[Unicode]  Шта je Unicode? Home | Site Map | Search
 

Шта je Unicode?

Unicode користи јединствен број за сваки карактер,
без обзира на платформу,
без обзира на програм,
без обзира на језик.

У основи, компјутери баратају само са бројевима. Слова и друге карактере снимају додељујући им одређене бројеве. Пре него што је измишљен Unicode, постојало је стотине различитих кодних система који су вршили додељивање бројева различитим карактерима, међутим ни један од ових кодних система није могао у себи објединити све карактере. На пример, само за приказивање језика земаља чланица Европске Уније потребно је применити неколико различитих кодних система. Шта више, неки језици, попут енглеског, не могу уз помоћ једног таквог кодног система приказати сва слова, знаке интерпункције и често коришћене техничке симболе.

Такви кодни системи су у међусобном конфликту с обзиром да користе исте бројеве за приказивање различитих карактера или могу користити различите бројеве за приказиванје истих карактера. Због овога, сви компјутери (посебно сервери) морају подржавати више различитих кодних система, а то ствара ризик од појаве грешака приликом пребацивања података из једног кодног система у други.

Unicode све то мења!

Unicode користи јединствен број за сваки карактер, без обзира на платформу, без обзира на програм, без обзира на језик. Unicode стандард прихваћен је од стране водећих светских компанија као што су: Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys, kao i многе друге. Unicode је неопходан за модерне стандарде као што су: XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, итд., и званичан је начин за имплементацију ISO/IEC 10646 стандарда. Подржан је од стране многих оперативних система, свих модерних browsera и многих других производа. Unicode стандард и појава програмских алата који га подржавају један су од најзначајнијих општих трендова у подручију софтверских технологија.

Уграђивање Unicode стандарда у клијент-сервер или вишеслојне (multi-tiered) апликације и сајтове доноси значајну новчану уштеду у односу на коришћење старих кодних система. Unicode омогућује да један софтверски производ или један сајт буде постављен на више платформи и језика без потребе за додатним унутрашњим променама. Он омогућује пренос података између различитих система без ризика од појаве грешака.

О Unicode конзорцијуму

Unicode конзорцијум је непрофитабилна организација основана у циљу развоја, ширења и промовисања коришћења Unicode стандарда који одређује приказ текста у савременим софтверским производима и стандардима. Чланство конзорцијума представлја широк спектар корпорација и организација компјутерске и информатичке индустрије. Конзорцијум се финансијски одржава искључиво од чланарина. Чланство у Unicode конзорцијуму је отворено за организације и инвидуалце из свих крајева света је отворено за организације и инвидуалце са уколико подржавају Unicode стандард и желе помоћи у његовом ширењу и имплементацији.

За више информација види Индекс појмова, Производи који подржавају Unicode, Технички увод i Корисни извори података.

Првео на српски: Дејан Грбавчић