[Unicode]  Mi az Unicode? Home | Site Map | Search
 

Mi az Unicode?

Az Unicode minden karakter számára egyedi kódszámot biztosít,
amely platformfüggetlen,
programfüggetlen
és nyelvfüggetlen.

A számítógépek lényegében csak számokat kezelnek, a betűket és más karaktereket egy-egy szám hozzárendelésével tárolják. Mielőtt az Unicode-ot kifejlesztették volna, különböző kódrendszerek százai kellettek ezen számokhoz történő hozzárendeléshez. Azonban egyetlen kódolás sem tartalmazhat elég karaktert: például az Európai Unió önmagában számos különböző kódolást igényel az összes nyelvének lefedésére. Még egyetlen nyelv esetén, mint amilyen az angol sem elég egyetlen kódolás az összes betűhöz, írásjelhez és közhasználatú műszaki jelképhez.

Ezen kódolási rendszerek összeütközésbe is kerülhetnek egymással. Azaz előfordulhat, hogy két kódolás ugyanazt a számot használja két eltérő karakterre vagy különböző számokat alkalmaz ugyanarra a karakterre. Bármelyik számítógép (különösen a kiszolgálók) több különböző kódolás támogatását igénylik; de még így is mindig fennáll az adat sérülésének lehetősége valahányszor adatátvitel történik két különböző kódolás vagy platform között.

Az Unicode mindezt megváltoztatja!

Az Unicode minden karakter számára egyedi számot biztosít, függetlenül a használt platformtól, a használt programtól és a használt nyelvtől. Az Unicode Szabványt az ipar olyan vezető cégei fogadták el, mint az Apple, a HP, az IBM, a JustSystems, a Microsoft, az Oracle, az SAP, a Sun, a Sybase, a Unisys és sokan mások. Az Unicode-ot korszerű szabványok igénylik, ilyen az XML, a Java, a ECMAScript (JavaScript), az LDAP, a CORBA 3.0, a WML, stb., az ISO/IEC 10646 pedig hivatalosan megvalósítja. Számos műveleti rendszer, az összes korszerű böngésző és sok más termék támogatja. Az Unicode Szabvány megjelenése és az azt alkalmazó eszközök elérhetősége napjaink legjelentősebb globális szoftvertechnológiai irányzatai közé tartozik.

Az Unicode beépítése az ügyfél-kiszolgáló vagy a többrétegű alkalmazásokba és webhelyekbe jelentős költségmegtakarítást nyújt a hagyományos karakterkészletek használatával szemben. Az Unicode lehetővé teszi egyetlen szoftvertermék vagy webhely áttervezés nélküli alkalmazását több platform, nyelv és ország vonatkozásában. Lehetővé teszi a sérülésmentes adatátvitelt több különböző rendszer között.

Az Unicode Konzorciumról

Az Unicode Konzorcium egy közhasznú szervezet, amelyet a korszerű szoftver termékekben és szabványokban a szövegábrázolást előíró Unicode Szabvány fejlesztésére, bővítésére és alkalmazásának előmozdítására alapítottak. A konzorcium tagsága az informatikai ipari vállalkozások és szervezetek széles spektrumát képviseli. A konzorciumot anyagilag kizárólag a tagsági díjon keresztül támogatják. Az Unicode Konzorciumbeli tagság nyitott a világ mindazon szervezete és magánszemélye előtt, amelyek ill. akik támogatni kívánják az Unicode Szabványt és közre szeretnének működni bővítésében és kivitelezésében.

További információért lásd a Szójegyzéket, Műszaki bevezetést és a Hasznos tudnivalókat.

Hungarian translation by Gábor Hosszú