[Unicode]  Kaj je Unicode? Home | Site Map | Search
 

Kaj je Unicode?

Unicode uporablja edinstvena števila za vsak znak,
ne glede na platformo,
ne glede na program,
ne glede na jezik.

V osnovi računalniki računajo samo s števili. Črke in ostale znake zapišejo kot določena števila. Preden so razvili Unicode, je obstajalo na stotine različnih kodnih tabel za dodeljevanje teh števil. Nobena kodna tabela, pa ni mogla vsebovati dovolj znakov: na primer, Europska Unija bi potrebovala kar nekaj različnih kodnih tabel, da bi podprla vse evropske jezike. Celo pri samo enem jeziku, kot je angleščina, ena kodna tabela ni primerna za vse črke, ločila in tehnične simbole.

Prav tako so te kodne tabele v sporu ena z drugo. Kar pomeni, dve kodni tabeli lahko uporabljata enako število za različne znake, oziroma različna števila za enak znak. Vsi računalniki (posebej strežniki) morajo podpirati veliko različnih kodnih tabel. Kadar se podatki prenašajo preko različnih kodnih tabel ali platform, vedno obstaja možnost, da pride do napačnih podatkov.

Unicode vse to spremeni!

Unicode uporablja edinstvena števila za vsak znak, ne glede na platformo, ne glede na programsko opremo, ne glede na jezik. Unicode standard so sprejela vodilna računalniška podjetja ko so Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys in mnogi drugi. Unicode je nepogrešljiv pri modernih standardih kot so XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, COBRA 3.0, WML, itd, in je uradno potreben za izvajanje standarda ISO/IEC 10646. Podpirajo ga mnogi operacijski sistemi, vsi novejši internet brskalniki, ter številni drugi produkti. Prisotnost standarda Unicode in dostopnost orodij, ki ga podpirajo, je trenutno zelo pomemben trend na področju programske tehnologije.

Vključevanje standarda Unicode, v sisteme odjemalec-strežnik ali večplastne aplikacije in spletne strani, omogoča znaten prihranek glede na uporabo starih znakovnih naborov. Unicode omogoča uporabo posameznega programa ali posamezne spetne strani na različnih platformah, jezikih in državah, brez dodatnih tehničnih posegov. Omogoča prenos podatkov skozi različne sisteme brez napak ali napačnih podatkov.

O Unicode konzorciju

Unicode konzorcij je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena za razvoj, širjenje in promocijo standarda Unicode, ki določa prikaz teksta v modernih programskih izdelkih in standardih. Članstvo v konzorciju predstavlja širok spekter družb in organizacij v računalniški in informacijski industriji, finančno pa se oskrbuje izključno s članarino. Članstvo v konzorciju Unicode je odprto za organizacije in posameznike povsod po svetu, ki so pripravljeni pomagati standardu Unicode pri njegovem širjenju in izvajanju.

Za dodatne informacije poglej Slovarček, Proizvodi ki podpirajo Unicode, Tehnična predstavitev in Uporabne povezave.

 

Slovenian translation by Gregor Inkret