[Unicode]  Takaisin englannikieliselle sivulle Home | Site Map | Search
 

Mikä Unicode on?

Unicode määrittää jokaiselle merkille yksilöllisen arvon.
Riippumatta käyttöjärjestelmästä
Riippumatta ohjelmistosta
Riippumatta kielestä

Tietokoneiden toiminta perustuu numeroiden käsittelylle. Myös kirjaimet ja muut merkit ovat tietokoneiden muistissa lukusarjoina. Ennen Unicodea oli käytössä satoja eri tapoja esittää merkkejä ja kirjaimia mutta yksikään näistä koodisivuista ei kyennyt määrittämään kovin kattavaa merkistöä. Jo yksinomaan Euroopan Unionissa käytetyille kielille tarvitaan useita erilaisia merkistöjä ja koodisivuja, eikä edes englannin kaltaisen, yksinkertaisen kielen kaikkien kirjaimien, välimerkkien ja yleisten teknisten symbolien esittäminen onnistu yhdellä näistä koodisivuista.

Lisäksi koodisivut ovat ristiriidassa keskenään. Eri koodisivuilla voidaan käyttää samaa arvoa kahdelle täysin erilaiselle merkille tai samalla merkillä voi olla eri arvo eri koodivulla. Jokaisen tietokoneen, varsinkin jos kyseessä on palvelin, pitää tukea lukuisia eri merkistöjä ja koodisivuja ja kun tietoa siirretään järjestelmien ja merkistöjen välillä on tiedon vääristymisen ja tuhoutumisen riski suuri.

Unicode on ratkaisu

Unicodessa jokaiselle merkille on määritetty yksilöllinen, riippumaton arvo. Alan johtavat yritykset, kuten Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys ja lukuisat muut toimijat käyttävät Unicodea. Unicode on sisällytetty vaatimuksena moniin nykyisiin standardeihin, kuten XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0 ja WML. Unicode on virallinen keino toteuttaa ISO/IEC 10646 -standardi. Useat käyttöjärjestelmät, kaikki internet-selaimet ja monet muut tuotteet käyttävät Unicodea. Unicoden syntyminen ja sitä tukevien työkalujen suuri määrä on yksi viime aikojen merkittävimmistä maailmanlaajuisen ohjelmistotuotannon suuntauksista.

Unicoden käyttäminen palvelintekniikassa, vaativissa sovelluksissa ja internet-sivustoilla tuo merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna usean eri koodisivun käytölle. Unicoden ansiosta yksittäinen sovellus tai sivusto voidaan tarjota useille eri käyttöjärjestelmille ja monilla eri kielillä maailmanlaajuisesti, ilman uudelleenohjelmoinnin tarvetta. Tieto kulkee järjestelmien välillä vailla tuhoutumisen tai vääristymisen vaaraa.

Unicode-konsortio

Unicode-konsortio on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka on perustettu kehittämään, laajentamaan ja edistämään Unicode-standardin käyttöä. Unicode määrittää tekstin esittämistavan ohjelmistotuotteissa ja standardeissa. Yhteisön jäsenistö koostuu kattavasta valikoimasta tietotekniikka-alan yrityksiä ja järjestöjä. Yhteisön ainoana tulonlähteenä toimivat jäsenmaksut. Unicoden jäsenyys on maailmanlaajuisesti avointa kaikille yhteisöille ja yksityishenkiöille, jotka haluavat olla mukana tukemassa Unicode-standardia sekä sen laajentamista ja soveltamista.

Lisätietoja (englanniksi): Sanasto, Tekninen kuvaus ja Muita lähteitä

translation by Riku Salminen and Jarkko Hietaniemi