toepassingen en in websites vormt een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van het gebruik van de bestaande tekensets. Unicode zorgt ervoor dat één softwareproduct of één website zonder verdere aanpassingen kan worden gebruikt op meerdere platforms, in meerdere talen en landen. Gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende systemen zonder dat hierbij gegevens verloren gaan of veranderen.

Over het Unicode Consortium

Het Unicode Consortium is een non-profitorganisatie die is opgericht om de Unicode-standaard te ontwikkelen en uit te breiden en om het gebruik ervan te stimuleren. De Unicode-standaard specificeert de weergave van tekst in moderne softwareproducten en -standaards. De leden van dit consortium bestaan uit een breed spectrum van bedrijven en organisaties uit de computerindustrie en de IT-wereld. Het consortium wordt financieel alleen ondersteund door de contributie van de leden. Het lidmaatschap van het Unicode Consortium staat open voor organisaties en personen uit de hele wereld die de Unicode-standaard steunen en willen helpen bij de uitbreiding en implementatie ervan.

Raadpleeg voor meer informatie de woordenlijst, de technische inleiding en nuttige bronnen (alle in het Engels).

Dutch translation by Jacqueline Uitslag, Force dF