[Unicode]  Evrensel Kod Nedir? Home | Site Map | Search
 

Evrensel Kod Nedir?

Evrensel Kod her yazı karakteri için bir ve yalnız bir sayı şart koşar,
hangi altyapı,
hangi yazılım,
hangi dil olursa olsun.

İlke olarak, bilgisayarlar sadece sayılarla işlem yaparlar. Kelimelerin ve yazı karakterlerinin her biri için birer sayı atarlar ve böyle saklarlar. Evrensel Kod keşfedilmeden önce, bu sayıları atamak için birçok şifreleme yöntemi vardı. Ancak, tüm bu dilleri gösterebilecek, örneğin; Avrupa Topluluğu bünyesindeki tüm ülkelerin dillerini kapsayacak bir tek şifreleme yöntemi yoktu. Bunun yanısıra, sadece İngilizcedeki harfleri, noktalama işaretlerini ve teknik sembolleri kapsayan tek bir şifreleme yöntemi de bulunmamaktaydı.

Bu şifreleme yöntemleri kendi aralarında çelişmektedir. İki farklı şifreleme, aynı sayıyı iki farklı karaktere vermiş olabilir ya da farklı sayılar aynı karekteri kodlayabilir. Bilgisayarlar, özellikle sunucular, birçok şifrelemeyi desteklemek zorundadırlar; veriler, farklı şifreleme ve altyapılardan geçerken bozulma riski taşırlar.

Evrensel Kod bütün bunları değiştiriyor!

Evrensel Kod her yazı karakteri için altyapı, yazılım ve dil gözetmeksizin bir ve yalnız bir sayı şart koşar. Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys ve endüstrinin diğer ileri gelen firmaları Evrensel Kod Standardını desteklemektedirler. Evrensel Kod, XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML vb. gibi modern standartlar tarafından ISO/IEC 10646 uyarlanmasının resmi yoludur. Birçok işletim sistemi, modern web gezgini ve diğer ürünler Evrensel Kod’u desteklemektedir.Evrensel Kod standardınının kullanılması ve onu destekleyen yazılımların bulunması son zamanlardaki küresel yazılım teknolojilerinin en popüler konusudur.

Evrensel Kod’un, istemci-sunucu ya da çok katmanlı uygulamalar ve web sitelerinde kullanımı önemli bir düzeyde tasarruf sağlamaktadır. Evrensel Kod tek bir yazılımın ya da bir web sitesinin yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyulmadan her türlü dil ve ülke için uyumlu hale getirilmesini sağlar. Aynı zamanda verinin çeşitli işletim sistemleri içerisinden aktarımını da sorunsuz hale getirmektedir.

Evrensel Kod Konsorsiyumu Hakkında

Evrensel Kod Konsorsiyumu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, Evrensel Kod standardının geliştirilmesi, genişletilmesi, kullanımını yaygınlaştırılmasını ve yazının modern yazılım ortamında sunulmasını amaçlamaktadır. Konsorsiyumdaki üyeler, bilişim şirketlerinin de dahil olduğu geniş bir kitleyi temsil etmektedir. Konsorsiyumun bütçesi, üyelerin finansal destekleri ile oluşturulmaktadır. Evrensel Kod Konsorsiyumuna üyelik dünyanın her yerinde Evrensel Kod standardını destekleyen, gelişmesinde ve uygulanmasında çalışmak isteyen her birey ve kuruma açıktır.

Daha fazla bilgi için sözlüğe, Evrensel Kod destekli ürünlere, teknik önsöz ve yararlı bilgilere bakabilirsiniz.

Turkish translation by Çağ Onganer