[Unicode]  Какво е Unicode ? Home | Site Map | Search
 

Какво е Unicode ?

Unicode – това е уникален код за всеки знак,
независимо от компютърната платформа,
независимо от програмата,
независимо от езика.

В самата си същност, компютрите работят само с числа. За да запомнят буквите и другите знаци компютрите им присвояват определено число или код. Преди въвеждането на Unicode по света имаше стотици различни системи за кодиране, които им присвояваха тези кодове. Нито една от тези системи не бе достатъчно добра за описване знаците дори на един език: например Европейския Съюз само изисква няколко различни кодирания за да поддържа всичките си езици. Дори за един език, като например Английски едно кодиране не бе адекватно за всички букви, знаци за пунктуация, технически символи и т.н.

Освен това отделните системи за кодиране имаха конфликти една с друга. Така например две кодирания може да използват един и същи номер за два различни знака, или пък да се да използват два различни номера за един и същи знак. Всеки отделен компютър ( и по-специално сървърите) трябва да поддържа много различни кодирания; освен това когато данни се прехвърлят между различни кодирания или платформи винаги има риск от проблеми.

Unicode промени всичко това !

Unicode осигурява уникален номер за всеки знак, независимо от платформата, независимо от програмата, независимо от езика. Стандартът Unicode бе приет от такива технологични лидери, като компаниите Apple, HP, IBM, Microsft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys и много други. Unicode е задължителен за новите стандарти като XML, java, ECMAScript (JavaScript). LDAP, CORBA 3.0, WML и т.н. и е официално приет като стандарт ISO/IEC 10646. Той се поддържа в много операционни системи, всички модерни браузъри и много други програмни продукти. Появата на стандарта Unicode, както и наличието на редица инструментариуми за поддръжката му е един от най-значителните глобални технологични пробиви в последно време.

Внедряването на Unicode в приложения от типа клиент-сървър или сложни приложения с много модули, както и уеб сайтове предлага значителни икономии, в сравнение с използването на старите кодови таблици. Unicode дава възможност на отделни продукти или уеб сайтове да бъдат планирани и пускани практически без преработка. Пренасянето на данни през различни операционни системи без загуба или повреда вече е реалност.

За консорциума Unicode

Консорциумът Unicode е организация с нестопанска цел, основана да развива, разширява и поощрява използването на стандарта Unicode, който специфицира представянето на текст в модерните програмни продукти и стандарти. В консорциума членуват широк спектър от фирми в компютърния и информационния бизнес. Консорциумът се издържа финансово изключително от членските такси. Членството в консорциума Unicode е отворено за организации и отделни хора навсякъде по света, които поддържат стандарта и искат да помогнат за внедряването му, както и неговото разширение.

За повече информация вижте GlossaryTechnical Introduction и Useful Resources.

 

Bulgarian translation by Ivan Neytchev